Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування 7-11 класи (до підручників О. В. Григоровича)

Хімія

Для кого: 7 Клас, 8 Клас

09.01.2020

797

32

0

Опис документу:
Орієнтовне планування уроків хімії у 7 - 11 класах за підручниками О. В. Григоровича (видавництво "Ранок"). Включає в себе перелік тем уроків, контрольні, лабораторні та практичні роботи а також теми навчальних проектів
Оберіть документ з архіву для перегляду:
112,128 Кб
130,048 Кб
118,784 Кб
126,464 Кб
106,496 Кб
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Хімія, 10 клас

з/п

Дата

Тема уроку, лабораторні досліди, практичні роботи, навчальні проекти

Демонстрації

Прим.

Повторення початкових понять про органічні речовини (3 год)

1

Склад, властивості, застосування метану, етану, етену, етину

2

Склад, властивості, застосування метанолу, етанолу, гліцеролу

3

Склад, властивості, застосування етанової та аміноетанової кислот

Тема 1. Теорія будови органічних сполук (3 год)

4

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Поняття про явище ізомерії та ізомери.

Демонстрації

1.Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D-проектування ).

Демонстрації

2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

5

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

Навчальні проекти

1. Ізомери у природі.

2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

3. 3D-моделі молекул органічних сполук.

Захист проектів

6

Класифікація органічних сполук.

Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів

Розрахункові задачі

Тема 2. Вуглеводні (10год)

7

Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

8

Хімічні властивості алканів. Методи одержання алканів

Демонстрації

3. Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.

9

Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

10

Хімічні властивості, методи одержання етену та етину

11

Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

Розрахункові задачі

12

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

13

Хімічні властивості, методи одержання бензену.

14

Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції

Розрахункові задачі

15

Застосування вуглеводнів. Захист навчальних проектів

Навчальні проекти

4. Октанове число та якість бензину.

5.  Цетанове число дизельного палива.

6. Ароматичні сполуки навколо нас.

7. Смог як хімічне явище.

8. Коксування вугілля: продукти та їх використання.

9. Біогаз.

10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.

Захист проектів

16

Контрольна робота № 1

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки (20 год)

17

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

18

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу.

19

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

20

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

21

Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

Розрахункові задачі

22

Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

23

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів.

Розрахункові задачі

24

Хімічні властивості етаналю, його одержання.

Демонстрації

4. Окиснення етанолу до етаналю.

5. Окиснення метаналю (етаналю)амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (віртуально).

6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержанимкупрум(ІІ) гідроксидом (віртуально).

25

Карбонові кислоти, їхній склад, поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Фізичні властивості.

26

Будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура

27

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти.

Лабораторні досліди

1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

28

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.

Демонстрації

7. Ознайомлення зі зразками естерів.

29

Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

Демонстрації

8.Відношення жирів до води та органічних розчинників.

9.Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

30

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі.

31

Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.

Демонстрації

10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (за відсутності реагентів – віртуально).

Лабораторні досліди

2. Окиснення глюкози свіжо одержаним купрум (ІІ) гідроксидом.

32

Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз.

33

Практична робота № 1: Розв’язування експериментальних задач.

34

Презентація навчальних проектів

11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.

12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

14. _____________________________________

Захист проектів

35

Презентація навчальних проектів

Навчальні проекти

15. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

16. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.

17. Етери та естери в косметиці.

18.Біодизельне пальне.

Захист проектів

36

Підсумково-узагальнювальний урок з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки ( 6 год)

37

Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи.

38

Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну.

Демонстрації

11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

39

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціональні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.

40

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).

Лабораторні досліди

3.Біуретова реакція.

4. Ксантопротеїнова реакція

41

Презентація навчальних проектів

Навчальні проекти

19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

20. Анілін – основа для виробництва барвників.

Захист проектів

42

Презентація навчальних проектів

Навчальні проекти

21. Синтез білків.

22.  Збалансоване харчування – запорука здорового життя.

23. Виведення плям органічного походження.

Захист проектів

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі (5 год)

43

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

Демонстрації

13. Зразки пластмас

44

Каучуки, гума.

Демонстрації

13. Зразки каучуків, гуми

45

Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас у контексті сталого розвитку суспільства.

