Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно-тематичне планування з Біології для 8 класу на 2021/2022 н.р.

Біологія

Для кого: 8 Клас

05.09.2021

383

36

0

Опис документу:
Складений згідно з навчальною програмою рівня стандарту з біології для 6 – 9 класів, зі змінами затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07. 06.2017 № 804, до підручника Біологія 8 клас. Задорожний К.М. 70 годин Містить практичну частину, очікуваний результат навчально-пізнавальної діяльності учнів (діяльність, знання, ставлення) та наскрізні змістові лінії.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування з Біології 8 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 4 години – резервних)

Навчальна програма з біології для 6 – 9 класів, зі змінами затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України

від 07. 06.2017 № 804, підручник Біологія 8 клас. Задорожний К.М.


Дата

Зміст навчального матеріалу

Очікуваний результат навчально-пізнавальної діяльності учнів (діяльність, знання, ставлення)

Наскрізні змістові

лінії

Д/З


Повторення: поведінка тварин.

Повторення: поведінка тварин.

Вступ (1год )

Біосоціальна природа людини.

Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

виявляє ознаки: біологічної та соціальної сутності людини в людських спільнотах. оперує термінами: - біосоціальна природа людини

пояснює: - місце людини в системі органічного світу; особливості біологічної природи людини та її соціальної сутності;

висловлює судження: - про організм людини як біологічну систему;

виявляє ставлення: щодо значення знань про людину для збереження її здоров’я

Громадянська відповідальність

(націлює на усвідомлення відповідальності за власне життя і здоров’я своє та оточуючих)

Здоров’я і безпека (зорієнтовує на формування в учнів розуміння, що здоров’я - найвища особистісна й суспільна цінність)

П.1


Тема 1. Організм людини як біологічна система (7 год) Організм людини як біологічна система. Різноманітність клітин організму людини.

розпізнає: - органи та системи органів людини;

- типи тканин організму людини (на малюнках, фотографіях, мікропрепаратах);

установлює взаємозв’язок:

- між будовою тканин і виконуваними функціями;

порівнює та зіставляє

- органи й системи органів в організмі людини й інших організмах;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням

оперує термінами:

- тканина, орган, система органів, механізми регуляції (нервова, гуморальна, імунна), нейрон, рефлекс, рефлекторна дуга називає:

- тканини, органи та фізіологічні системи організму людини;

- частини рефлекторної дуги;

характеризує: клітинну будову організму людини; тканини організму людини;

- будову нейрона; шлях нервового імпульсу по рефлекторній дузі;

наводить приклади: різновидів тканин; органів, фізіологічних систем;

пояснює: - відмінності між нервовою й гуморальної регуляцією фізіологічних функцій організму

обґрунтовує судження:

- про організм людини як цілісну та відкриту біологічну систему;

робить висновок: нервово-гуморальна регуляція - основа цілісності організму

Здоров’я і безпека

(спрямовує на розуміння учнями:

- організму людини як цілісної та відкритої біологічної системи;

- значення регуляторних систем для забезпечення повноцінного функціонування організму людини)


П.2


Тканини. ЛД: ознайомлення з препаратами тканин людини.

П.2

Ст.208


Органи. Фізіологічні системи.

П.3


Поняття про механізми регуляції.

Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.

П.31, конспект


Гуморальна регуляція. Поняття про гормони. Імунна регуляція.

П.50,53

конспект


Узагальнюючий урок з теми: «Вступ. Організм людини як біологічна система».

Різнорівневий контроль знань з теми. ТА

Ст.14


Тема 2. Опора та рух (7год)

Значення опорно-рухової системи, її будова та функції.

розпізнає (на малюнках, муляжах, фотографіях, власному організмі):
- види кісток, частини скелета, типи з’єднання кісток, групи скелетних м’язів.
порівнює: - скелет людини і ссавців.

застосовує знання для:
- попередження травм і захворювань опорно-рухової системи;
- надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи.

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням

оперує термінами:

- скелет, кістка, хрящ, з’єднання кісток, м’яз, постава, гіподинамія

називає: - частини опорно-рухової системи;

- відділи скелета; види кісток;
- типи з’єднання кісток;

- особливості скелета людини, зумовлені прямоходінням;
- основні групи скелетних м’язів.

характеризує: - функції опорно-рухової системи;
- тканини: кісткову, хрящову,
посмуговану м’язову;
- ріст та вікові зміни складу кісток.

