Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Календарно - тематичне планування з математики для 4 класу

Математика

Для кого: 4 Клас

20.10.2021

100

6

0

Опис документу:

Календарно - тематичне планування з математики за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко, до підручника «Математика» для 4 класу (у 2-х частинах). Автор: Наталія Листопад(на 1 семестр).

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно - тематичне планування уроків

математики у 4-А класі

створене відповідно до типової освітньої програми, розробленої під керівництвом

О. Я. Савченко (до підручника Математика: підруч. для 4 кл. закладів загальної

серед. освіти (у 2-х частинах): Н. П. Листопад. - Київ: УОВЦ «Оріон», 2021)

5 год на тиждень

І семестр

уроку

Дата

Тема уроку

Очікувані результати навчання здобувачів освітиПовторення вивченого в 3 класі. Письмове множення і ділення


1


Нумерація трицифрових чисел. Знаходження значень виразів. Складання задач. (с. 3-5, № 1-13)

відтворює послідовність чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.2] читає і записує числа, утворює числа різними способами; [4 МАО 4.2]

порівнює числа різними способами; [4 МАО 4.2читає нескладні таблиці, лінійні діаграми; [4 МАО 2.1], [4 ІФО 1.2] орієнтується на площині і в просторі, рухається за визначеним маршрутом; планує маршрут пересування; [4 ГІО 2.1]


2


Нумерація трицифрових чисел. Обчислення на основі нумерації. Розв’язування задач двома способами. (с. 6-7, № 14-24)

відтворює послідовність чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.2] читає і записує числа, утворює числа різними способами; [4 МАО 4.2]

порівнює числа різними способами; [4 МАО 4.2

3


Обчислення способом округлення. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач двома способами. (с. 7-9, № 25-34)

порівнює числа різними способами; [4 МАО 4.2

перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.4] перевіряє правильність розв’язку задачі; [4 МАО 3.2]


4


Знаходження значень виразів з дужками та без дужок. Розв’язування задач за допомогою блок–схем. Визначення форми фігури. (с. 9-11, № 35-44)

відтворює послідовність чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.2] читає і записує числа, утворює числа різними способами; [4 МАО 4.2]

порівнює числа різними способами; [4 МАО 4.2

5


Знаходження значень виразів. Складання обернених задач. Виготовлення макета фігури (с. 11-13, № 45-55)

подає числа у вигляді суми розрядних доданків; [4 МАО 4.2

визначає розрядний склад багатоцифрового числа; [4 МАО 4.2] визначає загальну кількість одиниць певного розряду; [4 МАО 4.2]

6


Знаходження значень числових та буквених виразів. Творча робота над задачею. Виготовлення макета фігури. (с. 13-15, № 56-66)

визначає розрядний склад багатоцифрового числа; [4 МАО 4.2] визначає загальну кількість одиниць певного розряду; [4 МАО 4.2]

7


Знаходження частини числа та числа за його частиною. Знаходження значень виразів. (с. 15-17, № 67-76)

розуміє спосіб одержання дробу; [4 МАО 4.2]

розуміє суть чисельника і знаменника дробу; [4 МАО 4.2]

читає і записує дроби; [4 МАО 4.2]

застосовує правила знаходження дробу від числа та числа за величиною його дробу під час розв’язування практично зорієнтованих завдань [4 МАО 4.3]

8


Ділення з остачею. Складання виразів за схемою. Виготовлення макета фігури. ( с. 17-18, № 77-86)

встановлює відношення рівності й нерівності між числами й числовими виразами; [4 МАО 4.8] виконує письмове ділення з остачею; [4 МАО 4.3]


9


Множення у стовпчик. Знаходження значень виразів. (с. 19-21, № 87 -98)

володіє навичками письмового множення і ділення

багатоцифрового числа на одноцифрове; [4 МАО 4.3]

користується знанням співвідношень між величинами у

навчально-пізнавальних і практичних ситуаціях; [4 МАО 1.1], [4МАО 4.3]


10


Множення у стовпчик. Дії з одиницями часу. Розв’язування рівнянь. (с. 21-23, № 99 -110)

