Календарне планування. Українська мова та читання ( За програмою О.Я.Савченко ). 2 клас. Для шкіл з російською мовою навчання.

Опис документу:
Українська мова та читання ( За програмою О.Я.Савченко ) За підручником «Українська мова та читання» з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти в 2 частинах, 2 клас. Авт. О.Коваленко. Харків. Видавництво « Ранок», 2019. 5 годин на тиждень 1 семестр

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Українська мова та читання

( За програмою О.Я.Савченко )

За підручником «Українська мова та читання» з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти в 2 частинах, 2 клас.

Авт. О.Коваленко.

Харків. Видавництво « Ранок», 2019.

5 годин на тиждень

1 семестр

п/п

Дата

Зміст уроку

Підру-чник

Зміст навчання

1.

Знайомство з підручником. Вступ до теми.

Здрастуй, школо! Здрастуй , клас!

А.Музичук «Кличе вересень до школи»

3 - 5

Слухання – розуміння українського мовлення вчителя:

розуміння завдань, пояснень, запитань, інструктажів.

Звертання до ровесників, дорослих (будує діалог), щоб привітатись.

2.

Здрастуй, школо! Здрастуй ,клас!

Алфавіт.

3 - 5

Ознайомлення з українським алфавітом (у порівнянні з російським). Знаходження букв, які відрізняються в обох мовах.

Ознайомлення з буквами однаковими за написанням, але різними за звуковим значенням: букви е, и, щ (позначення цією буквою твердих звуків [шч]).

Вживання великої літери в іменах і прізвищах.

3.

Клас. Шкільне приладдя.

6 - 7

Слухання низки слів різних тематичних груп і класифікація їх.

4.

Клас. Шкільне приладдя.

Слова ввічливості.

6 - 7

Звертання до ровесників, дорослих (будує діалог), щоб дізнатися, чи є той чи інший предмет.

Доповнення речень за малюнками.

5.

Повторюємо . Школа. Шкільне приладдя.

8 - 9

Вправляння у виразності читання, правильно інтонувати початок і кінець речення з огляду на розділові знаки.

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

6.

Родина.

А.Костецький «Все починається з мами».

10 - 11

Вправляння у виразності читання, відпрацюванні умінь голосом передавати почуття, настрій героїв; правильно інтонувати початок і кінець речення з огляду на розділові знаки.

Складання розповідей про себе, свою родину.

7.

Родина.

О.Буцень « Маленькі помічники».

10 - 11

Слухання-розпізнавання текстів різних жанрів: невеликих оповідань, прислівїв.

Складання і запис речень, складених колективно за опорними словами.

8.

Професії.

12 – 13

Списування слів.

Слухання низки слів різних тематичних груп і класифікація їх.

9.

Професії.

В.Сухомлинський « Моя мама пахне хлібом».

12 – 13

Вправляння в орієнтації змісту тексту: знаходження у тексті відповідей на питання.

Створення простих медіапродуктів з допомогою інших.

10.

Інструменти.

В.Ладижець « Шило», «Ножичок». Г.Бойко .Загадки.

14 - 15

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

Списування слів, речень.

Створення невеликих та нескладних за змістом висловлювань, запис їх.

Слухання низки слів різних тематичних груп і класифікація їх.

11.

Повторюємо. Професії. Інструменти.

І.Кульська « Наперсток».

Ю.Тувім « Усі для всіх».

16 - 17

Звертання до ровесників, дорослих (будує діалог), щоб: запитати про когось, щось (одержати інформацію).

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

Дослідження значень специфічних літер української мови ( и, і, ).

Створення невеликих та нескладних за змістом висловлювань.

12.

Пори року. Місяці. Дні тижня.

За П.Наговіциним « Брат ».

18 - 19

Розрізнення значення слів, що є міжмовними омонімами (неделя – неділя, луна (месяц) – луна (эхо) і под.).

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

Вправляння у виразності читання, відпрацюванні умінь голосом передавати почуття, настрій героїв; правильно інтонувати початок і кінець речення з огляду на розділові знаки.

