Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування "Ритміка" для 1 класу

Інклюзивна освіта

Для кого: 1 Клас

21.10.2019

2026

214

0

Опис документу:
Складено за програмою корекційно-розвиткової роботи "Ритміка"для спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку закладів загальної середньої освіти. Автор програми: Бабяк О.О. / Київ 2018
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Перевірено: Затверджено:

Заступник директора з НВР / / Директор школи / /

Корекційно-розвиткові заняття з «Ритміки» для дітей із затримкою психічного розвитку, 1 клас

(35 год. I семестр — 16 год, 1 год на тиждень, II семестр — 19 год, 1 год на тиждень)

уроку

Дата

Теми уроку

Музичний матеріал

Спрямованість корекційно- розвивальної роботи та очікувані результати

Теоретичні знання ( 2 години )

Учень:

 • розповідає про значення ритміки для дитячого організму;

- самостійно називає місцезнаходження та назви об’єктів, обладнання, реквізиту, що використовуються на уроках ритміки.

- знає, може розказати правила поведінки та ехніки безпеки при иконанні вправ (за допомогою вчителя);

1

Інструктаж з ТБ. Значення ритміки для загального та сенсорного розвитку школярів.

Формування загального уявлення про заняття ритмікою. Організація уваги, зосередженості, розвиток просторової пам’яті. Розвиток довготривалої пам’яті. Формування почуття відповідальності

2

Закріплення уявлення про місцезнаходження та назви об’єктів, обладнання, реквізит, що використовуються на уроках ритміки.

Закріплення правил поведінки у залі.

Ритміко-гімнастичні вправи ( 11 годин )

Учень:

 • виконує основні рухи: під музику на 2/4, 4/4: ходьба, біг, стрибки

 • виконує початок і закінчення руху одночасно з початком і закінченням музичної фрази, знає терміни: характер узики (бадьорий, веселий, мний), різну силу звучання олосно-тихо), розрізняє: укову висоту (високо- зько),

-темп музики і рухи швидко, повільно, помірно);

 • відчуває зміни звучання музики і передає їх зміною руху;

  • Розуміє команди вчителя і намагається точно їх відтворити ;

вміє ходити ( бігати) один за одним по одному і врозсип, з шикуванням в колону по одному, в шеренгу, в коло відповідно до зміни звучання музики.

 • знає поняття колона, шеренга, коло;

 • вміє шикуватись в колону, шеренгу, коло, знаходить своє місце в них;

-виконує загальнорозвиваючі вправи з предметами і без них під музику на 2/4, 4/4; дотримується вказівок вчителя при виконанні вправ;

 • виконує вправи з м’ячем: кидання, підкидання,

ловіння, качання, передача, перекочування;

- виконує вправи з обручем, скакалкою у супроводі музики.

3

Основні рухи під музику на 2/4, 4/4: ходьба, біг.

Ходьба:

«Марш», муз. В. Дешевова, «Марш», муз. І. Кішко;

«Спокійна ходьба», муз. Т. Ломової»;

Біг:

«Біг», укр.. народ. мелодія, обр. М. Йорданського; Стрибки:

«У траві сидів коник», муз. В. Шаїнського, сл. М. Носова;

змінювати рухи зі зміною характеру музики «Ой вулиця, вулиця широка», рос. народ. мелодія, обр. Л. Ломової;

передача в русі сили звучання «Жайворонок», муз. М. Глінки, «Колискова», муз. О. Гречанінова»;

передача в русі різного темпу «Вальс», муз. Р. Гліер, «Український танець», муз. М. Сільванського, «Етюд» Ю. Соколовський;

«Спокійна ходьба», муз. Т. Ломової; «Марш» муз. Ю.Рожавської; «Йшло телятко», сл. М. Чопик, муз.В. Войнарського;

Збагачення рухового досвіду дітей шляхом опанування різноманітних вправ. Корекція недоліків ходьби, бігу, стрибків.