користується знанням співвідношень між величинами у

навчально-пізнавальних і практичних ситуаціях; [4 МАО 1.1], [4

МАО 4.3] володіє навичками письмового множення і ділення

багатоцифрового числа на одноцифрове;

11


Множення у стовпчик у випадку нулів у множнику. Множення на кругле двоцифрове число. Задача на знаходження часу початку події. (с. 24-26, № 111-132)

володіє навичками письмового множення і ділення

багатоцифрового числа на одноцифрове; [4 МАО 4.3] прогнозує кількість цифр у добутку, частці до знаходження результату; [4 МАО 1.3]


12


Знаходження значень числових та буквених виразів. Розв’язування нерівностей. Знаходження тривалості події. ( с. 26-28, № 133-143)

перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.4] володіє навичками письмового множення і ділення

багатоцифрового числа на одноцифрове; [4 МАО 4.3] прогнозує кількість цифр у добутку, частці до знаходження результату; [4 МАО 1.3]


13


Знаходження значень числових виразів. Ділення з остачею. Знаходження периметра трикутника. Самостійна робота. (с. 28-29, № 144-154)

перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.4] володіє навичками письмового множення і ділення

багатоцифрового числа на одноцифрове; [4 МАО 4.3] прогнозує кількість цифр у добутку, частці до знаходження результату; [4 МАО 1.3]


14


Письмове ділення. Задачі на спільну роботу. (с. 29-31, № 155-164)

перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.4]

прогнозує кількість цифр у добутку, частці до знаходження результату; [4 МАО 1.3]

15


Письмове ділення. Обчислення периметра прямокутника. Задачі на спільну роботу. (с. 31-32, № 165-173) Самостійна робота.

володіє навичками письмового множення і ділення

багатоцифрового числа на одноцифрове; [4 МАО 4.3] прогнозує кількість цифр у добутку, частці до знаходження результату; [4 МАО 1.3]

16


Діагностувальна робота.

володіє навичками письмового множення і ділення

багатоцифрового числа на одноцифрове; [4 МАО 4.3] прогнозує кількість цифр у добутку, частці до знаходження результату; [4 МАО 1.3]


17


Аналіз діагностувальної роботи. Усунення прогалин.


прогнозує очікуваний результат; [4 МАО 1.3] володіє навичками письмового множення і ділення

багатоцифрового числа на одноцифрове; [4 МАО 4.3] перевіряє правильність розв’язку задачі; [4 МАО 3.2]


18
19


Письмове ділення. Задачі на спільну роботу.(с.33,34, № 174-179)


Письмове ділення. Задачі на спільну роботу. (с.35.36, № 180-193)


перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.4] володіє навичками письмового множення і ділення

багатоцифрового числа на одноцифрове; [4 МАО 4.3]


20


Знаходження значень числових та буквених виразів. Розв’язування задач. Діаграма (с. 37-38, № 194-203)

перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.4] володіє навичками письмового множення і ділення

багатоцифрового числа на одноцифрове; [4 МАО 4.3] прогнозує кількість цифр у добутку, частці до знаходження результату; [4 МАО 1.3]

Нумерація чисел у межах мільйона. Величини


21


Нумерація чотирицифрових чисел. Тисяча. (с. 39-42, № 204-214)

відтворює послідовність чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.2] читає і записує числа, утворює числа різними способами; [4 МАО 4.2]

22


Одиниці четвертого розряду. Дії з одиницями четвертого розряду. Заходження значень виразів. (с. 442-43, № 215-225)

відтворює послідовність чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.2] читає і записує числа, утворює числа різними способами; [4 МАО 4.2]

23


Розклад чотирицифрового числа на суму розрядних доданків. Запис чотирицифрових чисел, які містять нулі. Діаграми. (с. 43-46, № 226-237)

читає нескладні таблиці, лінійні діаграми; [4 МАО 2.1], [4 ІФО 1.2]

читає і записує числа, утворює числа різними способами; [4 МАО 4.2]

порівнює числа різними способами; [4 МАО 4.2]

24


Нумерація чотирицифрових чисел. Розв’язування задач, які містять зайві дані. (с. 46- 48, № 238-251)