13.

Пори року. Місяці. Дні тижня.

18 - 19

Слухання і виявлення істинних і хибних тверджень.

Розвиток оперативної пам’яті: запам’ятовування слів, сприйнятих на слух .

14.

Осінь.

Я.Щоголів « Осінь ».

20 - 21

Слухання-розуміння віршів, народних прикмет.

Визначення в почутому цікавої, корисної інформації, повідомлення її однокласникам (сусіду по парті); пояснення, чому зацікавила інформація.

Читання напам’ять вірша.

Складання розповіді за змістом малюнка і опорними словами .

15.

Фрукти й городина.

М.Сингаївський « Вересень».

В.Сухомлинський « Я вирощу внучку, дідусю».

22 - 23

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

Слухання-розуміння віршів, оповідань.

Переказування прочитаного тексту.

Запис слів в алфавітному порядку.

16.

Кольори. Овочі та фрукти.

Т.Коломієць « Олівці».

24 - 25

Розуміння завдань, пояснень, запитань, інструктажів.

Звертання до дорослих (будує діалог), щоб:

запитати про когось, щось (одержати інформацію);

запитати дозволу;

повідомити про своє бажання щось зробити.

Побудова розповіді за аналогією до поданого зразка.

Спостереження за вимовою приголосних твердих і м’яких, які розрізняються в російській та українській мовах.

17.

Робота в полі.

А.Музичук « Запитав у поля вітер…».

Прислівя.

26 - 27

Спостереження над різницею у вимові голосних і приголосних звуків.

Правильно наголошує слова.

Правильне інтонування речень різних за метою та способом висловлення.

Спостереженняза вимовою і позначенням на письмі твердих приголосних Б П В М Ф Р та Ж Ч Ш в кінці слів (відсутність м’якого знака).

Вправляння в орієнтації змісту тексту: знаходження у тексті відповідей на питання.

18.

У полі. Рослини.

І.Січовик « Ти, журавлику, літаєш…».

28 - 29

Списування слів, речень.

Спостереження над різницею у вимові голосних і приголосних звуків.

Порівняння з вимовою слів російської мови.

19.

У полі. Рослини.

Українська народна казка « Без труда нема плода».

28 - 29

Опрацювання творів усної народної творчості (українські народні казки).

Вправляння у вибірковому читанні.

20.

У саду.

Ю.Гойда « Дідусь».

30 - 31

Дослідження значень специфічних літер української мови (ґ, и, е, є, і, ї).

Народна культура українців: обереги (хата).

Спостереження за логікою викладу в тексті.

Вправляння в орієнтації змісту тексту: знаходження у тексті відповідей на питання.

21.

Знаряддя праці.

Загадки.

32 - 33

Слухання – розуміння українського мовлення вчителя.

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

Слухання низки слів різних тематичних груп і класифікація їх.

Звертання до ровесників, дорослих (будує діалог), щоб:

запитати про когось, щось (одержати інформацію);

запитати дозволу;

повідомити про своє бажання щось зробити.

Чітка вимова звуків позначених буквами о, а.

Апостроф.

22.

Повторюємо. Поле. Сад. Город. Знаряддя праці.

М.Герасименко « Як і домовились».

34 - 35

Вправляння у виразності читання, відпрацюванні умінь голосом передавати почуття, настрій героїв; правильно інтонувати початок і кінець речення з огляду на розділові знаки.

Ознайомлення зі звуковим значенням нових букв (різних за написанням але однакових за звуковим значенням): ґ, є.

Списування слів, речень.

23.

У лісі. Рослини.

В.Чухліб « Лісова дивина».

36 - 38

Вправляння у виразності читання, відпрацюванні умінь голосом передавати почуття, настрій героїв; правильно інтонувати початок і кінець речення з огляду на розділові знаки.

Вправляння в орієнтації змісту тексту: знаходження у тексті відповідей на питання (опис героїв, діалоги тощо);

Вправляння у вибірковому читанні.

24.