46

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

Навчальний проект:

24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.

Демонстрації

13. Зразки синтетичних волокон

Захист проекту

47

Захист навчальних проектів

Навчальні проекти:

25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.

27. Перспективи одержання і застосування полімерів із наперед заданими властивостями.

28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.

29. Виготовлення виробів із пластикових пляшок.

Захист проектів

48

Контрольна робота № 2

Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин (4 год)

49

Зв’язки між класами органічних речовин.

50

Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

51

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.

52

Захист навчальних проектів

Навчальні проекти

30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Хімія, 11 клас

Дата

Зміст (тема) уроку

Прим.

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів (7 год.)

Первинний інструктаж з БЖ

Повторення основних понять про будову атома.

Демонстрації

1. Форми електронних орбіталей

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

Демонстрації

2. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування).

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Демонстрації

3. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

Захист навчальних проектів

Навчальні проекти

1.Створення 3D-моделей атомів елементів.

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.

Розв’язування вправ

Узагальнення знань з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини (9 год.)

Природа хімічного зв’язку. Йонний зв'язок.

Ковалентний зв'язок.

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіона амонію).

Демонстрації

4. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

Водневий зв'язок.

Металічний зв'язок.

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.

Демонстрації

6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Демонстрації

5. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

Захист навчальних проектів

Навчальні проекти

4. Застосування рідких кристалів.

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.

Узагальнення знань з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини». Самостійна робота.

Тема 3. Хімічні реакції (11 год.)

Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага.

Вплив різних чинників на стан хімічної рівноваги

Принцип Ле Шательє. Використання знань про зміщення хімічної рівноваги для розв’язування технологічних проблем.

Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції

Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції

Класифікація солей

Гідроліз солей.

Лабораторні досліди

1.Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів.

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

Презентація навчальних проектів

Навчальні проекти

7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.

Узагальнення знань з теми «Хімічні реакції»

Контрольна робота №1

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості (40 годин)

Загальна характеристика неметалічних елементів та неметалів. Алотропія

Демонстрації

8. Зразки неметалів.

Загальна характеристика неметалічних елементів та неметалів. Хімічні властивості

Галогени. Хлор.

РЗ:Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

РЗ:Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

Гідроген хлорид. Хлоридна кислота.

Оксиген. Кисень. Озон.

Сульфур. Сірка.

Демонстрації

9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

Гідроген сульфід. Сульфідна кислота.

Сульфатна кислота.

Нітроген. Азот.

Амоніак.

Нітратна кислота.

Фосфор. Ортофосфатна кислота. Фосфати

Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

Карбон. Адсорбція

Лабораторні досліди

2. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

Демонстрації

9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону (у тому числі 3D-проектування).

Хімічні властивості вуглецю. Поширення та біологічне значення Карбону

Оксиди неметалічних елементів в атмосфері та екологічні наслідки викидів в атмосферу оксидів неметалічних елементів

Силіцій оксид. Сучасні силікатні матеріали.

Презентація навчальних проектів

Навчальні проекти

7. Штучні алмази у техніці.

8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.

9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.

11. Кислотні дощі.

12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

Узагальнення знань з теми «Неметалічні елементи на неметали». Самостійна робота.

Загальна характеристика металічних елементів та металів

Демонстрації

7. Зразки металів і їхніх сплавів.

Застосування металів та їхніх сплавів.

Лужні метали

Лужноземельні метали. Жорсткість води

Презентація навчального проекту

Навчальний проект

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

Алюміній

Ферум. Залізо.

Демонстрації

10. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+) (віртуально), Феруму(3+) (віртуально)

Якісні реакції. Виявлення катіонів у розчинах

Лабораторні досліди 3-6. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію.

Якісні реакції. Виявлення аніонів у розчинах

Лабораторні досліди 7-8. Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів.

Практична робота №1. Дослідження якісного складу солей.

Узагальнення знань про властивості оксидів, кислот

Узагальнення знань про властивості основ

Узагальнення знань про властивості солей

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Практична робота №2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.

Узагальнення знань з теми «Металічні елементи та метали»

Контрольна робота №2

Тема 5. Хімія і прогрес людства (3 год.)

