Календарно-тематичне планування з громадянської освіти 10 клас.

Я у світі

Для кого: 10 Клас

25.10.2018

1078

4

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з громадянської освіти 10 клас. Уроки узагальнення, теми, розділи виділені кольором. Позначені всі оцінюючі практичні роботи. Зазначена контрольна робота. Розділено на перший та другий семестр.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«Громадянська освіта»

10 клас

70 год. на рік, 2 год на тиждень

І семестр

  №

Тема та зміст уроку

Дата

Примітки

РОЗДІЛ 1. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

 1.  

Що таке ідентичність? Ідентичність. Види ідентичності.

 

 

 1.  

Що означає бути громадянином / громадянкою України? Громадянська ідентичність. Змінний характер ідентичності. Самовизначення. Ідентифікація. Особиста гідність. Совість.

 

 

 1.  

Як соціалізація допомагає нам знайти своє місце в суспільстві? Поняття соціалізації. Етапи соціалізації. Суб’єкти соціалізації. Соціалізація як ресурс формування громадянської ідентичності.

 

 

 1.  

Як сім’я впливає на успішність соціалізації індивіда? Соціалізація в сім’ї. Партнерські стосунки в сім'ї. Трансформація моделей сім'ї.

 

 

 1.  

Молодіжні субкультури. Хто вони? Соціалізація серед однолітків. Молодіжні субкультури.

 

 

 1.  

Ціннісні орієнтири — основа життєвого вибору та успішної самореалізації особистості. Самореалізація і розвиток. Індивідуальність особистості. Життєві цінності й пріоритети. Активна громадянська позиція. Мобільність і адаптивність людини. Креативність.

 

 

 1.  

Практичне заняття «Як ідентифікувати наше середовище» або Хто я?» (усвідомлення своєї ідентичності).

 

 

 1.  

Узагальнення до розділу І «Особистість та її ідентичність»

 

 

РОЗДІЛ 2. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

 1.  

Який зв’язок існує між людською гідністю та правами

людини? Поняття людської гідності. Людська гідність – основа природного права. Рівноправність. Охорона й захист людської гідності.

 

 

 1.  

Звідки беруться права людини та яку вони мають історію? Еволюція прав людини. Природа прав людини. Основоположні права і свободи людини. Покоління прав людини.

 

 

 1.  

Які права як люди ми маємо? Класифікація прав людини. Борці за права людини. Майбутнє прав людини.

 

 

 1.  

Хто відповідає за дотримання та забезпечення прав

людини? Взаємовідносини «людина – держава». Верховенство права. Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання, гарантування та захист. Позитивні і негативні зобов’язання держави.

 

 

 1.  

Які права мають діти? Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини. Захист прав дитини.

 

 

 1.  

Як зрозуміти, що твої права порушують? Порушення прав людини.

 

 

 1.  

Які механізми захисту прав людини існують? Поняття механізмів захисту прав людини. Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини. Національні механізми захисту прав людини, їх класифікація. Правозахисні організації. Як побудувати ефективний механізм захисту прав дитини в школі.

 

 

 1.  

Практичне заняття. Як захистити свої права у Європейському суді з прав людини

 

 

 1.  

Узагальнення до розділу ІІ «Права і свободи людини»

 

 

РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

 1.  

Що таке суспільство та як воно виражає себе через культуру? Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства. Соціальна згуртованість, солідарність і відповідальність. Соціальні цінності.

 

 

 1.  

У чому суть багатокультурності, і як вона проявляється в українському суспільстві?

Гендерна, етнічна, конфесійна різноманітність. Рівність.

 

 

 1.  

Як розпізнати стереотипи і протистояти дискримінації? Поняття стереотипів і упереджень. Забобони. Шляхи подолання стереотипів. Поняття дискримінації. Основні форми та прояви дискримінації.

 

 

 1.  

Яким чином толерантність та інклюзія торують шлях до суспільства рівних можливостей? Толерантність та інклюзія.

 

 

 1.  

Конфлікти у нашому житті, і чому їх необхідно вирішувати Поняття конфлікту та його види. Стадії конфлікту.

 

 

 1.  

Як подолати шлях від конфлікту до порозуміння?

Способи подолання конфліктів. Переговори і медіація. Консенсус і компроміс.

 

 

 1.  

Якою є сутність та особливості комунікації у житті людини та громадянина? Роль спілкування в житті людини й суспільства.

 

 

 1.  

Чому невербальна комунікація є важливою в соціокультурному просторі?

 

 

 1.  

Практичне заняття «Мистецтво спілкування»

 

 

 1.  

Практичне заняття «Розв'язання конфліктів у нашій школі». Вчимося вирішувати проблему (у класі, школі).

 

 

 1.  

Узагальнення до розділу ІІІ «Людина в соціокультурному просторі»

 

 

РОЗДІЛ 4. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ

 1.  

Що таке демократія?

Виникнення і зміст демократії. Цінності демократії. Демократичні інститути. Конституція та її призначення.

 

 

 1.  

Як демократичні процедури забезпечують народовладдя у демократичній державі. Законодавча, виконавча та судова влада в демократичних країнах. Принципи виборчого права. Етапи виборчого процесу.

 

 

 1.  

Яку роль відіграють політичні партії та громадські організації у розвитку демократії?  Роль політичних партій в розвитку демократії. Правовий статус політичних партій в Україні. Діяльність та вплив політичних партій на демократію. Громадські організації: правовий статус, діяльність та вплив на демократію.

 

 

 1.  

Що таке громадянське суспільство і яка роль у ньому належить правовій державі?

Поняття громадянського суспільства. Функції громадянського суспільства. Громадянське суспільство та правова держава

 

 

 1.  

Якими є умови та форми активної громадянської участі у житті суспільства? Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства. Роль громадянина у демократизації суспільства. Демократичний  громадянин. Культура громадянськості. Активна громадянська позиція.

 

 

 1.  

Яку роль відіграє громада в житті людини, суспільства і держави? Як громада реалізує та захищає свої права і законні інтереси?

Поняття громади. Роль громади в житті людини, суспільства, держави.  Реалізація та захист громадою своїх прав і законних інтересів. Вплив громадян на вирішення проблем громади.

 

 

 1.  

Як живе і врядується шкільна громада та як влаштоване і працює учнівське самоврядування?

Шкільна громада. Взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної адміністрації в організації шкільного життя. Врядування та управління школою. Шкільне самоврядування (учнівське, вчительське, батьківське). Принципи та цінності учнівського самоврядування. Моделі учнівського самоврядування. Школа і місцева громада.

 

 

 1.  

Як і для чого створюються і діють дитячі й молодіжні громадські об'єднання?

Свобода асоціацій. Дитячі й молодіжні об'єднання й рухи. Створення молодіжної громадської організації. Молодіжні соціальні проекти. Учнівське самоврядування он-лайн

 

 

 1.  

Практичне заняття. Створюємо шкільні правила разом» (написання та внесення змін до шкільного статуту)

 

 

 1.  

Практичне заняття. «Участь шкільної молоді у прийнятті рішень в місцевій громаді».

 

 

 1.  

Узагальнення до розділу ІV «Демократичне суспільство та його цінності»

 

 

 

РОЗДІЛ 5. СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА МАС-МЕДІА

 1.  

Що таке мас-медіа? Як медіа впливають на людину і суспільство? Поняття мас-медіа(медіа). Роль інформації та медіа в сучасному світі. Мас-медіа, комунікація, аудиторія, медіатекст.. Різновиди медіа (книга, преса, фото, радіо, кіно, телебачення, Інтернет, мобільний зв’язок) та їхній розвиток. Реклама. Вплив мас-медіа на формування громадської думки та власної позиції людини.

 

 

 1.  

Медіа і демократія. Свобода слова. Обмеження свободи слова. Свобода мас-медіа – критерій демократичності суспільства.

 

 

 1.  

Права і відповідальність медіа: де баланс? Як функціонує медіаринок (медіаринок і медіавласність)

Баланс між свободою вираження поглядів та відповідальністю. Що таке цензура. Замовні матеріали («джинса») та  їхні ознаки. Суспільні медіа і їхня місія. Шкільні медіа. 

 

 

 1.  

Як медіа маніпулюють аудиторіями та провокують конфлікти? Маніпуляції в медіапросторі. Як розпізнати фейкову інформацію, пропаганду. Роль медіа у провокуванні конфліктів та поширенні стереотипів. Що таке «мова ворожнечі», і як її розпізнати.

