Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з алгебри та геометрії для учнів 8 класу на 2021 – 2022 н.р.

Математика

Для кого: 8 Клас

04.07.2021

559

150

3

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з математики для 6 класу розроблено на основі Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів з математики 5-9 класи, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«ПОГОДЖЕНО»

заступник директора з нвр

_________ ___________________

«____»__________ 2021 р.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор____________________

_________ __________________

«_____»___________ 2021 р.


Календарно-тематичне планування

з алгебри та геометрії

для учнів 8 класу

на 2021 – 2022 н.р.

вчителя математики

______________________________________Обговорено на засіданні МО

_____________________________________________________________

Протокол № _______ від _________________________

Голова МО _______________________________________

Перелік програм відповідно до яких складено

календарно-тематичне плануванняПредмет

Клас

Назва навчальної програми, автори

Видавництво, рік видання

Документ, яким затверджено програму

Математика,

Алгебра,

Геометрія

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів)   

Сайт МОН, 2017

Наказ МОН від 

07 червня 2017 року 

№ 804
8 КЛАС

Алгебра

Усього 70 год

2 год на тиждень, у І семестрі – 32 год, у ІІ семестрі – 38 год

п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Повторення за 7 клас. Вхідне діагностичне оцінювання

-----

5 (5 з резерву)

1

ІІ.

Раціональні вирази

24

27 (3 год з резерву)

3

ІІІ.

Квадратні корені. Дійсні числа

10

12 (2 год з резерву)

1

ІV.

Квадратні рівняння

16

18(2 год з резерву)

2

V.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

----

8 год з резерву

1

VI.

Резерв

20Усього

70

70

8у/п

Дата проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Зміст навчального матеріалу

Завдання під час дистанційного навчання

Дата виконання

І семестр

І. Повторення за 7 клас. Вхідне діагностичне оцінювання (5 год з резерву)

Тема 1. Повторення за 7 клас. Вхідне діагностичне оцінювання ( 5 год)

1


Учень/учениця:

Вміє застосовувати набуті знання у 7 класі для розв’язування вправ і задач: з цілими виразами, функціями, лінійними рівняннями та їх системами

Цілі вирази. Розв’язування вправ2


Функції. Розв’язування вправ3


Лінійні рівняння та їх системи. Розв’язування вправ4


Контрольна робота № 15


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ. Раціональні вирази (24 год. + 3 год. з резерву)

Тема 2. Алгебраїчні дроби. Додавання і віднімання алгебраїчних дробів (9 год)

6


Учень/учениця:

наводить приклади: раціонального виразу;раціонального дробу;

розпізнає: цілі раціональні вирази; дробові раціональні вирази;

пояснює: як виконати скорочення дробу; як звести дріб до нового знаменника; як звести дроби до спільного знаменника;

формулює: основну властивість дробу; правила: додавання, віднімання раціональних дробів

розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; знаходження суми, різниці раціональних дробів


Поняття раціонального виразу. Тотожності7


Основна властивість раціонального дробу. Скорочення дробів8


Розв’язування вправ. Самостійна робота9


Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками10


Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками11


Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками12


Розв’язування вправ13


Контрольна робота № 214


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 3. Множення й ділення алгебраїчних дробів. Тотожні перетворення раціональних виразів (9 год)

15


Учень/учениця:

формулює: правила: множення і ділення раціональних дробів, піднесення раціонального дробу до степеня; умову рівності дробу нулю;

розв’язує вправи, що передбачають:

тотожні перетворення раціональних виразів; розв’язування рівнянь зі змінною в знаменнику дробу

Множення і ділення раціональних дробів16


Розв’язування вправ17


Піднесення раціональних дробів до степеня18


Розв’язування вправ19


Тотожні перетворення раціональних виразів20


Тотожні перетворення раціональних виразів21


Розв’язування вправ22


Контрольна робота № 323


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 4. Раціональні рівняння. Степінь з цілим показником. Стандартний вигляд числа (9 год)

24


Учень/учениця:

наводить приклади: степеня із цілим показником;

пояснює: що таке стандартний вигляд числа;

формулює: властивості степеня з цілим показником;

означення: степеня з нульовим показником; степеня з цілим від’ємним показником;

описує властивості функції за її графіком;

розв’язує вправи, що передбачають: перетворення степенів з цілим показником; запис числа в стандартному вигляді; побудову графіка функції

Раціональні рівняння.