пояснює: значення фізичних вправ для правильного формування скелету та м’язів; вплив способу життя на утворення і розвиток скелета.

наводить приклади:

- статичної та динамічної роботи

висловлює судження про:

- роль рухової активності для збереження здоров’я;

- вплив фізичних вправ на розвиток скелетних м’язів

оцінює: - важливість надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи

Здоров’я і безпека

(зорієнтовує на усвідомлення значення рухової активності для збереження фізичного здоров’я людини; на дотримання правил безпечного поводження під час катання на роликах, ковзанах, лижах, скейтах, сноубордах, велосипедах та при використанні різноманітного спортивного приладдя)

П.25


Кістки, хрящі. З’єднання кісток.

ЛД: Мікроскопічна будова кісткової, хрящової тканин

П.26,

ст. 214


Огляд будови скелета.

Ст. 100


Функції та будова скелетних м’язів. Основні групи скелетних м’язів. ЛД:

Мікроскопічна будова м’язової тканини.

П.27


Робота м’язів. Втома м’язів. ЛД: Розвиток втоми при статичному та динамічному навантаженні; впливу ритму й навантаження на розвиток втоми.

П. 28

Ст. 215

С.216


Надання ПД при ушкодженнях опорно-рухової системи. Профілактика порушень ОРС. Проєкт (тематика за вибором).

П.29-30


Тема 3. Обмін речовин та енергії в організмі людини (3 год). Ор та перетв. енергії в організмі людини - основна властивість живого. Дослідницький практикум: Самоспостереження за співвідношенням ваги і росту тіла.

застосовує знання для:
- обґрунтування способів збереження вітамінів у продуктах харчування;

- аналізу харчового раціону;

- складання харчового раціону відповідно до енергетичних витрат організму

оперує термінами: обмін речовин, енергетичні потреби, вітаміни

називає: компоненти їжі

наводить приклади: вітамінів (водорозчинних і жиророзчинних)

характеризує: склад харчових продуктів; їжу як джерело енергії;

- обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини;

- харчові й енергетичні потреби людини

пояснює: функціональне значення для організму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, води та мінеральних речовин

висловлює судження: щодо значення збалансованого харчування для нормального розвитку і збереження здоров’я;

обґрунтовує судження:

- про значення білків, жирів і вуглеводів рослинного і тваринного походження в раціоні підлітка;

оцінює: значення метаболізму для нормального функціонування організму;

робить висновок: про необхідність дотримання співвідношення ваги і зросту;

Здоров’я і безпека

(зорієнтовує на усвідомлення значення збалансованого харчування для збереження здоров’я людини)

Сталий розвиток і екологічна грамотність

(спрямовує на формування в учнів розуміння прав споживача, які передбачають запровадження обов’язкового маркування якісного складу харчових продуктів)

П.4
Ст.209


Харчування й обмін речовин. Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів.

П.5


Значення компонентів харчових продуктів. Харчові та енергетичні потреби людини. Проект Збалансоване харчування (або тематика за вибором)

П.6


Тема 4. Травлення (6 год) Значення травлення. Система органів травлення.

розпізнає (на малюнках, фотографіях, муляжах): - органи травлення;

- елементи зовнішньої будови зубів;

спостерігає та описує: - дію ферментів слини на крохмаль;

застосовує знання для: - профілактики захворювань зубів;

- профілактики захворювань органів травлення, харчових отруєнь

оперує термінами: - травлення, травна система, травний тракт, травні залози, ферменти, всмоктування

називає: - органи травної системи; травні залози; хвороби органів травлення;

характеризує: функції органів травлення; будову та функції зубів;

- процеси ковтання, травлення, всмоктування; регуляцію травлення;

наводить приклади: ферментів;
пояснює: роль травних ферментів; роль печінки та підшлункової залози в травленні;

- значення зубів у травленні;
- значення мікрофлори кишечнику;

- негативний вплив на травлення алкогольних напоїв та тютюнокуріння;
- причини виникнення захворювань травної системи

висловлює судження: щодо значення знань про функції та будову травної системи для збереження здоров’я;

усвідомлює: значення профілактики захворювань травної системи;

Здоров’я і безпека

(зорієнтовує на:

- усвідомлення важливості дотримання гігієни харчування; профілактики захворювань зубів та інших органів травної системи; небезпеки харчових отруєнь;

- розуміння негативного впливу на травлення алкогольних напоїв і тютюнопаління)

П.7


Процес травлення: ковтання. ЛД: буд.

