Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Календарно-тематичне планування з хімії для учнів 7 класів (рівень стандарту)

Хімія

Для кого: 7 Клас

30.08.2021

191

18

0

Опис документу:
Розробка особистого календарно-тематичного планування з хімії для учнів 7 класів. Навчання хімії в основній школі спрямовується на досягнення мети базової загальної середньої освіти, яка полягає у розвитку й соціалізації особистості учнів, формуванні їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку й самонавчання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

7 клас

51 год, 1,5 год на тиждень (2 год резерв)

Дата

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Демонстрації, П/р, Л/р, Н/п, задачі, наскрізні змістові лінії

Д/з

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності


7-А

7-Б


Вступ

4Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії;

знає і розуміє правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

пояснює призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії.

Діяльнісний компонент

виконує найпростіші лабораторні операції з використанням обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

Ціннісний компонент

висловлює судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин, які входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів;

робить висновки щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього марковання;

усвідомлює право на власний вибір і

прийняття рішення.

1Вступний інструктаж з БЖД.

Хімія — природнича наука.

Речовини та їх перетворення у

навколишньому світі.

1

Демонстрації:

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення природних індикаторів у

середовищі побутових хімікатів і харчових

продуктів.


2Короткі відомості з історії хімії.

13Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.

Ознайомлення з лабораторним

посудом та обладнанням

кабінету хімії, з маркованням

небезпечних речовин.

Інструктаж з БЖД .


1

Лабораторні досліди

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток.


4Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Інструктаж з БЖД.

1

Практична

робота №1

«Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій»


Тема 1. Початкові хімічні поняття

20
5Фізичні тіла. Матеріали.

Речовини. Фізичні

властивості речовин.

Інструктаж з БЖД .


1

Лабораторний дослід №3 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень».

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпекаУчень/учениця

Знаннєвий компонент

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи; найпоширеніші хімічні елементи в природі;

наводить приклади простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

пояснює зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали, атоми, молекули;

спостерігає хімічні й фізичні явища;

описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами; явища, які супроводжують хімічні реакції;

використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів, план розділення сумішей;

визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;

Ціннісний компонент

усвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин;

висловлює судження про багатоманітність речовин та значення закону збереження маси речовини;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності;

робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).

6Чисті речовини і суміші

(однорідні,

неоднорідні).

17Способи розділення сумішей.

Правила безпеки під час роботи

в хімічному кабінеті.

Інструктаж з БЖД.1

Практична робота №2

2.Розділення сумішей

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека8Атоми. Молекули. Йони. Будова речовин.


19Хімічні елементи, їхні назви й символи.


110Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Структура періодичної системи.

1

Демонстрації

3.Періодична система хімічних елементів.


11Хімічні формули речовин.


112Відносна атомна маса. Відносна молекулярна маса

Розв'язування задач на обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.


1

Розрахункові задачі13Узагальнення та

систематизація знань, умінь

та навичок з теми:

«Початкові хімічні поняття».


114Масова частка елемента в

речовині. Розв'язування задач на обчислення масової частки

елемента в складній сполуці.

Розв'язування задач на

обчислення маси елемента

в складній речовині за

його масовою часткою.

1

Розрахункові задачі


Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність15Прості та складні речовини.

Багатоманітність речовин.

Метали й неметали. Металічні

та неметалічні елементи.1

Лабораторний дослід

4.Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

Демонстрації:

4.Зразки металів і неметалів.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека


16Валентність. Визначення

валентності за формулами.

1
17Складання формул речовин за валентністю.

118Фізичні та хімічні явища.

Інструктаж БЖД.

1

Практична робота № 3

Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека


19Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Інструктаж БЖД.

1

Лабораторні досліди

5-9. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека


20Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.


1

Демонстрації:

5.Дослід,що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність21Хімічні властивості речовин.

1

Домашній експеримент:

1.Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.22Контрольна робота № 1


123Аналіз контрольної роботи № 1. Захист навчальних проектів.1

Навчальні проекти:

3.Хімічні явища у природі.

4.Хімічні явища у побуті.

5.Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.

6.Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.


24Підсумковий урок.


1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.