Рівносильні рівняння25


Степінь з цілим від’ємним показником. Властивості степеня з цілим від’ємним показником26


Степінь з цілим від’ємним показником. Властивості степеня з цілим від’ємним показником27


Стандартний вигляд числа28


Розв’язування вправ29


Функція , її графік і властивості30


Розв’язування вправ31


Контрольна робота № 4 (за І семестр)32


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ семестр

ІІІ. Квадратні корені. Дійсні числа (10 год + 2 год з резерву)

Тема 5. Квадратні корені. Дійсні числа (12 год)

33


Учень/учениця:

наводить приклади: раціональних чисел; ірраціональних чисел;

пояснює, що таке: раціональне число; ірраціональне число; дійсне число;

формулює: означення арифметичного квадратного кореня з числа; властивості арифметичного квадратного кореня;

характеризує: властивості функцій ,за їх графіками;

розв’язує вправи, що передбачають: застосування поняття арифметичного квадратного кореня для обчислення значень виразів, спрощення виразів, розв’язування рівнянь, порівняння значень виразів; перетворення виразів із застосуванням винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня, звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу; побудову графіків функцій ;

Функція y = x2, її графік і властивості.34


Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь35


Властивості арифметичного квадратного кореня36


Раціональні числа.

Ірраціональні числа. Дійсні числа.37


Тотожні перетворення виразі, що містять квадратні корені38


Розв’язування вправ39


Винесення множника з-під знака кореня. Внесення множника під знак кореня40


Звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу41


Функція , її графік і властивості42


Розв’язування вправ43


Контрольна робота № 544


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІV. Квадратні рівняння (16 год. + 2 год. з резерву)

Тема 6. Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння (8 год)

45


Учень/учениця:

наводить приклади: квадратних рівнянь;

формулює: означення квадратного рівняння; кореня квадратного рівняння; теорему Вієта; оберену теорему до теореми Вієта

записує: формулу коренів квадратного рівняння;

складає квадратне рівняння за умовою текстової задачі;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження коренів квадратних рівнянь; складання і розв’язування квадратних рівнянь, як математичних моделей прикладних задач

Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння46


Формула коренів квадратного рівняння47


Розв’язування вправ48


Теорема Вієта.49


Теорема обернена до теореми Вієта50


Розв’язування вправ51


Контрольна робота № 652


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 7. Розв’язування раціональних рівнянь, що зводяться до квадратних, і застосування їх при розв’язуванні задач (10 год)

53


Учень/учениця:

наводить приклади: квадратних тричленів;

формулює: означення квадратного тричлена;

записує: формулу розкладання квадратного тричлена на лінійні множники;

складає квадратне рівняння за умовою текстової задачі;

розв’язує вправи, що передбачають: розкладання квадратного тричлена на множники; знаходження коренів рівнянь, що зводяться до квадратних; складання і розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до них, як математичних моделей прикладних задач

Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на множники54


Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на множники55


Розв’язування раціональних рівнянь, що зводяться до квадратних, біквадратні рівняння56


Розв’язування раціональних рівнянь, що зводяться до квадратних, біквадратні рівняння57


Рівняння, що розв’язуються за допомогою заміни змінної58


Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних59


Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних60


Розв’язування вправ61


Контрольна робота № 762


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиV. Повторення і систематизація навчального матеріалу ( 8 год з резерву)

Тема 8. Повторення і систематизація навчального матеріалу ( 8 год)

63Раціональні вирази64


Степінь з цілим від’ємним показником65


Квадратні корені.66


Квадратні рівняння67


Розв’язування вправ68


Розв’язування вправ69


Контрольна робота № 8 (підсумкова)70


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилки

8 КЛАС

Геометрія

Усього 70 год

2 год на тиждень, у І семестрі – 32 год, у ІІ семестрі – 38 год

п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Повторення за 7 клас. Вхідне діагностичне оцінювання

-----

5 (5 з резерву)

1

ІІ.

Чотирикутники

22

20

(22 – 2)

2

ІІІ.

Подібність трикутників

10

7

(10 - 3)

1

ІV.

Розв’язування прямокутних трикутників

14

16 (2 год з теми ІІ)

1

V.

Многокутники. Площі многокутників

12

15 (3 год з теми ІІІ)

1

VI.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

----

7 год з резерву

1

VII.

Резерв

12Усього

70

70

7

у/п

Дата проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Зміст навчального матеріалу

Завдання під час дистанційного навчання

Дата виконання

І семестр

І. Повторення за 7 клас. Вхідне діагностичне оцінювання ( 5 год з резерву)

Тема 1. Повторення за 7 клас. Вхідне діагностичне оцінювання (5 год)

1


Учень/учениця:

Вміє застосовувати набуті знання у 7 класі для розв’язування вправ і задач: елементарні геометричні фігури і їх властивості; взаємне розміщення прямих на площині, трикутники, коло і круг

Елементарні геометричні фігури та їх властивості. Розв’язування вправ2


Взаємне розміщення двох прямих на площині. Розв’язування вправ3


Трикутники. Коло і круг. Розв’язування вправ4


Контрольна робота № 15


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ. Чотирикутники (22 год. – 2 год.)

