Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-тематичне планування уроків російської мови в 5 класі 2018 – 2019 уч. г.

Російська мова

Для кого: 5 Клас

10.08.2020

1944

189

3

Опис документу:
Повне календарне планування уроків російської мови в 5 класі шкіл з українською мовою навчання. Містить параметри перевірки знань, технологічну карту, відомості з культури мовлення. Складене за Програмою факультативного курсу для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання «Російська мова. 5-9 класи» Крюченкової О. Ю. (Лист ІМЗО України від 29.08.2018 № 22/1-12-Г- 806). За підручником «Російська мова (5 рік навчання). 5 клас» Давидюк Л. В. (К.: «Світоч», 2018).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

уроків російської мови

в 5 класі

2018 – 2019 уч. г.

Учитель __________________________________

Усього – 35 годин (1 година на тиждень)

Мовленнєва лінія (спеціальні уроки) – 6 годин

Мовна лінія – 25 годин

Російська мова. 5-9 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Факультативний курс. / Укладач: Крюченкова О. Ю. –

Лист ІМЗО України від 29.08.2018 № 22/1-12-Г- 806) –

Сайт МОНУ http://www.mon.gov.ua

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv

Давидюк Л. В. Російська мова (5 рік навчання). 5 клас. Підручник для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. – К.: Видавництво «Світоч», 2018

5 клас

Параметри перевірки

I

II

Знання з мови та мовні вміння

2

2

Аудіювання

1

Говоріння:

діалог

1*

усний переказ

1*

усний твір

1*

Письмо:

списування

1

зорово-слуховий диктант

1

слуховий диктант

письмовий переказ

1

письмовий твір

Загальна кількість показників

3

10

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Параметри перевірки

Количество по программе

Даты проведения

1 с.

2 с.

1 с.

2 с.

Контрольна робота з теми № 1.

Тестові завдання

1

Контрольна робота з теми № 2.

Тестові завдання

1

Контрольна робота з теми № 3.

Тестові завдання

1

Контрольна робота з теми № 4.

Тестові завдання

1

Аудіювання

1

Діалог

1*

Усний переказ

1*

Усний твір

1*

Зорово-слуховий диктант

1

Слуховий диктант

1

Письмовий твір

1

Загальна кількість показників

3

8

Перевірка зошитів

4

5

п/п

Тема уроку

Дата

Примітки

ВСТУП

1.

Значення мови в житті людини і суспільства. Російська мова – національна мова російського народу і одна з мов спілкування в Україні.

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

2.

Звуки речи и знаки письма (с опорой на украинский язык). Соотношение звуков и букв (в сопоставлении со звуками и буквами украинского языка). Алфавит.

3.

РМ

Розвиток мовлення. Мовлення усне і письмове. Мовлення і спілкування. Ситуація спілкування. Правила ефективного спілкування.

4.

Склад. Розподіл слова на склади. Основні правила переносу слів.

5.

Наголос (з опорою на українську мову). Голосні наголошені й ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі в російській мові.

6.

РМ

Розвиток мовлення. Діалогічне та монологічне мовлення. Мовні формули спілкування. Складання діалогу етикетного характеру.

7.

Наголос в словах, які розрізняються за місцем наголосу в російській і українській мовах. Орфоепічний словник.

Культура мовлення. Вимова слів алфавит, верба, дочка, крапива, маляр, олень, столяр и др.

8.

Контрольна робота №1 з теми «Вступ. Фонетика. Графіка. Орфоепія». Тестові завдання.

Контрольне списування.

9.

Правопис ненаголошених голосних в корені слова, які перевіряються і не провіряються наголосом. Розмежування правопису ненаголошених голосних в коренях слів російської та української мов.

Слова, що мають подібний звуко-буквений склад (рус. богатый – укр. багатий, рус. горячий – укр. гарячий, рус. казак – укр. козак та інш.).

10.

РМ

Розвиток мовлення. Текст, його ознаки. Тема тексту. Читання мовчки і вголос текстів, визначення їх теми.