зовнішньої будови зубів (за муляжами, моделями). ДП: Дія ферментів слини на крохмаль.

П.8

Ст.210

Ст.211


Процес травлення: перистальтика, всмоктування. Регуляція травлення.

П.8, 9


Харчові розлади та їх запобігання.

П.10


Різнорівневий контроль знань з тем

«Організм людини як біосистема», «Опо-ра та рух», «Обмін речовин та енергії в організмі людини», «Травлення». ТА

Повт.


Тема 5. Дихання (3 год) Значення дихання. Система органів дихання.

розпізнає (на малюнках, фотографіях, муляжах): органи дихання;
порівнює: різницю складу повітря, що вдихається й видихається;

- газообмін у легенях і тканинах;

встановлює взаємозв’язок: будови та функцій органів дихання;

застосовує знання для: профілактики захворювань органів дихання

оперує термінами: дихання, повітроносні шляхи, легені, газообмін, життєва ємність легень називає: етапи дихання; органи дихання; хвороби органів дихання; Характеризує: процес утворення голосу та звуків мови; процеси газообміну в легенях і тканинах; процеси вдиху та видиху; життєву ємність легень; нейрогуморальну регуляцію дихальних рухів;

пояснює: значення дихання; вплив навколишнього середовища на дихальну систему. Висловлює судження: щодо значення знань про функції та будову дихальної системи для збереження здоров’я;

усвідомлює: негативний вплив куріння на органи дихання

Здоров’я і безпека

(зорієнтовує на розуміння негативного впливу тютюнопаління й забрудненого повітря на дихання та здоров’я людини)

Сталий розвиток і екологічна грамотність

(спрямовує на усвідомлення учнями важливості підтримання чистоти повітря в громадських місцях, зокрема необхідність провітрювання класних кімнат)

П.11


Газообмін у легенях і тканинах. Дихальні рухи.

П. 12


Функціональні показники. Нейрогуморальна регуляція.

П. 13


Профілактика захворювань дихальної системи.


П.14


Тема 6. Транспорт речовин (7 год +1год.) Внутрішнє середовище організму. Поняття про гомеостаз. Кров, її склад та функції. Лімфа.

розпізнає (на малюнках, фотографіях):
- клітини крові;

- органи кровообігу;

- елементи будови серця;

порівнює:

будову артерій, вен і капілярів;

- вроджений (неспецифічний) і набутий (специфічний) імунітет;

розрізняє: види кровотеч;

спостерігає та описує: мікроскопічну будову крові людини;
застосовує знання:
- для профілактики серцево-судинних хвороб;

- надання першої допомоги при кровотечах;
уміє: вимірювати пульс;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;

- виконання малюнків біологічних об’єктів

оперує термінами: - внутрішнє середовище організму (кров, лімфа, тканинна рідина), еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, зсідання крові, групи крові, кровообіг, артеріальний тиск, імунітет

називає: - склад внутрішнього середовища;

- склад і функції крові, лімфи; кровоносні судини;

- фактори, які впливають на роботу серцево-судинної системи;

- види імунітету; органи, що беруть участь у забезпеченні імунітету;

характеризує: - плазму крові; - зсідання крові як захисну реакцію організму;
- групи крові системи АВО, резус-фактор; - імунні реакції організму;
- особливості будови та властивості серцевого м’яза;

- будову та роботу серця; - серцевий цикл; - автоматію роботи серця;
- будову кровоносних судин; -
велике й мале кола кровообігу;
- рух крові по судинах; - артеріальний тиск крові; - лімфообіг;

пояснює: - взаємозв’язок будови та функцій еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів, кровоносних судин, серця; значення лімфи, тканинної рідини;

- роль внутрішнього середовища в життєдіяльності організму людини;

- правила надання першої допомоги при кровотечах

висловлює судження:

- про значення сталості внутрішнього середовища організму людини (гомеостаз); щодо значення знань про функції та будову кровоносної системи для збереження здоров’я; про важливість імунізації населення;

оцінює: - епідеміологічний стан захворювання на СНІД в Україні;

Здоров’я і безпека

(зорієнтовує на усвідомлення важливості дотримання:

- правил переливання крові для запобігання інфекційних захворювань, що передаються через кров (СНІД, гепатит С тощо);

- заходів запобігання хворобам серцево-судинної системи: фізичні навантаження, уникнення емоційних стресів, раціональне харчування, відпочинок на природі тощо)

Сталий розвиток і екологічна грамотність

(спрямовує на розуміння залежності роботи імунної системи від екологічного стану навколишнього середовища)

Громадянська відповідальність

(націлює на важливість толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих; усвідомлення особистої відповідальності за збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих)

П. 15


Лабораторна робота 1:

Мікроскопічна будова крові людини.

