Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-тематичне планування з математики 6 клас на 2021-2022 н.р.

Математика

Для кого: 6 Клас

02.07.2021

3967

570

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з математики для 6 класу розроблено на основі Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів з математики 5-9 класи, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«ПОГОДЖЕНО»

заступник директора з нвр

_________ ___________________

«____»__________ 2021 р.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор____________________

_________ __________________

«_____»___________ 2021 р.


Календарно-тематичне планування

з математики

для учнів 6 класу

на 2021 – 2022 н.р.

вчителя математики

______________________________________Обговорено на засіданні МО

_____________________________________________________________

Протокол № _______ від _________________________

Голова МО _______________________________________

Перелік програм відповідно до яких складено

календарно-тематичне плануванняПредмет

Клас

Назва навчальної програми, автори

Видавництво, рік видання

Документ, яким затверджено програму

Математика,

Алгебра,

Геометрія

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів)   

Сайт МОН, 2017

Наказ МОН від 

07 червня 2017 року 

№ 804
6 КЛАС

Усього 140 год

4 год на тиждень, у І семестрі – 64 год, у ІІ семестрі – 76 год

п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Повтореня за 5 клас. Вхідне діагностичне оцінювання

-----

8 (8 з резерву)

1

ІІ.

Подільність натуральних чисел

10

10

1

ІІІ.

Звичайні дроби

26

28 (2 год з резерву)

2

ІV.

Відношення і пропорції

24

30 (6 год з резерву)

2

V.

Раціональні числа та дії з ними

40

51 (11 год з резерву)

5

VI.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

----

13 з резерву

1

Усього

140

140

12

у/п

Дата проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Зміст навчального матеріалу

Завдання під час дистанційного навчання

Дата виконання

І семестр

І. Повторення навчального матеріалу за 5 клас. Вхідне діагностичне оцінювання (8 год.)

1


Учень/учениця:

Вміє застосовувати набуті знання у 5 класі для розв’язування вправ і задач: з натуральними числами, задач комбінаторного характеру, геометричні задачі, задачі на відсотки, рівняння, з дробами

Розв’язування задач на всі дії з натуральними числами2


Розв’язування задач комбінаторного характеру3


Розв’язування задач геометричного змісту4


Розв’язування задач на всі дії з дробами5


Розв’язування задач на відсотки6


Розв’язування задач7


Контрольна робота № 18


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ. Подільність натуральних чисел (10 год.)

9


Учень/учениця:

наводить приклади: простих і складених чисел; парних і непарних чисел; чисел, що діляться націло на 2, 3, 5, 9, 10;

розрізняє: прості і складені числа; дільники і кратні натурального числа;

формулює означення понять: дільник, кратне, просте число, складене число, спільний дільник; ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10;

розв’язує вправи, що передбачають: використання ознак подільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10; розкладання натуральних чисел на прості множники; знаходження спільних дільників двох чисел; найбільшого спільного дільника (НСД) двох чисел в межах ста; знаходження найменшого спільного кратного (НСК) двох чисел в межах ста

Дільники та кратні натуральних чисел10


Ознаки подільності на 2, 5 і 1011


Ознаки подільності на 3 і 912


Розв’язування вправ. Самостійна робота13


Прості та складені числа. Розкладання чисел на прості множники14


Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа15


Кратні натурального числа. Найменше спільне кратне16


Розв’язування вправ на НСД і НСК.17


Контрольна робота № 218


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІІ. Звичайні дроби (28 год)

Тема 2. Додавання і віднімання звичайних дробів (13 год)

19


Учень/учениця:

розуміє правила: порівняння, додавання, віднімання звичайних дробів;

формулює основну властивість дробу;

розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; порівняння дробів; додавання, віднімання звичайних дробів

Основна властивість дробу20


Скорочення дробів21


Скорочення дробів. Розв’язування вправ22


Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів23


Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів24


Розв’язування вправ. Самостійна робота25


Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками26


Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками27


Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками28


Розв’язування вправ. Самостійна робота29


Розв’язування вправ30


Контрольна робота № 331


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 3. Множення і ділення звичайних дробів (15 год)

32


Учень/учениця:

наводить приклади: скінченних та нескінченних періодичних десяткових дробів; взаємно обернених чисел;

розрізняє: скінченні та нескінченні періодичні десяткові дроби;

читає і записує: нескінченні періодичні дроби;

розуміє правила: множення і ділення звичайних дробів; знаходження дробу від числа та числа за його дробом;

розв’язує вправи, що передбачають: множення і ділення звичайних дробів; запис звичайного дробу у вигляді десяткового дробу; знаходження дробу від числа та числа за його дробом

Множення звичайних дробів33


Множення звичайних дробів34


Задачі на множення дробів. Знаходження дробу від числа35


Розв’язування вправ. Самостійна робота36


Взаємно обернені числа37


Ділення дробів38


Ділення дробів39


Задачі на ділення дробів. Знаходження числа за його дробом40


Розв’язування вправ. Самостійна робота41


Перетворення звичайних дробів у десяткові42


Нескінченні періодичні дроби43


Десяткове наближення звичайного дробу44


Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами45


Контрольна робота № 446


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІV. Відношення і пропорції (30 год)

Тема 4. Відношення і пропорції. Основна властивість пропорції (18 год)

47


Учень/учениця:

наводить приклади пропорційних величин;

розрізняє: пряму та обернену пропорційність

розуміє, що таке: відношення; пряма та обернена пропорційна залежність; масштаб;