Розвиток емоційно-вольової сфери вміння регулювати власні емоції, співвідносити їх з музичним матеріалом.

Розвиток загальної моторики. Формування уявлення про характер і темп, що передаються музикою та вміння передавати їх в русі.

Виховання спостережливості, уважності, швидкості реакції, удосконалення здібностей до слухового диференціювання.

Розвиток просторового уявлення.

Розвиток уміння ходити, стрибати, бігати..

Розвиток швидкості, спритності, гнучкості. Розвиток уваги, координації та точності рухів засобами загальнорозвивальних вправ під час виконання гімнастики.

Розвиток координаційних здібностей засобами вправ з м’ячем, обручем, скакалкою.

4

Основні рухи під музику на 2/4, 4/4: стрибки.

5

Своєчасне виконання початку і закінчення руху одночасно з початком і закінченням музики

6

Передача в русі різного характеру музики, різної сили звучання, розрізняє звукову висоту, різного темпу .

7

Ходьба стройовим чи м’яким кроком, на п’ятках чи носках та ін.

8

Ходьба ( біг) один за одним по одному і врозсип, з

використанням усього простору приміщення;

9

Ходьба ( біг) з наступним шикуванням в колону по одному, в шеренгу, коло – відповідно до зміни звучання музики.

10

Виконання під музику загальнорозвиваючих вправ, з використанням предметів та без них.

«Марш» з кінофільму «Весна» муз. І.Дунаєвського;

11

Вправи з м’ячем: кидання, підкидання, ловіння, качання, передача, перекочування та ін.

«Спіймаймо м’яч», муз. К. Мяскова, «Передача м’яча», муз. С. Сосніна.

12

Вправи з м’ячем різної величини.

13

Вправи з обручем, скакалкою у супроводі музики.

«Вертушка», укр..

народ. мелодія муз. Я. Степового; «Скік-скок» сл.

М.Чопик, муз. В. Войнарського.

Ритмічні вправи дитячими музичними інструментами ( 4 години)

Учні:

 • має уявлення про зовнішній вигляд і звучання дитячих інструментів;

- знає поняття сильна та слабка долі;

- повторюють на дитячому нструменті найпростіші ритмічні малюнки.

14

Ознайомлення з барабаном для передачі сильної і слабких долей у знайомих музичних творах.

«Барабанщик», муз. Г. Гриневича, сл. О. Благініної, укр.. народ. промовки «Іди, іди дощику», «Гоп-гоп», «Пташки дзьобають», муз. О. Телічеєвої.

Формування уявлень про зовнішній вигляд і звучання дитячих інструментів. Розвиток емоційно-вольової сфери - вміння регулювати свої емоції.

Розвиток фонематичного слуху.

Розвиток та корекція загальної та дрібної моторики., відчуття ритму; Розвиток відчуття ритму, підвищення уваги, швидкості реакції.

Розвиток здібностей диференціювання на слух.

15

Ознайомлення з брязкальцями і подібними до них 2-3 інструментами для передачі сильної і слабких долей у знайомих музичних творах.

16

Повторення даного ритмічного малюнка.

17

Передача на інструменті простих пісенних ритмів.

Імпровізація рухів на музичні теми, ігри під музику ( 8 годин)

Учні:

- рухається під чітко ритмічно організовану музику.

- знає зміни напряму чи форми руху відповідно до зміни темпу чи гнучкості звучання музики;

- виконують найпростіші наслідувальні рухи;

- вміють діяти з дрібними предметами;

- виявляють ініціативу, рішучисть, колективізм.

18

Засвоєння вільного природного руху під чітко, ритмічно організовану музику.

«Тепловоз», муз. А. Філіпченка, сл. Т. Волгіної,

«Зайчики», муз. О. Тилічеєвої, «Півник», лат. Народ. Пісня, обр.В. Зимницького;

«Полька», муз. В. Локтєва; Марш», муз. І. Дунаєвський. «Колискова», муз.О.Телічеєвої, «Маленький жарт» муз В. Селіванова,

«Полька», муз . А.Мухи.«Танцюючі черепахи», сл. М. Чопик, муз. В. Войнарського;

«Пташки та клітка» муз. Л. Кауфмана, «Спіймаймо

м’яч» муз. К.Мяскова

«Горобчики та кіт» муз К. Мяскова,

Розвиток зорового сприймання, фонематичного слуху.

