Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно-тематичне планування уроків біології у 7 класі

Біологія

Для кого: 7 Клас

14.09.2021

124

8

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування уроків біології у 7 класі

Рівень стандарт - 70 год на тиждень (2 год/тиждень)

!!!ЗА НОВИМИ ВИМОГАМИ 2021-2022 Н.Р!!!

Зазначено компоненти учнівських вмінь та є поля для наскрізних ліній.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ БІОЛОГІЇ у 7-му класі

Програма:

Навчальна програма з біології для

6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Підручник:

Д.А.Шабанов Біологія: підручник для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів /Д.Шабанов – К.: Грамота, 2015. – 272с., іл.


(70 годин – 2 години на тиждень, із них4 години – резервних)


з/п

Дата

Прим

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Вступ (4 години)

Діяльнісний компонент

Знаннєвий компонент

Ціннісний компонент

1Первинний інструктаж з охорони праці та БЖ під час занять з біології.

Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

розпізнає: - клітини, тканини, органи, системи органів тварин;

описує: - будову тіла тварин, використовуючи опудала, муляжі, вологіпрепарати, колекції;

характеризує:- типи живлення: автотрофний та гетеротрофний;

порівнює:- клітини тварин,

рослин, грибів

оперує термінами:- тварини, автотрофний організм, гетеротрофний організмназиває:- середовища існування тварин; - прояви життєдіяльності тварин;- ознаки тваринної клітини;- тканини тварин, органи, системи органів та їхні функції;пояснює:- відмінності тварин від рослин та грибів

висловлює судження:

- щодо значення знань про тварин у природі та житті людини

2Особливості живлення тварин.

3Будова тварин: клітини, тканини.

4Будова тварин: органи та системи органів

НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ: ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


Тема№1 Різноманітність тварин (30 годин)

5Способи класифікації тварин (за середовищем існування, способом пересування, способом життя тощо).

Розпізнає:
-
тварин на зображеннях, у колекціях (на прикладі зазначених у змісті груп тварин);

характеризує:

- пристосування тварин до життя у воді;

- пристосування тварин до життя на суходолі;

- пристосування тварин до життя у ґрунті;

- пристосування тварин до польоту;

- пристосування тварин до паразитичного способу життя (на прикладі паразитичних червів та членистоногих);

установлює зв’язок

- між будовою тварин і способом життя;

вдосконалює уміння

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

дотримується правил

- особистої гігієни для попередження зараження паразитичними безхребетними тваринами

оперує термінами:

- вид, безхребетні, хордові

- середовища існування та способи життя тварин;
- особливості зовнішньої будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших організмів;

- рідкісні види тварин України та свого краю;

наводить приклади:

- тварин зазначених груп;
- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;

- видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб

висловлює судження:

- щодо різноманітності тварин, їхролі у природі та значення в житті людини;

- щодо значення знань про біологічні особливості паразитичних безхребетних тварин для попередження зараження ними;

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин та власного здоров’я;

робить висновок:

- особливості будови організму тварин є результатом пристосування до характерного для них способу життя

6Загальна характеристика й розмаїтість багатоклітинних тварин

7Загальна характеристика й розмаїтість кишковопорожнинних Міні-проект

Як утворюються коралові острови?

8Загальна характеристика типу Кільчасті черви

Лабораторні дослідження :

зовнішньої будови та руху кільчастих червив (на прикладі дощового черв’яка або трубочника);


9Пристосування в будові й процесах життєдіяльності паразитичних червів до їхнього способу існування

10Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

11Загальна характеристика типу Членистоногі

12Загальна характеристика класу Ракоподібні. Розмаїтість ракоподібних. Їхня роль у природі й житті людини

13Загальна характеристика класу Павукоподібні

14Загальна характеристика класу Комахи

15Розмаїтість комах. Їхня роль у природі й житті людини

Практична робота:

1. Виявлення прикладів пристосувань доспособу життя у комах.

16Загальна характеристика типу Моллюски

Лабораторні дослідження :

будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

17Класи Черевоногі та Двостулкові молюски

Міні-проект

Як утворюються перлини?

18Клас Головоногі молюски

19Паразитичні безхребетні тварини.

20Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

21Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні

Підтип Черепні. Загальна характеристика класу Хрящові риби

22Загальна характеристика класу Кісткові риби

23Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб

24Загальна характеристика класу Амфібії

25Рептилії. Особливості процесів життєдіяльності й поводження плазунів

26Роль плазунів в екосистемах, їхнє значення для людини. Охорона плазунів

27Загальна характеристика класу Птахи Внутрішня будова й особливості життєдіяльності птахів

28Розмноження й розвиток птахів. Виводкові та нагніздні птахи

29Розмаїтість птахів. Роль птахів у екосистемах, їхнє значення для людини

30Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

Практичні роботи:

2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у різних птахів.

31Контрольна робота №1

32Загальна характеристика класу Ссавці

33Практична робота3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.

