Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно-тематичне планування 5-9 класи (класи без поділу)

Трудове навчання

Для кого: 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас

30.08.2020

8082

1058

8

Опис документу:
Календарно-тематичне планування для 5-9 класів без поділу на види праці сконцентровано в собі проєкти,які оптимально підійдуть для збірних класів. Розробки з даним календарно-тематичного планування для вчителів з предмету трудове навчання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Розробка

матриці та календарного

планування з трудового

навчання для 5-9 класів

Анотація

Метою базової загальної середньої освіти є розвиток і соціалізація учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких та життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Зазначена мета досягається шляхом залучення учнів на уроках трудового навчання до проектної діяльності як провідного засобу розвитку і навчання учнів, формування у них здатності до самостійного навчання, оволодіння засобами сучасних технологій, умінь конструювати власний процес пізнання і на практиці реалізувати заплановане.

Зміст календарного планування складено на основі Програми затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 з трудового навчання і орієнтовано на формування в учнів ключових і предметних компетентностей, які покликані наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей.

5 клас

Матриця

Кіл-ть

проектів

Об’єкти проект. технолог.

діяльн.

Основні технології

Додаткові технології

К-ть год.

Розділ I. Основи проектування, матеріалознавства

та технологій обробки (64 год.)

Проект 1

Гольниця

Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

Технологія виготовлення аплікації

12

Проект 2

Декоративні квіти

Технологія виготовлення аплікації з природних матеріалів

Технологія «ганутель».

Техніка паперопластики

10

Проект 3

Листівка

Технологія ниткографії

Технологія виготовлення аплікації

10

Проект 4

Підставка під гарячий посуд з термостійким з’єднанням

Технологія плетіння

Техніка «декупаж»

12

Проект 5

Лялька - мотанка

Технологія виготовлення ляльки-мотанки

Технологія виготовлення вишитих виробів.

Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

16

Проект 6

Гарячі напої

Технологія приготування їжі

Технологія формування культури споживання їжі.

4

Розділ II. Технологія побутової діяльності

та самообслуговування (6 год.)

Проект 1

Сервірування святкового столу

Технологія сервірування столу

Технологія формування культури споживання їжі

4

Проект 2

Побутові електроприлади в моєму житті

Технологія безпечного користування електроприладами

2

Разом:

70

Очікувані результати:

Розділ I.

Учень/учениця: знайомиться з правилами внутрішнього розпорядку навчальної майстерні та елементами технологічної діяльності. Знаннєвий компонент: Знає етапи проектування. Розуміє сутність методу фантазування. Називає конструкційні матеріали, необхідні для виготовлення запланованого виробу. Розрізняє і називає інструменти та пристосування для обробки конструкційних матеріалів. Розуміє необхідність дотримання правил безпечної праці та організації робочого місця. Діяльнісний компонент: Дотримується послідовності етапів проектної діяльності. Застосовує метод фантазування під час проектування виробу. Проводить міні-маркетингові дослідження для обґрунтування вибору виробу та його конструкційних особливостей. Розпізнає конструкційні матеріали. Виконує малюнок виробу. Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення. Добирає інструменти та матеріали для виготовлення виробу. Дотримується прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями. Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу. Вирізняє за характерними ознаками технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання. Характеризує різні технології як види декоративно-ужиткового мистецтва. Виготовляє виріб. Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій. Добирає та використовує знаряддя праці під час вирішення практичних завдань. Ціннісний компонент: Робить висновки про необхідність економного використання конструкційних матеріалів. Усвідомлює важливість дотримання безпечних прийомів праці. Усвідомлює значущість виробу, який виготовляється.

Розділ II.

Учень/учениця: Знаннєвий компонент: Знає правила безпечного користування електроприладами. Розрізняє столові прибори. Діяльнісний компонент: Користується побутовими електроприладами, дотримуючись правил безпеки. Розпізнає найпростіші пошкодження побутових електроприладів. Дотримується правильної послідовності дій у разі виявлення пошкоджень чи несправностей побутових електроприладів. Сервірує стіл. Уміло поводиться за столом. Ціннісний компонент Усвідомлює важливість дотримання правил безпечного користування побутовими електроприладами. Усвідомлює важливість дотримання етикету для створення власного позитивного іміджу.

з/п

Тема уроку та її зміст

К-ть

год

Розділ I. Основи проектування, матеріалознавства та технологій обробки (64 год.)

Об’єкт проектної діяльності № 1: Гольниця (12 год.)

Основна технологія: Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом.

Додаткова технологія: Технологія виготовлення аплікації.

1-2

Правила внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні та загальні правила безпечної праці.

Поняття про проектування. Етапи проектування. Вибір об’єкта проектування. Поняття про метод фантазування та його застосування. Проектування форми методом фантазування.

2

3-4

Види конструкційних матеріалів: фанера, тканина. Добір конструкційних матеріалів та інструментів для виготовлення гольниці. Види текстильних волокон. Будова тканини. Розрахунок кількості матеріалів для виготовлення виробу.

2

5-6

Організація робочого місця та безпека праці. Виготовлення шаблонів. Розкроювання деталей виробу. Використання праски, правила безпеки.

2

7-8

Технологічний процес виготовлення гольниці з тканини.

2

9-10

Технологія виготовлення виробу. Характерні ознаки технології виготовлення та оздоблення виробів поширених в регіоні проживання.

2

11-12

Остаточна обробка виробу та оздоблення. Контроль якості виробу. Презентація, самооцінка та оцінювання виробу.

2

Об’єкт проектної діяльності № 2: Декоративні квіти

(10 год.)

Основна технологія: Технологія виготовлення аплікації з природних матеріалів.