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

Захист навчальних проектів

Навчальні проекти

15. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ХІМІЯ, 7 клас

(усього 52 години, 1,5 години на тиждень, 4 години — резерв)

з/п

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Демонстрації *.

Лабораторні досліди

Вступ (4 год)

1

Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті

Сформувати уявлення про предмет вивчення хімії, показати зв’язок хімії з іншими природничими науками; ознайомити учнів з основними напрямками застосування хімічних знань; визначити позитивний та негативний вплив хімії на розвиток цивілізації; ознайомити учнів з правилами поведінки учнів у кабінеті хімії

Демонстрації:

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідроген карбонату) з розчином оцтової кислоти.

2. Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах

2

Короткі відомості з історії хімії

Ознайомити з особливостями розвитку хімії як науки; розглянути значення основних етапів розвитку хімії у її становленні як науки; навести гіпотези походження слова «хімія»; розвивати уявлення про еволюцію знань; формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення хімії

Демонстрації цікавих дослідів:

Золотий дощ, фараонова змія, вулкан, тайнопис невидимими чорнилами тощо

3

Робота в хімічній лабораторії. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом. Маркування небезпечних речовин. Правила безпеки під час роботи в лабораторії. Спостереження й експеримент у хімії

Ознайомити учнів з правилами безпеки, з правилами користування хімічним обладнанням, правилами поводження з рідкими, твердими та газуватими речовинами; з правилами надання першої медичної допомоги при потраплянні їдких речовин на шкіру, в очі та дихальні шляхи; навчити учнів виконувати найпростіші операції під час проведення хімічних експериментів

Демонстрації:

Лабораторний штатив, лабораторний посуд, нагрівальні прилади. Прийоми поводження з обладнанням та реактивами

4

Практична робота № 1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним штативом і нагрівальними приладами. Будова полум’я

Закріпити знання правил безпеки при роботі в кабінеті хімії; сформувати навички поводження з нагрівальними приладами та хімічним посудом; ознайомити учнів з будовою полум’я

Тема 1. Початкові хімічні поняття (21 год)

5

Речовина, матеріал, тіло. Фізичні властивості речовин

Сформувати в учнів поняття «тіло», «матеріал», «речовина» та навчити їх розрізняти; показати, що кожна речовина має свої властивості; навчити описувати речовини за їхніми фізичними властивостями та визначати речовини за їхніми властивостями

Лабораторний дослід № 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин

6

Чисті речовини і суміші

Закріпити уявлення про чисті речовини і суміші, їх подібність та відмінність; сформувати навички відрізняти суміші від чистих речовин

7

Методи розділення сумішей

Закріпити уявлення про чисті речовини і суміші, їх подібність та відмінність; розглянути основні способи розділення сумішей; закріпити навички відрізняти суміші від чистих речовин та запропоновувати шляхи виділення індивідуальних речовин із сумішей

Демонстрації:

Методи розділення сумішей (фільтрування, розділення магнітом, відстоювання, випарювання, дистиляція)

8

Практична робота № 2. Розділення неоднорідної суміші

Навчитися застосовувати теоретичні знання про основні способи розділення сумішей у ході очищення забрудненої кухонної солі; сформувати навички поводження з хімічними речовинами і нескладним хімічним обладнанням; формування навичок робити висновки за результатами роботи

9

Атоми. Молекули

Сформувати поняття про частинки, з яких побудовані речовини: атоми, молекули; поглибити та узагальнити знання про атом та його будову; ознайомити учнів з молекулярною та немолекулярною будовою речовин, установити залежність між властивостями речовин та їхньою будовою

Демонстрації:

Моделі атомів, молекул та кристалічних ґраток

10

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поняття про Періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Сформувати поняття про хімічний елемент; ознайомити учнів із символами і назвами хімічних елементів за сучасною українською номенклатурою; ознайомити зі структурою Періодичної системи і принципами розміщення хімічних елементів у таблиці; навчити користуватися Періодичною системою для пошуку інформації про хімічні елементи

Демонстрація:

3. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

11

Хімічні формули речовин

Сформувати уявлення про спосіб запису складу речовин. Навчити записувати хімічні формули та читати їх. Ознайомити з поняттям «формульна одиниця». Сформувати навички аналізувати якісний та кількісний склад речовин за хімічною формулою

