Календарно-тематичне планування з математики 11 клас на 2021-2022 н.р. Рівень стандарту

Математика

Для кого: 11 Клас

09.07.2021

415

86

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з математики для 11 класу розроблено на основі Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів з математики 10-11 класи. Рівень стандарту. Може бути використано для підручників з алгебри різних авторів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«ПОГОДЖЕНО»

заступник директора з нвр

_________ ___________________

«____»__________ 2021 р.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор____________________

_________ __________________

«_____»___________ 2021 р.


Календарно-тематичне планування

з математики

для учнів 11 класу

(рівень стандарту)

на 2021 – 2022 н.р.

вчителя математики

______________________________________Обговорено на засіданні МО

_____________________________________________________________

Протокол № _______ від _________________________

Голова МО _______________________________________

Перелік програм відповідно до яких складено

календарно-тематичне плануванняПредмет

Клас

Назва навчальної програми, автори

Видавництво, рік видання

Документ, яким затверджено програму

Математика

10-11

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З МАТЕМАТИКИ

(АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ ТА ГЕОМЕТРІЯ)
для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Рівень стандарту

Сайт МОН, 2017

Наказ МОН від 

07 червня 2017 року 

№ 804
11 КЛАС

Алгебра і початки аналізу

Усього – 54 години

І семестр – 16 год (1 год. на тиждень),

ІІ семестр – 38 год (2 год на тиждень)

п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Показникова та логарифмічна функції

16

16

2

ІІ.

Інтеграл і його застосування

10

13 (3 год з резерву)

1

ІІІ.

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

10

13 (3 год з резерву)

1

ІV.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

-----

12 з резерву

1

V.

Резерв

18Усього

54

54

5у/п

Дата проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Зміст навчального матеріалу

Завдання під час дистанційного навчання

Дата виконання

І семестр

І. Показникова та логарифмічна функції (16 год)

Тема 1. Показникова функція (7 год)

1


Учень/учениця:

розпізнає і будує графіки показникової функції;

ілюструє властивості показникової функції за допомогою графіків;

застосовує показникові функції до опису реальних процесів;

розв’язує найпростіші показникові рівняння і нерівності.

Повторення відомостей про функції. Показникова функція, її графік і властивості2


Розв’язування показникових рівнянь3


Розв’язування показникових рівнянь4


Розв’язування показникових нерівностей5


Розв’язування вправ6


Контрольна робота № 17


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 2. Логарифмічна функція (9 год)

8


Учень/учениця:

розпізнає і будує графіки логарифмічної функції;

ілюструє властивості логарифмічної функції за допомогою графіків;

застосовує логарифмічну функцію до опису реальних процесів;

розв’язує найпростіші логарифмічні рівняння і нерівності

Логарифм числа. Властивості логарифмів9


Тотожні перетворення виразів, що містять логарифми10


Розв’язування вправ11


Логарифмічна функція, її графік і властивості12


Логарифмічні рівняння13


Логарифмічні нерівності14


Розв’язування вправ15


Контрольна робота № 216


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ семестр

ІІ. Інтеграл та його застосування (10 год. + 3 год. з резерву)

Тема 3. Інтеграл та його застосування (13 год)

17


Учень/учениця:

знаходить первісні за допомогою таблиці первісних та їх властивостей;

виділяє первісну, що задовольняє задані початкові умови;

обчислює інтеграл за допомогою таблиці первісних та їх властивостей;

знаходить площі криволінійних трапецій.

Первісна. Таблиця первісних18


Властивості первісної. Правила знаходження первісних19


Розв’язування вправ20


Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца21


Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца22


Розв’язування вправ23


Обчислення площ плоских фігур, інші застосування інтеграла24


Обчислення площ плоских фігур, інші застосування інтеграла25


Розв’язування вправ26


Розв’язування вправ. Самостійна робота27


Розв’язування вправ28


Контрольна робота № 329


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІІ. Елементи комбінаторик, теорії ймовірностей і математичної статистики (10 год. + 3 год. з резерву)

Тема 4. Елементи комбінаторик, теорії ймовірностей і математичної статистики (13 год)

30


Учень/учениця:

розуміє що таке перестановки, розміщення, комбінації (без повторень), класичне визначення поняття ймовірності, що таке генеральна сукупність та вибірка, означення середнього значення, моди та медіани вибірки

обчислює відносну частоту події;кількість перестановок, розміщень, комбінацій;ймовірність події, користуючись її означенням і комбінаторними схемами;

пояснює зміст середніх показників та характеристик вибірки;

знаходить числові характеристики вибірки даних.

застосовує ймовірнісні характеристики навколишніх явищ для прийняття рішень

Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми і добутку31


Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми і добутку32


Перестановки, розміщення, комбінації33


Випадкова подія. Відносна частота події34


Імовірність події. Обчислення ймовірностей за допомогою формул комбінаторики35


Розв’язування вправ36


Вибіркові характеристики: розмах вибірки, моді, медіана, середнє значення37


Вибіркові характеристики: розмах вибірки, моді, медіана, середнє значення38


Графічне представлення інформації про вибірку39


Розв’язування вправ40


Розв’язування вправ41


Контрольна робота № 442


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІV. Повторення і систематизація навчального матеріалу (12 год. з резерву)

Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу (12 год.)

