Календарно-тематичне планування з української літератури для 5-го класу на 2021-2022 н.р.

Українська література

Для кого: 5 Клас

15.07.2021

1148

231

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до програми: Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804) 2 год на тиждень (70 годин на рік)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

5 клас

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРАКалендарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до програми:

Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх

навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами,

затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)


2 год на тиждень (70 годин на рік)Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

К-сть

К-сть

Контрольні роботи у формі:

Всього

2

3

контрольного класного твору

-

1

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

2

Позакласне читання

2

2

Виразне читання

1

1

Література рідного краю

2

2

Розвиток мовлення

2

у+п

2

у+п


з/п

Зміст програмового матеріалу


К-сть

годин

Дата


Примітка

ВСТУП

1

Слово в житті людини. Образне слово — першоелемент літератури. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва

1СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ

Міфи і легенди давніх українців

2

Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки

ТЛ: фольклор, міф

13

Міфи: „Бере­гиня", „Дажбог". Легенда «Чому пес живе коло людини»

ТЛ: легенда

14

Легенди: „Неопалима купина", «Як виникли Карпати»

15

Народні перекази. «Прийом у запорожці». Звичаї та традиції запорозьких козаків

ТЛ: переказ

16

Урок літератури рідного краю № 1. Перекази та легенди нашого краю

1


ЛРК № 1

Народні казки

7

Тематика народних казок, їхні різнови­ди. Побудова казки, її яскравий національний колорит. „Мудра дівчина"

ТЛ: народна казка

18

«Яйце-райце». Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв’язок з міфами

ТЛ: тема, гіпербола

19

Урок позакласного читання №1. „Мене чарує дивосвіт казок". Українські народні казки

1


УПЧ №1

10

Урок мовленнєвого розвитку №1. Складання казок

1


РЗМ №1 (усно)

11

„Летючий корабель". Фантастичне й реальне, смішне і страшне, красиве й потворне в казках

112

Урок виразного читання №1. Українські народні казки

1


УВЧ №1

Літературні казки

13

Дитинство письменника. І. Франко – казкар (збірка «Коли ще звірі говорили»). Казка „Фарбований Лис"

ТЛ: літературна казка

114

І.Франко. „Фарбований Лис". Зміст казки, головні і другорядні персонажі. Образ Лиса, риси його характеру

ТЛ: мова автора і мова персонажів, прозова мова

115

І.Франко. „Фарбований Лис". Особливості літературної казки, її відмінність від народної

116

Контрольна робота №1. Вступ. Світ фанта­зії та мудрості

1


КР №1 (тест)

17

В. Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. „Хуха-Моховинка". Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору.

118

В. Королів-Старий. „Хуха-Моховинка". Добро і зло в казці. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казки

ТЛ: портрет

119

Урок позакласного читання №2. В. Королів-Старий. «Потерчата»

1


УПЧ №2

20

В. Симоненко. Цікаві сторінки з дитинства митця. Ка­зка „Цар Плаксій та Лоскотон".

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм), епітети, порівняння

121

В. Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон". Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона

122

В. Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон". Казкова історія і сучасне життя

123

Урок літератури рідного краю № 2. Казки письменників-земляків

1


ЛРК №2

24

Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Повість-казка сучасної дитячої письменниці

ТЛ: повість-казка

125

Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Морально-етичні проблеми у творі: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети

126

Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Елементи незвичайного в повісті-казці. Символіка країни Недоладії та її мешканців

127

Урок мовленнєвого розвитку №2. Складання продовження пригоди Алі та її нових друзів

1
РМ №2

(письмово)

Із народної мудрості

28

Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослини, тварин)

ТЛ: загадка, метафора

129

Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та оцінка його в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості

ТЛ: прислів’я, приказка

130

Леонід Глібов - відомий український поет і байкар. „Химерний, маленький…", „Що за птиця?"

ТЛ: акровірш

131

Л. Глібов. Фольклорна основа його віршованих загадок. «Хто вона?», „Хто розмовляє?", „Хто сестра і брат?"

132

Контрольна робота №2. Світ фанта­зії та мудрості

1


КР №2 (тест)

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

33

«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу. Літописна оповідь «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь». Казкові й історичні мотиви літописних сюжетів

ТЛ: літопис

134

Літописна оповідь «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність

135

Літописна оповідь «Володимир вибирає віру». Значення літописання для нащадків.

Урок мовленнєвого розвитку №3. Усне переказування літописних оповідей

1


РМ №3 (усно)

36

Урок позакласного читання №3. Є. Гуцало. «Сім’я дикої качки»

1


УПЧ №3

37

Олександр Олесь. Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами. «Україна в старовину»

138

Олександр Олесь. „Ярослав Мудрий". Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Русі-України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі

139-40

Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка». Драматичний твір на тему народної казки

241

Урок літератури рідного краю №3. Поети Старокостянтинівщини

1


ЛРК №3

42

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України

ТЛ: епічний твір

143

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Фантастичне і реальне в повісті. Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини

144

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі

145

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Екзотика старовинних українських замків

146

Контрольна робота №3. Історичне минуле нашого народу

1


КР №3 (тест)

РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

47

Т. Шевченко. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті С. Васильченка «У бур’янах»)

148

Україна часів Т.Шевченка. Оповідання С.Васильченка «У бур’янах»

149

Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе...». Картини довколишнього світу, природи у поезіях Т.Шевченка

ТЛ: ліричний твір, персоніфікація

1


Напам’ять

50

Т. Шевченко. «Садок вишневий коло хати». Художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови

1


Напам’ять

51

П. Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. „Не бував ти у наших краях!"

152

П. Тичина. „Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвія­ла…». Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П.Тичини

ТЛ: метафора, епітет

1
Напам’ять

(1 вірш на вибір)

53

Урок виразного читання №2. Поезії Т. Шевченка та П.Тичини

1


УВЧ №2

54

Є. Гуцало. Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось»

ТЛ: оповідання

155

Є. Гуцало. «Лось». Співчуття, милосердя шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань

156

Урок мовленнєвого розвитку №4. Складання портрета літературного героя

1


РМ №4 (письмово)

57

Контрольна робота №4. Рідна Україна. Світ природи

1


КР №4 (твір)

58

М. Рильський. Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення її поетом засобами поетичної мови. «Дощ»

159

М. Рильський. Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям. «Осінь-маляр із палітрою пишною…»

1
Напам’ять

(1 вірш на вибір)

60

Урок літератури рідного краю №4. Цікаві твори письменників-земляків

1


ЛРК №4

61

Г. Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів природи й людини, зображених в оповіданні

162

Г. Тютюнник. «Дивак». Точність і лаконізм описів природи. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості

163

Урок позакласного читання №4. Сучасні твори про історичне минуле. Оксана Сенатович. «Малий Віз»

1


УПЧ №4

64

Микола Вінграновський. «Сіроманець» – захоплива й драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи

165

Микола Вінграновський. «Сіроманець». Гуманізм повісті

166-67

Микола Вінграновський. «Сіроманець». Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції

268

Контрольна робота №5. Рідна Україна. Світ природи

1


КР №5 (тест)

69-70

Твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення

2
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.