Додаткова технологія: Технологія «ганутель». Техніка паперопластики.

13-14

Декоративно-ужиткове мистецтво в окремих країнах. «Ганутель» як декоративна технологія. Вибір об’єкта проектування. Матеріали та інструменти: дріт, нитки. Економне використання матеріалів.

2

15-16

Добір конструкційних матеріалів та інструментів. Проектування форми методом фантазування. Технологічний процес виготовлення декоративних квітів із дроту та ниток. Розрахунок кількості матеріалів для виготовлення виробу.

2

17-18

Організація робочого місця та безпека праці. Технологічний процес виготовлення декоративних квітів із дроту та ниток: намотування пружинок, складання каркасів пелюсток та листків.

2

19-20

Технологічний процес виготовлення декоративних квітів із дроту та ниток: складання каркасів пелюсток та листків, обмотування дротяних каркасів нитками.

2

21-22

Остаточна обробка виробу та оздоблення. Контроль якості виробу. Презентація, самооцінка та оцінювання виробу.

2

Об’єкт проектної діяльності № 3: Листівка (10 год.)

Основна технологія: Технологія ниткографії.

Додаткова технологія: Технологія виготовлення аплікації.

23-24

Ниткографія як вид декоративно-ужиткового мистецтва. Види листівок. Вибір об’єкта проектування. Планування роботи з виконання проекту. Добір конструкційних матеріалів та інструментів. Розрахунок кількості матеріалів для виготовлення виробу.

2

25-26

Основні елементи ниткографії. Поняття композиція. Проектування форми методом фантазування. Графічне зображення візерунку для листівки.

2

27-28

Організація робочого місця та безпека праці. Економне використання конструкційних матеріалів. Виготовлення листівки.

2

29-30

Економне використання конструкційних матеріалів. Виготовлення листівки.

2

31-32

Остаточна обробка та оздоблення листівки. Контроль якості виробу. Презентація, самооцінка та оцінювання виробу.

2

Об’єкт проектної діяльності № 4: Підставка під гарячий посуд з термостійким з’єднанням. (12 год.)

Основна технологія: Технологія плетіння.

Додаткова технологія: Техніка «Декупаж».

33-34

Вибір об’єкта проектування. Послідовність виготовлення виробу. Поняття про метод фантазування та його застосування. Виконання малюнка деталей основними лініями креслення.

2

35-36

Визначення необхідної кількості матеріалу на деталь та виріб. Економне розмічання деталей на фанері. Добір інструментів та пристосувань. Розмічання деталей виробу.

2

37-38

Техніка виготовлення виробу способом плетіння з термостійким з’єднанням. Організація робочого місця та безпека праці.

2

39-40

Технологічний процес виготовлення виробу технікою плетіння.

2

41-42

Оздоблення виробу. Самоконтроль якості роботи.

2

43-44

Остаточне оздоблення виробу. Контроль якості виробу. Презентація, самооцінка та оцінювання виробу.

2

Об’єкт проектної діяльності № 5: Лялька – мотанка (16 год.)

Основна технологія: Технологія виготовлення ляльки-мотанки. Додаткова технологія: Технологія виготовлення вишитих виробів. Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом.

45-46

Лялька – мотанка як самобутнє явище у побуті та мистецтві українців. Обрядово-магічні функції. Види народних ляльок з тканини, їх класифікація і функціональні особливості.

2

47-48

Вибір об’єкта проектування. Планування роботи з виконання проекту. Добір конструкційних матеріалів. Створення ескізу об’єкта проектної діяльності.

2

49-50

Технологія виготовлення ляльки – мотанки з перегином. Підготовка деталей для виготовлення ляльки (тулуб, руки). Економне використання конструкційних матеріалів.

2

51-52

Виготовлення ляльки. Самоконтроль якості виготовлення об’єкта проектної діяльності.

2

53-54

Виготовлення ляльки. Самоконтроль якості виготовлення об’єкта проектної діяльності.

2

55-56

Одяг ляльки, його залежність від українського національного вбрання. Виготовлення елементів одягу ляльки. Оздоблення одягу вишивкою.

2

57-58

Прикраси. Відображення смаків та уподобань автора ляльки – мотанки в її одязі та прикрасах.

2

59-60

Остаточна обробка та оздоблення виробу. Контроль якості виробу. Презентація, самооцінка та оцінювання виробу.

2

Об’єкт проектної діяльності № 6: Гарячі напої (4 год.)

Основна технологія: Технологія приготування їжі.

Додаткова технологія: Технологія формування культури споживання їжі. Технологія безпечного користування електроприладами.

61-62

Культура харчування, її значення для здоров’я людини. Види гарячих напоїв. Правила подачі.

2

63-64

Віртуальна подорож «Традиції чаювання в різних країнах».

2

Розділ II. Технологія побутової діяльності та самообслуговування (6 год.)

Об’єкт проектної діяльності № 1: Сервірування святкового столу (2 год.)

Основна технологія: Технологія сервірування столу.

Додаткова технологія: Технологія формування культури споживання їжі.

65-66

Поняття про сервірування столу. Культура приймання їжі. Етикет за столом.

2

67-68

Столова білизна. Види посуду. Столові прибори. Прийоми складання серветок. Схема сервірування святкового столу.

2

69-70

Види побутових електроприладів та їх призначення. Загальні правила користування побутовими електроприладами.

2

6 клас

Матриця

Кіл-ть

проектів

Об’єкти проектно-технологіч.

діяльності

Основні технології

Додаткові технології

К-ть год.

Розділ I. Основи проектування, матеріалознавства

та технологій обробки (64 год.)