Демонстрація: кулестрижневі моделі молекул

12

Маса атома. Відносна атомна маса

Сформувати поняття про атомну одиницю маси та відносну атомну масу; сформувати поняття про відмінність термінів «маса атома» та «відносна атомна маса»; сформувати навички порівнювати значення відносних атомних мас хімічних елементів

13

Контроль знань

Визначити рівень навчальних досягнень учнів з вивченого матеріалу; узагальнити знання учнів; виявити недоробки в засвоєнні навчального матеріалу першої підтеми

14

Відносна молекулярна маса та відносна формульна маса

Сформувати поняття про відносну молекулярну та відносну формульну маси; навчити обчислювати відносну молекулярну та відносну формульну маси

15

Масова частка елемента в складній речовині

Сформувати поняття про масову частку хімічного елемента в складній речовині; навчити обчислювати масову частку елемента в сполуці та масу елемента в певній масі сполуки за його масовою часткою

16

Розв’язування задач

Узагальнити та систематизувати знання про хімічні формули, про якісний та кількісний склад речовин; розвивати навички розв’язання задач з використанням масової частки елемента в речовині; ознайомити зі способами складання формул речовин за даними про масові частки елементів

17

Розв’язування задач

Узагальнити та систематизувати знання про хімічні формули, про якісний та кількісний склад речовин; розвивати навички розв’язання задач з використанням масової частки елемента в речовині; ознайомити зі способами складання формул речовин за даними про масові частки елементів

18

Багатоманітність речовин. Прості та складні речовини. Метали й неметали

Сформувати поняття про прості та складні речовини; ознайомити з поділом простих речовин на метали та неметали, навчити їх розрізняти; навчити визначати металічні та неметалічні елементи за їх розміщенням у Періодичній системі; навчити розрізняти поняття «проста речовина» та «хімічний елемент», «складна речовина» та «суміш»; систематизувати знання про будову та багатоманітність речовин, про залежність між властивостями речовин та їхньою будовою

Демонстрації:

4. Зразки металів і неметалів.

Лабораторний дослід № 2. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

19

Валентність хімічних елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук

Сформувати поняття про валентність елементів, сформувати вміння визначати валентності хімічних елементів за формулами сполук; навчити визначати можливі валентності елементів за Періодичною системою

20

Валентність. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів

Узагальнити знання про валентність; сформувати вміння складати хімічні формули бінарних сполук за валентністю елементів, закріпити навички визначення валентності хімічних елементів за формулою сполук, ознайомити учнів з правилами, за якими складаються назви бінарних сполук

21

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції. Хімічні властивості речовин

Сформувати поняття про фізичні та хімічні явища, їх відмінності; розглянути зовнішні ефекти, що супроводжують хімічні реакції; визначити умови початку й перебігу хімічних реакцій; розкрити значення хімічних реакцій в житті людини

Демонстрації 5–9: Хімічні реакції, що супроводжуються: а) виділенням газу; б) випаданням осаду; в) зміною забарвлення; г) появою запаху; д) тепловим ефектом.

Лабораторний дослід № 3. Проведення хімічних реакцій

22

Практична робота № 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ

Закріпити знання про фізичні та хімічні явища, сформувати вміння їх розрізняти за зовнішніми ефектами; формувати навички експериментальної роботи з лабораторним обладнанням та хімічними речовинами та вміння записувати результати спостережень, робити висновки

23

Презентація навчальних проектів

Повторити та узагальнити знання про хімічні речовини та реакції, про методи їх дослідження; сформувати навички складання рівнянь хімічних реакцій

24

Узагальнення знань з теми «Початкові хімічні поняття»

Визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Початкові хімічні поняття»; узагальнити знання учнів; виявити недоробки в засвоєнні навчального матеріалу

25

Контроль знань з теми «Початкові хімічні поняття»

Узагальнити знання учнів з вивченого матеріалу; розширення знань та уявлень з вивчених тем

Тема 2. Кисень (13 год)

26

Оксиген. Кисень та озон. Склад повітря

Закріпити поняття про хімічні елементи та прості речовини на прикладі Оксигену, кисню та озону; узагальнити відомості про повітря та його склад