Ст. 212


Зсідання крові. Групи крові та переливання крові.

П.16


Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація.

Алергія. СНІД. Підготовка до КР.

П.53-54


Пит. До КР


Контрольна робота № 1Аналіз КР. Система кровообігу.

Серце: будова та функції.

П.17


Робота серця. ЛД: Вимірювання частоти серцевих скорочень.

П.18

Вимір. свої


Тематична, І семестр, Скоригована


ІІ семестр


Будова та функції кровоносних судин. Рух крові. Дослідницький практикум:

Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня


П.19

Ст.213


Кровотечі.

Серцево-судинні хвороби та їх профілактика.

П.19-20


Тема 7. Виділення. Терморегуляція (4 г.) Виділення - важливий етап обміну речовин. Будова та функції сечовидільної системи.

розпізнає (на малюнках, фотографіях, муляжах):

- складові нефрону; складові шкіри; органи сечовидільної системи,

встановлює взаємозв’язок: між будовою і функціями шкіри

застосовує знання для: профілактики захворювань сечовидільної системи;
-
профілактики захворювань шкіри;

- запобігання теплового й сонячного удару;

- надання першої допомоги в разі теплового й сонячного удару

оперує термінами: виділення, нирки, нефрон, сечоутворення, шкіра, терморегуляція

називає: органи виділення; органи та функції сечовидільної системи;

характеризує: будову та функції нирок; процес утворення сечі;
-
регуляцію сечовиділення; роль нирок у здійсненні водно-сольового обміну;

- чинники, що впливають на функції нирок;
- негативний вплив алкогольних напоїв на функції нирок;

- роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності;

- роль шкіри в регуляції температури тіла;

пояснює: біологічне значення виділення продуктів обміну речовин;

- причини теплового й сонячного удару

висловлює судження: про важливість виведення кінцевих продуктів обміну речовин з організму людини;

обґрунтовує судження: про значення дотримання правил догляду за власною шкірою для збереження здоров’я; Оцінює: значення шкіри у пристосуванні організму до умов навколишнього середовища

Здоров’я і безпека

(зорієнтовує на:

- розуміння негативного впливу алкогольних напоїв на функцію нирок;

- усвідомлення значення шкіри у пристосуванні організму до умов навколишнього середовища;

- на дотримання правил техніки безпеки під час виконання практико-орієнтованих робіт з біології, хімії, фізики, трудового навчання тощо;

- дотримання безпечної поведінки в побуті, на пляжі)

П.21-22


Захворювання нирок та їх профілактика

П.23


Значення і будова шкіри. Проєкт Дослідження будови своєї шкіри і її похідних. Догляд.

П.24


Терморегуляція. Перша допомога при термічних пошкодженнях шкіри (опіки, обмороження), тепловому та сонячному ударі. Захворювання шкіри та їх профілактика.

П.24


Тема 8. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система (5 год+1год резервна)

Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини.

розпізнає (на малюнках, муляжах, моделях):

- елементи будови спинного мозку; відділи головного мозку;

застосовує знання для: - профілактики нервових захворювань;

- дотримання режиму праці й відпочинку

оперує термінами: - нервова система, центральна нервова система, периферична нервова система, автономна (вегетативна) нервова система, соматична нервова система

називає: - компоненти центральної й периферичної нервової системи;

- функції спинного мозку, головного мозку та його відділів, соматичної нервової системи, вегетативної нервової системи
(симпатичної та парасимпатичної);
- фактори, які порушують роботу нервової системи;

характеризує:

- будову головного мозку, спинного мозку;

- нервову регуляцію рухової активності людини;

- роль кори головного мозку в регуляції довільних рухів людини;
- роль вегетативної нервової системи в роботі внутрішніх органів людини;

наводить приклади

- захворювань нервової системи

висловлює судження:

щодо значення нервової системи для:

- забезпечення взаємозв’язку між органами й фізіологічними системами;

- узгодження функцій організму зі змінами довкілля;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток знань про нервову систему (І. П. Павлов, І. М. Сечєнов), у тому числі й українських (В. О. Бец)

Здоров’я і безпека

(зорієнтована на

розуміння профілактики захворювань нервової системи, зокрема дотримання правил чергування розумової діяльності та відпочинку)

П.31,32


Спинний мозок.