Проект 1

Брелок

Технологія виготовлення виробів із бісеру

8

Проект 2

Декоративні квіти

Технологія виготовлення аплікації з природних матеріалів

Техніка паперопластики

12

Проект 3

Ялинкова прикраса

Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

Технологія аплікації

10

Проект 4

Картина

Технологія ниткографії

Технологія виготовлення вишитих виробів

16

Проект 5

Рамка для фото

Технологія обробки текстильних матеріалів машинним способом

Технологія виготовлення аплікації

14

Проект 6

Бутерброди

Технологія приготування їжі

Технологія формування культури споживання їжі.

4

Розділ II. Технологія побутової діяльності

та самообслуговування (6 год.)

Проект 1

Охайне житло

Технологія догляду за житлом.

2

Проект 2

Здоров’я та краса мого волосся

Технологія догляду за волоссям.

4

Разом:

70

Очікувані результати:

Розділ I.

Учень/учениця: Знаннєвий компонент: Розуміє етапи проектування. Розуміє сутність методу біоформ у створенні (дослідженні) форми виробу. Розуміє моделі-аналоги як історію розвитку технічного об'єкту; розуміє сутність базової моделі.Знає властивості конструкційних матеріалів. Розуміє роль природних матеріалів, як важливого екологічного ресурсу у збереженні довкілля. Розрізняє та називає інструменти та пристосування для обробки конструкційних матеріалів. Має уявлення про масштаб. Діяльнісний компонент: Розрізняє етапи проектної діяльності. Застосовує методи фантазування та біоформ при проектуванні виробу. Розрізняє моделі-аналоги стосовно об’єкта проектування. Добирає конструкційні матеріали залежно від їх властивостей. Читає та виконує зображення плоскої деталі (схеми). Визначає типи деталей. Розрізняє деталі за способом отримання. Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення. Добирає інструменти та матеріали для виготовлення виробу. Дотримується прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями. Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу. Вирізняє технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання за характерними ознаками. Виготовляє виріб. Оздоблює виріб за готовою композицією. Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій. Ціннісний компонент: Висловлює судження щодо цінності конструкційних матеріалів природного походження. Обґрунтовує взаємозв’язок між дотриманням технології виготовлення та якістю виробу. Усвідомлює значення деталі, як частини виробу.

Розділ II.

Учень/учениця: Знаннєвий компонент: Знає правила добору мийних засобів для догляду за різними видами поверхонь. Знає правила безпечного користування мийними засобами та побутовою технікою. Знає, які чинники впливають на стан волосся. Діяльнісний компонент: Читає і розуміє інформацію про товари. Розрізняє та добирає мийні засоби та інструменти для прибирання житла. Визначає комплекс процедур та засобів для догляду за своїм волоссям залежно від його типу. Планує дії по догляду за власним волоссям. Ціннісний компонент Критично ставиться до інформації про товари для збереження здоров’я. Висловлює власну думку щодо важливості для людини гігієни житла. Усвідомлює важливість вибору мийних засобів та їхнього впливу на довкілля. Усвідомлює необхідність догляду за волоссям.

з/п

Тема уроку та її зміст

К-ть

год

Розділ I. Основи проектування, матеріалознавства та технологій обробки (64 год.)

Об’єкт проектної діяльності № 1: Брелок (8 год.)

Основна технологія: Технологія виготовлення виробів із бісеру.

1-2

Брелок як декоративний аксесуар, його функції та призначення. Види брелків. Вибір об’єкта проектування. Обґрунтування етапів проектування обраного об’єкту. Проектування форми методом фантазування. Добір конструкційних матеріалів та інструментів для виготовлення брелока. Добір схеми. Розрахунок кількості матеріалів.

2

3-4

Економне використання конструкційних матеріалів. Технологія виготовлення виробу брелоків з бісеру та способом ліплення. Характерні ознаки технології виготовлення та оздоблення виробів поширених в регіоні проживання.

2

5-6

Плетіння брелока з бісеру на дротяній основі. Ліплення елементів брелока. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

2

7-8

Остаточна обробка виробу та оздоблення. Контроль якості виробу. Презентація, самооцінка та оцінювання виробу.

2

Об’єкт проектної діяльності № 2: Декоративні квіти (12г)

Основна технологія: Технологія виготовлення аплікації з природних матеріалів.

Додаткова технологія: Техніка паперопластики.

9-10

Дослідження методу біоформ у створенні форми виробу. Поняття «базова модель», «моделі-аналоги». Вибір об’єкта проектування. Проектування форми методом фантазування та біоформ. Планування роботи з виконання проекту.

2

11-12

Текстильні матеріали натурального походження, їх властивості та роль у збереженні довкілля. Добір конструкційних матеріалів. Розрахунок кількості матеріалів. Сутність поняття масштаб. Виготовлення шаблонів виробу.

2

13-14

Типи деталей та способи їх отримання. Економне використання матеріалів. Організація робочого місця. Розкроювання деталей.

2

15-16

Підготовка деталей виробу до обробки. Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Характерні ознаки технології виготовлення та оздоблення виробів поширених в регіоні проживання.

2

17-18

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

2

19-20

Остаточна обробка виробу та оздоблення. Контроль якості виробу. Презентація, самооцінка та оцінювання виробу.

2

Об’єкт проектної діяльності № 3: Ялинкова прикраса (10 год.)

Основна технологія: Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом.

Додаткова технологія: Технологія аплікації.

21-22

Історія виготовлення ялинкових прикрас. Звичаї та традиції українського народу у святкуванні зимових свят. Проектування форми методом фантазування та біоформ. Планування роботи з виконання проекту. Добір конструкційних матеріалів та розрахунок кількості матеріалів.

