Календарне планування для 7 класу з всесвітньої історії, інклюзивне навчання

Всесвітня історія

Для кого: 7 Клас

23.07.2020

500

34

0

Опис документу:
Календарне планування для 7 класу з всесвітньої історії за програмою МОН на 1 годину на тиждень для створення роботи з дітьми з інклюзивного класу. Навантаження включає деякі аспекти пратичної робіти.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Навчальний предмет: Всесвітня історія

Цілі навчання

Зміст

Дата

Оцінювання знань, які

засвоїв учень

РОЗДІЛ 1. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ

Знаю:

 • хронологічні межі та періодизацію Середньовіччя, час Великого переселення народів;

 • напрямки Великого переселення народів і розселення слов’ян.

 • хронологічні межі існування Франкського королівства, час утворення Франкської та Візантійської імперій, виникнення ісламу;

Розумію:

 • Середні віки як період між історією Стародавнього світу та Новою історією;

 • підручниками з історії України та всесвітньої історії для 7 класу на уроці й удома.

 • поняття «варварське королівство», «халіфат», «іслам», «Коран», «експансія».

Умію:

 • охарактеризувати первісні часи та історію Стародавнього світу;

 • перелічити цивілізації стародавніх часів;

 • назвати хронологічні межі та періодизацію Середніх віків;

 • показати на карті «варварські» королівства, імперію Карла Великого, Візантію, напрямки завойовницьких походів арабів, Арабський халіфат;

Повторення. Велике переселення народів. Розселення слов’ян. Вступ: Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація

Утворення варварських королівств. Франкська держава.

Хлодвінг. Завоювання Карла Великого.

Імперія франків.Розподіл імперії

Візантійська імперія доби Юстініана. Розквіт Візантії за Македонскої династії та династії Комнінів. Культура Візантії.

Природно-географічні умови Аравії. Виникнення ісламу. Мухаммед

Арабські завоювання та халіфати. Розвиток арабо-мусульманської культури. .

Практичне заняття. Зіставити організації влади у «варварських королівствах», Франкській імперії, Візантійській імперії, перших Арабських халіфатах.

Узагальнення.

РОЗДІЛ 2. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Знаю:

 • основні стани середньовічного суспільства;

 • найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства.

Розумію:

 • станове суспільство як суспільство з ієрархічно вибудуваною соціальною структурою.

 • причини і наслідки внутрішньої і зовнішньої колонізації середньовічної Європи;

 • поняття «суспільний стан», «феод», «єпархія», «цех», «майстер», «підмайстер», «учень», «гільдія», «лихварство», «внутрішня колонізація», «зовнішня колонізація».

Умію:

описати повсякденне життя у феодальному замку, міському будинку (майстерня, крамниця), селянській господі;

Зв'язок людини і природи. Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація

Середньовічне європейське суспільство Середньовічне місто. Повсякденне життя .

Узагальнення

РОЗДІЛ 3. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ В X – XV СТОЛІТТЯХ

Знаю:

 • дати утворення Священної Римської імперії, початку скликання англійського парламенту та Генеральних штатів у Франції, ухвалення Великої хартії вольностей;

 • території походів вікінгів, Хрестових походів.

Розумію:

 • суспільне значення самопожертви Жанни д’Арк;

 • значення формулювання принципу недоторканності особи для становлення правової культури європейської цивілізації;

 • поняття «вікінги», «Хрестові походи», «духовно-рицарські ордени», «парламент», «Реконкіста», «династична унія».

Умію:

 • розкрити сутність та історичне значення діяльності Жанни д’Арк;

 • охарактеризувати напрямки внутрішньої й зовнішньої політики європейських правителів ;

визначити наслідки Хрестових походів, Реконкісти, Столітньої війни, Війни троянд.

Скандинавія в добу середньовіччя. Походи вікінгів та їхні завоювання.

Хрестові походи. Держави хрестоносців. Духовно-рицарські ордени. Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій.