Розвиток почуття ритму, такту.

Розвиток емоційної сфери - вміння регулювати своїемоції.

Корекція та вміння

сприймати на слух.

Формування почуття колективізму, рішучості, рорзвиток власної ініціативи. Подолання скутості учнів, підвищення здатності пристосовувати свої дії до наявних умов, ситуацій.

Формування почуття відповідальності за свої дії

перед іншими учнями.

19

Засвоєння зміни напрямку чи форми руху відповідно до зміни темпу чи гнучкості звучання музики.

20

Визначення сильних і слабких долей такту і вільне передавання їх притопами, оплесками у долоні та іншими формами руху.

21

Найпростіші наслідувальні рухи під музику.

22

Ігри під музику.

23

Ігри типу естафет з мячем.

24

Ігри з обручем.

25

Ігри зі співом.

Народні танці і сучасні танцювальні рухи ( 10 годин)

Учень:

- знає прості танцювальні рухи, вміє їх виконувати;

 • виконує простий крок – м’який, перекатний, гострий, з високим підніманням стегна, на напівпальцях, ступаючи на всю стопу;

- виконує біг на напівпальцях, притупування однією ногою з оплесками в долоні.

- знає сторони „право”, „ліво”, виконує кружляння ( за допомогою вказівок вчителя);

- знає напрями вперед, вбік, назад;

 • виконує приставний і перемінний кроки, крок галопу (прямий, боковий);

 • бере участь в 4-5 танках.

26

Прості танцювальні рухи: простий крок – м’який, перекатний, гострий, з високим підніманням стегна.

«Потупаємо-покрутимося» на рос. народ. мелодію «Ой вулиця, вулиця широка», обр. Т. Ломової, «Пружини», рос. народ.мелодія, обр. Т. Ломової, «Туп-туп веселонько» укр. народ. мелодія, обр. М.Рі«Вертушки» укр.. народ. мелодія, обр. Я. Степового,

«Полька» муз.П. Чайковського, «Дитяча полька» муз. М. Глінки; «Три білих коня», муз. Є. Крилато ва, сл. Л. Дербеньова.

Формування постави, гнучкості, координації рухів. Розвиток танцювальних здібностей.

Розвиток емоційної сфери – регуляції власними емоціями.

Розвиток темпоритмічного відчуття. Узгодження рухів з музичним супроводом.

Розвиток ритмічного, чіткого та виразного виконання танцювальних рухів. Корекція правильної постави.

Корекція правильної ходи, подолання моторної напруженості.

Розвиток танцювальних здібностей.

27

Прості танцювальні рухи: простий крок – м’який, на напівпальцях, ступаючи на всю стопу.

28

Біг на напівпальцях.

29

Притупування однією ногою з оплесками в долоні.

30

Кружляння через праве плече з піднятими руками, кружляння парами – на місці і в русі.

«Українськийнародний танець» обр.В.Зимницького; укр. народ. Мелодія «Гречаники».

31

Приставний і

перемінний кроки вперед, вбік, назад.

«Туп-туп веселонько», укр.. народ. мелодія, обр. М. Різоля; «Полька», муз. Б. Сметани;

32

Кроки галопу – прямий, боковий. Перемінний крок. Основний крок місцевого народного танцю.

33

Розучування танців, за показом.

«Гопачок», укр.. народ. Мелодія, обр. М. Раухвергера; «Танок маленьких каченят», муз. Т. Вернер, сл. Ю. Ентіна;

«Чебурашка», муз. В. Шаїнського, сл. Є. Успенського.

34

Розучування танців, за показом.

35

Розучування танців, за показом.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.