27

Кисень. Фізичні властивості кисню. Поширеність у природі. Поняття про оксиди

Закріпити поняття про елементи та прості речовини на прикладі Оксигену та кисню; формувати уявлення про відмінності понять «хімічний елемент» та «проста речовина»; розглянути властивості хімічного елемента Оксигену та простої речовини кисню; сформувати уявлення про поширеність Оксигену в природі та поняття про оксиди

28

Закон збереження маси речовин. Закон як форма наукових знань

Сформулювати закон збереження маси речовин у хімічних реакціях та навести його докази; розкрити сутність хімічних реакцій; ознайомити учнів з роботами А. Лавуазьє та М. В. Ломоносова; пояснити значення закону збереження маси в хімії

Демонстрації:

10. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин

29

Хімічні рівняння

Сформувати поняття про хімічні рівняння, пояснити правила складання рівнянь хімічних реакцій; сформувати вміння розставляти коефіцієнти в рівняннях хімічних реакцій; розширити уявлення про хімічні реакції

30

Добування кисню. Поняття про каталізатор. Реакції розкладу

Закріпити поняття про елементи та прості речовини на прикладі Оксигену та кисню; розглянути способи добування кисню в промисловості та лабораторії; ознайомити з історією відкриття кисню; ознайомити з поширеністю елемента Оксигену в природі; узагальнити відомості про повітря та його склад; сформувати поняття про реакцію розкладу на прикладі реакцій добування кисню і про каталізатор

Демонстрації:

11. Добування кисню з гідроген пероксиду.

12. Збирання кисню витісненням води та повітря.

13. Доведення наявності кисню

31

Практична робота № 4. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності

Навчитися добувати кисень лабораторними методами; розпізнавати кисень, збирати його методами витіснення повітря та витіснення води; дослідити властивості кисню; продовжити формувати навички практичної роботи та поводження з лабораторним обладнанням

32

Хімічні властивості кисню. Реакції сполучення

Ознайомити учнів з хімічними властивостями кисню; сформувати поняття про оксиди, закріпити навички складання рівнянь реакцій на прикладі реакцій горіння простих та складних речовин; розширити знання про хімічні реакції, сформувати уявлення про реакції сполучення; розвивати вміння спостерігати і робити висновки

Демонстрація:

14. Спалювання простих і складних речовин

33

Поняття про окиснення та горіння. Умови виникнення та припинення горіння

Сформувати поняття про окиснення та горіння, порівняти процеси горіння та повільного окиснення; сформувати уявлення про умови виникнення та припинення горіння, механізм дії засобів пожежогасіння, заходи протипожежної безпеки в побуті та на виробництві

34

Застосування кисню

Ознайомити із застосуванням кисню в побуті та у промисловості, виявити зв’язок між властивостями кисню та його застосуванням. Розширити та поглибити знання учнів про процес горіння

35

Колообіг Оксигену в природі. Біологічна роль кисню

Розширити та поглибити знання учнів про властивості кисню; сформувати поняття про колообіг елементів у природі на прикладі Оксигену; сформувати уявлення про біологічну роль кисню

36

Презентація навчальних проектів

Узагальнити знання учнів з вивченого матеріалу; виявити недоробки в засвоєнні навчального матеріалу. Розширення знань та уявлень з вивчених тем

37

Узагальнення знань про кисень та його властивості

Узагальнити та закріпити знання про прості речовини, метали та неметали; порівняти властивості кисню та заліза, металів та неметалів; закріпити вміння складати формули бінарних сполук, записувати рівняння хімічних реакцій, розв’язувати задачі з використанням поняття масова частка елемента в складній речовині

38

Контроль знань з теми «Кисень»

Визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Кисень»

Тема 3. Вода (10 год)

39

Вода, її фізичні властивості. Вода в природі

Узагальнити знання учнів про воду та її фізичні властивості; виявити взаємозв’язок між фізичними властивостями води та її значенням для природних явищ

40

Розчини. Кількісний склад. Масова частка розчиненої речовини

Сформувати поняття про розчини; ознайомити з кількісним вираженням складу розчину; сформувати поняття масової частки розчиненої речовини