Реконкіста. Династична унія Ізабелль I і Фернандо II та утворення Королівства Іспанія.

Франція у ХІ–ХV ст. Столітня війна. Жанна д’Арк. Консолідація влади в руках французьких королів. Луї ХІ.

Англія в ХІ–ХV ст. Генрі ІІ Плантагенет. «Велика хартія вольностей». Війна троянд.,

Практичне заняття. Встановити Цінність «Великої хартії вольностей» для сучасних європейців, її значення для становлення європейської правової культури. (на основі витягів з тексту документа)

Священна Римська імперія: устрій та боротьба за політичний провід між світськими і духовними володарями,

Італійські торговельні республіки (Генуя, Венеція).

Практичне заняття. Зіставити Устрій станово-представницької монархії у Франції та в інших державах Західної Європи (монархіях, середньовічних республіках); тезово (усно або письмово) представити результати зіставлення (висновки);

Узагальнення.

РОЗДІЛ 4. МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Знаю:

 • дату розколу християнської церкви, час винайдення книгодрукування;

 • основні наукові й технічні досягнення Середньовіччя;

Розумію:

 • основні відмінності між католицизмом і православ’ям;

 • значення книгодрукування для розвитку європейської культури;

 • поняття «вітраж», «університет», «єретик», «інквізиція», «гуманізм», «романський стиль», «готичний стиль».

Умію:

 • показати на карті межі поширення впливу католицької і православної церков;

 • визначити причини і наслідки виникнення університетів;

розпізнати будівлі (храми) романського і готичного стилів. 

Церковний розкол 1054 р. Католицька церква в ХІ–ХV cт. Тома Аквінський. Середньовічні єресі й боротьба з ними.

Середньовічні школи та університети. Наукові й технічні досягнення. Книгодрукування.

Практична робота: створити повідомлення «Книга і культура читання в Середньовіччі»

Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження. Гуманізм.

Практична робота: Описати Повсякденне життя середньовічного студента/учня описати (на основі доступних джерел)

Практичне заняття. «Середньовічні замки та собори: візитна картка туристичної Європи». підготувати ілюстровану уявну екскурсію

Узагальнення.

РОЗДІЛ 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ В X – XV СТ.

Знаю:

 • території Польщі, Угорщини, Чехії, Московської держави та Новгородської боярської республіки, Золотої Орди, напрямки походів монголів.

Розумію:

 • наслідки панування монголів для суспільств Східної Європи;

 • роль чернечих лицарських орденів у християнізації Східної Європи;

 • поняття «гусити», «гуситські війни», «боярська республіка».

Умію:

 • показати на карті території Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Золотої Орди, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, місце Грюнвальдської битви, територію поширення гуситського руху і гуситських воєн, напрямки завойовницьких походів турків-османів;

Чернечі лицарські ордени ( Тевтонський, Лівонський, орден Мечоносців) та християнізація Східної Європи. Велике князівство Литовське за правління Ольгерда ( Дмитра) Гедиміновича.

Польське королівство за Казимира ІІІ. Угорське королівство за Іштвана І. Ян Гус. Гуситські війни у Чехії.

Монгольське панування. Новгородська боярська республіка. Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського XIV – на початку XVІ ст.

Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Культура Османської імперії.

Практичне заняття. Прояви візантійської, руської та західноєвропейської (католицької) культурних традицій в пам’ятках культури народів Центрально-Східної Європи.

Узагальнення.

Розділ 6. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД (оглядово). Узагальнення

Знаю:

 • території середньовічних Індії та Китаю.

Розумію:

 • поняття «Піднебесна імперія», «каста», «індуїзм».

Умію:

показати на карті території середньовічних Індії, Китаю та Японії;

Держава і суспільство в середньовічному Китаї. Досягнення китайської культури. Індія в період політичної децентралізації (дроблення). Делійський султанат. Досягнення індійської культури. Японія.

Узагальнення

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.