Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Порядок передавання документів на зберігання до архіву закладу освіти
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 3 клас

Українська мова

Для кого: 3 Клас

19.01.2019

4221

250

0

Опис документу:
Орієнтовне календарно-тематичне планування складено відповідно до навчальної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних Н15 закладів. 1–4 класи (зі змінами). — Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 256 с. та підручника для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою «Українська мова. 3 клас», автори: Вашуленко М.С., Мельничайко О.І., Васильківська Н.А. ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2013. 4 години - І семестр і 4 години - ІІ семестр.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Українська мова

3 клас

4 години на тиждень

Календарний план складено відповідно до

навчальної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних Н15 закладів. 1–4 класи (зі змінами). — Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 256 с.

та підручника для загальноосвітніх навчальних закладів

із навчанням українською мовою «Українська мова. 3 клас»,

автори: Вашуленко М.С., Мельничайко О.І., Васильківська Н.А.

ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2013.

Види і кількість перевірок

Види

перевірок

Аудіювання

Діалог

Усний переказ прочитаного твору

Усний твір

Письмовий переказ

Знання й уміння з мови

Диктант

Списування

Загальна

кількість

І семестр

1

-

--

1

2

1

5

II семестр

-

-

1

2

1

1

5


Слова, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати: абрикóс, адрéса, áйстра, акваріум, апельси́н, апети́т, асфáльт, вдячний, велосипéд, вóгнище, вокзал ,внесок, гармонія,горизóнт, гримі́ти, депутáт, децимéтр, дирéктор, елéктрика, кипі́ти, кишéня, колекти́в, комбáйн, коридóр, космонáвт, крини́ця, минýлий, милосердний, очерет, пирі́г, приязний, президéнт, пшени́ця, сантимéтр, секýнда, тривóга, фéрмер, хвили́на, черéмха, черéшня (40 слів).

п/п

Тема уроку

Дата

Корекція

Мова і мовлення

1

 Розширення відомостей про мову як засіб людського спілкування.  Державна і рідна мова  (впр. 1-9)

03.09.

2

Культура усного i писемного мовлення (впр. 10-19).

04.09.

3

Слова ввічливості, їх уживання в різних ситуаціях (впр. 20-23)

05.09.

Текст

4

Розвиток зв 'язного мовлення 1.

07.09.

5

Розширення уявлень про текст та його будову. Уявлення про змістовий зв’язок між частинами тексту (впр. 24-28)

10.09.

6

Тема і мета висловлювання у текстах різних типів – розповідях, описах, міркуваннях, есе. Заголовок тексту (впр. 29-35)

11.09.

7

Будова тексту. Частини тексту. Засоби змістового зв’язку між реченнями в тексті (слова він, вона, воно, цей, ця, це, той, та, те; лексичні повтори, близькі за значенням слова), вироблення уміння використовувати їх у власних висловлюваннях (впр. 36-40)

12.09.

8

Текст – розповідь.  Складання усної розповіді за cepiєю малюнків (впр. 41—46)

14.09.

9

Текст – міркування. Основні частини тексту – міркування. Колективне складання тексту-міркування за поданим твердженням i висновком (впр. 47-52)

17.09.

10

Розвиток зв 'язного мовлення 2.

Спостереження за найголовнішими ознаками есе. Ознайомлення з жанром есе.

18.09.

11

Спостереження за найголовнішими ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів.  (впр. 53—56)

19.09.

12

Складання текстів-описів. 3іставлення художнього i науково-популярного описів (впр. 57-59)

21.09.

13

Абзац. Роль  абзаців у тексті. Необхідність дотримання абзаців при оформленні творчих завдань, переказів. Поділ тексту на абзаци за поданим планом (впр. 60-64)

24.09.

14

Роль  абзаців у тексті. Необхідність дотримання абзаців при оформленні творчих завдань, переказів  (впр. 65-67) Навчальна робота. Письмовий переказ «Шпак прилетів»

25.09.

15

Складання текстів-описів, есе, художніх та науково-популярних (без уживання термінів), за поданими зразками, з урахуванням ситуації мовлення (впр. 68-74)

26.09.

16

Розвиток зв’язного мовлення 3

28.09.

Речення

17

Закріплення й узагальнення вивченого про речення в 1-2 класах. Поділ тексту на речення (впр. 75-79)

01.10.

18

Контрольна робота. Списування

02.10.

19

Аналіз контрольної роботи. Речення, різні за метою висловлювання та інтонацією (розповідні, питальні, спонукальні; окличні та неокличні). Розділові знаки в кінці речень. Використання різних видів речень у висловлюваннях, створених на основі навчальних ситуацій (впр. 80-84)

03.10.