знає одиниці вимірювання довжини (міліметр, сантиметр,

дециметр, метр, кілометр); маси (грам, кілограм, центнер, тонна), місткості (літр); часу (доба, тиждень, година, хвилина, секунда), проміжки часу (місяць, рік, століття) та співвідношення між ними; [4 МАО 1.1], [4 МАО 4.7]

читає і записує числа, утворює числа різними способами; [4 МАО 4.2]

порівнює числа різними способами; [4 МАО 4.2]

25


Нумерація чотирицифрових чисел. Розв’язування рівнянь і нерівностей. Самостійна робота. (с. 48-49, № 252-266)

читає і записує числа, утворює числа різними способами; [4 МАО 4.2]

порівнює числа різними способами; [4 МАО 4.2]

26


Нумерація п’ятицифрових чисел. Знаходження значень числових та буквених виразів. Творча робота над задачею. (с. 50-51, № 267-280)

читає нескладні таблиці, лінійні діаграми; [4 МАО 2.1], [4 ІФО 1.2] розпізнає і класифікує геометричні фігури за істотними ознаками; [4 МАО 4.5], [4 МАО 4.1] читає і записує числа, утворює числа різними способами; [4 МАО 4.2]

порівнює числа різними способами; [4 МАО 4.2]


27


Нумерація п’ятицифрових чисел. Складання обернених задач. (с. 51-54, №281-292)

визначає розрядний склад багатоцифрового числа; [4 МАО 4.2] визначає загальну кількість одиниць певного розряду; [4 МАО 4.2] подає числа у вигляді суми розрядних доданків; [4 МАО 4.2]

28


Нумерація п’ятицифрових чисел. Складання обернених задач. (с. 54-56, № 293 – 302)

визначає загальну кількість одиниць певного розряду; [4 МАО 4.2] подає числа у вигляді суми розрядних доданків; [4 МАО 4.2]

29


Нумерація п’ятицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Самостійна робота. (с. 56-57, № 303 – 310)

визначає розрядний склад багатоцифрового числа; [4 МАО 4.2] визначає загальну кількість одиниць певного розряду; [4 МАО 4.2] подає числа у вигляді суми розрядних доданків; [4 МАО 4.2]

30


Нумерація шестицифрових чисел. Мільйон. Складання обернених задач. Діаграма. (с. 57-60, № 311 – 319)

знає одиниці вимірювання довжини (міліметр, сантиметр,

дециметр, метр, кілометр); маси (грам, кілограм, центнер, тонна), місткості (літр); часу (доба, тиждень, година, хвилина, секунда), проміжки часу (місяць, рік, століття) та співвідношення між ними; [4 МАО 1.1], [4 МАО 4.7подає числа у вигляді суми розрядних доданків; [4 МАО 4.2]

31


Класи багатоцифрових чисел. Розв’язування задач з буквеними даними. (с. 60-63, № 320 – 332)

виконує арифметичні дії з іменованими числами; [4 МАО 4.3] розв’язує задачі з буквеними даними; [4 МАО 2.2], [4 МАО 4.8]

визначає розрядний склад багатоцифрового числа; [4 МАО 4.2] визначає загальну кількість одиниць певного розряду; [4 МАО 4.2] подає числа у вигляді суми розрядних доданків; [4 МАО 4.2]

32


Нумерація багатоцифрових чисел. Складання і розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження частини числа. (с. 63-65, № 333 – 343)

визначає розрядний склад багатоцифрового числа; [4 МАО 4.2; визначає загальну кількість одиниць певного розряду; [4 МАО 4.2]виконує додавання та віднімання, множення і ділення на основі нумерації чисел; [4 МАО 4.3]

обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання задачі; [4 МАО 3.1]


33


Нумерація багатоцифрових чисел. Натуральні числа. (с. 65-67, № 344 – 356)

визначає розрядний склад багатоцифрового числа; [4 МАО 4.2] визначає загальну кількість одиниць певного розряду; [4 МАО 4.2]

34


Множення і ділення чисел на розрядну одиницю. Ділення з остачею. Знаходження периметра п’ятикутника. (с. 67-70, № 357 – 371)

виконує додавання та віднімання, множення і ділення на основі нумерації чисел; [4 перевіряє правильність розв’язку задачі; [4 МАО 3.2]МАО 4.3]


35


Порівняння натуральних чисел. Розв’язування задач. (с. 70-72, № 372 – 384)

виконує додавання та віднімання, множення і ділення на основі нумерації чисел; [4 МАО 4.3] порівнює числа різними способами; [4 МАО 4.2] перевіряє правильність розв’язку задачі; [4 МАО 3.2]


36


Діагностувальна робота 2 з теми «Нумерація чисел у межах мільйона. Величини»

прогнозує очікуваний результат; [4 МАО 1.3]

перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4

37


Аналіз діагностувальної роботи. Робота над виправленням та попередженням помилок.

