Зараз в ефірі:
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Календарне планування уроків зарубіжної літератури (10 клас) на 1 семестр 2021-2022 н.р. (2 години) з компетентностями

Зарубіжна література

Для кого: 10 Клас

11.09.2021

242

15

0

Опис документу:

У 1 семестрі маю 2 години, в 2-му - 1 годину. Врахуйте, ймовірно Вам необхідно буде внести правки.)

Легкого нам навчального року )

  • Читання повинно виконувати три основні завдання: дати людині знання, розуміння, активний настрій у роботі над самоосвітою. (М. А. Рубакін)

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури

на І семестр

10 класПрим


Розділ. Тема урокуКомпетентності

Дата


ВСТУП. ОРИГІНАЛЬНА І ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

1


Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важливий складник вітчизняної культури й чинник формування української нації.
ТЛ Автор, читач, художній переклад, діалог культур. 
ЛК Використання Інтернету для розширення кола читання. 
УС Українські бібліотеки. Електронні ресурси українських бібліотек.

 розуміє значення художньої літератури для розвитку суспільства та особистості;

 знає особливості художнього перекладу, його різновиди;

 з’ясовує сутність діалогу автора й читача, діалогу культур у процесі читання художньої літератури;

 уміє користуватися фондами бібліотек, зокрема електронних мережевих бібліотек;

 усвідомлює духовні цінності, утілені у творах літератури й мистецтва;

07.09

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

2


Стародавня Греція. Етапи й шедеври античності (огляд).
Гомер (приблизно VIII ст. до н. е.). «Одіссея» (1-2 уривки за вибором учителя). Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї».

ТЛ Міф, епічна поема.

 дає стислу характеристику літератури античності та Відродження;

 називає видатних представників античної та ренесансної культур;

10.09

3


Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості. Засудження беззаконня, насильства й несправедливості та самовпевненості й марнославства. Образ Одіссея.

 аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, особливості композиції, проблематику поеми «Одіссея»;

 визначає міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї»;

14.09

4


Італія. Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники. Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури.

 знає основні відомості про Данте;

 розуміє вплив творчості Данте на українську літературу й світовий літературний процес;

17.09

5


Данте Аліґ’єрі (1265 – 1321)«Божественна комедія» (Пекло, І, V). Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми.

 характеризує концепцію світу і людини в «Божественній комедії»;

 висловлює ставлення до літературних персонажів;


21.09

6-7


Концепція світу й людини. Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору.

 висловлює судження щодо проблем праведного благочестивого життя

24.09

28.09

8


Англія. Ренесанс в Англії. Здобутки й представники.
Вільям Шекспір (1564  1616)«Гамлет».Здобутки драматургії В. Шекспіра. Філософські та моральні проблеми в трагедії «Гамлет». Провідні мотиви твору. ЛК Утілення поем Гомера і Данте, трагедії В. Шекспіра у творах мистецтва. УС Українські переклади творів. Уплив літератури античності й Відродження на українську літературу. Гомерівські, дантівські й шекспірівські мотиви у творчості українських поетів.

Один із монологів Гамлета напам’ять (за вибором учителя).

 знає основні відомості про В. Шекспіра;

 розуміє вплив творчості Гомера, Данте і В. Шекспіра на українську літературу й світовий літературний процес;

 аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, особливості композиції, проблематику трагедії «Гамлет»;

 характеризує образ Гамлета, жанрову своєрідність твору;

 аргументує, чому образ Гамлета став «вічним»;


01.10

9


Розвиток мовлення №1 (у). Гамлет – вічний образ світової літератури. Багатогранність шекспірівських характерів. ТЛ Вічний образ, трагедія.

 характеризує образ Гамлета, жанрову своєрідність твору;

 аргументує, чому образ Гамлета став «вічним»;


05.10

10


Контрольний твір №1 за трагедією Вільяма Шекспіра «Гамлет».


08.10

11


Позакласне читання №1. Ніл Ґейман. Повість «Кораліна». Особливості стилю автора (чарівні елементи, дзеркальність образів, динамізм оповіді, іронія та ін.).


12.10

ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ.

12-13


Специфіка переходу від романтизму до реалізму.
Німеччина. Романтизм у Німеччині. Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму. Віхи мистецького шляху. ТЛ Гротеск, фантастика, соціальна сатира.

 розуміє особливості розвитку романтизму, специфіку його течій у національних літературах і творчості митців;

15.10

19.10

14


Ернст Теодор Амадей Гофман  «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету й композиції повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». Гротескні образи. Викривальний зміст твору. Символіка.

 виявляє жанрові ознаки прочитаного твору;

 визначає особливості взаємодії різних елементів (романтичних і реалістичних) у творі письменника;

 аналізує провідні теми, проблеми, мотиви;

 коментує, характеризує, інтерпретує образи персонажів та засоби їх створення;

22.10

15-17


Росія. Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Лірика Ф. М. Тютчева (1803 – 1873) й А. А. Фета (1820 – 1892) (огляд).Художня довершеність творів. ТЛ Психологізм.

 виявляє особливості індивідуального стилю митців;

 зіставляє образи, засоби виразності;

 виявляє традиції й новаторство митців на тлі літературного процесу;

02.11

05.11

09.11

18


США. Розвиток романтизму в США, видатні представники.
Волт Вітмен (1819 – 1892)«Листя трави» (1-2 уривки за вибором учителя). Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. Зв’язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави». ТЛ Верлібр. УС Майстерність українських перекладачів ліричних творів. Уплив В. Вітмена на українську поезію.

Напам’ять один уривок за вибором учня.

 виявляє особливості індивідуального стилю митця;

 зіставляє образи, засоби виразності;

 виявляє традиції й новаторство митця на тлі літературного процесу;

12.11

19


Образ ліричного героя. Символи. Традиції й художнє новаторство В. Вітмена.

 коментує, характеризує, інтерпретує образи персонажів та засоби їх створення

16.11

20


Розвиток мовлення №2. Захист проектів «Пісня про себе»


19.11

21


Контрольна робота №2 з тем «Золоті сторінки далеких епох», «Поезія й проза пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX ст.»


23.11

РОМАН XIX СТ.

22-

23


Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність. ТЛ. Роман та його різновиди, індивідуальний стиль. Ідейно-естетичні погляди та творчий шлях Оскара Вайльда.

 знає історію формування жанру роману у світовій літературі, його різновиди;

 розуміє специфіку розвитку роману в XIX ст., називає його жанрові ознаки;

26.11

30.11

24


Англія.

Оскар Вайльд.  «Портрет Доріана Грея».
Особливості композиції роману «Портрет Доріана Грея». Передмова.

 виявляє ознаки типовості образів у реалістичному романі;

 характеризує й порівнює романні образи у зв’язках із дійсністю, середовищем, світоглядними шуканнями митців;

03.12

25


Система образів. Еволюція образу головного героя.

 на підставі прочитаних творів виокремлює ознаки різновидів;

 зіставляє образи персонажів;

14.12

26


Роль фантастики у творі. Символіка. Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману.

 висловлює судження щодо порушених у романах проблем;

 дає оцінку героям, використовуючи навички критичного мислення;

17.12

27


Розвиток мовлення №3. Дискусія за романом Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»: «Краса – явище моральне, аморальне чи «по той бік добра і зла?» Екранізації романів XIX ст.


21.12

28


Контрольна робота №3. Твір-роздум за романом Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»


24.12

29


Позакласне читання №2. Бойн Дж. «Хлопчик у смугастій піжамі»


28.12Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.