Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з МАТЕМАТИКИ 3 клас

Математика

Для кого: 3 Клас

20.01.2019

2186

116

0

Опис документу:
Орієнтовне календарно-тематичне планування складено відповідно до навчальної програми з математики для загальноосвітніх навчальних Н15 закладів. 1–4 класи (зі змінами). — Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 256 с. за підручником «Математика. 3 клас», автори: Рівкінд Ф. М., Оляницька Л. В. ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2013 р.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

МАТЕМАТИКА

3 клас

І семестр (4 години на тиждень)

Календарний план складено відповідно до навчальної програми з математики для загальноосвітніх навчальних Н15 закладів. 1–4 класи (зі змінами). — Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 256 с.

за підручником «Математика. 3 клас», автори: Рівкінд Ф. М., Оляницька Л. В.

ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2013 р.

№ з/п

Тема уроку

Дата

Корекція

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2 клас

1.

Вступ. Нумерація чисел у межах 100. Додавання і віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації. Додавання і віднімання 0, віднімання рівних чисел. Розпізнавання геометричних фігур. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (№№ 1-12).

03.09.

2.

Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Довжина, маса, місткість, час як властивості предметів навколишнього світу. Вимірювання. Задачі на знаходження суми трьох доданків (№№ 13-23).

04.09.

3.

Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Додавання і віднімання чисел частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі на різницеве порівняння (№№ 24-35).

05.09.

4.

Взаємозв’язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка. Сантиметр, дециметр, метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Побудова відрізка заданої довжини (№№ 36-48).

07.09.

5.

Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від’ємника. Коло і круг. Співвідношення між одиницями довжини. Порівняння іменованих чисел. Дії 3 іменованими числами (№№ 49-60).

10.09.

6.

Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність результатів додавання й віднімання від зміни одного з компонентів дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі. Периметр многокутника (№№ 61-71).

11.09.

7.

Перевірка додавання відніманням. Обчислення значень виразів зі змінними. Обернені задачі. Кілограм, центнер

(№№72-81).

12.09.

8.

Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Додавання суми до числа. Задачі на 2 дії. Доба, тиждень, місяць, рік. Порівняння іменованих чисел. Дії з іменованими числами (№№ 82-91).

14.09.

9.

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порівняння. Співвідношення між одиницями вимірювання величин. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником (№№92-102).

17.09.

10.

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Задачі на 2 дії. Дії з іменованими числами (№№103-113). Самостійна робота № 1

18.09.

11.

Табличне множення і ділення. Взаємозв'язок між множенням і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення. Обчислення значень числових виразів, які містять кілька арифметичних дій одного ступеня. Розв’язування задач. Периметр квадрата (№№ 114-125).

19.09.

12.

Табличне множення і ділення. Назви компонентів і результату дії ділення. Числові рівності та. нерівності, Задачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на кратне порівняння двох чисел. Периметр прямокутника (№№126-137).

21.09.

13.

Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення. Задачі на знаходження невідомих множника, діленого, дільника. Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дій (№№138-148).

24.09.

14.

Множення на 1 і на 0; ділення на 1; ділення 0. Обчислення значень числових виразів, які містять кілька арифметичних дій одного або різних ступенів без дужок і з дужками. Задачі на 2-3 дії різних ступенів (№№ 149-159).

25.09.

15.

Контрольна робота з теми « Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2 клас»

26.09.

16.

Аналіз контрольної роботи. Обчислення значень числових виразів, які містять кілька арифметичних дій одного або різних ступенів без дужок і з дужками. Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних чисел. Задачі на 2-3 дії різних ступенів (№№ 160-173).

28.09.

17.

Трицифрові числа. Утворення трицифрового числа (101-199). Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на 2-3 дії різних ступенів (№№ 174-183).

01.10.

Нумерація чисел у концентрі «Тисяча».

Усне та письмове додавання чисел у межах 1000

Сотня. Усна та письмова нумерація чисел у межах 1000

18.