2

23-24

Виготовлення шаблонів об’єкта проектування. Економне використання конструкційних матеріалів. Організація робочого місця та безпека праці. Розкроювання деталей виробу.

2

25-26

Технологічний процес виготовлення прикрас. Підготовка деталей виробу до обробки. Технологічні операції та технології відповідно до обраного об’єкту проектування. Організація робочого місця та безпека праці.

2

27-28

Остаточна обробка виробу та оздоблення об’єкта проектування.

2

29-30

Контроль якості виробу. Обґрунтування взаємозв’язка між дотриманням технологій виготовлення та якістю виробу. Презентація, самооцінка та оцінювання виробу.

2

31-32

Історичні відомості про виникнення дизайну в інтер’єрі. Стилі інтер’єру.. Регіональні особливості оздоблення оселі в національних українських традиціях. Проектування форми методом фантазування та біоформ.

2

33-34

Розробка проектно-технологічної документації. Планування роботи з виконання проекту. Добір конструкційних матеріалів та інструментів. Розрахунок кількості матеріалів.

2

35-36

Способи перенесення візерунка на основу картини. Розмічання та перенесення візерунка. Процес виготовлення об’єкта.

2

37-38

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

2

39-40

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

2

41-42

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

2

43-44

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

2

45-46

Остаточна обробка краю картини. Догляд за предметами інтер’єру. Контроль якості виробу. Презентація, самооцінка та оцінювання виробу.

2

Об’єкт проектної діяльності № 5: Рамка для фото (14 год.)

Основна технологія: Технологія обробки текстильних матеріалів машинним способом.

Додаткова технологія: Технологія виготовлення аплікації.

47-48

Види рамок для фото та матеріали для їх виготовлення. Добір конструкційних матеріалів. Моделі-аналоги. Створення ескізу об’єкта проектної діяльності.

2

49-50

Послідовність виготовлення рамки для фото. Технологічні операції з підготовки текстильних матеріалів для виготовлення виробу.

2

51-52

Технологічний процес виготовлення рамки для фото.

2

53-54

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

2

55-56

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

2

57-58

Оздоблення об’єкту проектування вишивкою та елементами аплікації.

2

59-60

Остаточна обробка виробу. Контроль якості виробу. Презентація, самооцінка та оцінювання виробу.

2

Об’єкт проектної діяльності № 6: Бутерброди (4 год.)

Основна технологія: Технологія приготування їжі.

Додаткова технологія: Технологія формування культури споживання їжі.

61-62

Поживні речовини (білки, жири, вуглеводи та ін.) та їх значення для здоров’я людини. Види бутербродів. Технологія приготування бутербродів. Правила подачі до столу. Безпечні прийоми роботи.

2

63-64

Міні-проект «Улюблені бутерброди моєї родини». Презентація.

2

Розділ II. Технологія побутової діяльності та самообслуговування (6 год.)

Об’єкт проектної діяльності № 1: Охайне житло (2 год.)

Основна технологія: Технологія догляду за житлом.

65-66

Значення гігієни житла для здоров’я родини. Засоби та інструменти для прибирання житла, правила добору та технологія догляду. Безпечне користування мийними засобами та побутовою технікою.

2

Об’єкт проектної діяльності № 2: Здоров’я та краса мого волосся (4 год.)

Основна технологія: Технологія догляду за волоссям.

67-68

Зовнішній вигляд волосся і стан здоров’я людини. Чинники, що впливають на стан волосся. Типи волосся.

2

69-70

Комплекс процедур та засобів для догляду за своїм волоссям. Характеристика товарів для догляду за волоссям.

2

7 клас

Матриця

Кіл-ть

проектів

Об’єкти проект.

технолог.

діяльн.

Основні технології

Додаткові технології

К-ть год.

Розділ I. Основи проектування, матеріалознавства та технологій обробки (31год.)

Проект 1

Блокнот

Технологія

обробки текстильних матеріалів ручним

способом

Техніка «Айріс-фолдінг»

6

Проект 2

Підставка для спецій

Технологія оздоблення мозаїкою

Техніка паперового плетіння

9

Проект 3

Панно

Технологія виготовлення штучних квітів

Технологія ниткографіі.

Технологія вишитих виробів

6

Проект 4

Органайзер

Технологія обробки текстильних матеріалів машинним способом

Технологія виготовлення вишитих виробів.

Технологія виготовлення аплікації

8

Проект 5

Гарніри

Технологія приготування їжі

Технологія формування культури споживання їжі

2

Розділ II. Технологія побутової діяльності

та самообслуговування (4 год.)

Проект 1

Малярні роботи у побуті власними руками

Технологія малярних робіт

2

Проект 2

Я-споживач

Технологія придбання продуктів харчування та інших товарів

2

Ра

зом:

35

Очікувані результати:

Розділ I.

Учень/учениця: Знаннєвий компонент: Розуміє призначення методу фокальних об'єктів. Пояснює сутність моделі-аналогу для проектування виробу. Розуміє вплив властивостей конструкційних матеріалів на технологію обробки. Знає будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних матеріалів. Діяльнісний компонент: Планує власну проектну діяльність. Застосовує методи проектування. Відтворює алгоритм методу фокальних об'єктів для вдосконалення чи створення виробу. Використовує моделі-аналоги для вдосконалення виробу. Характеризує властивості конструкційних матеріалів. Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення. Добирає матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу. Дотримується прийомів роботи з інструментами, пристосуваннями та обладнанням. Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу. Вирізняє за характерними ознаками технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання. Визначає сфери застосування різних видів технологій. Виготовляє виріб. Комбінує композицію для оздоблення виробу. Оздоблює виріб. Розраховує орієнтовну вартість витрачених матеріалів. Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій. Читає та виконує графічне зображення (схеми) на дві площини проекцій (за потреби при виконанні проекту). Розрізняє види механізмів перетворення та передачі руху. Ціннісний компонент: Усвідомлює важливість правильного добору конструкційних матеріалів. Обґрунтовує послідовність виготовлення. Усвідомлює важливість дотримання технологічної послідовності при виготовленні виробу. Усвідомлює важливість грамотного виконання графічного зображення виробу. Робить висновки про роль механізмів у перетворювальній діяльності.