У лісі. Рослини.

36 - 38

Знаходження

букв, які відрізняються в обох мовах. Ознайомлення з буквами однаковими за написанням, але різними за звуковим значенням: чітка вимова звуків позначених буквами о, а.

Списування тексту.

25.

У лісі. Гриби.

Т.Коломієць « Я ходив сьогодні в ліс».

М.Підгірянка. Загадка.

39 - 40

Буквосполучення ьо. М’яка вимова приголосних перед ьо під час читання складів, слів.

Списування тексту.

Звертання до ровесників, дорослих (будує діалог), щоб:

висловити своє ставлення до когось, чогось щодо прочитаної книги, дитячого журналу, переглянутого мультфільму, реклами, життєвих ситуацій, подій тощо;

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

26.

У лісі. Звірі.

Г.Демченко « Білочка».

41 - 43

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

Побудова розповіді за аналогією до поданого зразка (прочитаного тексту).

Створення невеликих та нескладних за змістом висловлювань, запис їх.

27.

У лісі. Звірі.

Українська народна казка « Дві білки й лисиця».

41 - 43

Переказування прочитаного тексту (уривку) або сприйнятого на слух.

Висловлення власного ставлення до вчинка героя твору.

28.

Комахи.

М.Підгірянка . Загадка.

44 - 46

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

Створення невеликих та нескладних за змістом висловлювань, запис їх.

Читання слів із африкактами [дж], [дз], [дз´].

29.

Комахи.

В.Сухомлинський « Два метелики».

44 - 46

Читання слів із африкактами [дж], [дз], [дз´].

Розвиток оперативної пам’яті: запам’ятовування слів, сприйнятих на слух (до 8) та 2-4-рядків віршів.

Вправляння у виразності читання, відпрацюванні умінь голосом передавати почуття, настрій героїв; правильно інтонувати початок і кінець речення з огляду на розділові знаки.

30.

Птахи.

І.Величко «В теплі краї»

47 - 49

Створення невеликих та нескладних за змістом висловлювань, запис їх.

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

31.

Птахи.

Є.Шморгун « Горіх»

47 - 49

Вправляння в орієнтації змісту тексту: знаходження у тексті відповідей на питання (опис героїв, діалоги тощо).

Вправляння у вибірковому читанні.

Читання слів із африкактами [дж], [дз], [дз´].

Списування тексту.

32.

Повторюємо. Будь природі другом!

А.Камінчук «Батьківщина»

В.Сухомлинський « Соромно перед соловейком»

50 - 51

Слухання низки слів різних тематичних груп і класифікація їх.

Спостереження над різницею у вимові голосних і приголосних звуків. Чергування приголосних.

Ознайомлення із текстом-розповіддю (зв’язність і логіка викладу, заголовок).

Побудова рекламних проспектів про пам’ятки свого міста (села).

33.

Моя Батьківщина. Державний Гімн України.

В.Новомирова «Батьківщина»

52 – 53

Читання напам’ять Державного Гімну України.

Закріплення і розширення знань, засвоєних у 1 класі, про Україну як багатонаціональну державу, про українську мову як державну, столицю України – Київ.

34.

Моя Батьківщина.

52 – 53

Слухання низки слів різних тематичних груп і класифікація їх.

Закріплення і розширення знань, засвоєних у 1 класі, про Україну як багатонаціональну державу, про українську мову як державну, столицю України – Київ.

35.

Українські письменники.

Л.Полтава « Біля портрета»

54 - 55

Закріплення і розширення знань, засвоєних у 1 класі про українську мову як державну.

Вправляння у виразності читання, відпрацюванні умінь голосом передавати почуття, настрій героїв; правильно інтонувати початок і кінець речення з огляду на розділові знаки.

36.

Українські письменники.

Т.Шевченко «Тече вода з-під явора…»

54 - 55

Вправляння у виразності читання, відпрацюванні умінь голосом передавати почуття, настрій героїв; правильно інтонувати початок і кінець речення з огляду на розділові знаки.