Трицифрове число. Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел. Лічильна одиниця — сотня. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Задачі на 2-3 дії різних ступенів (№№ 184-193).

02.10.

19.

Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне число в натуральному ряді. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2-3 дії різних ступенів (№№ 194-204).

03.10.

20.

Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розряд сотень. Позиційне значення цифри в записі трицифрового числа. Порівняння чисел. Розрядні числа. Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Задачі на 2-3 дії різних ступенів (№№ 205-214).

05.10.

21.

Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Міліметр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Порівняння іменованих чисел. Задачі на 2-3 дії (№№215-225).

08.10.

22.

Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Кілометр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Ознайомлення з групами взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальна довжина, довжина одного відрізка, кількість відрізків. Задачі на 2-3 дії різних ступенів (№№ 226-237).

09.10.

23.

Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Додавання і віднімання іменованих чисел. Прості задачі, що містять групу взаємопов’язаних величин. Периметр прямокутника (квадрата) (№№ 238-247). Самостійна робота № 2

10.10.

24.

Тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Порівняння іменованих чисел. Ознайомлення з групами взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зведення до одиниці (№№ 248-258).

12.10.

25.

Додавання і віднімання числа 1 виду 170 + 1, 187 - 1. Попереднє і наступне число. Істинні й хибні числові рівності, нерівності. Задачі на дві дії першого ступеня (№№ 259-268).

16.10.

26.

Додавання на основі десяткового складу числа. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня (№№ 269-279).

17.10.

27.

Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайомлення з групами взаємопов'язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи (№№ 280-290).

19.10.

28

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підготовка до контрольної роботи.

22.10.

29

Контрольна робота з теми « Сотня. Усна та письмова нумерація чисел у межах 1000»

23.10.

Усне додавання і віднімання чисел у межах 1000

30.

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці (№№ 291-300).

24.10.

31.

Порівняння сотень, додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2-4 дії

(№№ 301-310).

26.10.

32.

Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2-4 Дії (№№ 311-320).

05.11.

33.

Додавання круглих чисел. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Розв’язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням (№№ 321-330).

06.11.

34.

Віднімання круглих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків (№№ 331-339).

07.11.

35.

Додавання і віднімання круглих чисел виду 480 - 250. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків. Розв’язування нерівностей (№№ 340-348).

09.11.

36.

Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми виду 230 + 300, 230 + 50. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи (№№ 349-357).

12.11.

37.

Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми виду 530 - 200, 530 - 20. Прості та складені іменовані числа. Порівняння іменованих чисел. Задачі, які є комбінацією вивчених видів простих задач.(№№ 358-366).

13.11.

38.

Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми виду 230 + 80. Розв’язування рівнянь. Складені задачі на 2-4 дії (№№ 367-377).

14.11.

39.

Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання суми від числа виду 230 - 80. Розв’язування рівнянь. Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відомим периметром і довжиною іншої його сторони (№№ 378-389).

16.11.

40

Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків (№№ 390-400).

19.11.

41.

Додавання та віднімання вивчених видів. Складені задачі на 2-4 дії (№№ 401-409).

20.11.

42.

Контрольна робота № 3. Письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000.

21.11.

43.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

23.11.

44.

Алгоритм виконання письмового додавання. Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел без переходу через розряд. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Творча робота над задачею (№№ 410-419).

26.11.

45.

Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел без переходу через розряд. Задачі, що містять числові дані в таблиці. Задачі на знаходження периметра прямокутника (№№ 420-429).

27.11.

46.

Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Коротка форма коментування письмового додавання. Складання задач на дві дії за даним виразом. Істинні та хибні висловлювання (№№ 430-438).

28.11.

47.

Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом, через розряд. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць (№№ 439-447).

30.11.

48.

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел 3 переходом через розряд. Коротка форма коментування письмового віднімання. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв’язування простих задач способом складання рівняння (№№ 448-456).

03.12.

49.

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел 3 переходом через розряд виду 400 - 125. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць (№№457-465).

04.12.

50.