Розділ II.

Учень/учениця: Знаннєвий компонент:Наводить приклади призначення етикеток та екологічних символів.

Наводить приклади застосування відповідних технологій при виконанні малярних робіт Знає про шкідливий вплив фарб і може йому запобігати. Діяльнісний компонент: Читає та розуміє значення спеціальних символів, штрих-кодів. Розрізняє екологічні символи і стандарти якості та безпеки. Добирає матеріали та інструменти для виконання малярних робіт. Ціннісний компонент: Усвідомлює важливість правильного добору матеріалів для малярних робіт з погляду доцільності та безпеки їх використання. Критично ставиться до інформації про товари для збереження здоров’я. Висловлює власні судження про необхідність маркування споживчих товарів. Усвідомлює важливість дотримання рекомендацій щодо утилізації тари.

з/п

Тема уроку та її зміст

К-ть

год

Розділ I. Основи проектування, матеріалознавства та технологій обробки (31 год.)

Об’єкт проектної діяльності № 1: Блокнот (6 год.)

Основна технологія: Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом.

Додаткова технологія: Техніка «Айріс-фолдінг».

1

Історія виникнення блокнотів. Види блокнотів. Вибір об’єкта проектування. Проектування форми методом фокальних об’єктів. Добір конструкційних матеріалів та інструментів для виготовлення для виготовлення об’єкта проектування.

1

2

Технологія виготовлення виробу. Характерні ознаки технології виготовлення та оздоблення виробів поширених в регіоні проживання. Виготовлення основних деталей обраного об’єкта проектування.

1

3

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

1

4

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

1

5

Створення композиції для оздоблення виробу. Оздоблення обраного об’єкта.

1

6

Остаточна обробка виробу та оздоблення. Контроль якості виробу. Захист проекту.

1

Об’єкт проектної діяльності № 2: Підставка для спецій (9 год.Основна технологія: Технологія оздоблення мозаїкою.

Додаткова технологія: Техніка паперового плетіння.

7

Види підставок, їх призначення. Вибір об’єкта проектування. Моделі-аналоги. Графічне зображення. Планування роботи.

1

8

Вибір матеріалів та інструментів для виготовлення об’єкту проектування. Розрахунок кількості матеріалів.

1

9

Виготовлення деталей об’єкта проектування. Економне використання матеріалів.

1

10

Технологія виготовлення виробу. Характерні ознаки технології виготовлення виробів поширених в регіоні проживання.

1

11

Технологічний процес виготовлення деталей виробу.

1

12

Технологічний процес виготовлення деталей виробу.

1

13

Комбінування композиції для оздоблення виробу.

1

14

З’єднання деталей виробу. Остаточне оздоблення виробу.

1

15

Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів. Контроль якості виробу. Захист проекту.

1

Об’єкт проектної діяльності № 3: Панно (6 год.)

Основна технологія: Технологія виготовлення штучних квітів. Додаткова технологія: Технологія ниткографіі.

16

Історичні відомості про виникнення дизайну в інтер’єрі. Панно як сучасний елемент інтер’єрної прикраси. Регіональні особливості оздоблення оселі в національних українських традиціях. Моделі – аналоги. Планування роботи з виконання проекту.

1

17

Способи перенесення візерунка на основу картини. Розмічання та перенесення візерунка.

1

18

Технологічний процес виготовлення обраного об’єкта проектування.

1

19

Технологічний процес виготовлення обраного об’єкта проектування.

20

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування.

1

21

Остаточна обробка краю панно. Захист проекту.

1

Об’єкт проектної діяльності № 4: Органайзер (8 год.)

Основна технологія: Технологія обробки текстильних матеріалів машинним способом. Додаткова технологія: Технологія виготовлення вишитих виробів. Технологія виготовлення аплікації.

22

Види органайзерів та матеріали для їх виготовлення. Вибір об’єкта проектування. Планування роботи з виконання проекту. Використання моделей-аналогів для вдосконалення виробу. Створення ескізу об’єкта.

1

23

Виготовлення шаблонів виробу. Розрахунок необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу.

1

24

Розкроювання деталей об’єкта проектування. Економне використання матеріалів.

1

25

Сфери застосування різних видів технологій для виготовлення виробу.

1

26

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування.

1

27

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування.

1

28

Оздоблення проекту проектування вишивкою та елементами аплікації.

1

29

Остаточна обробка виробу. Захист проекту.

1

Об’єкт проектної діяльності № 5: Гарніри (2 год.)

Основна технологія: Технологія приготування їжі.

Додаткова технологія: Технологія формування культури споживання їжі.

30

Види гарнірів та їх значення у харчуванні людини. Технологія приготування гарнірів.

1

31

Міні-проект «Колекція рецептів гарнірів». Презентація.

1

Розділ II. Технологія побутової діяльності та самообслуговування (4 год.)

Об’єкт проектної діяльності № 1: Малярні роботи у побуті власними руками (2 год.)

Основна технологія: Технологія малярних робіт.

Додаткова технологія: Технологія догляду за житлом.

32

Технологічний процес виконання малярних робіт у побуті. Безпека використання.