41

Розв’язування задач з використанням масової частки розчиненої речовини

Закріпити поняття про розчини та про кількісне вираження його складу; сформувати вміння обчислювати масову частку розчиненої речовини, масу розчиненої речовини за відомою масовою часткою, масу води та масу розчину; розвивати вміння аналізувати умови задачі та визначати раціональні шляхи розв’язування

42

Приготування розчинів. Розв’язання задач з використанням масової частки розчиненої речовини

Сформувати уявлення про способи приготування розчинів; сформувати вміння обчислювати масу розчиненої речовини та масу води для приготування розчину із заданою масовою часткою розчиненої речовини; закріпити вміння розв’язувати задачі з використанням понять «масова частка розчиненої речовини», «маса розчину», «маса розчинника», «маса розчиненої речовини», сформувати вміння розв’язувати задачі на розбавлення розчинів

Демонстрація:

16. Виготовлення розчинів.

Лабораторний дослід № 4. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин

43

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислотні та основні оксиди та їхні гідрати

Сформувати уявлення про гідрати оксидів та способи їхнього утворення взаємодією відповідних оксидів з водою; сформувати поняття про кислоти й основи; закріпити навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі взаємодії оксидів з водою

Демонстрації:

17. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

18. Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори

44

Виявлення кислот та основ у розчинах

Закріпити уявлення про гідрати оксидів та способи їх утворення взаємодією відповідних оксидів з водою; закріпити поняття про кислоти й основи; закріпити навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі взаємодії оксидів із водою; сформувати поняття про індикатори, сформувати навички виявляти кислоти та луги в розчинах

Лабораторний дослід № 5. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами

45

Значення води і водних розчинів у природі. Проблема чистої води

Сформувати уявлення про значення води і водних ресурсів для живих організмів, біосфери Землі та для діяльності людства; виявити шляхи забруднення водних ресурсів, шляхи попередження їх від забруднення та шляхи очищення води; формувати поняття про раціональне природокористування

46

Узагальнення знань з теми «Вода»

Повторити й узагальнити знання з теми «Вода»; актуалізувати знання про основні ознаки розчинів; закріпити вміння розв’язувати задачі з використанням поняття про масову частку розчиненої речовини; розвивати вміння знаходити логічні зв’язки між поняттями

47

Презентація навчальних проектів

Узагальнити знання учнів з вивченого матеріалу; виявити недоробки в засвоєнні навчального матеріалу; розширення знань та уявлень з вивченої теми

48

Контроль знань з теми «Вода»

Визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Вода»

49–51

Екскурсії: хімічна лабораторія; пожежне депо; водоочисна станція

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Хімія, 8 клас

з/п

Дата

Тема (зміст) уроку

Прим.

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

Первинний інструктаж з БЖ

Найважливіші хімічні поняття

Прості й складні речовини (кисень, вода)

Реакції розкладу, сполучення

Обчислення за хімічною формулою. Відносна молекулярна маса. Масова частка речовини

Діагностичний контроль знань за курс хімії 7 класу

Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

Перші спроби класифікації хімічних елементів

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени

Періодичний закон. Періодична система Д. І. Менделєєва

Структура періодичної системи хімічних елементів

Демонстрації 1. Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми).

Значення періодичного закону

Склад атомних ядер

Демонстрації 2. Моделі атомів (віртуальні 3D).

Нукліди. Ізотопи

Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Структура електронної оболонки атомів

Демонстрації 3. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).

Розподіл електронів в електронній оболонці. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20

Взаємозв’язок між будовою електронної оболонки та структурою періодичної системи

Взаємозв’язок між будовою електронних оболонок і властивостями хімічних елементів. Поняття про радіус атома

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома

Захист навчальних проектів: «Із історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.», «Форми Періодичної системи хімічних елементів»

Систематизація знань за темою «Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

Підсумковий урок з теми «Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

Природа хімічного зв’язку. Умови виникнення хімічного зв’язку

Ковалентний зв'язок, його утворення

Полярний і неполярний ковалентний зв’язок

Йонний зв’язок

Ступінь окиснення елементів

Складання формул сполук за відомими ступенями окиснення елементів

Будова твердих речовин. Кристалічні ґратки

Лабораторний дослід №1 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.»

