Календарне планування з МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА для учня с ООП 1 клас (педагогічний патронтаж)

Музика

Для кого: 1 Клас

16.10.2021

58

2

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування для учня 1 класу ООП ускладненої нозології (ДЦП+РВ) на 2021-2022 н.р. з МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (17 годин, 0,5 годин на тиждень) складено відповідно до типової освітньої програми Міністерства освіти і науки України Інституту спеціальної педагогіки НАПН України початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план

з МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

для індивідуального навчання

(педагогічного патронтажу)

учня 1 класу

______________________________________

2021-2022 н.р.


Пояснювальна записка

Календарно-тематичне планування для учня 1 класу ________________________________ на 2021-2022 н.р. з МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (17 годин, 0,5 годин на тиждень) складено відповідно до типової освітньої програми Міністерства освіти і науки України Інституту спеціальної педагогіки НАПН України початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями.

Навчання з предмету Музичне мистецтво навчання спрямоване на формування базових освітніх компетентностей та загальний естетичний розвиток учня:

- розвиток чуттєво-емоційного сприйняття навколишнього світу скрізь призму музичного мистецтва;

- сприяння розвитку образного мислення, уяви, загальних та музичних здібностей учня;

- виховання ціннісного ставлення до музичного мистецтва.

Корекційна спрямованість навчання Музичного мистецтва полягає у:

- корекції недоліків пізнавальної діяльності учня шляхом систематичного, цілеспрямованого розвитку уміння слухати і визначати джерела музичних звуків, музичні інструменти, типи і форми музики;

- розвиток різних функцій мовлення дитини в процесі опанування творчої діяльності;

- виправлення недоліків моторно-рухової сфери в процесі музикування;

- розвиток емоційно-естетичного ставлення до творів музичного мистецтва в процесі їх сприймання;

- виховання основних моральних та комунікативних якостей особистості.

Календарно-тематичний план розроблено з урахуванням принципів доступності, достатності, послідовності, науковості і системності навчання.

Календарно-тематичне планування подається у вигляді таблиці, що містить шість колонок. Перша колонка - уроку п/п, друга - дата проведення уроку, третя – кількість годин на вивчення теми. У четвертій колонці наводяться зміст навчального матеріалу, у п’ятій - спрямованість корекційно-розвивальної роботи, яка уможливлюється змістом та організацією навчання, у шостій колонці – Примітки, які робить вчитель у процесі роботи.









1 клас

(17 годин, 0,5 годин на тиждень)


І семетр

уроку


Дата уроку

К-ть

годин

Зміст навчального матеріалу

Орієнтовні навчальні досягнення учня

Примітки

1

09.09.21

1

Музика в школі. Музика як урок та як вид мистецтва. Способи орієнтування у навчальному просторі. Прослуховування «Мак» (обр. Я.Степовий).

Учень:
- має уявлення про музику як навчальний предмет у школі;
ає уявлення про основні джерела музики без засвоєння термінології;

- слухає звуки музики;

- за допомогою вчителя розрізняє на слух звучання дитячих шумових і музичних інструментів;

- за допомогою вчителя намагається співати округлим та протяжним звуком;

- має уявлення про українські народні пісні;

- за допомогою вчителя добирає до
змісту пісні відповідний малюнок,
картинку, картку тощо.


2

23.09.21

1

Джерела музичних звуків (знайомство з музичними інструментами та технічними засобами). Дитячі шумові (металофон, брязкальця, бубон, барабан, дзвіночки ) інструменти. Музикування.


3

07.10.21

1

Звуки живої природи. Прослуховування «Зайчику, зайчику», Я.Степовий.


4

04.11.21

1

Звук голосу. Прослуховування «Осінь ходить по лісах», О.Тилічеєва.


5

18.11.21

1

Дитячі шумові (металофон, брязкальця, бубон, барабан, дзвіночки ) та музичні інструменти (сопілка). Музикування.


5

02.12.21

1

Українські народні інструменти: бандура, сопілка, бубон, особливості їх звучання. Українська народна пісня «Ходить гарбуз по городу».


7

16.12.21

1

Елементарні правила слухання музики. Прослуховування В.Моцарт, Балет «Маленькі дрібнички».













ІІ семестр

уроку


Дата уроку

К-ть

годин

Зміст навчального матеріалу

Орієнтовні навчальні досягнення учня

Примітки

8

13.01.22

1

Емоційне реагування на музичні звуки (радість, смуток, співпереживання, страх). Прослуховування П.Чайковський «Марш дерев’яних солдатиків».



9

27.01.22

1

Прослуховування «Новорічна», А.Філіпенко, Г.Бойко.


10

10.02.22

1

Музика вокальна та інструментальна. Прослуховування «Зайчику, зайчику», Я.Степовий.


11

24.02.22

1

Правила співу. Прослуховування «Котику сіренький»; «Мак» (обр. Я.Степовий).


12

10.03.22

1

Навички правильного дихання. «По малину в сад підемо», А.Філіпенко, Т.Волгіна.



13

24.03.22

1

Слухова увага та зосередженість в процесі слухання музичних звуків. «Дрібушечки», Я.Степовий.



14

14.04.22

1

Роль музики в житті людини. Прослуховування «Калачі», А.Філіпенко, Г.Демченко.



15

28.04.22

1

Особливості музичних звуків (гучні й тихі). «Сорока-ворона». «Вийди, вийди, сонечко».



16

12.05.22

1

Особливості музичних звуків (високі й низькі). «Сорока-ворона».



17

26.05.22

1

Особливості музичних звуків (короткі та довгі). «Вийди, вийди, сонечко».



Орієнтовні навчальні досягнення учня на кінець року:

 • має елементарні уявлення про урики музики та правила поведінки на них;

 • позитивно реагує на звуки музики;

 • може зосереджуватись в процесі слухання;

 • під керівництвом вчителя сприймає, слухає, ідентифікує та розрізняє звуки музики і живої природи;

 • під керівництвом вчителя слухає, ідентифікує та намагається використовувати музичні інструменти;

 • за підтримки дорослого може зосереджуватися в процесі слухання;

 • за підказкою вчителя намагається контролювати власні емоції;

 • намагається відтворювати ритмічні малюнків;

 • намагається розвивати співочє дихання;

 • під контролем вчителя застосовує навички правильного дихання, певних знань, умінь та навичок співу;

 • розширення словникового запасу;

 • вдосконалення дрібної моторики рук та моторного праксису;

 • розвиток усіх видів сприймання (зорового, слухового, дотикового і кінестетичного (рухового);

 • розвиток вищих психічних функцій (уваги, мислення, пам'яті).









Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.