Календарно-тематичне планування з алгебри та геометрії для учнів 9 класу на 2021 – 2022 н.р.

Математика

Для кого: 9 Клас

06.07.2021

608

131

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з математики для 6 класу розроблено на основі Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів з математики 5-9 класи, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«ПОГОДЖЕНО»

заступник директора з нвр

_________ ___________________

«____»__________ 2021 р.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор____________________

_________ __________________

«_____»___________ 2021 р.


Календарно-тематичне планування

з алгебри та геометрії

для учнів 9 класу

на 2021 – 2022 н.р.

вчителя математики

______________________________________Обговорено на засіданні МО

_____________________________________________________________

Протокол № _______ від _________________________

Голова МО _______________________________________

Перелік програм відповідно до яких складено

календарно-тематичне плануванняПредмет

Клас

Назва навчальної програми, автори

Видавництво, рік видання

Документ, яким затверджено програму

Математика,

Алгебра,

Геометрія

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів)   

Сайт МОН, 2017

Наказ МОН від 

07 червня 2017 року 

№ 804
9 КЛАС

Алгебра

Усього 70 год

2 год на тиждень, у І семестрі – 32 год, у ІІ семестрі – 38 год

п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Повторення за 8 клас. Вхідне діагностичне оцінювання

-----

5 (5 з резерву)

1

ІІ.

Нерівності

14

14

1

ІІІ.

Квадратична функція

20

20

2

ІV.

Числові послідовності

10

12 (2 год з резерву)

1

V.

Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

8

8


VI.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

----

11 год з резерву

1

VIІ.

Резерв

18Усього

70

70

8у/п

Дата проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Зміст навчального матеріалу

Завдання під час дистанційного навчання

Дата виконання

І семестр

І. Повторення за 8 клас. Вхідне діагностичне оцінювання (5 год)

Тема 1. Повторення за 8 клас. Вхідне діагностичне оцінювання (5 год)

1Раціональні вирази2


Квадратні корені. Дійсні числа3


Квадратні корені4


Контрольна робота № 15


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ. Нерівності (14 год)

Тема 2. Нерівності (14 год)

6


Учень/учениця:

наводить приклади: числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною; подвійних нерівностей;

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

формулює: властивості числових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною; означення: розв’язку лінійної нерівності з однією змінною, рівносильних нерівностей;

обґрунтовує властивості числових нерівностей;

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи лінійних нерівностей з однією змінною

Числові нерівності7


Властивості числових нерівностей8


Додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання значень виразу9


Розв’язування вправ10


Розв’язування вправ11


Нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності12


Об’єднання та переріз множин. Числові проміжки13


Лінійні нерівності з однією змінною14


Розв’язування нерівностей з однією змінною15


Розв’язування вправ16


Системи нерівностей з однією змінною17


Розв’язування вправ18


Контрольна робота № 219


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІІ. Квадратична функція (20 год)

Тема 3. Функція. Квадратична функція. Розв’язування квадратичних нерівностей (13 год)

20


Учень/учениця:

наводить приклади квадратичної функції;

обчислює значення функції в точці

пояснює перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а; f (x) →f (x); f(x) → kf(x), f (x) → – f(x); алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

характеризує функцію за її графіком

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей;

Функція. Область визначення, область значень, графік функції21


Властивості функцій22


Перетворення графіків функцій23


Розв’язування вправ24


Розв’язування вправ25


Квадратична функція26


Розв’язування вправ27


Розв’язування вправ28


Нерівність другого степеня з однією змінною29


Розв’язування вправ30


Розв’язування вправ31


Контрольна робота № 3 (за І семестр)32


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ семестр

Тема 4. Системи рівнянь другого степеня (7 год)

33


Учень/учениця:

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня; складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач

Системи рівнянь з двома змінними34


Розв’язування вправ35


Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь36


Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь37


Розв’язування задач38


Контрольна робота № 439


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІV. Числові послідовності (10 год. + 2 год)

Тема 5. Арифметична і геометрична прогресії (12 год)

40


Учень/учениця:

наводить приклади: числової послідовності; арифметичної та геометричної прогресій;

формулює означення і властивості арифметичної та геометричної прогресій;