Читання напам’ять вірша.

37.

Українські письменники.

І.Франко «Аж ось в безмірному просторі…».

Леся Українка «Вже сонечко в море сіда…»

54 - 55

Вибір заголовка із запропонованих та його запис.

Зображення видатних історичних діячів і письменників на українських купюрах.

Вправляння у виразності читання, відпрацюванні умінь голосом передавати почуття, настрій героїв; правильно інтонувати початок і кінець речення з огляду на розділові знаки.

38.

Міста й ріки України.

О.Лупій «Рано, рано сонце встало…».

56 - 57

Вживання великої літери на початку речення та іменах і прізвищах, кличках тварин, назв міст і сіл.

Списування тексту.

39.

Міста й ріки України.

« Дністер»( Легенда).

56 - 57

Визначення в прочитаному цікавої, корисної інформації, повідомлення її однокласникам (сусіду по парті); пояснення, чому зацікавила інформація.

Списування тексту.

40.

У місті. У селі.

58 - 60

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

Складання розповіді за змістом малюнка.

41.

У місті. У селі.

За І.Сенченком « Яке ж це сіно – сама суха трава»

58 - 60

Слухання низки слів різних тематичних груп і класифікація їх.

Створення невеликих та нескладних за змістом висловлювань, запис їх.

Правильне інтонування речень різних за метою та способом висловлення: розповідних, спонукальних, питальних. Окличні речення.

42.

Транспорт.

За М.Стеценком «Льончина зупинка»

61 - 62

Буквосполучення ьо. М’яка вимова приголосних перед ьо під час читання складів, слів.

Створення простих медіапродуктів з допомогою інших.

43.

Транспорт.

61 - 62

Дослідження значень специфічних літер української мови (ґ, и, е, є, і, ї).

Створення невеликих та нескладних за змістом висловлювань, запис їх.

44.

Ми із спортом дружимо.

Т.Коломієць «Ми із спортом дружимо»

63 - 65

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

Списування речень.

Побудова невеликих розповідей про себе, свою родину, свого друга чи подругу, улюблене заняття.

45.

Ми із спортом дружимо.

За М.Стеценком «Новий велосипед»

63 - 65

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

Вправляння в орієнтації змісту тексту: знаходження у тексті відповідей на питання (опис героїв, діалоги тощо).

46.

Ми із спортом дружимо.

За М.Стеценком «Новий велосипед»

63 - 65

Переказування прочитаного тексту.

Висловлення власного ставлення до вчинку героя твору.

Списування тексту.

47.

Режим дня.

В.Лучук « Уставати рано треба»

66 - 68

Слухання і виявлення істинних і хибних тверджень, реального і фантастичного.

Складання розповідей про себе.

48.

Режим дня.

За О.Буценем « Зараз»

66 - 68

Створення невеликих та нескладних за змістом висловлювань, запис їх.

Вправляння у правильності читання, цілими словами, вимовляючи слова в міру голосно.

49.

Режим дня.

За О.Буценем « Зараз»

66 - 68

Слухання низки слів різних тематичних груп і класифікація їх.

Вправляння в орієнтації змісту тексту: знаходження у тексті відповідей на питання (опис героїв, діалоги тощо).

Списування тексту.

50.

Людина. Загадки.

69 - 71

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

Звертання до ровесників, дорослих (будує діалог), щоб переконати в корисності зазнять у спортивній секції, дотримуватися режиму дня.

51.

Людина.

М.Коцюбинський « Десять робітників»

69 - 71

Слухання-розуміння віршів, оповідань, казок, правил проведення ігор тощо.

Вправляння у вибірковому читанні.

52.

Людина.

М.Коцюбинський « Десять робітників»

69 - 71

Переказування прочитаного тексту.

Буква и.

Списування тексту.

53.

Одяг і взуття.

Т.Коломієць « Гойдалочка»

72 - 74

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

Слухання низки слів різних тематичних груп і класифікація їх.

Звертання до ровесників, дорослих (будує діалог), щоб запитати про когось, щось (одержати інформацію).

