Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування уроків російської мови у 9 класі 2020 – 2021 н. р.

Російська мова

Для кого: 9 Клас

10.08.2020

2290

210

1

Опис документу:
Повне календарне планування уроків російської мови в 9 класі шкіл з українською мовою навчання. Містить параметри перевірки знань, технологічну карту, відомості з культури мовлення. Складене за Програмою факультативного курсу для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання «Російська мова. 5-9 класи» Крюченкової О. Ю. (Лист ІМЗО України від 29.08.2018 № 22/1-12-Г- 806). За підручником «Російська мова (9 рік навчання). 9 клас» Давидюк Л. В. (К.: УОВЦ «Оріон», 2017).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

уроків російської мови

у 9 класі

2020 – 2021 н. р.

Учитель ______________________________

Усього – 35 годин (1 година на тиждень)

Мовленнєва лінія (спеціальні уроки) – 6 годин

Мовна лінія – 25 годин

Російська мова. 5-9 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Факультативний курс. / Укладач: Крюченкова О. Ю. –

Лист ІМЗО України від 29.08.2018 № 22/1-12-Г- 806) –

Сайт МОНУ http://www.mon.gov.ua

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv

Давидюк Л. В., Статівка В. І., Фідкевич О. Л. Російська мова (9 рік навчання) для загальноосвіт. навч. закладів

з навчанням українською мовою: підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: УОВЦ «Оріон», 2017

9 клас

Параметри перевірки

I

II

Знання з мови та мовні вміння

2

2

Аудіювання

1

Говоріння:

діалог

1*

усний переказ

1*

усний твір

1*

Письмо:

списування

зорово-слуховий диктант

1

слуховий диктант

1

письмовий переказ

письмовий твір

1

Загальна кількість показників

3

10

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Параметри перевірки

Кількість за програмою

Дати проведення

1 с.

2 с.

1 с.

2 с.

Контрольна робота з теми № 1.

Тестові завдання

1

Контрольна робота з теми № 2.

Тестові завдання

1

Контрольна робота з теми № 3.

Тестові завдання

1

Контрольна робота з теми № 4.

Тестові завдання

1

Аудіювання

1

Діалог

1*

Усний переклад

1*

Усний твір

1*

Зорово-слуховий диктант

1

Слуховий диктант

1

Письмовий твір

1

Загальна кількість показників

3

8

Перевірка зошитів

4

5

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

ВСТУП. ПОВТОРЕННЯ

1.

Російська мова в сучасному світі.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

2.

Просте речення. Розділові знаки в простому реченні.

синтаксис. ПунктуацІя

Пряма І НЕПРЯМА мова

(з опорою на українську мову)

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

3.

Пряма і непряма мова як способи передачі чужої мови. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

4.

Цитата як спосіб передачі чужої мови. Розділові знаки при цитаті.

5.

Заміна прямої мови непрямою. Розділові знаки в реченнях з непрямою мовою.

6.

РМ

Розвиток мовлення. Читання мовчки і вголос текстів художнього стилю, встановлення ознак приналежності до певного стилю.

Види читання тексту: ознайомлювальне, детальне, переглядове.

7.

Контрольна робота №1 з теми «Вступ. Пряма і непряма мова». Тестові завдання.

Зорово-слуховий диктант.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. сКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

(з опорою на українську мову)

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

8.

Складне речення. Сполучникові і безсполучникові складні речення.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

9.

Складносурядне речення, смислові відношення між його частинами, інтонація при його читанні.

10.

РМ

Розвиток мовлення. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум. Складання відгука про книгу, твір мистецтва.

11.

Сурядні сполучники як засоби зв'язку в складносурядному реченні.

12.

Розділові знаки в складносурядному реченні.

13.

РМ

Розвиток мовлення. Замітка в газету інформаційного характеру.

14.

Контрольна робота №2 з теми «Складне речення. Складносурядне речення».

Тестові завдання.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

15.

Складнопідрядне речення. Значення, будова і засоби зв'язку складнопідрядних речень.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

16.

Основні види складнопідрядних речень. Інтонація в складнопідрядних реченнях різних видів.

17.

Пунктуація в складнопідрядних реченнях. Правопис підрядних сполучників.

18.

РМ

Розвиток мовлення. Переказ тексту публіцистичного стилю, який містить роздум на морально-етичну тему, з творчим завданням (письмово).

19.

Безсполучникові складні речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення, інтонація в ньому.

Культура мовлення. Синонімія безсполучникових і союзних складних речень.

20.

РМ

Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

21.

Кома і крапка з комою, тире і двокрапка в безсполучниковому складному реченні.

22.

Складні речення з різними видами зв'язку. Розділові знаки в складних реченнях з різними видами зв'язку.

23.

Контрольний слуховий диктант.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

24.

Контрольна робота №3 з теми «Складне речення. Складнопідрядне та безсполучникове речення». Тестові завдання.

Аудіювання.

Текст. ПовторенНЯ і узагальнення вивченого

(з опорою на українську мову)

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

25.

Текст і його основні ознаки. Структура тексту. Абзац і мікротеми тексту.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

26.

Засоби міжфразового зв'язку в тексті.

27.

Повторення і узагальнення вивченого з фонетики, лексикології, словотвору, морфології, синтаксису.

28.

Основні орфограми, орфоепічні та граматичні норми російської мови, що відрізняються від норм української мови.

29.

Пунктуація простого ускладненого речення.

30.

Пунктуація складного сполучникових і безсполучникових речень.

31.

РМ

Розвиток мовлення. Складання монологічного висловлювання на лінгвістичну тему.

32.

Контрольна робота №4 з теми «Текст. Повторення та узагальнення вивченого».

Тестові завдання.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

33.

РМ

Розвиток мовлення. Складання заяви, автобіографії.

34.

РМ

Розвиток мовлення. Робота з готовими текстами: читання, аудіювання, аналіз.

35.

Узагальнення і систематизація вивченого в 9 класі, підведення підсумків.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.