20

Інтонування речень під час голосного читання, зв’язних висловлювань та усного діалогу. Питальні речення. Побудова питальних речень за змістом розповідних (впр. 85—87)

05.10.

21

Звертання, розділові знаки при них. Виділення звертань в усному мовленні паузами, а на письмі – розділовими знаками . Використання у ролі звертань форм кличного відмінка : друже, Ольго, Василю, Наталко, Наталю, Маріє Петрівно (впр. 88-92)

08.10.

22

Члени речения. Головні i другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні. (впр. 93-97)

Навчальна робота.  Діалог  (теми для діалогу: «Моя школа», «Улюблена пора року», «У крамниці», «В  гостях у бабусі»)

09.10.

23

Контрольна робота. Діалог (усно)

10.10.

24

Аналіз контрольної роботи. Поняття про словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні. Встановлення смислових і граматичних зв’язків між словами в реченнях. (впр. 98-102)

12.10.

25

 Узагальнення знань учнів з теми «Речення» (впр. 103-107). 

16.10.

Слово. Значення слова

26

Значення слів. Слова з прямим і переносним значення (впр. 108-111)

17.10.

27

Значення слів. Випадки багатозначності. Складання речень (впр. 112-115)

19.10.

28

Значення слів, найуживаніші омоніми (без терміна). Слова, які звучать і пишуться однаково. Складання речень (впр. 116-120)

22.10.

29

Синоніми. Добір синонімів з метою увиразнення висловленої думки та уникнення невиправданих повторів того самого слова (впр. 121-125)

23.10.

30

Розвиток зв’язного мовлення  4. 

24.10.

31

Спостереження за роллю синонімів у тексті. Ознайомлення з деякими найпоширенішими фразеологізмами. Розвиток умінь помічати в тексті незнайомі слова, з’ясовувати їх значення.(впр. 126-128).

Навчальна робота . Диктант «Чарівна осінь»

26.10.

32

Слова, протилежні за значенням (антоніми).Культура мовленого слова: розрізнення літературної лексичної норми та ненормативної лексики (діалектизмів, суржику, русизмів тощо) на прикладах спостережень за мовленням учнів (впр. 129-134)

05.11.

33

Контрольна робота. Диктант

06.11.

Будова слова

34

Аналіз контрольної роботи. Поняття про закінчення слова. Роль закінчення як частини слова, за допомогою якої змінюється форма слова (без вживання терміну) на прикладах із різних частин мови. Закінчення як засіб зв’язку слів у реченні. Визначення закінчення способом змінювання слів за питаннями. (впр. 135-140)

07.11.

35

Поняття про основу слова. (впр. 141-146)

09.11.

36

Основа слова. Частини основи: префікс, корінь, суфікс. Аналіз будови слова (впр. 147—151)

12.11.

37

Корінь слова. Спільнокореневі слова. Аналіз будови слова (впр. 152-155)

13.11.

38

Розрізнення  синонімів,  спільнокореневих  слів  і  різних форм одного й того ж слова. (впр. 156-159)

14.11.

39

Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення. (впр. 160-163).

16.11.

40

Чергування голосних [о], [е] з [і] в коренях слів. Побудова словосполучень (впр. 164-168)

19.11.

41

Чергування  приголосних [г], [к], [х] → [ж], [ч], [ш] → [з´], [ц´], [с´] у коренях слів. (впр. 169-173)

20.11.

42

Розвиток зв’язного мовлення 5. Складання тексту – міркування «Книга – твій друг, без неї – як без рук»

21.11.

43

Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в  коренях, які перевіряються наголосом. Поняття орфограма. (впр. 174-178)

23.11.

44

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, які перевіряються наголосом. (впр. 179-183)

26.11.

45

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях, що не перевіряються наголосом.  Робота з орфографічним словником. (впр. 184-189)

27.11.

46

Контрольна робота. Диктант

28.11.

47

Аналіз контрольної роботи. Поглиблення знань про дзвінкі та глухі приголосні (парні й непарні). Вимова й правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками (впр. 190—193)

30.11.

48

Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими (впр. 194-197)

03.12.

49

Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті (впр. 198-204) 

04.12.

50

Розвиток зв’язного мовлення 6.

05.12.

51

Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими (впр. 205-209)

07.12.

52

Префікс. Словотворча роль префіксів. Творення слів з найуживанішими префіксами, складання з ними словосполучень і речень. З’ясування значення слів з різними префіксами (впр. 210-214)

10.12.

53

Префікси, співзвучні з прийменниками (спостереження за звучанням і написанням).(впр. 215-219)

11.12.