записує і пояснює: формули: n-го члена арифметичної та геометричної прогресій, суми перших n членів цих прогресій; властивості арифметичної та геометричної прогресій

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій

Числові послідовності. Способи задання послідовностей41


Арифметична прогресія та її властивості42


Формула n-го члена арифметичної прогресії43


Сума перших n членів арифметичної прогресії44


Розв’язування вправ45


Геометрична прогресія та її властивості46


Формула n-го члена геометричної прогресії47


Сума перших n членів геометричної прогресії48


Розв’язування вправ49


Розв’язування вправ50


Контрольна робота № 551


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиV. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики (8 год)

Тема 6. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики (8 год)

52


Учень/учениця:

наводить приклади: випадкових подій, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

пояснює, що таке: частота випадкової події, ймовірність випадкової події

знаходить, відбирає і впорядковує інформацію з доступних джерел

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

Основні правила комбінаторики53


Випадкова подія. Частота ймовірність випадкової події54


Випадкова подія. Частота ймовірність випадкової події55


Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їхньої обробки56


Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їхньої обробки57


Розв’язування вправ58


Контрольна робота № 659


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиVI. Повторення і систематизація навчального матеріалу (11 год. з резерву)

Тема 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу (11 год)

60Пропорції. Відсотки. Відсоткові розрахунки61


Пропорції. Відсотки. Відсоткові розрахунки62


Формули скороченого множення63


Тотожні перетворення раціональних виразів64


Тотожні перетворення раціональних виразів65


Розв’язування текстових задач66


Розв’язування вправ67


Розв’язування вправ68


Контрольна робота № 769


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилки70


Підсумкове повторення та оцінювання за рік

9 КЛАС

Геометрія

Усього 70 год

2 год на тиждень, у І семестрі – 32 год, у ІІ семестрі – 38 год

п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Повторення за 8 клас. Вхідне діагностичне оцінювання

-----

5 (5 з резерву)

1

ІІ.

Координати на площині

8

8

1

ІІІ.

Вектори на площині

12

12

1

ІV.

Розв’язування трикутників

10

15 (5 год. з резерву)

2

V.

Правильні многокутники

10

12 (2 год з резерву)

1

VI.

Геометричні перетворення

6

7 (1 год з резерву)

1

VIІ.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

----

11 год з резерву

1

VIІІ

Резерв

24Усього

70

70

8

у/п

Дата проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Зміст навчального матеріалу

Завдання під час дистанційного навчання

Дата виконання

І семестр

І. Повторення за 8 клас. Вхідне діагностичне оцінювання ( 5 год. з резерву)

Тема 1. Повторення за 8 клас. Вхідне діагностичне оцінювання (5 год.)

1


Учень/учениця:

розв’язує вправи, що передбачають: застосування ознак і властивостей чотирикутників, ознак подібності трикутників, розв’язує вправи про прямокутні трикутники, застосовує властивості многокутників та знаходить площі многокутників

Чотирикутники2


Подібність трикутників. Розв’язування прямокутних трикутників3


Многокутники. Площі многокутників4


Контрольна робота № 15


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ. Координати на площині (8 год + 2 год з теми ІІІ)

Тема 2. Координати на площині (10 год)

6


Учень/учениця:

наводить приклади співвідношень, указаних у змісті;

пояснює: що таке синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°; рівняння фігури; як можна задати на координатній площині: пряму; коло;

формулює теореми про:
відстань між двома точками; координати середини відрізка;

записуєта пояснює: формули координат середини відрізка, відстані між двома точками; рівняння кола, прямої;

зображує та знаходить на малюнках геометричну фігуру (пряму, коло) за її рівнянням у заданій системі координат;

обчислює: координати середини відрізка; відстань між двома точками, заданих своїми координатами;

доводить теорему про: відстань між двома точками; координати середини відрізка;

застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач

Синус, косинус і тангенс кутів від 0° до 180°.7


Тригонометричні тотожності8


Прямокутна система координат на площині. Відстань між двома точками із заданими координатами9


Координати середини відрізка10


Розв’язування вправ11


Поняття про рівні фігури . Рівняння кола12


Рівняння прямої13


Розв’язування вправ14


Контрольна робота № 215


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІІ. Вектори на площині (12 год – 2 год у тему ІІ)

