Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Календарно-тематичне планування з хімії для учнів 8 класу (рівень стандарту)

Хімія

Для кого: 8 Клас

30.08.2021

160

21

0

Опис документу:
Розробка особистого календарно-тематичного планування з хімії для учнів 8 класу. Навчання хімії в основній школі спрямовується на досягнення мети базової загальної середньої освіти, яка полягає у розвитку й соціалізації особистості учнів, формуванні їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку й самонавчання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас

68 год, 2 год на тиждень (5 год резерв)

Дата

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Демонстрації, П/р, Л/р, Н/п, задачі, наскрізні змістові лінії

Д/з

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Повторення найважливіших питань

курсу хімії 7 класу

5Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;

наводить приклади формул і назв простих (метали і неметали) і складних (оксидів, основ, кислот) речовин; рівнянь реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду і води; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом, води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор (V) оксидом, карбон (ІV) оксидом; реакцій розкладу і сполучення.

Діяльнісний компонент

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою, масову частку елемента в складній речовині.

Ціннісний компонент

критично ставиться до власних знань і умінь із хімії.

1


Вступний інструктаж з БЖД. Найважливіші хімічні поняття.

12


Кисень, добування кисню, поняття про каталізатор, вода, розчин і його компоненти, індикатори.

13


Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

1

Розрахункові задачі


4


Масова частка елемента в складній речовині.

1

Розрахункові задачі


5


Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині.

1

Розрахункові задачі


Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів


12
6


Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

1Учень/учениця

Знаннєвий компонент

формулює періодичний закон;

записує: електронні та графічні електронні формули атомів 20 хімічних елементів;


пояснює періодичність зміни властивостей хімічних елементів (№ 1–20); залежність характеру елементів та властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів;

наводить приклади лужних, інертних елементів, галогенів.

Діяльнісний компонент

розрізняє атомне ядро, електрони, протони, нейтрони; періоди (великі й малі), головні (А) та побічні (Б) підгрупи періодичної системи; металічні та неметалічні елементи;

характеризує склад атомних ядер (кількість протонів і нейтронів), розподіл електронів (за енергетичними рівнями та підрівнями) в атомах перших 20 хімічних елементів; хімічний елемент (№ 1–20) за його положенням у періодичній системі, зміни радіусів атомів у періодах і підгрупах, металічних і неметалічних властивостей елементів; структуру періодичної системи (періоди: великі й малі, групи й підгрупи (А і Б);

аналізує інформацію, закладену в періодичній системі, та використовує її для характеристики хімічного елемента;

використовує інформацію, закладену в періодичній системі, для класифікації елементів (металічний або неметалічний), та визначення їхньої валентності, класифікації простих речовин (метал або неметал).

Ціннісний компонент

усвідомлює значення прийому класифікації в науці;

обґрунтовує фізичну сутність


періодичного закону;

оцінює значення періодичного закону як одного із фундаментальних законів природи.

7


Поняття про лужні елементи, галогени та інертні елементи.
18


Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.


1

Демонстрації:

2. Моделі атомів (віртуальні 3D)


9


Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20. Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.

110


Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20.


1

Демонстрації:

3.Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).


11


Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома.1

Демонстрації:

3.Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).


12


Періодичний закон Д. І. Менделєєва (сучасне формулювання).

1

Демонстрації:

1. Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми).


13


Періодична система хімічних елементів, її структура.

114


Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.


115


Значення періодичного закону.1

Наскрізні змістові лінії:

Підприємливість і фінансова грамотність.


16


Захист навчальних проектів.

1

Навчальні проекти:

1. Із історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

2.Форми Періодичної системи хімічних елементів.

3.Хімічні елементи в літературних творах.

4.Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.


17


Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів».

1Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини


14Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає види хімічного зв’язку, типи кристалічних ґраток;

наводить приклади сполук із ковалентним (полярним і неполярним) та йонним хімічними зв’язками, атомними, молекулярними та йонними кристалічними ґратками;

пояснює утворення йонного, ковалентного (полярного і неполярного) зв'язків.

Діяльнісний компонент

складає електронні формули молекул;

характеризує особливості ковалентного та йонного зв’язків, кристалічної будови речовин з різними видами хімічного зв'язку;

визначає вид хімічного зв’язку в типових випадках, полярність ковалентного зв'язку;

прогнозує фізичні властивості та практичне використання речовин залежно від виду хімічного зв'язку і типу кристалічних ґраток;

використовує поняття електронегативності для характеристики хімічних зв'язків.Ціннісний компонент

обґрунтовує природу хімічних зв'язків; фізичні властивості речовин залежно від типів кристалічних ґраток;

робить висновки про тип кристалічних ґраток речовин на основі виду хімічного зв’язку в них.

18


Природа хімічного зв’язку. Умови виникнення хімічного зв’язку.

119


Електронегативність атомів хімічних елементів.


120


Ковалентний зв'язок, його утворення.


121


Полярний і неполярний ковалентний зв’язок.


122


Йони. Йонний зв’язок, його утворення.


123


Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Інструктаж БЖД.

1

Лабораторний дослід

1.Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

Демонстрації:

4. Моделі кристалічних граток.

5.Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

Наскрізні змістові лінії:

Підприємливість і фінансова грамотність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток


24


Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

125


Інструктаж БЖД.

1

Практична робота № 1

Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних граток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту).


26


Контрольна робота № 1

127


Аналіз контрольної роботи № 1

128


Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Хімічний зв’язок і будова речовини».

129


Захист навчальних проектів.


1

Навчальні проекти:

5.Використання кристалів у техніці.


30Захист навчальних проектів.

1

Навчальні проекти:

6.Кристали: краса користь.


31


Підсумковий урок.


1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.