формулює: означення пропорції; основну властивість пропорції;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження відношення чисел і величин; використання масштабу; знаходження невідомого члена пропорції; запис відсотків у вигляді звичайного і десяткового дробів

розв’язує: основні задачі на відсотки; задачі на пропорційні величини і пропорційний поділ

Відношення. Основна властивість відношення48


Відношення. Основна властивість відношення49


Масштаб50


Масштаб51


Пропорція. Основна властивість пропорції52


Розв’язування вправ на основні властивості відношення і пропорції53


Відсоткове відношення двох чисел54


Відсоткове відношення двох чисел55


Відсоткові розрахунки56


Відсоткові розрахунки57


Розв’язування вправ. Самостійна робота58


Пряма та обернена пропорційні залежності59


Пряма та обернена пропорційні залежності60


Поділ числа у даному відношенні. Задачі на пропорційний поділ61


Поділ числа у даному відношенні. Задачі на пропорційний поділ62


Розв’язування вправ. Самостійна робота63


Контрольна робота № 5 (підсумкова за І семестр)64


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ семестр

Тема 5. Коло. Круг (12 год)

65


Учень/учениця:

розрізняє: коло і круг; види діаграм

розуміє, що таке: коло, круг, круговий сектор; діаграма;

зображує та знаходить на малюнках: коло і круг; круговий сектор; стовпчасті та кругові діаграми;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження довжини кола і площі круга; аналіз стовпчастих та кругових діаграм;

Коло. Круг. Круговий сектор66


Довжина кола. Площа круга67


Розв’язування вправ. Самостійна робота68


Циліндр. Конус. Куля69


Циліндр. Конус. Куля70


Розв’язування вправ71


Діаграми72


Діаграми73


Розв’язування вправ. Самостійна робота74


Розв’язування вправ75


Контрольна робота № 676


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиV. Раціональні числа та дії над ними (40 год + 11 год з резерву)

Тема 6. Раціональні числа (8 год)

77


Учень/учениця:

наводить приклади: додатних та від’ємних чисел; протилежних чисел; цілих та раціональних чисел;

розуміє, що таке: модуль числа; протилежні числа; цілі числа; раціональні числа; координатна пряма;

будує: координатну пряму;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження модуля числа; порівняння раціональних чисел;

Додатні та від’ємні числа. Число 078


Координатна пряма. Цілі числа. Раціональні числа79


Модуль числа80


Модуль числа81


Порівняння раціональних чисел82


Розв’язування вправ83


Контрольна робота № 784


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 7. Додавання і віднімання раціональних чисел ( 10 год)

85


Учень/учениця:

розв’язує вправи, що передбачають: додавання, віднімання раціональних чисел; обчислення значень числових виразів, що містять додатні й від’ємні числа;

Додавання раціональних чисел86


Додавання раціональних чисел87


Розв’язування вправ88


Властивості додавання раціональних чисел89


Властивості додавання раціональних чисел90


Віднімання раціональних чисел91


Віднімання раціональних чисел92


Розв’язування вправ. Самостійна робота93


Контрольна робота № 894


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 8. Множення раціональних чисел (11 год)

95


Учень/учениця:

розуміє, що таке: подібні доданки

розв’язує вправи, що передбачають: множення і ділення раціональних чисел;

розкриття дужок, зведення подібних доданків;


Множення раціональних чисел96


Розв’язування вправ97


Переставна і сполучна властивості множення98


Розподільна властивість множення99


Коефіцієнт. Розкриття дужок. Подібні доданки100


Розв’язування вправ101


Ділення раціональних чисел102


Розв’язування вправ103


Розв’язування вправ. Самостійна робота104


Контрольна робота № 9105


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 9. Рівняння (11 год)

106


Учень/учениця:

розв’язує: рівняння з використанням правил, що ґрунтуються на основних властивостях рівняння; текстові задачі за допомогою рівнянь


Рівняння. Основні властивості рівнянь107


Рівняння. Основні властивості рівнянь108


Рівняння. Основні властивості рівнянь109


Розв’язування рівнянь110


Розв’язування рівнянь. Самостійна робота111


Розв’язування задач за допомогою рівнянь112


Розв’язування задач за допомогою рівнянь113


Розв’язування задач за допомогою рівнянь114


Розв’язування задач. Самостійна робота115


Контрольна робота № 10116


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 10. Координатна площина (11 год)

117


Учень/учениця:

розуміє, що таке: координатна площина;

будує: координатну площину; перпендикулярні й паралельні прямі за допомогою лінійки і косинця; графіки залежностей між величинами по точках;

розв’язує вправи, що передбачають: ; знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами; аналіз графіків залежностей між величинами (відстань, час; температура, час тощо);

Паралельні і перпендикулярні прямі118


Паралельні і перпендикулярні прямі119


Координатна площина120


Координатна площина121


Розв’язування вправ122


Приклади графіків залежностей між величинами123


Приклади графіків залежностей між величинами124


Розв’язування вправ125


Розв’язування вправ. Самостійна робота126


Контрольна робота № 11127


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиVI. Повторення і систематизація навчального матеріалу (13 год)

128Розв’язування вправ на подільність чисел129


Розв’язування вправ і задач зі звичайними дробами130


Розв’язування вправ і задач зі звичайними дробами131


Розв’язування задач на відсотки132


Розв’язування задач на відсотки133


Відношення і пропорції134


Відношення і пропорції135


Дії з раціональними числами136


Дії з раціональними числами137


Розв’язування вправ . Самостійна робота138


Контрольна робота № 12 (підсумкова)139


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилки140


Підсумкове повторення та оцінювання за рікВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.