! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Календарні плани для сьомого класу

Опис документу:
7 клас 1,5 + 0,5 год на тиждень, разом 70 год Речовини та їх перетворення в навколишньому світі. Інструктаж з БЖД. Л/д 1-2. Дослідження будови полум’я. Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин. Навчальні проекти 1-2. Історичне значення вогню.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

7 клас

1,5 + 0,5 год на тиждень, разом 70 год

уроку

Тема уроку

Практична / лабораторна робота. Демонстрація

Примітка

Дата

А

Б

1

ВСТУП

Вступний інструктаж з БЖД. Хімія – природнича наука. Короткі відомості з історії хімії.

2, 3

Речовини та їх перетворення в навколишньому світі. Інструктаж з БЖД. Л/д 1-2. Дослідження будови полум’я. Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин. Навчальні проекти 1-2. Історичне значення вогню.

Демонстрації: 1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах.

4

Інструктаж з БЖД

Практичні робота 1.

Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій

4

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми.

5

Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії

Демонстрації:
5-9. Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

6

Інструктаж БЖ. Фізичні властивості речовин

Л/д 3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків

7

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей

8

Інструктаж БЖ

Практичні робота 2. Розділення сумішей

ТЕМАТИЧНА

9

Атом, його склад

10

Практичне заняття. Виконання вправ

11

Хімічні елементи, їх назви і символи

12

Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Структура періодичної системи

Демонстрація 3. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

13

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

14

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини

15

Розв’язування вправ. Хімічні формули

16

Інструктаж БЖД

Лабораторний дослід 4. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

17

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи, їх розміщення в періодичній системі

Демонстрація 4. Зразки металів і неметалів

18

Узагальнення знань. Розвязування вправ

19

Контрольна робота 1. Початкові хімічні поняття

Тематична

20

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів

21

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Зв'язок між розміщенням елемента у періодичній системі та його валентністю

22

Практичне заняття. Виконання вправ

23

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою

24

Обчислення молекулярної маси сполук

25

Масова частка елемента в складній речовині

26

Розвязування розрахункових задач 1-3

27

Виконання вправ. Самостійна робота

28

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин.

29

Навчальні проекти 3-6. Хімічні явища у природі.

Хімімічні явища у побуті.

Використання х.я. у художній творчості й народних ремеслах

30

Інструктаж БЖД

Практична робота 3.

Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів

31, 32

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. / Схема хімічної реакції

Демонстрація 5

ТЕМАТИЧНА

33

Інструктаж з БЖД.

ТЕМА 2. КИСЕНЬ

Повітря, його склад

34

Оксисен. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню

35

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрації:

6. Добування кисню з гідроген пероксиду.
7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

8. Доведення наявності кисню.

36

Інструктаж БЖ

Практична робота 4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, збирання і доведення його наявності

37

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення

Демонстрація 9. Спалювання простих і складних речовин

38

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання)

39

Складання рівнянь сполучення і розкладу

40

Взаємодія кисню із складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози)

41

Розв’язування задач. Виконання вправ

42

Колообіг оксисену у природі. Озон. Проблема чистого повітря

Навчальні проекти 7-8. Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її

43

Застосування та біологічна роль кисню

44

Узагальнення знань з теми ,,Кисень”

45

Контрольна робота 2. Кисень

ТЕМАТИЧНА

46

ТЕМА 3. ВОДА

Вода, склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода - розчинник

47

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина

48

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину

49

Розрахункові задачі 4: обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині

50

Практичне заняття. Виконання вправ

51

Інструктаж БЖД

Практична робота 5. виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин

ТЕМАТИЧНА

52, 53

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти і основи. Поняття про індикатори

Демонстрації:

10. Виготовлення розчинів.

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

12. Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

54

Інструктаж БЖ

Лабораторний дослід 10: випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами

55

Практичне заняття. Виконання вправ

56, 57

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі

Навчальні проекти 9-13

58

Розвязування вправ, обчислення задач

59

Узагальнення знань з теми ,,Вода”

60

Контрольна робота 3. Вода

61

Проблема чистої води.

62

Охорона водойм від забруднення

63, 64

Очищення водойм на водоочисних станціях та в домашніх умовах

Домашній експеримент 2: очищення забрудненої води

65

Практичне заняття, виконання вправ

66

Узагальнення вивченого за навчальний рік

ТЕМАТИЧНА

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток особистості на всіх вікових етапах життя»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись