Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування до інтегрованого курсу "Російська мова та література" (11 клас)

Російська мова

Для кого: 11 Клас

25.08.2020

1045

106

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування курсу складено згідно діючої програми до підручника Л. Давидюк, Л. Дядечко, І. Халабаджах на 2020-2021 н.р. (І та ІІ семестри) без урахування можливого коригуючого навчання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «РОСІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА» ДЛЯ 11 КЛАСУ

70 годин (2 години на тиждень)

Програма: «Російська мова і література: Програма інтегрованого курсу для 10-11 класів ЗНЗ з навчанням російською мовою (рівень стандарту) / Курач Л.І., Снєгірьова В.В., Фідкевич О.Л. – К.: Освіта, 2017»

Підручник: Давидюк Л.В. Русский язік и література (интегрированный курс, уровень стандарта) : учеб. Для 11 кл. с обучением на русском языке заведений общего среднего образования / Л.В. Давидюк, Л.П. Дядечко, И.М. Халабаджах / Под общей редакцией Л.В. Давидюк, Л.П. Дядечко. – Киев : УОИЦ «Орион», 2019

I СЕМЕСТР

Дата

Примітки

Тема

Домашнє завдання

Тема 1. Мовна лінія (2 години), мовленнєва лінія (4 години), літературна лінія

(4 години), контроль (1 година)

1

Мова

Літературна мова як основа культури мовлення. Головні ознаки літературної мови. Роль художньої літератури у формуванні літературної мови.

2

Мовлення

Поняття про культуру мовлення. Нормативний, комунікативний та етичний аспекти культури мовлення.

3

Література

Російська література та культура XX століття. Реалізм та модернізм. Різноманіття художніх методів та напрямів.

4

Мовлення

Читання – вивчаюче та критичне.

5

Література

Іван Бунін. «Легке дихання». Ліризм оповідання Буніна. Елегічність, споглядальність, смуток як звичний духовний стан Буніна.

6

Мова

Поняття про мовну норму, її функції. Норми російської літературної мови та її різновиди.

7

Мовлення

Мовленнєва (комунікативна) ситуація та її елементи

8

Література

Іван Бунін. «Темні алеї». Тема кохання, поетичність жіночих образів. Слово, подробиця, деталь, реалістичне та символічне у прозі Буніна.

Читати оповідання «Камарг», «Сонячний удар»

9

Література

Іван Бунін «Чистий понеділок». Читання художнього твору. «Живопис словом» як характерна особливість стилю І. Буніна

Читати оповідання «Чистий понеділок»

10

Мовлення

Слухання тексту публіцистичного стилю.

11

Контроль

Контрольна робота № 1. Тестування.

ТЕМАТИЧНА

Тема 2. Мовна лінія (3 години), мовленнєва лінія (3 години), літературна лінія

(3 години), контроль (1 година)

12

Література

Срібний вік як культурно-історична епоха в російській поезії кінця XIX – початку XX століття. Пошуки нових принципів та форм поетичного самовираження у поезії російського модернізму: символізм, акмеїзм, футуризм, імажинізм. Провідні мотиви, теми, мистецтво слова, ритму, особливості поетичного образу. Експерименти зі словом у пошуках поетичної мови нової епохи. Епатаж, боротьба зі старим мистецтвом. Традиції та новаторство у ліриці.

13

Мовлення

Доповідь за навчально-науковою темою: підготовка та виступ.

14

Мова

Орфоепічні та акцентологічні норми

15

Мовлення

Комунікативні якості мовлення

16

Література

Поети, що творили поза літературними течіями. Іннокентій Анненський, Марина Цветаєва (огляд біографії та творчості).

17

Мовлення

Поняття про мовленнєвий етикет, його функції. Взаємозв’язок культури мовлення та культури поведінки.

18

Література

Огляд біографії та творчості Олександра Блока. Романтичний світ раннього Блока. Витонченість та делікатність вираження любовних почуттів («Вірші про Прекрасну Даму»). Високі ідеали та передчуття змін. Образи-символи, музичність, прозорість вірша.