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Прості та складені задачі на визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події (№№ 466-475).

05.12.

51.

Перевірка правильності виконання дій додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Визначення тривалості події, часу початку і закінчення події. Розв’язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням (№№ 476-484).

07.12.

52.

Закріплення письмових прийомів додавання й віднімання чисел у межах 1000. Взаємозв’язок між діями додавання і віднімання. Розв’язування рівнянь. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. Розв’язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням (№№ 485-494).

10.12.

53.

Контрольна робота з теми «Усне додавання і віднімання чисел у межах 1000»

11.12.

54.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

12.12.

55.

Усне та письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Розпізнавання геометричних фігур на кресленні. Порівняння іменованого числа та суми іменованих чисел. Задачі на знаходження периметра квадрата. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків (№№ 495-505).

14.12.

56.

Усне та письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (№№ 506-516).

17.12.

Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і ділення

57.

Переставний закон множення. Задачі на кратне порівняння добутків (№№517-524).

18.12.

58.

Сполучний закон множення. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь (№№ 525-534).

19.12.

59.

Переставний і сполучний закони множення. Задачі на величини, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість (№№ 535-544).

21.12.

60.

Властивості множення і ділення на 1. Складені задачі на 2-3 дії. Креслення трикутника (№№ 545-554).

22.12.

61.

Властивості множення на нуль і нуля на число. Ділення нуля на число. Задачі на кратне порівняння двох часток (№№ 555-562).

26.12.

62.

Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота над задачею (№№ 563-571).

Підсумковий урок за І семестр.

28.12.

ІІ семестр

4 години на тиждень

№ з/п

Зміст уроку

Дата

Корекція

Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і ділення

61

Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду 123. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість (№№ 678-687).

14.01.

62

Множення одноцифрового числа на двоцифрове виду 3 15. Правило множення числа на суму. Задачі з даними, що перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість (№№ 688-695).

15.01.

63

Множення трицифрового числа на одноцифрове виду 240 • 3. Розв’язування рівнянь. Пропорційна залежність величин: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів (№№ 696-704).

16.01.

64

Множення трицифрового числа на одноцифрове виду 242 3. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (№№ 705-714).

18.01.

65

Множення одноцифрового числа на трицифрове виду 3 240. Розв’язування простих задач способом складання рівняння (№№ 715-725).

21.01.

66

Множення одноцифрового числа на трицифрове виду 3242. Розв’язування задач вивчених типів (№№ 726-734)

22.01.

67

Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв’язування задач вивчених типів (№№ 735-742).

23.01.

68

Вивчені випадки множення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове. Розв’язування задач (№№ 743-751).

25.01.

69

Правило ділення суми на число. Задачі на ділення суми на число. Розв’язування задачі двома способами (Ne№ 752-760).

28.01.

70

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 26:2. Задачі на подвійне зведення до одиниці (№№ 761-769).

29.01.

71

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 48:3. Розв’язування простих задач способом складання рівняння (№№ 770-779).

30.01.

72

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Задачі на подвійне зведення до одиниці (№№ 780-788).

01.02.

73

Ділення трицифрового числа на одноцифрове виду 112: 7. Задачі з буквеними даними (№№ 789-798).

04.02.

74

Контрольна робота з теми «Усне множення у межах 1000»

05.02.

75

Аналіз контрольної роботи. Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість (№№ 799-806).

06.02.

76

Ділення круглого числа на одноцифрове число виду 120: 3. Задачі на розкриття змісту ділення (№№ 807-817).

08.02.

77

Ділення круглого числа на кругле виду 420 : 20, 120 : 60. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість (№№ 818-827).

11.02.

78

Ділення круглого числа на кругле виду 90 : 30 способом добору. Розв’язування задач вивчених типів (№№ 828-837).

12.02.

79

Ділення круглого числа на кругле виду 800 : 200 способом добору. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (№№838-847).

13.02.

80

Ділення круглого числа на кругле виду 180:60 способом добору. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (№№848-856).