Демонстрації 4. Моделі кристалічних ґраток різних типів.5. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

Захист навчальних проектів: «Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток», «Використання кристалів у техніці.»; «Кристали: краса і користь.»

Систематизація знань за темою «Хімічний зв'язок і будова речовини»

Контрольна робота № 1

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

Кількість речовини. Моль – одиниця вимірювання кількості речовини. Число Авогадро

Демонстрації 6. Зразки речовин кількістю речовини 1 моль (або однакової кількості речовини).

Молярна маса речовин

Розв’язування задач

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів

Розв’язування задач

Відносна густина газів

Розв’язування задач

Систематизація знань з теми: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

Контроль знань з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами». Самостійна робота

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

Класифікація неорганічних сполук, їхній склад і номенклатура

Оксиди: фізичні властивості, поширеність та використання

Демонстрації 7. Зразки оксидів.

Хімічні властивості оксидів. Принцип кислотно-основних взаємодій

Демонстрації 8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій

Розв’язування задач

Основи: фізичні властивості, поширеність та використання

Хімічні властивості основ. Реакція нейтралізації. Реакції обміну

Лабораторний дослід №2 «Взаємодія лугів з кислотами в розчині.»

Демонстрації 12. Хімічні властивості лугів.

Узагальнення знань про хімічні властивості основ. Заходи безпеки при роботі з лугами

Демонстрації13. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.

Кислоти: фізичні властивості, поширеність та використання

Демонстрації 9. Зразки кислот.

Хімічні властивості кислот. Заходи безпеки під час роботи з кислотами

Демонстрації 10. Хімічні властивості кислот.

Ряд активності металів. Реакції заміщення

Лабораторний дослід №3 «Взаємодія хлоридної кислоти з металами»

Узагальнення знань про реакції заміщення та ряд активності металів

Демонстрації 15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей.

Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій

Солі: фізичні властивості, поширеність та використання

Демонстрації 15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей. 16. Зразки солей.

Хімічні властивості середніх солей

Лабораторний дослід №4 «Взаємодія металів із солями у водному розчині»

Демонстрації 17. Хімічні властивості солей.

Лабораторні досліди №5 «Взаємодія солей з лугами у водному розчині.»; №6 «Реакція обміну між солями в розчині.»

Амфотерні оксиди та гідроксиди

Демонстрації 14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.  

Загальні способи добування оксидів, основ

Загальні способи добування солей та кислот

Практична робота № 1: «Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук». Інструктаж з БЖ

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Демонстрації 18. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу в розчин, що утворився.

Розв’язування експериментальних задач

Лабораторний дослід №7 «Розв’язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну.»

Практична робота № 2: «Розв’язування експериментальних задач».

Інструктаж з БЖ

Захист навчальних проектів: «Сполуки основних класів неорганічних сполук у будівництві й побуті», «Хімічний склад і використання мінералів»

Систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

Контроль знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Хімія, 9 клас

з/п

Дата

Тема (зміст) уроку

Прим.

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу (3 год.)

Первинний інструктаж з БЖ

Склад і фізичні властивості основних класів неорганічних сполук

Хімічні властивості неорганічних сполук

Хімічний зв'язок і будова речовини

Тема 1. Розчини (20 год.)

Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Значення розчинів у житті людини

Вода як розчинник. Фізико-хімічні суть процесу розчинення. Поняття про кристалогідрати

Демонстрації 1.Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).

Водневий зв'язок, його значення

Розчинність речовин у воді, її залежність від різних чинників

Характеристики розчинів: насичені й ненасичені, розведені й концентровані розчини, масова частка розчиненої речовини

Масова частка розчиненої речовини у розчині, виготовленому із кристалогідрату

Розв’язування розрахункових задач

Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація

Демонстрації 2.Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).

Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

Сильні та слабкі електроліти. Ступінь дисоціації

Поняття про рН розчину. Кислотність середовища

Лабораторні досліди №1 «Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах.»;

Складання йонно-молекулярних рівнянь реакцій обміну між розчинами електролітів

Лабораторні досліди №4 «Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду.»;

5 «Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу.»;

6 «Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води.»