1

33

Профілактичні дії щодо попередження шкідливого впливу фарб на здоров’я людини.

1

Об’єкт проектної діяльності № 2: «Я - споживач» (2 год.)

Основна технологія: Технологія придбання продуктів харчування та інших товарів.

34

Види спеціальних символів та штрих-кодів на продуктах харчування та їх значення для збереження здоров’я людини.

1

35

Маркування споживчих товарів.

1

8 клас

Матриця

Кіл-ть

проектів

Об’єкти проектно-технологіч.

діяльності

Основні технології

Додаткові технології

К-ть год.

Розділ I. Основи проектування, матеріалознавства

та технологій обробки (31 год.)

Проект 1

Скринька

Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом

Технологія плетіння (папіроплетіння)

6

Проект 2

Декоративна ваза

Технологія оздоблення мозаїкою

Техніка «Пейп-арт»

9

Проект 3

Панно

Технологія виготовлення штучних квітів.

Техніка паперова флористика

10

Проект 4

Страви української кухні

Технологія приготування їжі.

Технологія формування культури споживання їжі.

6

Розділ II. Технологія побутової діяльності

та самообслуговування (4 год.)

Проект 1

«Моя зачіска»

Технологія добору зачіски.

2

Проект 2

«Мій одяг – мій імідж»

Технологія добору одягу та взуття і догляду за ними.

2

Разом:

35

Очікувані результати:

Розділ I.

Учень/учениця: Знаннєвий компонент: Пояснює добір методів проектування. Розуміє комбінаторику як провідний метод у створенні форми виробу. Має уявлення про сучасні технології виготовлення конструкційних матеріалів. Пояснює будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних матеріалів. Діяльнісний компонент: Визначає завдання та планує проектну діяльність. Добирає та застосовує методи проектування для вирішення завдань. Застосовує прийоми комбінаторики у процесі проектування виробу. Використовує моделі-аналоги для аналізу та подальшого компонування об'єкта проектування. Добираючи конструкційні матеріали, враховує їхні переваги та недоліки. Розраховує та планує орієнтовну вартість витрачених матеріалів. Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення. Добирає матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу. Дотримується прийомів роботи з інструментами, пристосуваннями та обладнанням. Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу. Вирізняє за характерними ознаками технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання. Виготовляє виріб. Створює композицію для оздоблення виробу. Оздоблює виріб. Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій. Читає та виконує графічне зображення (схеми) на три площини проекцій (за потреби при виконанні проекту). Характеризує принцип дії машини. Ціннісний компонент: Обґрунтовує доцільність визначеного плану дій. Висловлює судження про добір конструкційних матеріалів на основі певних критеріїв. Усвідомлює вплив матеріалів хімічного походження на здоров’я людини. Висловлює судження щодо вибору форми та оздоблення виробу. Оцінює виконання технологічних операцій та усуває недоліки. Усвідомлює важливість безвідходного виробництва.Усвідомлює важливість уміння читати креслення. Усвідомлює важливість машини, як складової частини розвитку техніки (технологій).

Розділ II.

Учень/учениця: Знаннєвий компонент: Знає види одягу та взуття, технологію догляду за ними. Називає засоби догляду за одягом та взуттям. Знає, як за допомогою рослинних натуральних засобів зміцнити волосся та змінити його колір. Діяльнісний компонент: Добирає одяг та взуття з урахуванням власних параметрів та потреб. Доглядає за одягом, взуттям та дотримується відповідних санітарно-гігієнічних вимог. Добирає зачіску відповідно до форми обличчя. Розрізняє та добирає рослинні засоби для догляду за волоссям. Ціннісний компонент: Усвідомлює важливість догляду за одягом і взуттям. Критично ставиться до використання одягу й взуття залежно від потреб та санітарно-гігієнічних вимог. Висловлює судження про переваги натуральних рослинних засобів у догляді за волоссям.

з/п

Тема уроку та її зміст

К-ть

год

Розділ I. Основи проектування, матеріалознавства та технологій обробки (31 год.)

Об’єкт проектної діяльності № 1: Скринька (6 год.)

Основна технологія: Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом.

Додаткова технологія: Технологія плетіння (папіроплетіння)

1

Поняття комбінаторика. Добір конструкційних матеріалів та інструментів для виготовлення об’єкта проектування. Розрахунок кількості матеріалів для виготовлення виробу. Планування роботи з виконання проекту.

1

2

Конструювання виробу. Проеціювання на три площини проекції. Характерні ознаки технології виготовлення та оздоблення виробів поширених в регіоні проживання.

1

3

Процес виготовлення основних деталей обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

1

4

Способи з'єднання стінок скриньки. Створення композиції для оздоблення. Самоконтроль якості

1

5

Технологічний процес виготовлення скриньки: виготовлення елементів з'єднання.

1

6

Остаточна обробка виробу та оздоблення. Контроль якості виробу. Презентація, самооцінка та оцінювання виробу.

1

Об’єкт проектної діяльності № 2: Декоративна ваза (9 год.)

Основна технологія: Технологія оздоблення мозаїкою.

Додаткова технологія: Техніка «Пейп-арт».

7

Застосування методу комбінаторики у процесі проектування виробу. Моделі-аналоги виробу. Вибір об’єкта проектування. Планування роботи з виконання проекту. Вибір матеріалів та для виготовлення об’єкту проектування.

1

8

Технічне конструювання. Конструювання форми та створення композиції оздоблення проектного виробу.

1

9

Технологічний процес виготовлення виробу. Організація робочого місця та безпека праці.

1

10

Економне використання конструкційних матеріалів та безвідходне виробництво. Технологія виготовлення виробу. Характерні ознаки технології виготовлення виробів поширених в регіоні проживання.

