Календарні плани за новою програмою

Опис документу:
календарні плани складені згідно за новою програмою, містять усі лабораторні, практичні уроки, навчальні проекти. Також є державні вимоги до учнів. Складений 1,5 год на тиждень, разом 52 години. Містить 2 контрольні на рік (в кожному семестрі по одній)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

уроку

Тема уроку

Практична / лабораторна робота. Демонстрація

Державні вимоги до теми / примітки

Дата

1

ВСТУП

Інструктаж з БЖ. Хімія – природнича наука. Короткі відомості з історії хімії.

Учень

/учениця:

називає основне обладнання кабінету хімії, лабораторний посуд;

2

Речовини та їх перетворення в навколишньому світі

Демонстрації: 1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах.

знає і розуміє правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті;

3

Інструктаж БЖ

Практичні робота 1.

Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я.

висловлює судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку.

4

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Фізичні тіла. Матеріали. речовини

5

Молекули. Атоми.

6

Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії

Демонстрації:
3-7. Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

Домашній експеримент

1. Взаємодія харчової соди з соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

2. Очищення води від накипу фільтруванням після її кипятіння.

7

Інструктаж БЖ. Фізичні властивості речовин

Л/д 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків

8

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей

9

Інструктаж БЖ

Практичні робота 2. Розділення неоднорідної суміші.

ТЕМАТИЧНА

10

Атом, його склад

11

Хімічні елементи, їх назви і символи

12

Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Структура періодичної системи

Демонстрація 9. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

13

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

14

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини

15

Інструктаж БЖ

Лабораторний дослід 2. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

16

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи, їх розміщення в періодичній системі

Демонстрація 8. Зразки металів і неметалів

ТЕМАТИЧНА

17

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів

18

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Зв'язок між розміщенням елемента у періодичній системі та його валентністю

19

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою

20

Масова частка елемента в складній речовині

21

Розвязування задач
1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.
2. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

22

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин.

23

Інструктаж БЖ

Практична робота 3.

Дослідження фізичних і хімічних явищ

24

Узагальнення знань з теми ,,Початкові хімічні поняття

25

Контрольна робота

ТЕМАТИЧНА

26

Узагальнення знань за 1 семестр

Державні вимоги до теми 1. Початкові хімічні поняття

Учень/учениця:

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;

описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами, явища, які супроводжують хімічні реакції;

наводить приклади металічних і неметалічних елементів, простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, метали й неметали, атоми, молекули;

пояснює зміст хімічних формул;

використовує періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси і валентності елементів;

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів;

визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою, масову частку елемента в складній речовині;

спостерігає хімічні явища й описує спостереження, формулює висновки;

уміло поводиться з лабораторним обладнанням;

дотримується інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті;

виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;

висловлює судження про багатоманітність речовин.

Державні вимоги до теми 2. Кисень

називає склад молекули води;

наводить приклади водних розчинів; формули кислот і основ;

описує поширеність води у природі, фізичні властивості води;

розрізняє розчинник і розчинену речовину;

обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;

складає рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;
обчислює масову частку і масу розчиненої речовини в розчині;

виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини;

розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги;

оцінює роль води в життєдіяльності організмів;

висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та їх охорону від забруднень;

використовує набуті знання та навички в побуті та для збереження довкілля.

Тема уроку

Практична / лабораторна робота. Демонстрація

Примітки

Дата

27

ТЕМА 2. КИСЕНЬ

Повітря, його склад

28

Оксисен. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню

29

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння

Демонстрація 10. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин

30

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрації:

11. Добування кисню з гідроген пероксиду.
12. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

13. Доведення наявності кисню.

Дом. експеримент:

3. Дія гідроген пероксиду на сирі та відварені овочі, м’ясо.

31

Інструктаж БЖ

Практична робота 4. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності

32

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення

Демонстрація 14. Спалювання простих і складних речовин

33

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання)

34

Взаємодія кисню із складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози)

35

Умови виникнення та припинення горіння. Маркування небезпечних речовин

Демонстрація 15. Маркування небезпечних речовин

36

Колообіг оксисену у природі. Озон. Проблема чистого повітря

37

Застосування та біологічна роль кисню

38

Узагальнення знань з теми ,,Кисень

39

Контрольна робота

ТЕМАТИЧНА

40

ТЕМА 3. ВОДА

Вода, склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода - розчинник

41

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина

Демонстрації:

16. Виготовлення розчинів.

17. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

18. Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

42

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину

43

Розрахункові задачі: обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині

Домашній експеримент: виготовлення водного розчину кухонної солі

44

Інструктаж БЖ

Лабораторний дослід 5: виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин

45

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти і основи. Поняття про індикатори

46

Інструктаж БЖ

Лабораторний дослід 6: випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами

47

Практичне заняття. Виконання вправ

48

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі

49

Узагальнення знань з теми ,,Вода

50

Контрольна робота

51

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення

52

Очищення водойм на водоочисних станціях та в домашніх умовах

ТЕМАТИЧНА

Домашній експеримент 5: очищення води кип’ятінням і за допомогою побутового фільтру

Орієнтовні об’єкти екскурсій

Хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Пожежне депо. Водоочисна станція.

7 клас

(2015 – 2016 н.р.)

(усього 52 години,

1,5 год на тиждень,

із них 5 год – резервних)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»