Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування з фізики для 9 класу на 2021-2022 н.р.

Фізика

Для кого: 9 Клас

11.07.2021

1057

186

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики для 9 класу розроблено на основі Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів з фізики 7-9 класи, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«ПОГОДЖЕНО»

заступник директора з нвр

_________ ___________________

«____»__________ 2021 р.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор____________________

_________ __________________

«_____»___________ 2021 р.


Календарно-тематичне планування

з фізики

для учнів 9 класу

на 2021 – 2022 н.р.

вчителя фізики

______________________________________Обговорено на засіданні МО

_____________________________________________________________

Протокол № _______ від _________________________

Голова МО _______________________________________

Перелік програм відповідно до яких складено

календарно-тематичне плануванняПредмет

Клас

Назва навчальної програми, автори

Видавництво, рік видання

Документ, яким затверджено програму

Фізика

7-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 5–9 класи» (колектив авторів)   

Сайт МОН, 2017

Наказ МОН від 

07 червня 2017 року 

№ 804
9 КЛАС

Усього 105 годин

3 год на тиждень, у І семестрі – 48 год, у ІІ семестрі – 57 год

п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Магнітні явища

17 + 1 год. НП

18

1

ІІ.

Світлові явища

18 + 1 год. НП

19

1

ІІІ.

Механічні та електромагнітні хвилі

8 + 1 год. НП

9

1

ІV.

Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

12 + 1год. НП

13

1

V.

Рух і взаємодія. Закони збереження

34 + 4 год. НП

38

2

VІ.

Фізика і екологія

4

4

---

VІІ.

Повторення навчального матеріалу

----

4 год з резерву

1

VІІІ

Резерв

4Усього

105

105

7* НП – навчальний проекту/п

Дата проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Зміст навчального матеріалу

Завдання під час дистанційного навчання

Дата виконання

І семестр

І. Магнітні явища (17 год. + 1 год. НП)

Тема 1. Магнітні явища (18 год.)

1


Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

розуміє механізми магнітної взаємодії, електромагнітної індукції, магнітної левітації;

матеріальність магнітного поля, гіпотезу Ампера;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (індукція магнітного поля) та її одиниці;

пояснює досліди Ерстеда, Фарадея, принцип дії електромагніту, електродвигуна, електровимірювальних приладів;

знає прояви магнітного поля Землі.

Діяльнісний компонент:

застосовує формулу сили Ампера під час розв’язування задач різних типів;

графічно зображає магнітне поле;

визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера, індукційного струму;

складає електромагніт.

Ціннісний компонент:

оцінює значення магнітного поля Землі для життєдіяльності організмів;

оцінює важливість, переваги та недоліки розвитку різних напрямків електроенергетики; роль видатних учених у розвитку знань про електромагнетизм

Магнітні явища. Постійні магніти, взаємодія магнітів.

Тематика навчальних проєктів2


Магнітне поле. Магнітне поле землі3


Дослід Естерда. Магнітне поле прямого провідника зі струмом. Індукція магнітного поля4


Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти та їх застосування5


Розв’язування задач6


Інструктаж з БЖД. Л.р. № 1 «Складання та випробування електромагнітів»7


Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера8


Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера9


Розв’язування задач10


Електродвигуни. Електровимірювальні пристрої11


Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний струм12


Інструктаж з БЖД. Л.р. № 2 «Спостереження явища електромагнітної індукції»13


Розв’язування задач14


Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії15


Розв’язування задач16


Розв’язування задач17


Контрольна робота № 118


Захист навчальних проєктівІІ. Світлові явища (18 год. + 1 год. НП)

Тема 2. Світлові явища (19 год.)

19


Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

розуміє поняття світлового променю, точкового джерела світла, тонкої лінзи;

формулює визначення фізичної величини (фокусна відстань, оптична сила лінзи, показник заломлення світла); закони прямолінійного поширення, відбивання й заломлення світла;

принцип дії найпростіших оптичних приладів;

вади зору, способи їхньої корекції, методи профілактики захворювань органів зору;

одиниці оптичної сили та фокусної відстані лінзи, спектральний склад білого світла, причини різнобарв’я.