1

11

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування.. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

1

12

Технологічний процес виготовлення виробу. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

1

13

Технологічний процес виготовлення виробу. Комбінування композиції для оздоблення виробу.

1

14

Оздоблення обраного об’єкта проектування.

1

15

Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів. Контроль якості виробу. Презентація, самооцінка та оцінювання виробу.

1

Об’єкт проектної діяльності № 3: Панно (10 год.)

Основна технологія: Технологія виготовлення штучних квітів.

Додаткова технологія: Техніка паперова флористика.

16

Історичні відомості про виникнення декоративного мистецтва виготовлення штучних квітів. Регіональні особливості оздоблення оселі в національних українських традиціях.

1

17

Моделі – аналоги. Планування роботи з виконання проекту. Добір конструкційних матеріалів та інструментів. Розробка композиції.

1

18

Виготовлення елементів панно. Організація робочого місця та безпека праці.

1

19

Технологічний процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

1

20

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування.

1

21

Технологічний процес виготовлення обраного об’єкта проектування.

1

22

Технологічний процес виготовлення обраного об’єкта проектування.

1

23

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

1

24

Остаточна обробка краю панно. Догляд за предметами інтер’єру. Контроль якості виробу.

1

25

Обґрунтування взаємозв’язка між дотриманням технологій виготовлення та якістю виробу. Презентація, самооцінка та оцінювання виробу.

1

Об’єкт проектної діяльності № 4: Страви української кухні. (6 год.)

Основна технологія: Технологія приготування їжі.

Додаткова технологія: Технологія формування культури споживання їжі.

26

Страви української кухні. Звичаї та традиції національної кухні.

1

27

Технологія приготування українських страв. Правила подачі до столу.

1

28

Технологія приготування українських страв. Правила подачі до столу.

1

29

Міні-проект «Традиційні українські страви в нашій сім’ї».

1

30

Міні-проект «Традиційні українські страви в нашій сім’ї».

1

31

Презентація та захист проекту.

1

Розділ II. Технологія побутової діяльності та самообслуговування (4 год.)

Об’єкт проектної діяльності № 1: «Моя зачіска»(2 год.)

Основна технологія: Технологія добору зачіски.

32

Способи догляду за волоссям та правила добру зачіски.

1

33

Рослинні натуральні засоби зміцнення та фарбування волосся.

1

Об’єкт проектної діяльності № 2: «Мій одяг – мій імідж»

(2 год.)

Основна технологія: Технологія добору одягу та взуття і догляду за ними.

34

Види одягу та взуття, санітарно-гігієнічні вимоги та технологія догляду за ними.

1

35

Правила добору одягу та взуття з урахуванням власних параметрів та потреб.

1

9 клас

Матриця

Кіл-ть

проектів

Об’єкти проектно-технологіч.

діяльності

Основні технології

Додаткові технології

К-ть год.

Розділ I. Основи проектування, матеріалознавства

та технологій обробки (32 год.)

Проект 1

Вироби в етнічному стилі

Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

Техніка «Пейп-арт», «Джутова філігрань». Технологія виготовлення аплікації

15

Проект 2

Нове життя старим речам.

Технологія обробки матеріалів машинним способом

Технологія виготовлення в’язаних виробів. Технологія виготовлення вишитих виробів

17

Розділ II. Технологія побутової діяльності

та самообслуговування (3 год.)

Проект 1

«Мій власний стиль»

Технологія проектування власного стилю.

Технологія добору зачіски.

3

Ра

зом:

35

Очікувані результати:

Розділ I.

Учень/учениця: Знаннєвий компонент: Знає властивості та сфери застосування сучасних конструкційних матеріалів. Розуміє біоніку як науку про створення механізмів, пристроїв, технічних об'єктів чи технологій, ідея яких запозичена із живої природи. Характеризує будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних матеріалів. Пояснює застосування автоматичних пристроїв у технологічних процесах, побуті. Діяльнісний компонент: Характеризує результати проектування на кожному етапі та зіставляє їх із запланованими. Застосовує елементи біоніки у процесі створення форми виробу. Обґрунтовує доцільність вибору конструкційних матеріалів. Оцінює об'єкт проектування з використанням аналогів. Розраховує орієнтовний бюджет проекту. Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення. Добирає матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу. Дотримується прийомів роботи з інструментами, пристосуваннями та обладнанням. Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу. Вирізняє за характерними ознаками технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання. Виготовляє виріб. Створює композицію для оздоблення виробу. Оздоблює виріб.Характеризує сфери застосування електрифікованих знарядь праці. Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій. Читає та виконує кресленик деталей виробу та технічний рисунок (за потреби при виконанні проекту). Розпізнає автоматичний пристрій за принципом його дії. Ціннісний компонент: Усвідомлює доцільність застосування методів проектування для вирішення завдань. Прогнозує якість виготовлення, вартість та сферу застосування виробу у залежності від вибору конструкційних матеріалів. Обґрунтовує власні судження щодо галузей застосування конструкційних матеріалів. Оцінює результати власної діяльності. Усвідомлює важливість вторинної переробки сировини. Усвідомлює значення стандартів у процесі створення графічної документації. Усвідомлює важливість автоматики у побуті та виробництві.

Розділ II.

Учень/учениця: Знаннєвий компонент: Називає основні стилі одягу. Знає і називає види одягу. Діяльнісний компонент: Виконує проект зі створення власного стилю в одязі. Уміє добирати одяг відповідно до особливостей своєї фігури, поєднувати види одягу тощо. Добирає краватки та зав’язує їх різними способи. Ціннісний компонент: Усвідомлює власний стиль в одязі.

з/п

Тема уроку та її зміст

К-ть

год

Розділ I. Основи проектування, матеріалознавства та технологій обробки (31 год.)

Об’єкт проектної діяльності № 1: Вироби в етнічному стилі (15 год.)

Основна технологія: Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом.

Технологія виготовлення штучних квітів.

Додаткова технологія: Техніка «Пейп-арт», «Джутова філігрань». Технологія виготовлення аплікації.

1

Конструкційні матеріали та їх властивості Особливості конструкційних матеріалів як один із чинників, що характеризує матеріали, які використовують для виготовлення виробів в етнічному стилі. Сучасні конструкційні матеріали. Використання сировини вторинної переробки. Економне використання матеріалів.

1

2

Стилі інтер’єру та одягу (історичний, сучасний, етнічний) Етнічний стиль. Види етнічних стилів одягу (грецький, єгипетський, африканський, індійський, східний, японський), їх особливості. Поєднання мотивів різних етнічних стилів.

1

3

Український етнічний стиль. Із історії виникнення українського етнічного стилю. Національний костюм. Регіональні ознаки українського етнічного стилю одягу. Аксесуари та прикраси в українському етнічному стилі. Український етнічний стиль інтер’єру, його ознаки та особливості.

1

4

Вибір етнічного стилю та виробу для виготовлення, оцінка об’єкту проектування з використанням аналогів. Біоніка як наука про створення об’єктів та технологій, ідея яких запозичена із живої природи. Застосування елементів біоніки у процесі створення форми виробу. Розрахування орієнтовного бюджету проекту. Планування роботи з виконання проекту.

1

5

Характерні ознаки виготовлення об’єкта проектування поширених в регіоні проживання. Виконання техніко-технологічної документації. Значення стандартів у процесі створення графічної документації.

1

6

Застосування автоматичних пристроїв у технологічних процесах, побуті. Процес виготовлення основних деталей. Організація робочого місця та безпека праці.

1

7

Прогнозування якості та сфери застосування виробу у залежності від вибору конструкційного матеріалу. Процес виготовлення обраного об’єкта проектування.

1

8

Сфери застосування електрифікованих знарядь праці. Процес виготовлення обраного об’єкта проектування.

1

9

Технологічний процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

1

10

Технологічний процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

11

Технологічний процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

1

12

Технологічний процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

1

13

Створення композиції для оздоблення виробу. Оздоблення обраного об’єкта проектування.

1

14

Оздоблення обраного об’єкта проектування. Обґрунтування та аналіз щодо галузей застосування конструкційних матеріалів для виготовлення обраного об’єкту проектування.

1

15

Остаточна обробка виробу та оздоблення. Контроль якості виробу. Презентація, самооцінка та оцінювання виробу. Захист проекту.

1

Об’єкт проектної діяльності № 2: Нове життя старим речам (17 год.)

Основна технологія: Технологія обробки матеріалів машинним способом.

Додаткова технологія: Технологія виготовлення в’язаних виробів. Технологія виготовлення вишитих виробів. Технологія оздоблення одягу.

16

Апсайклінг та його визначення як напряму екодизайну в сучасній індустрії моди. Історія виникнення апсалкінгу. Види технологій (газетоплетіння, печворк, арт-пластика, пейп-арт, ганутель, та ін.) Види вторинної сировини для використання у виробництві виробів для побутового вжитку. Матеріали, інструменти та обладнання для оновленого виду виробів.

1

17

Вибір об’єкта проектування. Планування роботи з виконання проекту. Вибір матеріалів та інструментів для виготовлення об’єкту проектування на основі певних критеріїв. Технічне конструювання. Розрахунок кількості матеріалів для виготовлення виробу, визначення бюджету проекту.

1

18

Технології для виготовлення об’єкта проектування характерні для регіону проживання. Виготовлення шаблонів деталей виробу.

1

19

Підготовка деталей виробу. Економне використання конструкційних матеріалів та безвідходне виробництво. Підготовка деталей виробу до обробки. Організація робочого місця та безпека праці.

1

20

Технологія виготовлення об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

1

21

Доцільність вибору технологічних операцій під час виготовлення об’єкта проектування. Процес виготовлення об’єкта проектування.

1

22

Процес виготовлення об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

1

23

Процес виготовлення об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

1

24

Процес виготовлення об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

1

25

Процес виготовлення об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

1

26

Процес виготовлення об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

1

27

Процес виготовлення об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

1

28

Процес виготовлення об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

1

29

Комбінування композиції для оздоблення виробу. Характерні ознаки технології оздоблення виробів поширених в регіоні проживання.

1

30

Характеристика матеріалів для оздоблення виробу. Оздоблення обраного об’єкта проектування.

1

31

Остаточна обробка та оздоблення обраного об’єкта проектування. Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів.

1

32

Контроль якості виробу. Оцінка якості виготовлення, вартості та сфери застосування у залежності від вибору конструкційних матеріалів. Презентація, самооцінка та оцінювання виробу. Захист проекту.

1

Розділ II. Технологія побутової діяльності та самообслуговування (3 год.)

Об’єкт проектної діяльності № 1: «Мій власний стиль» (3 год.)

Основна технологія: Технологія проектування власного стилю.

Додаткова технологія: Технологія добору зачіски.

33

Мода та стиль. Види одягу. Напрямки сучасних модних тенденцій. Поняття «гардероб». Типи фігур людей залежно від постави.

1

34

Колір та малюнок в одязі, способи візуальної корекції недоліків фігури. Добір одягу відповідно до особливостей своєї фігури.

1

35

Аксесуари в одязі. Види краваток, та способи їх зав’язування.

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.