15.02.

81

Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле способом добору. Складені задачі на 2-4 дії (№№ 857-865).

18.02.

82

Ділення на двоцифрове число виду 51:17 способом добору. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (№№ 866-875).

19.02.

83

Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами (№№ 876-884).

20.02.

84

Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2-4 дії першого та другого ступенів (№№ 885-893).

22.02.

85

Ділення на двоцифрове число виду 64:16 способом послідовного ділення. Задачі на ділення суми на число (№№ 894-903). .

25.02.

86

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Розв’язування рівнянь (№№ 904-913).

26.02.

87

Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2-4 дії (№№ 914-922).

27.02.

88

Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2-4 дії (№№ 923-932).

01.03.

89

Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин (№№933-942).

04.03.

90

Контрольна робота з теми «Усне ділення у межах 1000»

05.03.

91

Аналіз контрольної роботи. Вивчені випадки множення і ділення. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2-4 дії (№№ 943-951).

06.03.

Частини

92

Поняття частини. Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Поняття про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходження частини від числа. Складені задачі на 2-4 дії (№№ 952-962).

11.03.

93

Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (№№ 963-972).

12.03.

94

Поняття «чисельник», «знаменник». Риска дробу як знак .ділення. Розв’язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (№№ 973-981).

13.03.

95

Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв’язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (№№ 982-993).

15.03.

96

Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов’язані з іменованими числами (№№ 994-1003).

18.03.

97

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа (№№ 1004-1011).

19.03.

98

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною (№№ 1012-1021).

20.03.

99

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною (№№ 1022-1030).

22.03.

100

Повторення і закріплення вивченого про частини. Розв’язування складених задач на 2-4 дії (№№1031-1039).

01.04.

101

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підготовка до контрольної роботи.

02.04.

102

Контрольна робота з теми «Частини»

03.04.

Повторення вивченого за рік

103

Аналіз контрольної роботи. Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини (№№ 1-10).

05.04.

104

Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі на 2-3 дії (№№ 11-20).

08.04.

105

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків (№№ 21-30).

09.04.

106

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння (№№ 31-40).

10.04.

107

Взаємозв’язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв’язування задач за допомогою рівнянь (№№ 41-49).

12.04.

108

Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов’язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зведення до одиниці (№№ 50-58).

15.04.

109

Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків (№№59-67).

16.04.

110

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд). Периметр прямокутника (№№ 68-77).

17.04.

111

Усне і письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії (№№ 78-86).

19.04.

112

Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків (№№ 87-96).

22.04.

113

Вивчені випадки усного позатабличного множення і ділення двоцифрового і трицифрового чисел на одноцифрове число та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове числа. Розв’язування задач. Обернені задачі (№№ 97- 105).

23.04.

114

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці (№№ 106-115).

24.04.

115

Прийоми раціональних обчислень. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінаціями вивчених видів простих задач (№№ 116-126).

26.04.

116

Повторення і закріплення вивченого про частини. Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа.

03.05.

117

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною (№№127-136).

06.05.

118

Повторення і закріплення вивченого про частини. Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа (№№ 137-146).

07.05.

119

Контрольна робота з теми «Повторення вивченого за рік»

08.05.

120

Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого про частини. Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа

10.05.

121

Повторення і закріплення вивченого про частини. Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа

11.05.

122

Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків

13.05.

123

Вивчені випадки усного позатабличного множення і ділення двоцифрового і трицифрового чисел на одноцифрове число та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове числа. Розв’язування задач. Обернені задач.

14.05.

124

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систематизація знань учнів. ЕОІР «Розумники»

15.05.

125

Узагальнення і систематизація знань учнів.

17.05.

126

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систематизація знань учнів. «Цікаві задачі» (№№ 147-159).

20.05.

127

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систематизація знань учнів. Цікаві задачі» (№№ 153 - 159).

21.05.

128

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систематизація знань учнів. ЕОІР «Розумники»

22.05.

129

Підсумковий урок за рік.

24.05.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.