34Представлення міні-проектів Тварини – будівельники.

Зуби ссавців.

Тварини рекордсмени.

НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ: ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


Тема№2 Процеси життєдіяльності тварин (17 годин)

35Живлення і травлення. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму.

розрізняє (на зображеннях):

- системи органів тварин;

- типи симетрії тіла тварин;

типи кровоносної системи;

- типи розвитку тварин;

характеризує:

- різноманітність травних систем тварин;

- транспорт речовин у тварин різних груп;

- радіальну та двобічну симетрії тіла;

- способи пересування тварин;

- різноманітність покривів тіла тварин;

- особливості нервової системи та органів чуття в різних груп тварин;

- форми розмноження, запліднення тварин;

- прямий та непрямий розвиток;

порівнює:

- органи та системи органів в різних груп тварин;

- прояви життєдіяльності у різних груп тварин (живлення, травлення, дихання, виділення);

дотримується правил:

-роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

вдосконалює уміння:

- порівнювати, робити висновки

оперує термінами:

- живлення, дихання, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст, розвиток

називає:
- процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання й газообмін, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст і розвиток;

- органи травлення, дихання (газообміну), кровообігу, виділення;

- основні функції крові та типи кровоносних систем;

- види скелета;

- типи симетрії тіла;

- органи чуття;

- форми розмноження;

- статеві клітини;

- типи розвитку;

пояснює:

- значення живлення, дихання, газообміну, транспорту речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи та органів чуття для організму


робить висновок:

- ускладнення будови організму тварин пов’язане з удосконаленням

і розширенням функцій;

обґрунтовує:

взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями

36Різноманітність травних систем.

37Дихання та газообмін у тварин.

38Органи дихання, їх різноманітність. Значення процесів дихання.

39Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції

40Практична робота:

4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

41Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

42Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

43Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин

44Порівняння будови скелетів хребетних тварин

45Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.

Лабораторні дослідження:

особливостей покривів тіла тварин;

46Органи чуття їх значення.

Міні-проекти

Як бачать тварини.

Як тварини визначають напрям руху.

47Нервова система, її значення, розвиток у різних тварин.

48Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях

49Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення.

50Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин.

Лабораторні дослідження:

визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).

51Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ: ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


Тема 3. Поведінка тварин( 10 годин)

52Поведінка тварин, методи її вивчення. Вроджена і набута поведінка.

Лабораторні дослідження:

спостереження за поведінкою тварин

розпізнає (за описом та відеоматеріалами):

- форми поведінки тварин;

- типи угруповань тварин;

характеризує:

- біологічне значення вродженої та набутої поведінки;

- форми поведінки;

спостерігає та описує:

- поведінку тварин;

планує хід дослідження, прогнозує очікувані результати та фіксує їх

оперує термінами:

- інстинкт, научіння, поведінка тварин, міграція

називає:

- методи вивчення поведінки тварин;

- форми поведінки тварин;

- угруповання тварин;

наводить приклади:

- міграцій тварин;

- способів орієнтування тварин;

- використання тваринами знарядь праці;

пояснює:

- зміни поведінки тварин з віком;

- циклічні зміни поведінки

робить висновок про:

- пристосувальне значення поведінки в житті тварин;

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин

53Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.

54Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна.

55Соціальна поведінка тварин

Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі.

56Практичні роботи:

8. Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео матеріалами або описом).

57Представлення міні-проектів (за вибором):

Угруповання тварин.

Чому мігрують тварини.

58Комунікація тварин.

Міні-проект (за вибором):

Як спілкуються тварини.

59Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність.

Міні-проект (за вибором):Як вчяться пташенята.

Як тварини користуються знаряддями праці

60Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

61Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ: ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


Тема 4. Організми і середовище існування ( 6 годин)

62Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища.

описує:

- передачу енергії в екосистемі;

характеризує:
- взаємодію організмів між собою та середовищем життя;

визначає:

- роль організмів як компонентів екосистеми

оперує термінами:

- екосистема, рослиноїдні тварини, хижі тварини, паразити, ланцюги живлення, охорона природи, Червона книга України

називає:

- чинники середовища існування;
- заповідники й заповідні території України;
наводить приклади:
- пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи);

висловлює судження:

- щодо взаємозв’язку між організмами в екосистемі;

усвідомлює значення:

- етичного ставлення до природи та її охорони;

виявляє:

- ціннісне ставлення до живої природи;

оцінює:

- стан заповідних територій України та свого краю

63Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі.

64Співіснування організмів в угрупованнях.

65Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.

66Природоохоронні території.

Червона книга України.

67Контрольна робота №2

НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ: ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


Узагальнення( 3 години)

68Міні-проект :

Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.

Заповідні території України.

порівнює:

- будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій)

називає:- ознаки основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій);

- представників основних груп організмів на малюнках, фотографіях та за описом

робить висновок:

- про єдність живої природи

69Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природи

70Екскурсія

Різноманітність тварин свого краю.

Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованніВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.