Складання йонно-молекулярних рівнянь реакцій обміну між розчинами електролітів

Узагальнення знань зі складання йонно-молекулярних рівнянь реакцій обміну між розчинами електролітів

Практична робота № 1: «Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах». Інструктаж з БЖ

Виявлення йонів у розчинах. Поняття про якісні реакції

Лабораторні досліди

7 « Виявлення хлорид-іонів у розчині.»;

8 «Виявлення сульфат-іонів у розчині.»;

9 «Виявлення карбонат-іонів у розчині.»

Практична робота № 2: «Розв’язування експериментальних задач». Інструктаж з БЖ

Презентація навчальних проектів: «Електроліти в сучасних акумуляторах.», «Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.», «Вирощування кристалів солей.», «Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора.», «Дослідження рН харчової і косметичної продукції.», «Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.», «Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.», «Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.», «Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.», «Дослідження рН середовища мінеральних вод України.»

Узагальнення знань з теми «Розчини»

Підсумковий урок з теми «Розчини». Письмова робота № 1

Тема 2. Хімічні реакції (12 год.)

Окисно-відновні реакції. Значення окисно-відновних реакції

Окисники і відновники

Метод електронного балансу

Складання електронного балансу для окисно-відновних реакцій

Екзотермічні та ендотермічні реакції. Тепловий ефект реакції

Термохімічні рівняння

Швидкість хімічної реакції

Залежність швидкості реакції від різних чинників

Демонстрації №5

Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу.

Лабораторний дослід №10 «Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.»

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками

Демонстрації №4

Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

Презентація навчальних проектів: «Ендотермічні реакції на службі людині.»;

«Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.»

Урок узагальнення знань з теми «Хімічні реакції»

Контроль знань з теми «Хімічні реакції»

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки (20+4 год.)

Вступ до органічної хімії. Органічні речовини, їх відмінності від неорганічних

Демонстрації №6. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

Вуглеводні. Метан, його фізичні властивості та поширеність у природі

Гомологи метану, їхній склад і структурні формули. Моделі молекул вуглеводнів

Демонстрації №6. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

Фізичні й хімічні властивості та застосування гомологів метану

Демонстрації №7

Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Розв’язання задач

Розв’язання задач

Етен і етин – ненасичені вуглеводні: формули, фізичні й хімічні властивості та застосування

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену

Демонстрації №8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

Природні джерела вуглеводнів

Поняття про спирти. Етанол: фізичні та хімічні властивості, застосування

Отруйність етанолу, його згубна дія на організм людини

Багатоатомні спирти. Гліцерол: фізичні й хімічні властивості, застосування

Лабораторний дослід №11 «Взаємодія гліцеролу з купрум (ІІ) гідроксидом.»

Карбонові кислоти. Етанова кислота: фізичні й хімічні властивості, застосування

Демонстрації

9. Дія етанової кислоти на індикатори.

10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами.

Практична робота № 3 «Властивості етанової кислоти». Інструктаж з БЖ

Поняття про вищі карбонові кислоти. Мило, його склад та мийна дія

Жири: склад, фізичні властивості, біологічна роль

Вуглеводи: глюкоза і сахароза: склад, фізичні й хімічні властивості, поширеність у природі

Лабораторний дослід №12 «Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.»

Крохмаль і целюлоза: склад, фізичні й хімічні властивості, поширеність у природі

Лабораторні досліди №13 «Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).»;

14 «Взаємодія крохмалю з йодом.»

Практична робота № 4 «Виявлення органічних сполук у харчових продуктах». Інструктаж з БЖ

Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків

Природні й синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів

Презентація навчальних проектів: « Дослідження хімічного складу їжі.»; «Хімічний склад жувальних гумок.»; «Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.», «Альтернативні джерела енергії.»

Узагальнення знань з теми «Початкові поняття про органічні сполуки»

Контроль знань з теми «Початкові поняття про органічні сполуки». Письмова робота № 2

Тема 4. Узагальнення знань з хімії (5+1)

Багатоманітність речовин. Значення хімії в житті суспільства

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу

Розвиток хімічної науки в України

Хімічні промисловість України

Презентація навчальних проектів: «Друге життя паперу.»; «Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).», «Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.»; «Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.» , «Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.», «Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.