Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з математики 5 клас на 2021-2022 н.р.

Математика

Для кого: 5 Клас

02.07.2021

4395

561

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з математики для 5 класу розроблено на основі Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів з математики 5-9 класи, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«ПОГОДЖЕНО»

заступник директора з нвр

_________ ___________________

«____»__________ 2021 р.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор____________________

_________ __________________

«_____»___________ 2021 р.


Календарно-тематичне планування

з математики

для учнів 5 класу

на 2021 – 2022 н.р.

вчителя математики

______________________________________Обговорено на засіданні МО

_____________________________________________________________

Протокол № _______ від _________________________

Голова МО _______________________________________

Перелік програм відповідно до яких складено

календарно-тематичне плануванняПредмет

Клас

Назва навчальної програми, автори

Видавництво, рік видання

Документ, яким затверджено програму

Математика,

Алгебра,

Геометрія

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів)   

Сайт МОН, 2017

Наказ МОН від 

07 червня 2017 року 

№ 804
5 КЛАС

Усього 140 год

4 год на тиждень, у І семестрі – 64 год, у ІІ семестрі – 76 год

п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Повтореня за початкову школу. Вхідне діагностичне оцінювання

-----

8 (8 з резерву)

1

ІІ.

Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини

40

56 (16 з резерву)

5

ІІІ.

Дробові числа і дії з ними

60

60

4

ІV.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

-

16 (16 з резерву)

1

V.

Резерв

40Усього

140

140

11

І семестр

у/п

Дата проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Зміст навчального матеріалу

Завдання під час дистанційного навчання

Дата виконання

І. Повторення за початкову школу. Вхідне діагностичне оцінювання (8 год)

1


Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти курс математики будується за такими змістовими лініями:

числа, дії з числами;

величини;

математичні вирази, рівності, нерівності;

сюжетні задачі;

просторові відношення, геометричні фігури;

робота з даними.

Повторення навчального матеріалу за початкову школу2


Повторення навчального матеріалу за початкову школу3


Повторення навчального матеріалу за початкову школу4


Повторення навчального матеріалу за початкову школу5


Повторення навчального матеріалу за початкову школу6


Повторення навчального матеріалу за початкову школу7


Повторення навчального матеріалу за початкову школу8Вхідна діагностична робота № 1ІІ. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини (40 год. + 16 год. з резерву)

Тема 1. Натуральні числа. Додавання і віднімання натуральних чисел (9 год)

9


Учень/учениця:

наводить приклади: натуральних чисел;

розрізняє: цифри і числа

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда;

використовує: властивості додавання натуральних чисел

пояснює, що таке натуральне число

пояснює правила: додавання, віднімання

розв’язує вправи, що передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; виконання додавання і віднімання натуральних чисел

Натуральні числа. Число 0. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел10


Порівняння натуральних чисел11


Додавання натуральних чисел. Властивості додавання12


Розв’язування вправ. Самостійна робота13


Віднімання натуральних чисел14


Розв’язування вправ15


Розв’язування вправ. Самостійна робота16


Контрольна робота № 217


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 2. Множення і ділення натуральних чисел (12 год)

18


Учень/учениця:

використовує: властивості множення і ділення натуральних чисел,

пояснює, що таке квадрат і куб натурального числа;

пояснює правила: множення, ділення, виконання ділення з остачею;

розв’язує вправи, що передбачають: виконання множення і ділення натуральних чисел, ділення з остачею, піднесення натурального числа до квадрата та куба

Множення натуральних чисел19


Переставна і сполучна властивість множення20


Розподільна властивість множення21


Розв’язування вправ. Самостійна робота22


Квадрат і куб натурального числа23


Квадрат і куб натурального числа24


Ділення натуральних чисел25


Ділення з остачею26


Розв’язування вправ. Самостійна робота27


Розв’язування вправ28


Контрольна робота № 329


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 3. Рівняння. Вирази. Формули (13 год)

30


Учень/учениця:

наводить приклади: числових і буквених виразів, формул; рівнянь

пояснює, що таке: рівняння; розв’язати рівняння;

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення значень числових і буквених виразів

розв’язує: рівняння на основі залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій; текстові задачі зокрема комбінаторні

Числові вирази. Буквені вирази та їх значення. Формули31


Рівняння32


Рівняння33


Розв’язування вправ. Самостійна робота34


Текстові задачі35


Розв’язування задач36


Розв’язування задач за допомогою рівнянь37


Розв’язування задач за допомогою рівнянь38


Розв’язування вправ. Самостійна робота39


Комбінаторні задачі40


Розв’язування задач41


Контрольна робота № 442


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ які містять типові помилкиТема 4. Відрізок. Промінь, пряма (10год)

43Відрізок та його довжина44


Розв’язування вправ. Самостійна робота45


Промінь, пряма, площина46


Розв’язування вправ. Самостійна робота47


Координатний промінь. Шкала48


Координатний промінь. Шкала49


Розв’язування вправ.50


Розв’язування вправ. Самостійна робота51


Контрольна робота № 552


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ які містять типові помилкиТема 5. Кути. Многокутники. Площі та об’єми фігур (12 год)

53


Учень/учениця:

наводить приклади: шкал.

знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; геометричні фігури, вказані у змісті;

розпізнає у просторі та співвідносить з обєктами навколишньої дійсності: куб, прямокутний паралелепіпед, піраміду;

записує і пояснює формули: периметра вказаних у змісті геометричних фігур; площі прямокутника, квадрата; об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

пояснює, що таке: пряма; промінь; координатний промінь; кут; трикутник; квадрат; прямокутник; прямокутний паралелепіпед; куб;

класифікує: кути за градусною мірою; трикутники за видами їхніх кутів;

зображує: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; вказані у змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний промінь, натуральні числа на координатному промені;

вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута; периметр трикутника та прямокутника;

розв’язує вправи, що передбачають: периметра і площі прямокутника, квадрата і об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

Кут. Види кутів.54


Величина кута. Вимірювання і побудова кутів55


Розв’язування вправ. Самостійна робота56


Многокутник та його периметр. Трикутник. Види трикутників57


Прямокутник. Квадрат58


Рівні фігури. Площа прямокутника і квадрата59


Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда60


Об’єм прямокутного паралелепіпеда та куба61


Розв’язування вправ62


Розв’язування вправ. Самостійна робота63


Контрольна робота № 6 (підсумкова за І семестр)64


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ які містять типові помилкиІІ семестр

ІІІ. Дробові числа (60 год)

Тема 6. Звичайні дроби (15 год)

65


Учень/учениця:

наводить приклади: звичайних дробів;

розрізняє:правильні і неправильні дроби

пояснює, що таке: чисельник і знаменник дробу; мішане число;

читає і записує: звичайні та мішані числа;

формулює означення: правильного і неправильного дробу;

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення неправильного дробу в мішане число або натуральне число;Звичайні дроби66


Звичайні дроби і ділення натуральних чисел67


Порівняння дробів68


Правильні і неправильні дроби69


Розв’язування вправ. Самостійна робота70


Мішані числа71


Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками72


Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками73


Додавання і віднімання мішаних чисел74


Додавання і віднімання мішаних чисел75


Розв’язування текстових задач на звичайні дроби76


Розв’язування вправ77


Розв’язування вправ. Самостійна робота78


Контрольна робота №779


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ які містять типові помилкиТема 7. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів (13 год)

80


Учень/учениця:

наводить приклади: десяткових дробів;

читає і записує: десяткові дроби;

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів;

Десятковий дріб. Запис і читання десяткових дробів81


Порівняння десяткових дробів82


Розв’язування вправ. Самостійна робота83


Округлення натуральних чисел та десяткових дробів84


Округлення натуральних чисел та десяткових дробів85


Додавання і віднімання десяткових дробів86


Додавання і віднімання десяткових дробів87


Розв’язування текстових задач на десяткові дроби88


Розв’язування текстових задач на десяткові дроби89


Розв’язування вправ90


Розв’язування вправ. Самостійна робота91


Контрольна робота № 892


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 8. Множення і ділення десяткових дробів (16 год)

93
розв’язує вправи, що передбачають: множення десяткових дробів, ділення десяткового дробу на натуральне число, ділення десяткових дробів

Множення десяткових дробів94


Множення десяткових дробів95


Окремі випадки множення десяткових дробів96


Розв’язування вправ. Самостійна робота97


Ділення десяткового дробу на натуральне число98


Ділення десяткового дробу на натуральне число99


Ділення десяткового дробу на десятковий дріб100


Ділення десяткового дробу на десятковий дріб101


Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами102


Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами.103


Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами. Самостійна робота104


Розв’язування текстових задач105


Розв’язування текстових задач106


Розв’язування вправ107


Контрольна робота № 9108


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 9. Відсотки. Середнє арифметичне (16 год)

109


Учень/учениця:

формулює означення: відсотка; середнього арифметичного;


розв’язує вправи, що передбачають знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком; знаходження середнього арифметичного кількох чисел, середнього значення величини


Відсотки110


Відсотки111


Знаходження відсотків від даного числа112


Знаходження відсотків від даного числа113


Знаходження числа за його відсотком114


Знаходження числа за його відсотком115


Розв’язування вправ. Самостійна робота116


Розв’язування задач на відсотки117


Розв’язування задач на відсотки118


Середнє арифметичне. Середнє значення величини119


Середнє арифметичне. Середнє значення величини120


Розв’язування вправ121


Розв’язування вправ122


Розв’язування вправ. Самостійна робота123


Контрольна робота № 10124


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 10. Повторення і систематизація навчального матеріалу (16 год)

125Розв’язування задач і вправ на всі дії з натуральними числами126


Розв’язування задач і вправ на всі дії з натуральними числами127


Розв’язування задач комбінаторного характеру128


Розв’язування задач комбінаторного характеру129


Розв’язування задач геометричного змісту130


Розв’язування задач геометричного змісту131


Розв’язування прикладів на всі дії з дробами132


Розв’язування прикладів на всі дії з дробами133


Розв’язування задач на відсотки134


Розв’язування задач на відсотки135


Розв’язування задач на відсотки136


Розв’язування вправ. Самостійна робота137


Контрольна робота № 11 (підсумкова)138


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилки139


Підсумкове повторення та оцінювання за рік140


Підсумкове повторення та оцінювання за рікВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.