Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-тематичне планування уроків російської мови у 10 класі 2020 – 2021 н. р.

Російська мова

Для кого: 10 Клас

10.08.2020

2006

102

1

Опис документу:
Повне календарне планування уроків російської мови в 10 класі шкіл з українською мовою навчання. Містить параметри перевірки знань, технологічну карту, відомості з культури мовлення. Складене за Програмою факультативного курсу для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання «Російська мова» Давидюк Л. В. (Лист МОН України від 04.08.2017 № 1/11-7845). За підручником «Російська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту). 10 клас» Баландіной Н. Ф. (Харків: «Ранок», 2018).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

уроків російської мови

у 10 класі

2020 – 2021 н. р.

Учитель _____________________________________

Усього – 35 годин (1 година на тиждень)

Мовленнєва лінія (спеціальні уроки) – 9 годин

Мовна лінія – 24 годин

Програма. Російська мова. Для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Факультативний курс. / Укладач: Л. В. Давидюк. – Лист МОН України від 04.08.2017 № 1/11-7845. –

Сайт МОНУ http://www.mon.gov.ua

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv

Баландіна Н. Ф. Російська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. Освітиз навчанням укр. мов. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018

10 клас

Параметри перевірки

I

II

Знання з мови та мовні вміння

2

2

Аудіювання

1

Говоріння:

діалог

1*

усний переказ

1*

усний твір

1*

Письмо:

списування

зорово-слуховий диктант

1

слуховий диктант

1

письмовий переказ

письмовий твір

1

Загальна кількість показників

3

10

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Параметри перевірки

Кількість за програмою

Дати проведення

1 с.

2 с.

1 с.

2 с.

Контрольна робота з теми № 1.

Тестові завдання

1

Контрольна робота з теми № 2.

Тестові завдання

1

Контрольна робота з теми № 3.

Тестові завдання

1

Контрольна робота з теми № 4.

Тестові завдання

1

Аудіювання

1

Діалог

1*

Усний переклад

1*

Усний твір

1*

Зорово-слуховий диктант

1

Слуховий диктант

1

Письмовий твір

1

Загальна кількість показників

3

8

Перевірка зошитів

4

5

п/п

Тема уроку

Дата

Примітки

ВСТУП

1.

Розвиток російської мови.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

МОВНІ ЗАСОБИ І НОРМИ

Х ВИКОРИСТАННЯ В МОВЛЕННІ.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

Фонетика. ОрфоЕпІя. ГрафІка. ОрфографІя

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

2.

Звуки мови і знаки письма. Склад. Наголос. Голосні (ударні і ненаголошені) і приголосні (дзвінкі і глухі, тверді і м'які) звуки. Основні норми вимови російської мови.

Орфоепія. Типичные орфоэпические ошибки русской речи в Украине.

3.

РМ

Розвиток мовлення. Читання мовчки і вголос художніх, публіцистичних, науково-популярних текстів, визначення їх стильової приналежності.

4.

Ненаголошені голосні в корені слова, які перевіряються наголосом. Невимовні приголосні в корені слова та приголосні, які перевіряються. Вживання м'якого знаку. Розділові «Ъ» і «Ь».

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

5.

РМ

Розвиток мовлення. Типи мовленнєвих висловлювань: розповідь, опис, роздум; тексти змішаних типів. Робота з текстами.

6.

Контрольний диктант.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

7.

Контрольна робота №1 з теми «Вступ. Фонетика, орфоепія, графіка. Орфографія».

Тестові завдання.

Лексика. СКЛАД слова. СловоТВОРЕННЯ. Орфографія

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

8.

Лексичне значення слова. Додаткові значення слова (емоційно-експресивне і стилістичне). Однозначні і багатозначні слова. Пряме і переносне значення слова.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

9.

Тематичні і лексико-семантичні групи слів; групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Лексичне багатство російської мови.

10.

Запозичені слова. Застарілі слова. Фразеологізми, прислів'я, приказки та афоризми.

11.

Значимі частини слова (корінь, суфікс, префікс, закінчення). Чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів.

12.

Правопис голосних і приголосних у префіксах слів.

13.

Способи словотворення в російській мові. Складні і складноскорочені слова. З'єднувальні «О», «Е» в складних словах. Складні слова з «пол-» , «полу-».

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

14.

Контрольна робота №2 з теми «Лексика. Склад слова. Словотворення. Орфографія».

Тестові завдання.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

15.

РМ

Розвиток мовлення. Складання письмового висловлювання за прислів'ям або афоризмом.

До 20 речень.

МорфологІя. ОрфографІя

Іменник, прикметник, числівник

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

16.

Самостійні і службові частини мови, їх граматичні ознаки.

17.

РМ

Розвиток мовлення. Сприйняття на слух, розуміння текстів різних стилів, їх аналіз.

18.

Іменник як самостійна частина мови: граматичні ознаки, особливості вживання в мовленні.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

19.

Основні орфографічні правила для іменників.

20

Прикметник як самостійна частина мови: граматичні ознаки, особливості вживання в мовленні.

21.

Основні орфографічні правила для прикметників.

22.

Числівник як самостійна частина мови: граматичні ознаки, особливості вживання в мовленні.

23.

Основні орфографічні правила для числівників.

24.

Контрольна робота №3 з теми «Морфологія. Орфографія. Іменник, прикметник, числівник».

Тестові завдання.

Аудіювання.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

МорфологІя. ОрфографІя

Дієслово, прислівник, прийменник, сполучник, частка, вигук

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

25.

Дієслово як самостійна частина мови: грама-тичні ознаки, особливості правопису і вживання в мовленні.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

26.

Дієприкметник і дієприслівник як особливі форми дієслова. Вживання в мовленні та правопис; пунктуація при дієприкметникових і дієприслівникових зворотах.

27.

РМ

Розвиток мовлення. Усне складання текстів – оповідань, описів, роздумів, висловлювань, у яких поєднуються ці типи мовлення відповідно до комунікативного завдання.

28.

Прислівник як самостійна частина мови: граматичні ознаки, особливості правопису і вживання в мовленні.

29.

РМ

Розвиток мовлення. Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

30.

Прийменник, сполучник і частка як службові частини мови; їх правопис, призначення і вживання в мовленні.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

31.

Вигук, його функції, вживання в мовленні та правопис. Розділові знаки при вигуку.

32.

Контрольний диктант.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

33.

Контрольна робота №4 з теми «Морфологія. Орфографія. Дієслово, прислівник, прийменник, сполучник, частка, вигук». Тестові завдання.

34.

РМ

Розвиток мовлення. Складання та розігрування діалогів на основі життєвого досвіду учнів з урахуванням комунікативного завдання і особливостей мовленнєвої ситуації.

ПОВТОРЕННЯ

35.

Повторення і узагальнення вивченого матеріалу в кінці року. Підбиття підсумків.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.