П.33


Головний мозок. Лаб. дослідження Вивчення будови спинного та головного мозку людини (за муляжами, моделями, пластинчастими препаратами).

П.34

Ст.217


Поняття про соматичну нервову систему. Вегетативна нервова система.

П.35


Профілактика захворювань нервової системи.

П.36


Різнорівневий контроль знань з тем «Виділення. Терморегуляція. Нервова система». ТА

Повт


Тема 9. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи (7 год).Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова.

розпізнає (на малюнках, муляжах, моделях):

- елементи будови ока, вуха

встановлює взаємозв’язок:

між будовою й функціями ока, вуха

спостерігає:

- сліпу пляму на сітківці;

- акомодацію ока;

- зміни слухової чутливості;

- температурну адаптацію рецепторів шкіри;
застосовує знання для:
- дотримання правил профілактики порушення зору, слуху та попередження захворювань органів зору й слуху

оперує термінами:

- сенсорні системи, органи чуття, рецептори

називає:

- основні сенсорні системи;

- складові частини аналізатора
характеризує:
- особливості будови та функції зорової, слухової сенсорних систем;
- сенсорні системи рівноваги, нюху, смаку, р
уху, дотику, температури, болю;

пояснює:

- процеси сприйняття: світла, кольору, простору, звуку, запаху, смаку, рівноваги тіла

оцінює:

- значення сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму та зв’язку організму із зовнішнім середовищем

Здоров’я і безпека

(спрямовує на розуміння учнями дотримання правил:

- гігієни зору та слуху;

- техніки безпеки під час виконання практичних занять з хімії, фізики, біології, технологій і трудового навчання тощо)

Сталий розвиток і екологічна грамотність

(спрямовує на усвідомлення учнями залежності функціонування слухової сенсорної системи від шумового забруднення навколишнього середовища)

П.37


Зорова сенсорна система. Око.

ЛД: Виявлення сліпої плями на сітківці ока.

П.38


Око. Гігієна зору. ЛД: Визначення акомодації ока.

П. 38

Ст.218


Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху. ЛД:Вимірювання порога слухової чутливості.

П.39

Ст. 219


Сенсорні системи рівноваги, смаку, нюху.

П.39,40


Сенсорні системи руху, дотику, температури, болю. Дослідницький практикум: Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри.

П.41

Ст. 219


Порушення роботи сенсорних систем. Узагальнення.

П.42


Тема 10. Вища нервова діяльність (7 год) Поняття про вищу нервову діяльність і її основні типи. Дослідницький практикум

Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту.

розрізняє: - типи вищої нервової діяльності та властивості темпераменту;

порівнює: - умовні й безумовні рефлекси;

- першу і другу сигнальні системи;

застосовує знання для:

- дотримання правил розумової діяльності оперує термінами:

- безумовний рефлекс, умовний рефлекс, мислення, мова, пам’ять називає:

- нервові процеси (збудження, гальмування);

- показники нервових процесів (сила, рухливість, урівноваженість);
- види сну; - причини біоритмів;
наводить приклади: - умовних та безумовних рефлексів людини;

- біоритмів людини;

характеризує: - особливості вищої нервової діяльності людини;
- інстинктивну та набуту поведінку людини;
- види навчання, види пам’яті;

пояснює: - значення другої сигнальної системи; роль кори головного мозку в мисленні; причини індивідуальних особливостей поведінки людини

висловлює судження:

- про значення пам’яті для інтелектуального розвитку людини;

- щодо ролі самовиховання у формуванні особистості;
- щодо впливу соціальних факторів на формування особистості;

- про значення біоритмів і сну для повноцінного функціонування організму;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток знань про вищу нервову діяльність (І. П. Павлов, І. М. Сєченов, О. О. Ухтомський та ін.)

