Календарно-тематичне планування з природознавства 5 клас.

Природознавство

Для кого: 5 Клас

25.09.2018

1261

49

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з природознавства 5 клас. Уроки узагальнення, теми, розділи виділені кольором. Позначені всі оцінюючі роботи. Зазначена контрольна робота.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПРИРОДОЗНАВСТВО

5 клас

(усього 70 год, 2 год на тиждень, із них – 6 год резервний час)

І СЕМЕСТР

уроку

Зміст уроку

Дата

проведення

Вступ

1

Науки, що вивчають природу.

2

Методи вивчення природи

.Практичне заняття

 • Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних карт, атласи-визначники рослин і тварин, науково-популярна література природознавчого змісту, хрестоматії з природознавства, Інтернет-ресурси тощо.

3

Обладнання для вивчення природи.

Практичне заняття

 • Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень та дослідів. (Оцін.)

4

Значення природничо-наукових знань для людини

Організація спостережень за тілами живої та неживої природи

5

Навчальний проект

«Жива і нежива природа навколо нас»

6

Узагальнення вивченого матеріалу по темі «Вступ.»

РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС

7

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.

8

Практична робота

 • Вимірювання маси та розмірів різних тіл.

9

Речовини. Фізичні властивості речовин.

Властивості твердих тіл, рідин і газів

10

Атоми і молекули. Дифузія.

11

Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини

12

Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.

13

Практичні заняття

Розділення сумішей фільтруванням.

14

Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.

15

Фізичні явища природи. Світлові явища.

16

Фізичні явища природи. Теплові явища

17

Практичне заняття

 • Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від   температури та площі поверхні.

18

Явища природи. Фізичні явища. Звукові явища,поширення звуку.

19

Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність. (електричні та магнітні)

20

Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.

21

Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

22

Контрольна робота по темі «Тіла, речовини та явища навколо нас.»

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ

23

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.

24

Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства.

Практичне заняття

 • Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба. (Оцін.)

25

Небесні тіла. Зоря – самосвітне небесне тіло.

Відмінності між зорями.

26

Планети. Сонячна система.

Відмінності між планетами.

27

Міжзоряний простір.

Зоряні системи — галактики.

Всесвіт і його складові.  

28

Людина і Всесвіт. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень.

29

Навчальний проект

«Наш дім – Сонячна система»

30

Узагальнення вивченого матеріалу по темі «Всесвіт.»

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

31

Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі.

32

Рухи Землі. Пори року.

Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця

33

Місяць – супутник Землі.

34

Сонячні та місячні затемнення.

35

Способи зображення Землі.

36

37

Практичне заняття:

 • Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль, материків і частин світу; географічних об’єктів..

38

Ґрунт, його значення.

39

Властивості ґрунту. Догляд за ґрунтом.

40

Повітря – суміш газів. Значення повітря.

Властивості повітря.

41

Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кругообіг води.

42

Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Розчини в природі.

43

Практичне заняття:

 • Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії).

 • Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти.

44

Практичне заняття:

 • Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.

45

Значення води у природі. Використання води людиною.

46

Узагальнення вивченого матеріалу по темі « Землі як планета.»

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів

47

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

48

Різноманітність організмів: Рослини, Тварини, Гриби, Бактерії

49

Практичне заняття

 • Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників.

50

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи.

51

Навчальний проект «Вирощування найвищої бобової рослини»

52

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

53

Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них.

54

Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому.

55

Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді.

56

Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті.

57

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами.

Співіснування організмів.

58

Угруповання організмів. Екосистеми.

59

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

Практичне заняття

 • Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

60

Екскурсія (відповідно до місцевих умов)

до зоопарку, живого куточку, Будинку природи, краєзнавчого музею, на ферму тощо.

61

Контрольна робота по темі « Планета життя як середовище життя організмів.»

Тема 3. Людина на планеті Земля

62

Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою.

63

Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.

64

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття, боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).

65

Дослідницький практикум

Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.

66

Навчальний проект

«Смітити не можна переробляти»

(про «друге життя» побутових речей)

67

Охорона природи. Червона книга України.

Практична робота

Складання Червоної книги своєї місцевості.

68

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.

69

Контрольна робота №2

70

Повторення вивченого

Узагальнення знань

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.