Діяльнісний компонент:

застосовує закони прямолінійного поширення, відбивання й заломлення світла, формулу тонкої лінзи під час розв’язування задач різних типів і під час виконання лабораторних робіт;

пояснює причини сонячних i місячних затемнень;

указує хід променів під час побудови зображень, отриманих за допомогою плоского дзеркала і тонкої лінзи;

вимірює фокусну відстань та визначає оптичну силу лінзи.

Ціннісний компонент:

усвідомлює значення світла для життя на Землі та в побуті;

усвідомлює значення гігієни зору та профілактики його вад

Світлові явища. Швидкість поширення світла. Світловий промінь

Тематика навчальних проєктів20


Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення21


Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало22


Розв’язування вправ23


Інструктаж з БЖД. Л.р. № 3 «Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала»24


Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла25


Інструктаж з БЖД. Л.р. № 4 «Дослідження заломлення світла»26


Розкладання біло світла на кольори. Утворення кольорів27


Лінзи. Оптична і фокусна відстань лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи28


Розв’язування задач на побудову зображень у лінзах29


Формула тонкої лінзи30


Інструктаж з БЖД. Л.р. № 5 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи»31


Розв’язування задач32


Найпростіші оптичні прилади33


Око, як оптичний пристрій. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція. Окуляри34


Розв’язування задач35


Розв’язування задач36


Контрольна робота № 237


Захист навчальних проєктівІІІ. Механічні та електромагнітні хвилі (8 год. + 1 год. НП)

Тема 3. Механічні та електромагнітні хвилі (9 год.)

38


Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

розуміє поняття хвильового процесу, умови утворення механічних та електромагнітних хвиль;

формулює визначення фізичної величини (довжини і частоти хвилі, гучності звуку та висоти тону);

знає фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій, залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти.

Діяльнісний компонент: використовує формули взаємозв’язку довжини, частоти й швидкості поширення хвилі, швидкості поширення хвилі для розв’язування задач різних типів;

порівнює властивості звукових та електромагнітних хвиль різних частот.

Ціннісний компонент:

оцінює вплив вібрацій і шумів на живі організми;

пояснює значення сучасних засобів зв’язку та комунікацій

Виникнення і поширення механічних хвиль. Швидкість поширення, довжина і частота хвилі

Тематика навчальних проєктів39


Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра – та ультразвуки40


Інструктаж з БЖД. Л.р. № 6 «Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів»41


Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі42


Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль43


Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій44


Розв’язування задач45


Контрольна робота № 3 (за І семестр)46


Захист навчальних проєктівІV. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики (12 год. + 1 год. НП)

Тема 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики (13 год.)

47


Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає сучасні моделі атома та ядра;

описує досліди Резерфорда, йонізаційної дії радіоактивного випромінювання;

знає поняття радіоактивності, ізотопу, періоду піврозпаду й активності радіонукліда, ядерної та термоядерної реакцій;


Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда

Тематика навчальних поєктів48


Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи. Використання ізотопів49


Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивостіІІ семестр

50


розуміє механізм ланцюгових ядерних реакцій; принцип дії ядерного реактора; механізми ядерних процесів у Сонця й зір;

знає про вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.

Діяльнісний компонент:

пояснює йонізаційну дію радіоактивного випромінювання;

користується дозиметром (за наявності);

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

усвідомлює переваги, недоліки і перспективи розвитку атомної енергетики, можливості використання термоядерного синтезу;

оцінює доцільність використання атомної енергетики та її вплив на екологію, ефективність методів захисту від впливу радіоактивного випромінювання

Період піврозпаду радіонукліда51


Розв’язування задач52


Розв’язування задач53


Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання54


Розв’язування задач55


Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Термоядерні реакції. Енергія Сонця і зір56


Ядерний реактор. Атомні електростанції Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики57


Розв’язування задач58


Контрольна робота № 459


Захист навчальних проєктівV. Рух і взаємодія. Закони збереження (34 год. + 4 год. НП)

Тема 5. Рух і взаємодія. Закони збереження (38 год.)

60


Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає характеристики і властивості рівноприскореного руху; поняття інерціальної системи відліку, прискорення, імпульсу тіла, прискорення вільного падіння; перший, другий та третій закони Ньютона, закон всесвітнього тяжіння, закон збереження імпульсу;

наводить приклади застосування фізичних знань у сфері матеріальної й духовної культури; прояви і наслідки фундаментальних взаємодій, універсальний характер законів збереження в природі;

основні закони і закономірності, що характеризують механічний рух і взаємодію, тепловий рух, взаємодію електрично заряджених тіл;

історію розвитку фізичної картини світу;

роль фізики як фундаментальної науки сучасного природознавства;

сучасну фізичну картину світу.

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання, формули прискорення, імпульсу тіла, рівняння прямолінійного рівноприскореного руху, законів Ньютона, законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів та під час виконання лабораторних робіт;

характеризує рух під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямках і по похилій площині);

будує графіки залежності швидкості та переміщення від часу для прямолінійного рівноприскореного руху;

застосовує закони збереження для пояснення фізичних явищ і процесів;

обґрунтовує органічну єдність людини та природи.

Ціннісний компонент:

оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання, фундаментальний характер законів збереження;

оцінює межі застосування класичної механіки, межі застосування фізичних законів і теорій, досягнення людства та внесок України в освоєння космосу

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки проекцій прискорення та швидкості під час прямолінійного рівноприскореного руху

Тематика навчальних проєктів61


Розв’язування задач62


Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати. Графіки проекції переміщення та координати під час прямолінійного рівноприскореного руху63


Розв’язування задач64


Розв’язування задач65


Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона66


Другий і третій закони Ньютона67


Розв’язування задач68


Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння69


Розв’язування задач70


Рух тіла під дією сили тяжіння по вертикалі71


Розв’язування задач72


Рух тіла під дією сили тяжіння (тіло кинуте горизонтально)73


Розв’язування задач74


Рух тіла під дією кількох сил75


Розв’язування задач76


Вага тіла що рухається з прискоренням77


Рух тіла похилою площиною78


Розв’язування задач79


Розв’язування задач80


Контрольна робота № 581


Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу82


Розв’язування задач83


Розв’язування задач84


Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики85


Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах86


Розв’язування задач87


Інструктаж з БЖД. Л.р. № 7 «Вивчення закону збереження механічної енергії»88


Розв’язування задач89


Розв’язування задач90


Фундаментальні взаємодії у природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження91


Еволюція фізичної картини світу92


Фізика і науково-технічний прогрес93


Контрольна робота № 694


Захист навчальних проєктів95


Захист навчальних проєктів96


Захист навчальних проєктів97


Захист навчальних проєктівVІ. Фізика і екологія (4 год.)

Тема 6. Фізика і екологія (4 год.)

98


Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає фізичні параметри забрудненості довкілля (механічної, шумової, електромагнітної, радіаційної); механізми впливу сонячного випромінювання на життєдіяльність організмів; механізми йонізаційного впливу на організми електромагнітного смогу й радіоактивного випромінювання;

фізико-технічні основи роботи засобів попередження та очищення довкілля від викидів;

фізичні основи безпечної енергетики.

Діяльнісний компонент:

визначає фізичні параметри безпечної життєдіяльності людини за довідниковими джерелами.

Ціннісний компонент:

усвідомлює необхідність екологічно виваженого використання досягнень сучасної фізики для суспільного розвитку, вплив цього процесу на життя та майбутнє існування людей на Землі; причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини99


Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії100


Альтернативні джерела енергії101


Захист річних навчальних проєктівVІІ. Повторення та систематизація навчального матеріалу (4 год. з резерву)

Тема 7. Повторення та систематизація навчального матеріалу (4 год.)

102Розв’язування задач на повторення навчального матеріалу103


Розв’язування задач на повторення навчального матеріалу104


Контрольна робота № 7105


Підсумкове повторення і річне оцінювання

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.