виконує додавання та віднімання, множення і ділення на основі нумерації чисел; [4 МАО 4.3] перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4


38


Нумерація багатоцифрових чисел. Ознайомлення із класом мільярдів. (с. 72-74, № 385 – 397)

виконує додавання та віднімання, множення і ділення на основі нумерації чисел; [4 МАО 4.3] перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4]


39


Одиниці довжини. Співвідношення між одиницями довжини. Розв’язування задач. (с.74-76, № 398 – 411)

знає одиниці вимірювання довжини (міліметр, сантиметр,

дециметр, метр, кілометр); маси (грам, кілограм, центнер, тонна), місткості (літр); часу (доба, тиждень, година, хвилина, секунда), проміжки часу (місяць, рік, століття) та співвідношення між ними; [4 МАО 1.1], [4 МАО 4.7] виконує арифметичні дії з іменованими числами; [4 МАО 4.3]


40


Одиниці маси. Співвідношення між одиницями маси. Розв’язування задач. (с. 76 – 78, № 412 – 424)

знає одиниці вимірювання довжини (міліметр, сантиметр,

дециметр, метр, кілометр); маси (грам, кілограм, центнер, тонна), місткості (літр); часу (доба, тиждень, година, хвилина, секунда), проміжки часу (місяць, рік, століття) та співвідношення між ними; [4 МАО 1.1], [4 МАО 4.7] виконує арифметичні дії з іменованими числами; [4 МАО 4.3]


41


Перетворення одиниць маси і довжини із більших в менші.. Задачі, які містять одиниці маси і довжини. (с. 78-80, № 425 – 435)

знає одиниці вимірювання довжини (міліметр, сантиметр,

дециметр, метр, кілометр); маси (грам, кілограм, центнер, тонна), місткості (літр); часу (доба, тиждень, година, хвилина, секунда), проміжки часу (місяць, рік, століття) та співвідношення між ними; [4 МАО 1.1], [4 МАО 4.7]

виконує арифметичні дії з іменованими числами; [4 МАО 4.3]

42


Одиниці часу. Співвідношення між одиницями часу. Розв’язування задач. (с. 80-83, № 436 – 451)

знає одиниці вимірювання довжини (міліметр, сантиметр,

дециметр, метр, кілометр); маси (грам, кілограм, центнер, тонна), місткості (літр); часу (доба, тиждень, година, хвилина, секунда), проміжки часу (місяць, рік, століття) та співвідношення між ними; виконує арифметичні дії з іменованими числами; [4 МАО 4.3]


43


Площа фігури. Знаходження периметра фігури. Розв’язування рівняння. (с. 83-86, № 452 – 462 )

розуміє площу як властивість плоских фігур; [4 МАО 4.7]

знає одиниці площі; [4 МАО 4.7] перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4 перевіряє правильність розв’язку задачі; [4 МАО 3.2]


44


Одиниця площі – 1 см2 Обчислення виразів з буквеними даними. (с. 86- 88, № 463 – 471)

розуміє площу як властивість плоских фігур; [4 МАО 4.7]

знає одиниці площі; [4 МАО 4.7]

корисується знанням співвідношень між величинами у

навчально-пізнавальних і практичних ситуаціях; [4 МАО 1.1], [4МАО 4.3]

45


Площа прямокутника. Одиниці площі 1 мм2, 1 м2, 1 дм2 Розв’язування задач виразом. (с. 88-91, № 472 – 480)розуміє площу як властивість плоских фігур; [4 МАО 4.7]

знає одиниці площі; [4 МАО 4.7] користується в навчальних і практичних ситуаціях формулою обчислення площі прямокутника (квадрата); [4 МАО 1.2], [4 МАО 4.3]


