Календарно-тематичне планування з курсу людина і світ 11клас.

Я у світі

Для кого: 11 Клас

25.10.2018

1567

36

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з курсу людина і світ 11 клас. Уроки узагальнення, теми, розділи виділені кольором. Позначені всі оцінюючі практичні роботи. Зазначена контрольна робота. Розділено на перший та другий семестр.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Пояснювальна записка

Важливість шкільного суспільствознавчого курсу «Людина і світ» зумовлюється змістом стратегічних завдань, які покликана вирішувати загальноосвітня школа, готуючи особистість до життя у суспільстві. Даний курс має допомогти учням якомога краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови для реалізації ними своїх прагнень та інтересів у суспільному житті.

Знання учнів про людину і світ як специфічну цілісність мають бути засвоєні на високому науковому рівні, тому в структурі курсі зінтегровані знання цілісного циклу суспільних наук: соціології, політології, правознавства, етики, економічної теорії, соціальної психології, культурології, соціальної екології, філософії.

Мета курсу полягає у: формуванні у молодих громадян України поваги до прав людини, здатності реалізувати свої права і свободи, поважаючи при цьому права і свободи інших громадян, а також діяти у відповідності до власних переконань і цінностей на принципах плюралізму і демократії.

Виходячи з мети, завданнями курсу є набуття учнями узагальнених знань про процеси та явища суспільного буття, про філософські, культурні, політико-правові та соціально-економічні основи життя демократичного суспільства. Вивчення курсу сприятиме соціалізації учнівської молоді та активному включенню її в суспільне життя, виховуватиме в учнів такі громадянські риси як правова відповідальність, толерантність, ініціативність, громадянська активність, національна самосвідомість.

Курс розрахований на 17 годин навчального часу і складається з таких тем:

І. Вступ.

ІІ. Соціалізація особистості.

ІІІ. Стереотипи та упередження.

ІУ. Конфлікти.

У. Соціум (суспільство людей).

УІ. Соціальна мобільність.

УІІ. Права, свободи та відповідальність.

УІІІ. Громадянське суспільство.

IХ. Політичні інститути і процеси.

Х. Демократія.

ХІ. Засоби масової інформації.

ХІІ. Нація.

ХІІІ. Полікультурність.

ХІУ. Україна і світ.

Побудова курсу «Людина і світ» базується крім загально дидактичних принципів на принципах демократичності, зв’язку з практичною діяльністю, з орієнтованістю на позитивні соціальні дії та плюралізм. Для реалізації запропонованих питань курсу рекомендується використовувати інноваційні досягнення сучасної методичної науки та теоретичні і методичні засади педагогіки співробітництва, що передбачають створення демократичної атмосфери на уроках.

Зміст навчального матеріалу

Тема І. Вступ

1

Поняття людини як біосоціальної істоти. Індивідуальність як феномен людини.

Особа. Особистість. Персона.Громадянин.

Тема ІІ. Соціалізація особистості

2

Поняття «соціалізація».Родинна соціалізація.Сім’я. Гендерна соціалізація особистості.

3

Школа.Однолітки.Поняття субкультури. Молодіжна субкультура

Тема ІІІ. Стереотипи та упередження

4

Стереотипи та їх роль у житі людини і суспільства.Ґендерні стереотипи.

Поняття дискримінації. Ксенофобія. Расизм. Упередження.Толерантність.

Тема ІУ. Конфлікти

5

Поняття «конфлікт». Джерела виникнення конфліктів. Типи конфліктів.

Зародження конфліктів та шляхи їх подолання.Місце конфліктів в людському спілкуванні.

Тема У. Соціум (суспільство людей)

6

Поняття соціуму – суспільство людей..Суспільні відносини Основи соціальної стратифікації сучасного суспільства Соціальна структура населення. Стратифікація сучасного українського суспільства.

Узагальнення знань з теми 1-5.

Тема УІ. Соціальна мобільність

7

Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму. Поняття комунікації та комунікативності.Участь у житті суспільства.

8

Права людини в історії людства.Еволюція уявлень про права людини в історії людства. Поняття прав і свобод людини.Покоління прав людини.Сутність стосунків між людиною та державою.Права та відповідальність людини і громадянина.

Відповідальність держави перед людиною.Дотримання прав і відповідальність.

9

Поняття громадянського суспільства.Суть, атрибути та функції громадянського суспільства. Громадянське суспільство в Україні.

ТемаVII . Політичні інститути і процеси

10

Політика як суспільне явище. Політична система: сутність, структура, функції.

Типи політичних системи. Політична система України. Політичні партії. Опозиція. Лобізм.Політична еліта та політичне лідерство.

Тема VIII. Демократія

11

Поняття, форми та принципи демократії.Ідеали та цінності демократії. Демократія як політичний режим та народовладдя.Вибори як інструмент демократії. Типи виборів.

Види виборчих систем.Виборча система в Україні.

12

Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування.

Шкільне самоврядування.Політична діяльність та участь громадян в управління суспільством.

Тема IХ. Засоби масової інформації

13

Види та функції засобів масової інформації. ЗМІ як засіб формування громадської думки.ЗМІ в демократичному суспільстві. Участь ЗМІ у формуванні суспільної думки та громадянського суспільства. Свобода слова та цензура. Інформаційний простір в Україні.

Контрольна робота з теми 6-9.

Тема Х. Нація

14

Поняття нації. Нація як соціальний інститут.Нація етнічна та нація політична.

Світовий досвід націєтворення.Нація і націоналізм.Формування політичної нації в Україні.

Тема ХІ. Полікультурність

15

Поняття полі культурності як добросусідства культурСамобутність та рівноцінність різних культур. Міжнаціональні відносини і причини виникнення міжнаціональних конфліктів, шляхи їх розв’язання. Міжконфесійні стосунки та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві.

Тема ХІI. Україна і світ

16

Україна в структурі загально цивілізаційного процесу. Геополітичне становище сучасної України. Місце України в інтеграційних процесах в Європі Толерантність, плюралізм, компроміс як основа спілкування світової спільноти.

Глобальні проблеми сучасності, інтереси та цінності як основа єдності людства і співпраці між народами.

Внесок українців у світову науку і культуру

17

Я – член сім’ї, громадянин держави,

громадянин планети Земля.

Узагальнення знань з теми 6-9.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.