Вивчити вірш напам’ять (за вибором учня)

19

Мова

Лексичні та фразеологічні норми

20

Мова

Правила вживання слів та фразеологізмів у властивих їм значеннях, змістовного узгодження слів.

21

Контроль

Контрольна робота № 2. Твір-роздум.

ТЕМАТИЧНА

Тема 3. Мовленнєва лінія (6 години), літературна лінія (4 години), контроль

(1 година)

22

Література

Огляд біографії та творчості Анни Ахматової. А. Ахматова та акмеїзм. Глибина та яркість переживань. Різноманіття тематики, сповідальний характер лірики. Тема поета та поезії. Лірична героїня Ахматової. Поетика Ахматової та традиції психологічної прози: роль пейзажу, деталі, репліки. Громадянська позиція та громадянська лірика. Зв’язок поетеси з Україною.

Вивчити вірш напам’ять (за вибором учня)

23

Мовлення

Виразне читання віршів.

24

Мовлення

Риторика яка наука про мовленнєву взаємодію та досягнення комунікативної мети. Культура мовлення та риторика.

25

Література

Огляд біографії та творчості Володимира Маяковського. Бунтарський характер ранньої лірики. Маяковський та футуризм. Романтична мрія про відродження людини, «про всесвітнє кохання», краса та сила почуттів, виражених у любовній ліриці. Поетичне новаторство Маяковського (ритм, рима, неологізми, гіперболічність, зухвала метафоричність, незвичність строфіки, графіки вірша).

Вивчити вірш напам’ять (за вибором учня)

26

Мовлення

Детальний переказ (письмовий) текстів різних стилів і типів мовлення з творчим завданням.

27

Література

Огляд біографії та творчості Сергія Єсеніна. Тема кохання до батьківщини. Художня своєрідність творчості Єсеніна: глибокий ліризм, незвична образність, прозорість вражень, кольоропис, принцип пейзажного живопису, народно-пісенна основа віршів. Вплив творчості Єсеніна на російську поезію ХХ століття.

Вивчити вірш напам’ять (за вибором учня)

28

Мовлення

Стислий переказ (письмовий) текстів різних стилів і типів мовлення з творчим завданням.

29

Література

Володимир Набоков «Гроза». «Магія мистецтва» Набокова, її реалізація в оповіданнях. Споглядання краси світу, глибокий аналіз емоційного стану героїв в поєднанні з непередбачуваним

сюжетом.

30

Мовлення

Есе на основі літературного твору.

31

Мовлення

Публічний виступ. Загальні принципи, типи й жанри публічних виступів.

32

Контроль

Контрольна робота № 3. Слуховий диктант за I семестр.

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

I СЕМЕСТР

СКОРИГОВАНА

II СЕМЕСТР

Тема 4. Мовна лінія (3 години), мовленнєва лінія (5 годин), літературна лінія

(5 годин), контроль (1 година)

33

Література

Володимир Набоков «Слово». Вільне перетікання реального і уявного світів як модерністська риса набоковскої прози.

34

Мовлення

Діалог-обговорення літературного твору.

35

Мова

Словотворчі норми: правила утворення слів в російській мові (відповідно до основних способів словотворення).

36

Мова

Морфологічні норми: правила утворення граматичних форм різних частин мови (форм роду, числа, іменників, коротких форм і ступенів порівняння прикметників і ін.).

37

Література

Ісаак Бабель «Шабос-нахаму». Неповторний колорит і всенародна популярність оповідань І. Бабеля. Анекдотичність сюжетів, спритний, безжурний головний герой.

38

Мовлення

Текст публічного виступу та його специфіка як риторичного твору.

39

Мовлення

Читання і аналіз кращих зразків публічних виступів.

40

Література

Ісаак Бабель «Вечір у імператриці »(З петербурзького щоденника). Контрастність зображення, своєрідне поєднання побутовізму та яскравого гротеску, лірики і цинізму, пафосу та іронії.