46


Одиниця площі 1 км2. Площа квадрата. Складання та розв’язування обернених задач.(с. 91-93, № 481 – 491)

розуміє площу як властивість плоских фігур; [4 МАО 4.7]

знає одиниці площі; [4 МАО 4.7] користується в навчальних і практичних ситуаціях формулою обчислення площі прямокутника (квадрата); [4 МАО 1.2], [4 МАО

4.3]


47


Розв’язування виразів. Обернені задачі до задач на знаходження площі прямокутника. (с. 93-95, № 493 – 501)

користується в навчальних і практичних ситуаціях формулою обчислення площі прямокутника (квадрата); [4 МАО 1.2], [4 МАО

4.3] знаходить довжину однієї сторони прямокутника за відомими площею та іншою стороною [4 МАО 1.2], [4 МАО 4.3]


48


Одиниці площі 1а, 1 га. Співвідношення між одиницями площі. Розв’язування задач.(с. 95 – 97, № 502 – 514)

користується в навчальних і практичних ситуаціях формулою обчислення площі прямокутника (квадрата); [4 МАО 1.2], [4 МАО

4.3] перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4


49


Палетка. Знаходження площі за допомогою палетки. (с. 97-100, № 515 – 525)

користується в навчальних і практичних ситуаціях формулою обчислення площі прямокутника (квадрата); [4 МАО 1.2], [4 МАО

4.3] визначає площу фігури за допомогою палетки; [4 МАО 4.7] перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4]


50


Обчислення площі. Розв’язування задач на знаходження площі.(с. 100-101, № 526 – 534)

користується в навчальних і практичних ситуаціях формулою обчислення площі прямокутника (квадрата); [4 МАО 1.2], [4 МАО

4.3] перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4

планує розв’язування/розв’язання задачі; [4 МАО 3.2]

51


Узагальнення та систематизація знань.


користується в навчальних і практичних ситуаціях формулою обчислення площі прямокутника (квадрата); [4 МАО 1.2], [4 МАО

4.3] перевіряє правильність розв’язку задачі; [4 МАО 3.2]


52


Діагностувальна робота 3

з теми «Нумерація чисел у межах мільйона. Величини»

прогнозує очікуваний результат; [4 МАО 1.3]

перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4 перевіряє правильність розв’язку задачі; [4 МАО 3.2]


53


Аналіз діагностувальної роботи. Робота над виправленням та попередженням помилок.

користується в навчальних і практичних ситуаціях формулою обчислення площі прямокутника (квадрата); [4 МАО 1.2], [4 МАО

4.3] перевіряє правильність розв’язку задачі; [4 МАО 3.2]

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел


54


Дія додавання. Закони дії додавання. Задачі, які розв’язуються дією додавання. (с. 102-104, № 535 – 543)

володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.3] перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4


55


Додавання 0. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач на знаходження периметра та площі прямокутника. (с. 105-106, № 544 – 554)

володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.3]

перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4]

56


Дія віднімання. Задачі, які розв’язуються дією віднімання. (с.106-107, № 555 – 563)

володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.3]

перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4]

57


Віднімання суми від числа. Розв’язування виразів з буквеними даними. Розв’язування задач на знаходження площі.(с. 108-109, № 564 – 572)

обчислення площі прямокутника (квадрата); [4 МАО 1.2], [4 МАО

4.3] перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4]


58


Віднімання числа від суми. Складання та розв’язування задач за коротким записом. (с. 110-111, № 573-580)

володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.3] перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4]


59


Додавання багатоцифрового числа і одноцифрового. Віднімання одноцифрового числа від багатоцифрового. (с. 111- 113, с. 581 -592)

володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.3] перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4]


60


Знаходження значень виразів. Розв’язування рівнянь та нерівностей. Розв’язування задач за допомогою рівнянь. (с. 113-114, № 593 – 601)

володіє навичками письмового додавання і віднімання чи перевіряє правильність розв’язку задачі; [4 МАО 3.2]сел у межах мільйона; [4 МАО 4.3] перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4 перевіряє правильність розв’язку задачі; [4 МАО 3.2]