Тема 3. Вектори на площині (10 год)

16


Учень/учениця:

наводитьприклади: рівних, протилежних, колінеарних векторів;

пояснює: що таке: вектор; модуль і напрям вектора; одиничний вектор; нуль-вектор; колінеарні вектори; протилежні вектори; координати вектора; сума і різниця векторів; добуток вектора на число; як задати вектор; як відкласти вектор від заданої точки; за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число;

формулює: означення: рівних векторів; скалярного добутку векторів; властивості:дій над векторами;

зображує і знаходить на малюнках: вектор; вектор, рівний або протилежний даному, колінеарний із даним, у т. ч. за його координатами; вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число;

обчислює: координати вектора,суми (різниці) векторів, добутку вектора на число; довжину вектора, кут між двома векторами;

обґрунтовує:рівність, колінеарність векторів;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів17


Координати вектора18


Дії над векторами19


Дії над векторами20


Розв’язування вправ21


Множення вектора на число. Колінеарні вектори22


Скалярний добуток векторів23


Розв’язування вправ24


Контрольна робота № 325


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІV. Розв’язування прямокутних трикутників (10 год. + 5 год. з резерву)

Тема 4. Розв’язування трикутників (7 год)

26


Учень/учениця:

пояснює,що означає «розв’язати трикутник»;

формулює теорему: косинусів; синусів;

зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника;


Теорема косинусів та наслідки з неї27


Теорема синусів28


Розв’язування трикутників29


Розв’язування вправ30


Розв’язування вправ31


Контрольна робота № 4 ( за І семестр)32


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ семестр

Тема 5. Площа трикутника (8 год)

33


Учень/учениця:

записує та пояснює формули площі трикутника (Герона; за двома сторонами і кутом між ними);

обчислює: площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

Формули для знаходження площі трикутника34


Формули для знаходження площі трикутника35


Розв’язування вправ36


Розв’язування вправ37


Знаходження площі трикутника за радіусом вписаного і описаного кіл38


Розв’язування вправ39


Контрольна робота № 540


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиV. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга (10 год. + 2 год. резерву)

Тема 6. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга ( 12 год.)

41


Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: дуга кола; довжина кола; площа круга; правильний многокутник (трикутник, чотирикутник, шестикутник), вписаний у коло та описаний навколо кола;

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

обчислює: радіус кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; радіус кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; довжини кола і дуги кола; площі круга, сектора

будує; правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач

Правильні многокутники їх види та властивості.42


Правильні многокутники їх види та властивості.43


Формули радіусів вписаних і описаних кіл44


Формули радіусів вписаних і описаних кіл45


Побудова правильних многокутників46


Розв’язування вправ47


Довжина кола і дуги кола48


Площа круга та його частин49


Площа круга та його частин50


Розв’язування вправ51


Контрольна робота № 652


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиVІ. Геометричні перетворення (6 год. + 1 год. з резерву)

Тема 7. Геометричні перетворення (7 год)

53


Учень/учениця:

наводить приклади:·фігур та їх образів при геометричних переміщеннях, указаних у змісті; фігур, які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

пояснює, що таке: переміщення (рух); образ фігури при геометричному переміщенні; фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої); паралельне перенесення; поворот; рівність фігур;

формулює:означення:рівних фігур; властивості: переміщення; симетрії відносно точки (прямої); паралельного перенесення; повороту;

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при різних видах переміщень;

обґрунтовує: симетричністьдвох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії; рівність фігур із застосуванням переміщень;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Поняття про перетворення фігур. Переміщення і його властивості. Рівні фігури54


Симетрія відносно точки і прямої55


Поворот56


Паралельне перенесення57


Розв’язування вправ58


Контрольна робота № 759


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиVІІ. Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс основної школи (11 год. з резерву)

Тема. 8 Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс основної школи (11 год)

60Трикутники61


Трикутники62


Чотирикутники63


Чотирикутники64


Декартові координати та вектори на площині65


Знаходження площ многокутників66


Розв’язування вправ67


Розв’язування вправ68


Контрольна робота № 869


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилки70


Підсумкове повторення та оцінювання за рік

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.