54.

Одяг і взуття.

І.Нікітченко «Теплі слова»

72 - 74

Створення невеликих та нескладних за змістом висловлювань, запис їх.

Вправляння в орієнтації змісту тексту: знаходження у тексті відповідей на питання.

Списування тексту.

Правильно наголошує, ділить слова на склади для переносу.

55.

Повторюємо. Людина. Одяг. Взуття.

Н.Поклад « Україночка Оленка»

75 - 77

Народна культура українців: обереги (хата, рушники, віночок і стрічки).

Складання і запис речень, складених колективно за опорними словами, малюнком і поданим початком.

Списування тексту.

56.

Повторюємо. Людина. Одяг. Взуття.

Т.Білецька « Розмова доні з мамою»

75 - 77

Спостереження за логікою викладу в тексті.

Ознайомлення із текстом-розповіддю (зв’язність і логіка викладу, заголовок).

Списування тексту.

57.

Їжа.

К.Пасічна « Кухар»

В.Сухомлинський « Чому ж мама так хвалить ?»

78 - 79

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

Створення невеликих та нескладних за змістом висловлювань, запис їх.

Складання і запис речень, складених колективно за опорними словами, малюнком і поданим початком.

Спостереження за логікою викладу в тексті.

Вправляння в орієнтації змісту тексту: знаходження у тексті відповідей на питання (опис героїв, діалоги тощо).

58.

Їжа. П.Глазовий. Загадка.

Т.Коломієць « Хліб»

80 - 81

Народна культура українців – хліб.

Створення невеликих та нескладних за змістом висловлювань, запис їх.

Розвиток оперативної пам’яті: запам’ятовування слів, сприйнятих на слух (до 8) та 2-4-рядків віршів.

Звертання до ровесників, дорослих (будує діалог), щоб висловити своє ставлення до когось, чогось щодо прочитаної книги, дитячого журналу, переглянутого мультфільму, реклами, життєвих ситуацій, подій тощо.

59.

Повторюємо. Їжа.

Олена Пчілка « Дивна хатка» . Т.Волгіна « Славкові вареники». Г.Демченко «Калачі» ( пісня-гра).

82 – 84

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

Складання і запис речень, складених колективно за опорними словами і поданим початком.

Буква ч.

Слухання-розпізнавання текстів різних жанрів: пісень, віршів, невеликих оповідань.

60.

Хатня робота.

Г.Биченюк « Таня-помічниця»

85 - 87

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

Букви е, и,ч, щ (позначення цією буквою твердих звуків [шч]),г.

Вправляння у виразності читання, відпрацюванні умінь голосом передавати почуття, настрій героїв.

61.

Хатня робота.

За Ш.Сагдуллою « Куди робота ховається»

85 - 87

Вправляння в орієнтації змісту тексту: знаходження у тексті відповідей на питання (опис героїв, діалоги тощо).

Вправляння у вибірковому читанні.

Апостроф.

Правильно наголошує, ділить слова на склади для переносу.

Списування речень.

62.

Свійські птахи.

В.Гринько « Ішов індик»

88 - 90

Спостереження за вимовою приголосних твердих і м’яких, які розрізняються в російській та українській мовах.

Слухання-розпізнавання текстів різних жанрів: скоромовок.

Списування речень.

63.

Свійські птахи. І.Барановська « У бабусі»

88 - 90

Визначення слів, близьких за значенням, серед низки слів, сприйнятих на слух.

Вправляння у правильності читання, цілими словами, вимовляючи слова в міру голосно.

Створення (опису) когось, чогось.

Списування тексту.

64.

Свійські тварини.

В.Щурат « Котик: няв! Песик : гав!»

91 - 93

Порівняння і розрізнення рядів слів, які мають певні фонетичні відмінності в російській і українській мовах.

Слухання низки слів різних тематичних груп і класифікація їх.

Букви е, и,ч, щ (позначення цією буквою твердих звуків [шч]),г.

65.

Свійські тварини.

