Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування з МАТЕМАТИКИ для учня с ООП 1 клас (педагогічний патронтаж)

Математика

Для кого: 1 Клас

16.10.2021

36

3

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування для учня 1 класу з ООП ускладненої нозології (ДЦП+РВ) на 2021-2022 н.р. з предмету МАТЕМАТИКА (35 годин, 1 година на тиждень) складено відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України, Інституту спеціальної педагогіки НАПН України для молодших класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку (Королько Н.В.).

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план

З МАТЕМАТИКИ

для індивідуального навчання

(педагогічного патронтажу)

учня 1 класу

______________________________________

2021-2022 н.р.


Пояснювальна записка

Календарно-тематичне планування для учня 1 класу ________________________________ на 2021-2022 н.р. з предмету МАТЕМАТИКА (35 годин, 1 година на тиждень) складено відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України, Інституту спеціальної педагогіки НАПН України для молодших класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку (Королько Н.В.).

Навчання математиці спрямоване на те, щоб:

 • сформувати в учня кількісні, просторові і часові уявлення, опанування якими дає їм можливість адаптуватися до життя у суспільстві;

 • навчити виконувати арифметичні дії;

 • ознайомитися з найпростішими величинами та одиницями їх вимірювання;

 • навчити застосовувати набуті знання й уміння під час розв’язування арифметичних задач;

 • сформувати вміння розв’язувати прості та складені арифметичні задачі;

 • креслити прямі лінії, відрізки, будувати прості геометричні фігури, розпізнавати їх властивості.

Процес навчання математики безпосередньо пов’язаний з розв’язуванням специфічного завдання – корекцією та розвитком пізнавальної діяльності, особистісних якостей дитини, формуванням вмінь планувати свою діяльність, здійснювати контроль та самоконтроль, а також вихованням наполегливості, допитливості, терплячості, працьовитості.

Вивчення математичного матеріалу відбувається досить повно і закінчено. При такому розташуванні матеріалу оволодіння математичними знаннями відбувається поступово, при чому нумерація чисел, складність арифметичних дій в кожному концентрі розширюється.

Календарно-тематичний план розроблено з урахуванням принципів доступності, достатності, послідовності, науковості і системності навчання.

Календарно-тематичне планування подається у вигляді таблиці, що містить шість колонок. Перша колонка - уроку п/п, друга - дата проведення уроку, третя – кількість годин на вивчення теми. У четвертій колонці наводяться зміст навчального матеріалу, у п’ятій - спрямованість корекційно-розвивальної роботи, яка уможливлюється змістом та організацією навчання, у шостій колонці – Примітки, які робить вчитель у процесі роботи.


1 клас

(35 годин, 1 година на тиждень)

І семестр


уроку


Дата уроку

К-ть

годин

Зміст навчального матеріалу

Орієнтовні навчальні досягнення учня

Примітки16

І. Властивості предметів


Учень:

- розпізнає та показує кольори спектра;

- визначає колір предметів;

- вибирає за зразком;

- находить предмет за кольором.


1.


01.09.21

1

Поняття про колір. Ознайомлення з основними кольорами спектра, а також з білим і чорним кольорами.

2.


08.09.21

1

Поняття про величину: великий-малий, більший-менший, однакові.

Учень:

- знає величину предметів;

- розпізнає розмір предметів;

- знаходить предмети означеної величини і розміру;

- наводить приклади предметів означеного розміру;

- вибирає за зразком та словесною інструкцією;

- порівнює предмети за величиною на «око», накладанням, прикладанням.

- порівнює два предмети за розміром.

3.

15.09.21

1

Поняття про величину: високий-низький, вищий-нижчий, однакові висоти.

4.

22.09.21

1

Поняття про величину: широкий-вузький, ширший-вужчий, однакові за шириною.

5.

29.09.21

1

Поняття про величину: довгий-короткий, довший-коротший, однакової довжини.

6.

06.10.21

1

Поняття про кількість: багато-мало, багато-один.

Учень:

- визначає задану кількість предметів;

- наводить приклади;

- знаходить запропоновану кількість предметів;

- порівнює дві предметні.

7.

13.10.21

1

Поняття про кількість: більше-менше, порівну, стільки ж.

8.

20.10.21

1

Форма предметів: кругла, квадратна (куля, куб).

Учень:

- визначає форму предметів;

- знаходить предмет означеної форми;

- вибирає предмети за формою;

- обстежує форму предметів зором, дотиком.

9.

03.11.21

1

Просторові уявлення: близько-далеко, ближче-далі, тут-там.

Учень:

- розуміє і показує основні положення предметів у просторі, на площині відносно себе, по відношенню один одного;

- орієнтується на сторінках зошита, аркуші паперу.

10.

10.11.21

1

Просторові уявлення: верхній-нижній, вгорі-внизу, вище-нижче.

11.

17.11.21

1

Просторові уявлення: передній-задній, вперед-назад, спереду-ззаду.

12.

24.11.21

1

Просторові уявлення: під, біля, над, між, за, перед, на, в.

13.

01.12.21

1

Поняття про масу: важкий-легкий, важчий-легший.

Учень:

- знає масу предметів;

- порівнює предмети за масою шляхом зважування їх на долонях.

14.

08.12.21

1

Часові поняття: вчора, сьогодні, завтра.

Учень:

- знає частини доби;

- називає частини доби, їх послідовність;

- визначає частини доби на основі спостереження за ознаками природи.


15.

15.12.21

1

Часові поняття: день, ніч, ранок, вечір. Доба.