 

 

 1.  

Для чого існують стандарти подання інформації? Достовірність інформації в мас-медіа. Джерела інформації. Факт та судження. Авторство медіа тексту Стандарти подання інформації

 

 

 1.  

Чому необхідно бути медіаграмотним?

Критичний аналіз медіатекстів.

 

 

 1.  

Твоя цифрова ідентичність. Як убезпечити себе у віртуальному світі?

Приватність  та конфіденційність у віртуальному світі. Цифрова ідентичність. Соціальні мережі. Права людини в Інтернеті. Безпека та етика поведінки у мережі. Кіберзлочинність. Особливості захисту прав дітей та молоді в Інтернеті.

 

 

 1.  

Практичне заняття. «Створюємо шкільні медіа»

 

 

 1.  

Узагальнення до розділу V «Світ інформації та мас-медіа»

 

 

 

РОЗДІЛ 6. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

 1.  

Для чого необхідна економіка?  Економіка як сфера життя людей. Економічні потреби та  блага. Процеси, що забезпечують задоволення потреб: виробництво, розподіл, обмін і споживання.  Учасники (субʼєкти ) економічних відносин.

 

 

 1.  

Як забезпечити сталий розвиток? Обмеженість ресурсів. Необхідність  раціонального та ефективного  використання ресурсів. Вплив діяльності людини на довкілля. Сталий розвиток як спосіб збереження довкілля.

 

 

 1.  

Як працює ринкова економіка? Як ринковий попит та ринкова пропозиція визначають ціни товарів? Принципи ринкової економіки. Кругообіг в ринковій економіці. Попит і  пропозиція, ринкова ціна, конкуренція.

 

 

 1.  

Яку роль в ринковій економіці відіграє держава? Навіщо ми сплачуємо податки? Функції держави в ринковій економіці. Державний бюджет, податки, напрямки видатків.

 

 

 1.  

Домашнє господарство як власник і споживач. Домогосподарство на ринку грошей. Домашнє господарство як власник і споживач. Поняття про раціональне споживання. Права споживачів. Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження.

 

 

 1.  

В чому полягає суть підприємництва? Підприємницька діяльність. Мета і соціальна відповідальність підприємця. Правовий захист бізнесу

 

 

 1.  

Що продається на ринку праці? Учасники ринку праці: роботодавці і наймані працівники. Поняття професії, спеціальності,  кваліфікації працівника. Заробітна плата як дохід найманого працівника.

 

 

 1.  

Як корупція краде можливості?  Поняття лобізму. Сутність корупції та корупціогенних ризиків. Причини та наслідки корупції в економіці та політиці.  Шляхи подолання корупції.

 

 

 1.  

Практичне заняття. «Створюємо бізнес-план власного підприємства»

 

 

 1.  

Практичне заняття. «Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме»

 

 

 1.  

Узагальнення до розділу VІ «Взаємодія громадян і держави у досягненні суспільного добробуту»

 

 

 

РОЗДІЛ 7. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ

 1.  

Яким є вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину? Поняття інтеграції та глобалізації.  Вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину.

 

 

 1.  

Як і чому відбувається процес європейської інтеграції? Витоки та процес європейської інтеграції.

 

 

 1.  

Що загрожує стабільному і безпечному існуванню сучасного світу? Міграційні процеси. Види та форми сучасної міграції. Виклики сучасного світу

 

 

 1.  

Якими є сучасні міжнародні відносини? Поняття міжнародних відносин. Особливості міжнародного права. Система безпеки. Міжнародне гуманітарне право. Урядові і неурядові міжнародні організації.

 

 

 1.  

Як здійснюється співробітництво в Європі та світі?

Європейське і світове співробітництво.

 

 

 1.  

Яким є становище України в Європі та світі? Які можливості дає співпраця з міжнародними організаціями. Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ тощо.

 

 

 1.  

Як реалізується європейський вектор розвитку України? Європейський вибір України. Угода про асоціацію Україна – ЄС.

 

 

 1.  

Практичне заняття «Молодіжні ініціативи та волонтерство в різних країнах світу».

 

 

 1.  

Узагальнення до розділу VІІ « Україна, Європа, світ»

 

 

 1.  

Підсумкове узагальнення

 

 

70.

Урок резерву

 

 

 

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.