11.

Приголосні в корені слова, які перевіряються і які не вимовляються. Розмежування написання слів з приголосними, які не перевіряються, в російській і українській мовах.

12.

Позначення на письмі м'якості приголосних (у зіставленні з українською мовою). Звукові значення букв «Е», «Ё», «Ю», «Я».

13.

Вживання «Ь» для позначення м'якості приголосних (у зіставленні з українською мовою). Правила вживання розділових «ь» і «ъ».

Розмежування написання в російській та українській мовах слів, що закінчуються на м'які б, п, в, м, ф: голубь, любовь та інш.

14.

Правопис сполучень «жи, ши, ча, ща, чу, щу; ци, цы; чк, чн, нч, нщ».

15.

Контрольна робота №2 з теми «Фонетика. Графіка. Орфографія». Тестові завдання.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ И ФРАЗЕОЛОГІЯ

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

16.

Слово та його лексичне значення (з опорою на українську мову). Словниковий склад російської мови, загальна і подібна лексика російської та української мов. Тлумачний словник.

Культура мовлення. Розмежування слів, східних за звучанням, але які не збігаються за значенням в російській і українській мовах (рус. корыстный – укр. корисний; рус. веселье – укр. весілля и др.).

17.

Однозначні та багатозначні слова. Пряме і переносне значення слова (з опорою на українську мову). Правила сполучуваності та вживання багатозначних слів.

Культура мовлення. Розмежування багатозначних слів в російській і українській мовах (рус. голова – укр. голова; рус. маляр – укр. маляр и др.).

18.

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми, їх роль у мові (з опорою на українську мову). Міжмовні омоніми в російській і українській мовах.

Культура мовлення. Точність і доречність вибору синонімів у мові. Правила вживання омонімів і багатозначних синонімів. Тавтологія як мовленнєва помилка.

19.

РМ

Розвиток мовлення. Загальне уявлення про стилі мовлення та типи мовлення. Детальний письмовий переказ тексту художнього стилю.

20

Тематичні групи слів.

21.

Фразеологізми, їх роль у мовленні. Ознайомлення з фразеологічним словником.

Складання тексту-роздуму за прислів'ям.

22.

РМ

Розвиток мовлення. Складання висловлювань розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини) за картиною або на основі особистих спостережень.

23.

Контрольна робота №3 з теми «Лексикологія. Фразеологія». Тестові завдання.

Аудіювання.

СКЛАД СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

24.

Склад слова. Значні частини слова. Основа слова і закінчення. Форми слова і однокореневі слова, граматичне значення слова.

25.

Чергування голосних і приголосних звуків в коренях слів. Букви «е», «и» в коренях с чергуванням.

26.

Букви «а» і «о» в коренях «-кас- (-кос-)»; «-лаг- (-лож-)»; «-раст- (-ращ-) – -рос-»; «-зар- (-зор-)», «-гар- (-гор-)».

27.

Букви «ё» і «о» після шиплячих у корні слова.

Букви «и» і «ы» після «ц».

28.

Букви «з» і «с» на кінці префіксів.

29.

Голосні в префіксах «пре і «при-».

30.

Контрольний диктант.

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ

31.

Словосполучення і речення. Словосполучення, головне і залежне слово в словосполученні.

Культура мовлення. Словосполучення, що відрізняються від відповідних в українській мові (беспокоиться о матери, разговаривать на русском языке, благодарить друга; идти из школы, ходить за грибами, напомнить о событии и др.)

32.

Речення. Види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Розділові знаки в кінці речення.

Культура мовлення. Інтонація у питальних, оповідних, спонукальних реченнях.

33.

Головні і другорядні члени речення. Поширені і непоширені речення.

34.

Контрольна робота №4 з теми «Склад слова. Орфографія», «Синтаксис. Пунктуація». Тестові завдання.

35.

Повторення і узагальнення вивченого в кінці року. Підбиття підсумків.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.