54

Правопис префіксів роз- , без-. Спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня (беззубий, беззвучний, беззмістовний, роззолочений, роззуватись, роззиратись) (впр. 220-224)

12.12.

55

Практичне ознайомлення з написанням префіксів з- (с-). Спостереження за значенням слів з різними префіксами (у словосполученнях, реченнях, тексті) (впр. 225-228)

14.12.

56

Збіг однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня (впр. 229-232)

17.12.

57

Розвиток  зв 'язного мовлення  7. 

18.12.

58

Контрольна робота. Перевірка мовних знань, умінь і навичок з тем «Речення», «Слово. Значення слова» і «Будова слова»

19.12.

59

Аналіз контрольної роботи. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. (впр. 233-236)

21.12.

60

Закріплення правила вживання апострофа після префіксів. Перенос слів із префіксами. (впр. 237-240)

Навчальна робота «Речення. Слово. Значення слова. Будова слова»

22.12.

61

Суфікс. Спостереження за роллю суфіксів на прикладі спільнокореневих слів, які належать до тієї самої частини мови. Спостереження за значенням слів із суфіксами

(у реченнях, тексті)  (впр. 241-245)

26.12.

62

Творення слів з найуживанішими суфіксами, введення їх у речення, текст (впр. 246-250)

Підсумковий урок за І семестр

28.12

ІІ семестр

61

Суфікс. Спостереження за роллю суфіксів на прикладі спільнокореневих слів, які належать до тієї самої частини мови. Спостереження за значенням слів із суфіксами (у реченнях, тексті) (впр. 241-245)

14.01.

62

Творення слів з найуживанішими суфіксами, введення їх у речення, текст (впр. 246-250)

15.01.

Частини мови. Загальне поняття

63

Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? скільки? котрúй? котрá? котрé? котрí? де? коли? як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, до, але тощо). Розпізнавання таких слів (впр. 259—262)

16.01.

64

Розвиток зв’язного мовлення 8

18.01.

65

Словниково-логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами в межах кожної частини мови (впр. 263-266)

21.01.

66

Спостереження і добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні (впр. 267-271)

22.01.

67

Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за роллю в реченні та за граматичним і смисловим зв’язком з іншими словами (в межах словосполучень і речень) (впр. 272-275)

23.01.

Іменник

68

Загальне поняття (питання, значення, роль та зв’язок з іншими словами в реченні за допомогою закінчень та прийменників). Іменники, що означають назви істот (хто?), та іменники, які означають назви неістот (що?) (впр. 276-283)

25.01.

69

Розвиток зв’язного мовлення 9

28.01.

70

Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках (впр. 284-287)

29.01.

71

Закріплення навичок правопису власних імен і загальних іменників. (впр. 288-293)

30.01.

72

Формування поняття предметності на прикладах іменників, які означають опредмечені якості (утворених від прикметників) (впр. 294-297)

01.02.

73

Формування поняття предметності на прикладах іменників, які означають опредмечені дії (утворених від дієслів) (впр.298-303)

04.02.

74

Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній). Віднесення слова до одного з родів (впр. 304-307)

05.02.

75

Вправи на визначення роду іменників. Родові закінчення іменників. Віднесення слова до одного з родів (впр. 308-312)

06.02.

76

Розвиток  зв 'язного мовлення 10

08.02.

77

Змінювання іменників за числами (однина і множина) (впр. 313-317)

11.02.

78

Іменники, що вживаються лише в однині або лише у множині. Вправи на змінювання іменників за числами (впр. 318-321)

12.02.

79

Практичне ознайомлення з відмінками іменника (назви відмінків, відмінкові питання). Спостереження за змінюванням (у таблиці) іменників за відмінками. Форма слова (впр. 322-325)

13.02.

80

Роль іменників у реченні. Зв'язок іменників з іншими словами в реченні за допомогою закінчень та прийменників (впр. 326-330) Навчальна робота «Іменник»

15.02.

81

Розвиток зв’язного мовлення 11

18.02.

82

Контрольна робота. Перевірка мовних знань, умінь і навичок з теми «Іменник»

19.02.

83

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань з теми «Іменник»

20.02.

Прикметник

84

Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття (питання, значення, роль у реченні) (впр. 331-335)

22.02.

85

Встановлення зв’язку прикметників з іменниками за допомогою питань від іменника до прикметника. Спостереження за вживанням прикметників у загадках (впр. 336-340)

25.02.

86

Вправи на встановлення зв'язку прикметників з іменниками в реченні (впр. 341-345)

26.02.

87

Розвиток зв 'язного мовлення 12

27.02.

88

Змінювання прикметників за числами (впр. 346-355) 

01.03.