41

Мовлення

Основні етапи підготовки оратора до виступу

42

Література

Михайло Зощенко «Сповідь», «Селянський самородок». Портрет сучасника письменника - людини 30-их років минулого століття в оповіданнях М. Зощенко. Образ героя-оповідача, що іронічно розповідає про життя.

43

Мова

Синтаксичні норми: правила будови словосполучень і речень, що є основними синтаксичними одиницями

(правила управління і узгодження в

словосполученнях; будови і вживання речень з однорідними членами; вживання прислівникових і дієприкметникових оборотів в реченні; будови складного речення, використання сполучників і союзних слів, прямої і непрямої мови).

44

Мовлення

Прийоми підтримки уваги аудиторії.

Комунікативний контакт зі слухачем

45

Література

Михайло Зощенко «Мавпяча мова», «Пастка». Мова оповідача і героїв твору: суміш просторіччя, вульгаризмів і канцеляризмів, запозичених слів. Комічний ефект «дрібниць життя », що викликає сумну посмішку читача.

46

Контроль

Контрольна робота № 4. Тестування. Виконання завдань з відкритими варіантами відповіді

ТЕМАТИЧНА

Тема 5. Мовна лінія (2 години), мовленнєва лінія (4 години), літературна лінія

(5 годин), контроль (1 година)

47

Література

Михайло Булгаков «Майстер і

Маргарита». Художня своєрідність роману. Поєднання фантастики з філософсько-біблійними мотивами.

48

Мовлення

Діалог-обговорення проблематики

літературного твору

49

Мова

Орфографічні норми: правила написання слів і їх значущих частин;

написання слів разом, окремо та через дефіс; вживання великих і малих літер, перенесення слів з одного рядка на інший.

50

Література

Михайло Булгаков «Майстер і

Маргарита». Сатира та глибокий психологізм. Композиція роману.

51

Мовлення

Якості оратора, необхідні для успішного виступу. Етика оратора.

52

Мовлення

Виступ публіцистичного характеру

53

Література

Михайло Булгаков «Майстер і Маргарита». Оригінальне філософське трактування біблійних сюжетів. Тема совісті.

54

Література

Михайло Булгаков «Майстер і

Маргарита». Трагічне кохання героя роману в конфлікті з навколишнею

вульгарністю. Проблема творчості і долі художника.

55

Мовлення

Стаття в публіцистичному стилі на актуальну соціально-культурну тему

56

Мова

Пунктуаційні норми: правила постановки розділових знаків, які фіксують кінець речення; розділових знаків складного речення; при однорідних членах; при відокремлених

другорядних членів речення; при вставних словах і реченнях.

57

Література

Михайло Булгаков «Майстер і Маргарита». Високий гуманістичний пафос твору. Доля роману

М. Булгакова.

58

Контроль

Контрольна робота № 5. Тестування. Твір-роздум.

ТЕМАТИЧНА

Тема 6. Мовна лінія (1 година), мовленнєва лінія (2 години), літературна лінія

(5 години), контроль (1 година), узагальнення та повторення (2 години), підсумок (1 година)

59

Література

Василь Шукшин «Дивак». «Диваки» - головні герої його оповідань.

60

Мовлення

Дискусія на актуальну тему

61

Література

Василь Шукшин «Обираю село на проживання». Пошуки сенсу життя, принцип «користі», доцільності та

моральна свобода людини в творах В. Шукшина

62

Мовлення

Есе на актуальну тему

63

Література

Василь Шукшин. Публіцистика. Особливості мови і стилю письменника.

64

Мова

Стилістичні норми. Правила використання мовних одиниць у відповідності до особливостей стилю. Динамічність і варіативність норм літературної мови.

65

Література

Огляд біографії та творчості Іосіфа Бродського.

Вивчити вірш напам’ять (за вибором учня)

66

Контроль

Контрольна робота №6. Слуховий диктант за рік

67

Література

Виразне читання поезій Іосіфа Бродського

68

Підсумок

Підводимо підсумки

69

Повторення

Узагальнення та повторення

70

Повторення

Узагальнення та повторення

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

II СЕМЕСТР

СКОРИГОВАНА

РІЧНА

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.