Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування уроків російської мови у 8 класі 2020 – 2021 н. р.

Російська мова

Для кого: 8 Клас

10.08.2020

1742

181

0

Опис документу:
Повне календарне планування уроків російської мови в 8 класі шкіл з українською мовою навчання. Містить параметри перевірки знань, технологічну карту, відомості з культури мовлення. Складене за Програмою факультативного курсу для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання «Російська мова. 5-9 класи» Крюченкової О. Ю. (Лист ІМЗО України від 29.08.2018 № 22/1-12-Г- 806). За підручником «Російська мова (8 рік навчання). 8 клас» Давидюк Л. В. (К.: УОВЦ «Оріон», 2016).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

уроків російської мови

у 8 класі

2020 – 2021 н. р.

Учитель __________________________________

Усього – 35 годин (1 година на тиждень)

Мовленнєва лінія (спеціальні уроки) – 6 годин

Мовна лінія – 25 годин

Російська мова. 5-9 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Факультативний курс. / Укладач: Крюченкова О. Ю. –

Лист ІМЗО України від 29.08.2018 № 22/1-12-Г- 806) –

Сайт МОНУ http://www.mon.gov.ua

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv

Давидюк Л. В., Статівка В. І. Російська мова (8 рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів

з навчанням українською мовою: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

(російською мовою). – К.: УОВЦ «Оріон», 2016

8 клас

Параметри перевірки

I

II

Знання з мови та мовні вміння

2

2

Аудіювання

1

Говоріння:

діалог

1*

усний переказ

1*

усний твір

1*

Письмо:

списування

зорово-слуховий диктант

1

слуховий диктант

1

письмовий переказ

письмовий твір

1

Загальна кількість показників

3

10

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Параметри перевірки

Кількість за програмою

Дати проведення

1 с.

2 с.

1 с.

2 с.

Контрольна робота з теми № 1.

Тестові завдання

1

Контрольна робота з теми № 2.

Тестові завдання

1

Контрольна робота з теми № 3.

Тестові завдання

1

Контрольна робота з теми № 4.

Тестові завдання

1

Аудіювання

1

Діалог

1*

Усний переклад

1*

Усний твір

1*

Зорово-слуховий диктант

1

Слуховий диктант

1

Письмовий твір

1

Загальна кількість показників

3

8

Перевірка зошитів

4

5

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

ВСТУП

1.

Зв’язок мови з історією і культурою народу. Про розвиток російської мови.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, математична, інформаційно-цифрова компетентності.

ПовторенНЯ ВИВЧЕНого в 6 – 7 класах

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

2.

Частини мови. Словотвір. Правопис іменників, числівників, дієслів, дієприкметників, що відрізняється від правопису в українській мові.

Культура мовлення. Вживання прийменниково-відмінкових форм іменників, граматичних форм числівників і займенників, дієслівних форм у російській мові.

3.

РМ

Розвиток мовлення. Читання мовчки і вголос текстів художнього, науково-популярного, публіцистичного, офіціально-ділового стилів, їх вибірковий переказ.

4.

Правопис закінчень і суфіксів іменників і прикметників.

Орфоепія. Наголос в коротких прикметниках і дієсловах минулого часу жіночого роду.

5.

Правопис складних і складноскорочених іменників, складних прикметників.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

6.

Правопис прислівників, прийменників, сполучників, часток.

7.

«Не» з різними частинами мови.

8.

Контрольна робота №1 з теми «Вступ. Повторення». Тестові завдання.

Зорово-слуховий диктант.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

синтаксис. ПунктуацІя

Словосполучення і речення

(поглиблення вивченого з опорою на українську мову)

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

9.

Словосполучення, види граматичного зв’язку в словосполученні.

10.

Вживання словосполучень зі зв’язком управління, що розрізняються формою залежного слова в російській і українській мовах.

Культура мовлення. Рус. благодарить учителя, вспоминать о прошлом, идти по улице – укр. дякувати вчителеві, згадувати про минуле, йти вулицею та ін.

11.

Види речень за метою висловлювання і емоційним забарвленням. Розділові знаки в кінці речення.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

12.

Порядок слів, логічний наголос і інтонація в реченнях різних видів.

13.

Просте і складне речення, односкладні і двоскладні речення, поширені і непоширені речення.

14.

Контрольна робота №2 з теми «Словосполучення і речення». Тестові завдання.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

15.

РМ

Розвиток мовлення. Типи мовлення: опис, роздум. Стислий переказ з творчим завданням тексту художнього стилю, що містить опис пам'ятника культури.

просте РЕЧЕННЯ

(поглиблення вивченого з опорою на українську мову)

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

16.

Двоскладне речення, його граматична основа, способи вираження підмета і присудка. Тире між підметом і присудком.

Культура мовлення. Узгодження присудків з підметом, які представляють кількісно-іменне сполучення (трое бойцов, шестнадцать студентов, тысяча саженцев и др.)

17.

РМ

Розвиток мовлення. Аудіювання художнього тексту, який містить роздум на морально-етичну тему, складання складного плану до нього.

18.

Другорядні члени речення: прямий і непрямий додаток, узгоджені і неузгоджені означення, види обставин за значенням.

19.

Прикладка як різновид означення. Написання прикладок через дефіс.

Культура мовлення. Узгодження присудка з підметом, який має при собі прикладку.

20.

РМ

Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему.

21.

Односкладні речення. Види односкладних речень з головним членом у формі присудка.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

22.

Називне речення – односкладне речення з головним членом у формі підмета.

23.

Контрольна робота №3 з теми «Просте речення».

Тестові завдання.

Аудіювання.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

Просте УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

(поглиблення вивченого з опорою на українську мову)

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

24.

Речення зі звертаннями, їх роль у мові. Інтонація і розділові знаки в реченнях зі звертаннями.

Культура мовлення. Дотримання російського мовленнєвого етикету при використанні звернень для вираження ставлення до адресата мовлення.

25.

Речення із вставними словами, словосполучення, речення, їх роль у мовленні. Інтонація і розділові знаки в реченнях із вставними словами.

26.

РМ

Розвиток мовлення. Складання і розігрування етикетних діалогів за запропонованою ситуацією.

27.

Однорідні члени речення. Розділові знаки між однорідними членами речення.

28.

Узагальнюючі слова в реченнях із однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах.

29.

Речення з відокремленими визначеннями. Знаки пунктуації при відокремлених означеннях.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

30.

Речення з відокремленими прикладками. Розділові знаки при відокремлених прикладках.

31.

Речення з відокремленими обставинами. Розділові знаки при відокремлених обставинах.

32.

Контрольний слуховий диктант.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

33.

Контрольна робота №4 з теми «Просте ускладнене речення».

Тестові завдання.

34.

РМ

Розвиток мовлення. Складання повідомлення в навчально-науковому стилі на мовну тему.

35.

Систематизація і узагальнення вивченого. Підведення підсумків.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.