16.

22.12.21

1

Геометричні фігури: круг, квадрат, трикутник.

Учень:

- розпізнає геометричні фігури;

- наводить приклади предметів означеної форми;

- знаходить означені фігури за зразком і самостійно.

17.

29.12.21

1

Узагальнюючий урок
ІІ семестр

уроку


Дата уроку

К-ть

годин

Зміст навчального матеріалу

Орієнтовні навчальні досягнення учня

Примітки18

ІІ. Нумерація та арифметичні дії в межах 5. (1, 2, 3, 4, 5)


18.

19.01.22

1

Кількісні поняття: багато-мало, багато-один. Число і цифра 1.

Учень:

- визначає кількість предметів, зображених на малюнках в межах 5;

- співвідносить кількість реальних предметів з числом і цифрою в межах 5;

- знає цифри 1, 2, 3, 4, 5, 0.

- лічить елементи множин, які сприймає на слух, дотик, рух в межах 5;

- здійснює лічбу в прямому і зворотному порядку в межах 5;

- визначає місце числа в числовому ряді і відношення між суміжними числами;

- здійснює порядкову лічбу в межах 5 з допомогою;

- здійснює перетворення множин;

- виконує арифметичні дії додавання та віднімання в межах 5 за зразком, словесною інструкцією на наочному матеріалі;

- порівнює за кількістю дві групи предметів;

- уявляє, що кількість предметів не залежить від їх кольору, розміру.

19.

26.01.22

1

Число і цифра 2. Відповідність числа і предметної множини. Співвіднесення числа, цифри і предметної множини.

20.

02.02.22

1

Утворення числа 2. Склад числа 2. (складання з двох одиниць, розкладання на дві одиниці).
Поняття про дію додавання. Знак додавання (+).
Додавання: 1+1=2.

21.

09.02.22

1

Числовий ряд 1, 2. (Пряма і зворотна лічба). Порядкова лічба: перший, другий.

22.

16.02.22

1

Порівняння чисел 1 і 2. Більше-менше, стільки ж. Знак дорівнює (=). 1=1; 2=2.

23.

23.02.22

1

Поняття про дію віднімання. Знак віднімання (). Віднімання: 21=1. Додавання і віднімання в межах 2.

24.

02.03.22

1

Число і цифра 3. Співвіднесення числа, цифри і предметної множини.

25.

09.03.22

1

Числовий ряд 1, 2, 3. (Пряма і зворотна лічба). Порядкова лічба: перший, другий, третій. Порівняння чисел 1, 2, 3.

26.

16.03.22

1

Склад числа 3 (1 і 2; 2 і 1; 1, 1 і 1). Додавання і віднімання одиниці в межах 3.

27.

23.03.22

1

Додавання і віднімання в межах 3.

28.

06.04.22

1

Число і цифра 4. Співвіднесення числа, цифри і предметної множини.

29.

13.04.22

1

Числовий ряд 1, 2, 3, 4. Пряма і зворотня лічба. Порядкова лічба: перший, другий, третій, четвертий.

30.

20.04.22

1

Склад числа 4 (3 і 1, 1 і 3; 2 і 2; 1, 1, 1, 1). Додавання і віднімання одиниці в межах 4.


31.

27.04.22

1

Число і цифра 5. Співвіднесення числа, цифри і предметної множини.

32.

04.05.22


Числовий ряд 1, 2, 3, 4, 5 (Пряма і зворотна лічба). Порядкова лічба. Порівняння чисел 1, 2, 3, 4, 5.

33.

11.05.22

1

Склад числа 5 (4 і 1; 1 і 4; 3 і 2; 2 і 3; 1, 1, 1, 1). Додавання і віднімання одиниці в межах 5.

34.

18.05.22

1

Додавання і віднімання в межах 5.

35.

25.05.22

1

Числовий ряд 1, 2, 3, 4, 5. Порівняння чисел 1, 2, 3, 4, 5. Додавання і віднімання в межах 5.Орієнтовні навчальні досягнення учня на кінець року:

 • знає колір, величину, масу, розміри, форму предметів;

 • порівнює предмети за величиною, розміром, масою «на око», накладанням, прикладанням на долонях;

 • визначає форму знайомих предметів;

 • знає положення предметів у просторі та на площині відносно себе та один одного; слова, що їх позначають;

 • визначає положення предметів у просторі відносно себе, а також розміщує предмети у зазначене положення;

 • знає частини доби, їх послідовність; дні: вчора, сьогодні, завтра;

 • знає кількісні, порядкові числівники, цифри в межах 5, склад чисел 2, 3, 4, 5;

 • вміє писати цифри 1, 2, 3, 4, 5, співвідносити кількість предметів з відповідним числом і цифрою;

 • знає назви та знаки арифметичних дій додавання та віднімання;

 • перелічує, відлічує предмети, виконує і записує дії додавання та віднімання чисел в межах 5;

 • розв’язує задачі на знаходження суми, остачі, виконуючи практичні дії, записує розв’язування задачі у вигляді приклада;

 • впізнає, називає, класифікує геометричні фігури.


Орієнтовні показники стану сформованості життєвої компетентності учнів на кінець року:

 • здатність проявляти зацікавленість до уроків математики;

 • здатність слухати вчителя і виконувати його завдання;

 • здатність усвідомлювати правила поведінки на уроці;

 • здатність сприймати кількість, простір, величину;

 • здатність проводити операції над множинами;

 • здатність розпізнавати геометричні фігури.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.