Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 11 классе 2020 – 2021 н. р.

Російська мова

Для кого: 11 Клас

10.08.2020

855

52

0

Опис документу:
Повне календарне планування уроків російської мови в 11 класі шкіл з українською мовою навчання. Містить параметри перевірки знань, технологічну карту, відомості з культури мовлення. Складене за Програмою факультативного курсу для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання «Російська мова» Давидюк Л. В. (Лист МОН України від 04.08.2017 № 1/11-7845). За підручником «Російська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту). 11 клас» Баландіной Н. Ф. (Харків: «Ранок», 2019).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематическое планирование

уроков русского языка

в 11 классе

2020 – 2021 н. р.

Учитель ______________________________

Всего – 35 часов (1 час в неделю)

Речевая линия (специальные уроки) – 9 ч.

Языковая линия 20 ч.

Програма. Російська мова. Для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Факультативний курс. / Укладач: Л. В. Давидюк. – Лист МОН України від 04.08.2017 № 1/11-7845. –

Сайт МОНУ http://www.mon.gov.ua

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv

Баландіна Н. Ф. Російська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. Освітиз навчанням укр. мов. – Харків: Вид-во «Ранок», 2019

11 клас

Параметри перевірки

I

II

Знання з мови та мовні вміння

2

2

Аудіювання

1

Говоріння:

діалог

1*

усний переказ

1*

усний твір

1*

Письмо:

списування

зорово-слуховий диктант

1

слуховий диктант

1

письмовий переказ

письмовий твір

1

Загальна кількість показників

3

10

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Параметри перевірки

Кількість за програмою

Дати проведення

1 с.

2 с.

1 с.

2 с.

Контрольна робота з теми № 1.

Тестові завдання

1

Контрольна робота з теми № 2.

Тестові завдання

1

Контрольна робота з теми № 3.

Тестові завдання

1

Контрольна робота з теми № 4.

Тестові завдання

1

Аудіювання

1

Діалог

1*

Усний переклад

1*

Усний твір

1*

Зорово-слуховий диктант

1

Слуховий диктант

1

Письмовий твір

1

Загальна кількість показників

3

8

Перевірка зошитів

4

5

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

1.

Вступ.

Розвиток російської мови.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

синтаксис. ПунктуацІя

ТЕКСТ

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

2.

Текст і його основні ознаки. Типи мовного висловлювання (розповідь, опис, міркування, розповідь з елементами опису і міркування, міркування з елементами опису і розповіді).

Ознаки тексту: інформативність, зв'язність, членімість, завершеність, тема і основна думка.

3.

Підтекст, підтекстова інформація.

4.

Вимоги до розгортання основної частини тексту. Кінцівка і її призначення в тексті.

5.

Способи та засоби зв'язку речень у тексті.

6.

РМ

Розвиток мовлення. Читання мовчки і вголос художніх, публіцистичних, науково-популярних текстів різних жанрів.

7.

Контрольна робота №1 з теми «Вступ. Текст».

Тестові завдання.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

РЕЧЕННЯ. Просте РЕЧЕННЯ

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

8.

Речення. Характер вираження в реченні ставлення до дійсності. Мета висловлювання.

Речення позитивні і негативні, розповідні, питальні, окличні.

9.

Головні та другорядні (у тому рахунку відокремлені) члени речення.

10.

РМ

Розвиток мовлення. Відтворення (детальний і стислий переказ) художніх і публіцистичних текстів.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

11.

Пунктуація простого ускладненого речення.

12.

Контрольний зорово-слуховий диктант.

13.

Контрольна робота №2 з теми «Речення. Просте речення». Тестові завдання.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

реЧЕННЯ. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

14.

Складне речення. Складні сполучникові та безсполучникові речення.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

15.

Складносурядне речення, смислові відношення між його частинами, які виражаються сурядними сполучниками.

16.

Пунктуація складносурядного речення.

17.

Складнопідрядне речення, смислові відношення між його частинами, які виражаються підрядними сполучниками.

18.

Пунктуація складнопідрядного речення з одним і кількома підрядними частинами.

19.

РМ

Розвиток мовлення. Складання та розігрування діалогів з опорою на тексти різних жанрів і типів мовлення, з урахуванням комунікативного завдання, особливостей мовленнєвої ситуації та життєвого досвіду учнів.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

20

Безсполучникове складне речення, смислові частини між його частинами.

21.

Пунктуація безсполучникового складного речення, синонімія зі складними реченнями інших видів.

22.

РМ

Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

23.

Складні речення з різними видами зв'язку, розділові знаки в них.

24.

Контрольна робота №3 з теми «Речення. Складні речення». Тестові завдання.

Аудіювання.

КК. Уміння вчитися, математична компетентність.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

повторенНЯ

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

25.

Повторення і узагальнення вивченого з фонетики, орфоепії та орфографії.

КК. Спілкування державною та рідною мовами, уміння вчитися, математична та інформаційно-цифрова компетентності.

НЛ-2. «Громадянська відповідальність».

26.

Повторення і узагальнення вивченого з лексикології. Лексикологічні норми.

27.

Повторення і узагальнення вивченого зі словотворення та орфографії.

28.

Повторення і узагальнення вивченого з морфології та орфографії. Морфологічні норми.

29.

Повторення і узагальнення вивченого з синтаксису та пунктуації. Синтаксичні норми.

30.

Контрольний слуховий диктант.

31.

Контрольна робота №4 з теми «Повторення».

Тестові завдання.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Розвиток мовлення (мовленнєва лінія)

32.

Узагальнення і систематизація основних орфоепічних і граматичних норм російської мови, що відрізняються від норм української мови.

33.

РМ

Розвиток мовлення. Складання ділових паперів: заяви, автобіографії, резюме.

34.

РМ

Розвиток мовлення. Складання ділових паперів: апеляції, розписки.

35.

Узагальнення вивченого матеріалу в кінці року. Підбиття підсумків.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.