61


Додавання багатоцифрового числа і двоцифрового. Віднімання двоцифрового числа від багатоцифрового. Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Розв’язування рівнянь та нерівностей. (с. 114-116, № 602 – 613)

володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.3] перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4 перевіряє правильність розв’язку задачі; [4 МАО 3.2]62


Додавання багатоцифрового числа і трицифрового. Віднімання трицифрового числа від багатоцифрового. Розв’язування рівнянь. Види кутів. (с. 116-118, № 614 – 624)

володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.3] перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4 перевіряє правильність розв’язку задачі; [4 МАО 3.2]


63


Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Визначення виду кутів. (с. 118-120, № 625 – 633)

володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4у межах мільйона; [4 МАО 4.3]

перевіряє правильність розв’язку задачі; [4 МАО 3.2]

64


Залежність зміни суми від зміни доданка. Розв’язування задач. (с. 120-122, № 634 – 643)

володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.3] перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.465


Знаходження значень виразів. Складені задачі, які містять непряме збільшення числа. (с. 122-123, № 644 – 652)

володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.3]

перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4]

66


Залежність зміни різниці від зміни зменшуваного. Розв’язування рівнянь. (с. 124-125, № 653 – 663)

володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.3]


67


Залежність зміни різниці від зміни від’ємника. Складання та обчислення виразів. (с. 126-128, № 664 – 673)

володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.3]


68


Додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених в одиницях маси. Розв’язування задач. (с. 128-130, № 674 – 684)

володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел у межах мільйона; [4 МАО 4 перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО .3.4]

69


Додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених в одиницях довжини. Розв’язування задач складанням рівнянь. (с. 130-132, № 685 – 693)

описує або зображує схематично розміщення, напрямок і рух об’єктів; [4 МАО 4.4]

виконує арифметичні дії з іменованими числами; [4 МАО 4.3

70


Додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених в одиницях вартості. Розв’язування рівнянь. (с. 133-135, № 694 – 704)виконує арифметичні дії з іменованими числами; [4 МАО 4.3 планує розв’язування/розв’язання задачі; [4 МАО 3.2

71


Додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених в одиницях часу. Розв’язування рівнянь.(с. 135-137, № 705 – 716)

виконує арифметичні дії з іменованими числами; [4 МАО 4.3] розв’язує прості задачі на обчислення тривалості події, дати початку події, дати закінчення події; [4 МАО 2.3]


72


Додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених в одиницях часу. Робота з діаграмами. (с. 137-138, № 717 – 726)

виконує арифметичні дії з іменованими числами; [4 МАО 4.3] розв’язує прості задачі на обчислення тривалості події, дати початку події, дати закінчення події; [4 МАО 2.3]


73


Узагальнення та систематизація знань.

володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.3] планує розв’язування/розв’язання задачі; [4 МАО 3.2] перевіряє правильність розв’язку задачі; [4 МАО 3.2]74


Діагностувальна робота 4

з теми «Додавання і віднімання багатоцифрових чисел»

прогнозує очікуваний результат; [4 МАО 1.3]

планує розв’язування задачі; [4 МАО 3.2]


75


Аналіз діагностувальної роботи. Робота над виправленням та попередженням помилок.

перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4 перевіряє правильність розв’язку задачі; [4 МАО 3.2]


76


*Резервний урок Знаходження значень виразів. Розв’язування рівнянь та нерівностей. Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.3]

перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4

77


*Резервний урок Додавання багатоцифрового числа і трицифрового. Віднімання трицифрового числа від багатоцифрового. Розв’язування рівнянь та нерівностей.

володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.3]

перевіряє правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4

78


*Резервний урок. Знаходження значень виразів. Складені задачі. Розв’язування задач та обчислення виразів.

володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.3] планує розв’язування/розв’язання задачі; [4 МАО 3.2] перевіряє правильність розв’язку задачі; [4 МАО 3.2]


79


*Резервний урок.Повторення та узагальнення вивченого.


володіє навичками письмового додавання і віднімання чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.3] планує розв’язування/розв’язання задачі; [4 МАО 3.2] перевіряє правильність розв’язку задачі; [4 МАО 3.2]Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.