Тема 2. Паралелограм і його види (10 год)

6


Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: чотирикутник; опуклий і неопуклий чотирикутник; елементи чотирикутника;

формулює: означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників; ознаки паралелограма;

класифікує чотирикутники;

зображуєта знаходить на малюнках чотирикутники різних видів та їх елементи;

обґрунтовує належність чотирикутника до певного виду;

доводить:властивості й ознаки паралелограма; властивості прямокутника, ромба, квадрата;

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

Чотирикутник та його елементи7


Паралелограм. Властивості паралелограма8


Ознаки паралелограма9


Розв’язування вправ10


Прямокутник і його властивості11


Розв’язування вправ12


Ромб, квадрат та їх властивості13


Розв’язування вправ14


Контрольна робота № 215


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиТема 3. Середня лінія трикутника. Трапеція. Вписані і описані чотирикутники (10 год)

16


Учень/учениця:

формулює: означення і властивості центральних і вписаних кутів; вписаного і описаного чотирикутників; середньої лінії трикутника і трапеції; ознаки вписаного і описаного чотирикутників; застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

Середня лінія трикутника17


Трапеція. Середня лінія трапеції18


Рівнобічна трапеція і її властивості19


Розв’язування вправ20


Центральні і вписані кути21


Вписані чотирикутники22


Описані чотирикутники23


Розв’язування вправ24


Контрольна робота № 325


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІІ. Подібність трикутників (10 год. – 3 год.)

Тема 4. Теорема Фалеса. Подібність трикутників (7 год)

26


Учень/учениця:

наводить приклади подібних трикутників;

пояснює зв’язок між рівністю і подібністю геометричних фігур;

формулює: теорему: про медіани трикутника; про властивість бісектриси трикутника; означення подібних трикутників; ознаки подібності трикутників; узагальнену теорему Фалеса;

зображує та знаходить на малюнках подібні трикутники;

обґрунтовує подібність трикутників;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач, зокрема при знаходженні відстаней на місцевості

Теорема Фалеса. Теорема про пропорційні відрізки.27


Властивість медіани і бісектриси трикутників28


Розв’язування вправ29


Ознаки подібності трикутників30


Розв’язування вправ31


Контрольна робота № 4 (за І семестр)32


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиІІ семестр

ІV. Розв’язування прямокутних трикутників (14 год. + 2 год. з теми ІІ)

Тема 5. Теорема Піфагора. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника (16 год)

33


Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур та співвідношень, указаних у змісті;

пояснює: що таке похила та її проекція; що означає «розв’язати прямокутний трикутник»;

формулює: властивості перпендикуляра і похилої; означення синуса, косинуса, тангенса гострого кута прямокутного трикутника; теорему Піфагора; співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника;

знаходить на малюнках сторони прямокутного трикутника, відношення яких дорівнює синусу, косинусу, тангенсу вказаного гострого кута;

обчислює значення синуса, косинуса, тангенса для кутів 30°, 45°, 60°;

доводить теорему Піфагора;

розв’язує прямокутні трикутники

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

Метричні співвідношення у прямокутному трикутнику34


Метричні співвідношення у прямокутному трикутнику35


Теорема Піфагора.36


Перпендикуляр і похила37


Розв’язування вправ38


Розв’язування вправ. Самостійна робота39


Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника40


Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів41


Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів42


Розв’язування задач43


Розв’язування прямокутних трикутників. Прикладні задачі44


Розв’язування прямокутних трикутників. Прикладні задачі45


Розв’язування вправ46


Розв’язування вправ47


Контрольна робота № 548


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиV. Многокутники. Площі многокутників (12 год. + 3 год. З теми ІІІ)

Тема 6. Многокутники. Площі многокутників (15 год)

49


Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: многокутник та його елементи; площа многокутника; многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола;

формулює: означення: многокутника, вписаного у коло; многокутника, описаного навколо кола; теорему: про площу прямокутника, паралелограма, трикутника, трапеції;

записуєта пояснює формули площі геометричних фігур, указаних у змісті;

зображуєта знаходить на малюнках: многокутник і його елементи; многокутник, вписаний у коло; многокутник, описаний навколо кола;

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

обчислює площі вказаних у змісті фігур;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач, зокрема знаходження площ реальних об’єктів;

розв’язує задачі на: розбиття многокутника на рівновеликі; дослідження рівноскладеності многокутників тощо

Многокутник і його елементи50


Сума кутів опуклого многокутника. Вписані і описані многокутники51


Розв’язування вправ52


Поняття площі многокутника. Площа прямокутника53


Розв’язування вправ54


Площа паралелограма55


Розв’язування вправ56


Площа трикутника57


Розв’язування вправ58


Площа трапеції59


Розв’язування вправ60


Розв’язування вправ. Самостійна робота61


Розв’язування вправ62


Контрольна робота № 663


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилкиV. Повторення і систематизація навчального матеріалу ( 7 год. З резерву)

Тема 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу (7 год)

64Чотирикутники65


Подібність трикутників66


Розв’язування прямокутних трикутників67


Многокутники. Площі многокутників68


Контрольна робота № 7 (підсумкова)69


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилки70


Підсумкове повторення та оцінювання за рік

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.