В.Іванов « Найкраща ласка»

91 - 93

Вправляння в орієнтації змісту тексту: знаходження у тексті відповідей на питання (опис героїв, діалоги тощо).

Вправляння у вибірковому читанні.

Вживання великої літери на початку речення та іменах і прізвищах, кличках тварин, назв міст і сіл.

Списування тексту.

66.

Повторюємо. Свійські тварини. Хатня робота.

М.Підгірянка « Працьовита дівчинка» . В.Сухомлинський « Як здивувався Мурко»

94 - 95

Створення невеликих та нескладних за змістом висловлювань, запис їх.

Читання слів із африкактами [дж], [дз], [дз´].

Вживання великої літери на початку речення та іменах і прізвищах, кличках тварин, назв міст і сіл.

Побудова невеликих розповідей про свого домашнього улюбленця.

Списування тексту.

67.

Зима. Природа взимку.

Т.Масенко « Грудень»

96 - 97

Вправляння у виразності читання, відпрацюванні умінь голосом передавати почуття.

Визначення слів, близьких за значенням, серед низки слів, сприйнятих на слух.

Складання розповіді за змістом малюнка, серією малюнків, малюнком і опорними словами тощо.

68.

Зима. Природа взимку.

В.Сухомлинський « Кмітливий скляр»

Аудіювання

96 - 97

Правильне інтонування речень різних за метою та способом висловлення: розповідних, спонукальних, питальних.

Акровірш.

Списування тексту.

69.

Зима. Птахи і звірі взимку.

А.Качан « Крихта хліба». В.Сухомлинський « Зайчик і місяць»

98 - 100

Вправляння у виразності читання, відпрацюванні умінь голосом передавати почуття, настрій героїв; правильно інтонувати початок і кінець речення з огляду на розділові знаки.

Розвиток оперативної пам’яті: запам’ятовування слів, сприйнятих на слух (до 8) та 2-4-рядків віршів.

Складання і запис речень.

70.

Дитячі розваги.

А.Качан « Дивовижне свято». Д.Чередниченко « Сніговий звіринець»

101 - 102

Вправляння у виразності читання, відпрацюванні умінь голосом передавати почуття, настрій героїв; правильно інтонувати початок і кінець речення з огляду на розділові знаки.

Складання і запис речень.

Кросворд.

Вправляння у вибірковому читанні.

Букви и, і.

Списування тексту.

71.

Щедрий вечір! Добрий вечір !

А.Косар « Зі святом!»

Звідки взялася різдвяна ялинка.

103 - 105

Вправляння у виразності читання.

Визначення в прочитаному цікавої, корисної інформації, повідомлення її однокласникам (сусіду по парті); пояснення, чому зацікавила інформація.

Вправляння в орієнтації змісту тексту: знаходження у тексті відповідей на питання.

72.

Щедрий вечір! Добрий вечір !

Звідки взялася різдвяна ялинка.

103 - 105

Вправляння у виразності читання.

Народна культура українців: звичаї (звичай колядувати і щедрувати), свята (Новий рік, Різдво).

Списування тексту.

73.

З Новим роком !

В.Діденко « З Новим роком!». Як зустрічають Новий рік. Г.Хіміч « Вередун»

106 - 107

Вправляння у виразності читання.

Визначення в прочитаному цікавої, корисної інформації, повідомлення її однокласникам (сусіду по парті); пояснення, чому зацікавила інформація.

Дослідження значень специфічних літер української мови – і.

Розігрування діалогу під час інсценізації казок, участь в рольовій грі (за змістом казки).

Списування тексту.

74.

Новорічні вітання.

І.Січовик « Новорічні привітання Діда Мороза».

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

108 - 109

Вправляння у виразності читання.

Складання розповіді за змістом малюнка.

Створення коротких письмових повідомлень у програмах Skype, Viber тощо (за вибором учителя).

Створення діалогу по телефону з використанням усталених формул : привітання з Новим роком.

_______________________________________________________

_________________________________

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
3
міс.
1
8
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!