Здоров’я і безпека

(зорієнтовує на усвідомлення учнями:

- значення самовиховання у формуванні особистості;

- значення сну для повноцінного функціонування організму;

- безпечного впливу соціальних факторів на формування особистості)

П.43 С.222


Умовні та безумовні рефлекси.

Лабораторне дослідження:

Визначення реакції зіниць на світло.

П.44

С. 220


Інстинкти.

П.45


Мова. Навчання та пам’ять. ЛД: Дослідження різних видів пам’яті.

П.46


Мислення та свідомість.

П.47, пит.до КР


Сон. Біоритми. Підготовка до КР.

П.48


Контрольна робота № 2. ТАТема 11. Ендокринна система (3 год) Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції.

застосовує знання для: - профілактики йододефiциту в організмі та інших захворювань, пов’язаних із порушенням функцій ендокринних залоз

оперує термінами: - ендокринна система, гормони, гомеостаз

називає: - залози внутрішньої та змішаної секреції; місце розташування ендокринних залоз в організмі людини;

характеризує: - нейрогуморальну регуляцію фізіологічних функцій організму;
- вплив гормонів на процеси обміну в організмі;

пояснює: роль нервової системи в регуляції функцій ендокринних залоз;

- роль ендокринної системи в розвитку стресорних реакцій; значення ендокринної системи в підтриманні гомеостазу й адаптації організму

висловлює судження: щодо значення ендокринної системи для повноцінного функціонування організму людини;

робить висновок: про взаємодію регуляторних систем організму

Здоров’я і безпека

(спрямовує на розуміння учнями:

- впливу гормонів на процеси обміну речовин в організмі людини;

- профілактику йододефiциту в організмі та інших захворювань, пов’язаних із порушенням функцій ендокринних залоз)

П.51


Профілактика захворювань ендокринної системи. Проект. Йододефіцит в організмі людини, його наслідки та профілактика (або тематика за вибором учителя)

П.52


Порушення роботи імунної системи. Рак.Тема 12. Розмноження та розвиток людини (4год+1год) Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини.

порівнює: - будову чоловічої та жіночої статевих клітин;

застосовує знання для: - запобігання хворобам, що передаються статевим шляхом, та попередження ВІЛ-інфікування

оперує термінами: ембріональний розвиток, гамети (сперматозоїд, яйцеклітина), запліднення, зигота, вагітність, плацента

називає: функції статевих залоз людини; первинні та вторинні статеві ознаки людини; періоди онтогенезу людини;

характеризує: процес запліднення; розвиток зародка і плода; розвиток дитини після народження; функції плаценти; статеве дозрівання;

- вікові періоди індивідуального розвитку людини; особливості підліткового віку; захворювання, що передаються статевим шляхом;

пояснює: роль ендокринної системи в регуляції гаметогенезу, овуляції, вагітності, постембріонального розвитку людини;

вплив факторів середовища та способу життя батьків на розвиток плода

висловлює судження: про необхідність збереження репродуктивного здоров’я молоді; про залежність розвитку дитини в материнському організмі від здоров’я матері, її поведінки; обґрунтовує судження: про вплив нікотину, тютюнового диму, алкоголю на розвиток плода;

оцінює: значення дотримання особистої гігієни юнаками та дівчатами;

виявляє ставлення: щодо здорового способу життя як необхідної умови народження здорової дитини.

Здоров’я і безпека

(націлює на розуміння учнями необхідності збереження репродуктивного здоров’я молоді та здорового способу життя як необхідної умови народження здорової дитини)

П.55


Запліднення. Менструальний цикл.

П.56


Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції.

П.56


Постембріональний розвиток людини.

Репродуктивне здоров’я.

П.57


Контроль знань з тем: «Ендокринна система. Розмноження та розвиток людини» (тести)


П.58


Узагальнення (1 год) Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму

пояснює: як забезпечується цілісність організму людини

називає: функції, що підтримують цілісність організму;

- способи підтримання гомеостазу;

характеризує:

- інтегруючу функцію кровоносної, нервової та ендокринної систем

робить висновок:
- про біосоціальну природу людини


П.59


Екскурсія в музей БДМУ. Підсумковий урок.
ТА, ІІ семестр, Скоригована, Річна

Кількість лабораторних досліджень – 12 Кількість дослідницьких практикумів – 5 Кількість КР – 2

Кількість лабораторних робіт – 1 Кількість міні-проектів – 4 Кількість екскурсій - 1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.