89

Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників: -ий, -ій, -а, -я, -е, -є. (впр. 356-359)

04.03.

90

Вправи на визначення роду і числа прикметників за відповідними іменниками. Прикметники-синоніми і прикметники-антоніми (впр. 360-364)

05.03.

91

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Використання їх у зв’язних висловлюваннях. Розбір прикметника як частини мови. (впр.365-368)

06.03.

92

Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях. Спостереження за влучним уживанням прикметників у тексті, зокрема в описах, розмірковування над тим, з якою метою вони дібрані автором (впр. 369-373)

11.03.

93

Розвиток зв’язного мовлення 13

12.03.

94

Спостереження за вживанням прикметників у загадках. Вибір з-поміж поданих прикметників тих, що найточніше характеризують персонажів, події, явища. (впр. 374-378)

13.03.

95

Навчальна робота. Диктант «Квітуча вишня»

15.03.

96

Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. Закріплення знань учнів про прикметник як частину мови.  (впр. 379-382)

18.03.

97

Контрольна робота. Диктант

19.03.

98

Аналіз контрольної роботи. Закріплення знань учнів про прикметник як частину мови (впр. 383-387)

20.03.

99

Узагальнення знань з теми «Прикметник». Навчальна робота. Списування

22.03.

Дієслово

100

Загальне поняття про дієслово (питання, роль у реченні). Зв'язок дієслова з іменником у реченні (впр. 388-391)

01.04.

101

Розвиток зв’язного мовлення14

02.04.

102

Розпізнавання дієслів у реченнях. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах (впр. 392-394)

03.04.

103

Спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для змалювання подій, явищ. Вибір із даних дієслів тих, що найвиразніше передають думку, відповідають меті й типу висловлювання (впр.395-398)

05.04.

104

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Удосконалення висловлювань шляхом добору дієслівних синонімів (399-403) Навчальна робота. Письмовий переказ  

08.04.

105

Удосконалення висловлювань шляхом добору дієслівних синонімів.(404-407) 

09.04.

106

Контрольна робота. Списування

10.04.

107

Аналіз контрольної роботи. Вживання дієслів у переносному значенні.(впр. 408-412) Навчальна робота. Письмовий переказ

12.04.

108

Спостереження за вживанням дієслів у мовленні. Закріплення знань і вмінь, пов'язаних із лексико –логічними значеннями дієслів (впр. 413-417)

15.04.

109

Розвиток зв 'язного мовлення 15

16.04.

110

Змінювання дієслів за часами. Вправи на розпізнавання часових форм дієслова у тексті. Використання їх у власному мовленні (впр. 418-422)  

17.04.

111

Вправи на розпізнавання часових форм дієслова у тексті. Використання їх у власному мовленні (впр. 423-426)  

19.04.

112

Дієслова, що означають завершену і незавершену дію (впр. 427-430)

22.04.

113

Дієслова, що означають завершену і незавершену дію (впр. 431-433)

23.04.

114

Вправи на творення і вживання дієслів теперішнього, минулого і майбутнього часу у власних висловлюваннях (впр. 434-437)

24.04.

115

Вправи на творення і вживання дієслів теперішнього, минулого і майбутнього часу у власних висловлюваннях (впр. 438-440) Навчальна робота. Письмовий переказ

26.04.

116

Правило написання не з дієсловами. Використання дієслів з не в монологічному та діалогічному мовленні (впр. 441—445) Навчальна робота «Дієслово»

03.05.

117

Закріплення знань учнів про дієслово як частину мови, про часові форми дієслова. Узагальнення знань учнів (впр. 446-449)

06.05.

118

Контрольна робота. Письмовий переказ

07.05.

119

Аналіз контрольної роботи.

Розвиток зв’язного мовлення 16

08.05.

Повторення вивченого за рік

120

Повторення вивченого про звуки і букви.

Навчальна робота. Диктант

10.05.

121

Контрольна робота. Перевірка мовних знань, умінь і навичок з теми «Дієслово»

11.05.

122

Аналіз контрольної роботи. Позначення м’якості приголосних звуків перед знаком м’якшення (впр. 450—453)

13.05.

123

Позначення м’якості приголосних звуків перед знаком м’якшення (впр. 454—456)

14.05.

124

Повторення вивченого про текст (впр. 457-461)

15.05.

125

Повторення вивченого про частини мови. Складання речень за малюнком (впр. 462—466).

17.05.

126

Повторення вивченого матеріалу (впр. 467—469).

20.05.

127

Повторення вивченого матеріалу. ЕОІР з теми «Частини мови»

21.05.

128

Розвиток зв’язного мовлення 17 

22.05.

129

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумковий урок за рік

24.05.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.