43Елементарні функції, їхні властивості та графіки44


Корінь n-го степеня. Ірраціональні вирази. Ірраціональні рівняння45


Показникова функція. Показникові рівняння і нерівності46


Логарифмічна функція. Розв’язування логарифмічних рівнянь і нерівностей47


Тригонометричні функції. Основні формули тригонометрії48


Тотожні перетворення тригонометричних виразів. Тригонометричні рівняння49


Похідна та її застосування50


Інтеграл та його застосування51


Розв’язування вправ52


Розв’язування вправ53


Контрольна робота № 554


Аналіз контрольної роботи. Підсумкове повторення та річне оцінювання11 КЛАС

Геометрія

Усього – 51 години

І семестр – 32 год (2 год. на тиждень),

ІІ семестр – 19 год (1 год на тиждень)

п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Многогранники

14

14

1

ІІ.

Тіла обертання

12

12

1

ІІІ.

Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл

11

15 (4 год. з резерву)

2

ІV.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

-----

10 год. з резерву

1

V.

Резерв

14Усього

51

51

4у/п

Дата проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Зміст навчального матеріалу

Завдання під час дистанційного навчання

Дата виконання

І семестр

І. Многогранники (14 год.)

Тема 1. Многогранники (14 год.)

1


Учень/учениця:

розпізнає основні види многогранників та їх елементи;

зображує основні види многогранників та їх елементи;

має уявлення про перерізи многогранника площиною;

формулює означення вказаних у змісті многогранників;

записує формули для обчислення площі бічної та повної поверхонь призми та піраміди

обчислює величиниосновних елементів многогранників;

застосовує вивчені формули і властивості до розв’язування задач, зокрема прикладного змісту.

Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники.2


Призма. Правильна і пряма призми3


Паралелепіпед4


Площа бічної і повної поверхонь призми5


Розв’язування вправ6


Піраміда. Правильна піраміда7


Різні випадки розміщення висот у пірамідах8


Площа бічної і повної поверхонь піраміди9


Розв’язування вправ10


Перерізи многогранників11


Розв’язування вправ12


Розв’язування вправ13


Контрольна робота № 114


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ. Тіла обертання (12 год)

Тема 2. Тіла обертання (12 год)

15


Учень/учениця:

обчислює величини основних елементів тіл обертання;

застосовує властивості тіл обертання до розв’язування задач;

розпізнає види тіл обертання, їхні елементи;многогранники і тіла обертання у їх комбінаціях в об’єктах навколишнього світу.

Поняття про тіло і поверхню обертання. Циліндр. Осьовий переріз циліндра. Переріз циліндра площиною, паралельною до основи16


Розв’язування вправ17


Розв’язування вправ18


Конус. Осьовий переріз циліндра. Переріз конуса площиною, паралельною до основи19


Розв’язування вправ20


Розв’язування вправ21


Куля і сфера. Переріз кулі площиною22


Дотична площина до сфери23


Розв’язування вправ24


Розв’язування вправ25


Контрольна робота № 226


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІІ. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл (11 год. + 4 год. з резерву)

Тема 3. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл ( 15 год.)

27


Учень/учениця:

записує формули для обчислення об’ємів паралелепіпеда, призми, піраміди,

має уявлення про об’єм тіла та його основні властивості;

розв’язує задачі на обчислення об’ємів

Об’єм тіла. Основні властивості об’ємів. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і призми28


Об’єм піраміди29


Розв’язування вправ30


Розв’язування вправ31


Контрольна робота № 3 (за І семестр)32


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ семестр

33


Учень/учениця:

записує формули для обчислення об’ємів циліндра, конуса, кулі, площ бічної та повної поверхонь циліндра, конуса, площі сфери;

має уявлення про об’єм тіла та його основні властивості;

розв’язує задачі на обчислення об’ємів і площ поверхонь геометричних тіл, зокрема прикладного змісту.

Об’єми тіл обертання. Об’єм циліндра34


Об’єм конуса35


Об’єм кулі та її частин36


Розв’язування вправ37


Площа бічної і повної поверхонь циліндра і конуса38


Площа бічної і повної поверхонь сфери39


Многогранники і тіла обертання у їх комбінаціях в об’єктах навколишнього світу40


Розв’язування вправ41


Контрольна робота № 4ІV. Повторення і систематизація навчального матеріалу (10 год. з резерву)

Тема 4. Повторення і систематизація навчального матеріалу (10 год.)

42Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості. Трикутники43


Чотирикутники. Многокутники. Площі фігур44


Координати та і вектори на площині та у просторі45


Прямі та площини у просторі. Відстані та кути у просторі46


Многогранники47


Тіла обертання48


Розв’язування вправ49


Розв’язування вправ50


Контрольна робота № 551


Аналіз контрольної роботи. Підсумкове повторення і річне оцінювання

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.