Календарне планування для 7 класу з історії України, інклюзивне навчання

Історія України

Для кого: 7 Клас

23.07.2020

540

27

0

Опис документу:
Календарне планування для 7 класу з історії України за програмою МОН на 1 годину на тиждень для створення роботи з дітьми з інклюзивного класу. Навантаження включає деякі аспекти пратичної робіти, передбачено узагальнення
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Навчальний предмет: Історія України

Цілі навчання

Зміст

Дата

Оцінювання знань, які

засвоїв учень

РОЗДІЛ 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

Знаю:

 • час утворення Русі-України, повстання древлян проти князя Ігоря;

Розумію:

 • основні версії походження назви «Русь»;

 • поняття «Русь», «князь», «дружина», « полюддя», «данина», «язичництво».

Умію:

 • охарактеризувати спосіб життя слов’ян;

визначити внесок у розбудову Русі-України її перших правителів.

Розселення слов’янських племен на території України.

Господарство та суспільство слов’ян.

Сусіди східних слов’ян. Утворення Русі-України.

Руські князі середини ІХ-Хст.

Практична робота: на підставі доступних джерел укласти (за допомогою вчителя) історичний портрет княгині Ольги або князя Святослава.

Узагальнення.

РОЗДІЛ 2. РУСЬ-УКРАЇНА НАПРИКІНЦІ X – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XI СТ.

Знаю:

 • роки правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого, дата впровадження християнства як державної релігії;

Розумію:

 • суспільну роль різних верст населення Русі-України;

 • місце Русі-України серед європейських держав після прийняття християнства

 • поняття «бояри», «собор», «ікона», « графіті», «мозаїка», «фреска».

Умію:

 • охарактеризувати життя населення в Русі-України Х-ХІ ст.;

 • визначити передумови та причини впровадження християнства.

 • Розпізнати пам’ятки архітектури з часів Русі-України.

Внутрішня і зовнішня політика руських князів наприкінці Х- у першій половині ХІ ст.

Впровадження християнства.

«Руська правда». Суспільний устрій. Влада князя.

Практична робота: охарактеризувати – на основі витягів з відомих правових пам’яток доби («Руська правда» Ярослава Мудрого, «Правда Ярославичів», «Статут» Володимира Мономаха) – правове становище різних верств населення Русі-України.

Повсякденне життя. Господарство. Практична робота: зіставити (за доступними текстовими джерелами) світосприйняття, господарство (економіку), структуру та політичний устрій руського суспільства в період становлення (ІХ – перша половина Х ст.) і розквіту (кінець Х – перша половина ХІ ст.) Русі-України

Міста. Ремесла. Торгівля. Культура.

Узагальнення.

РОЗДІЛ 3. РУСЬ-УКРАЇНА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIII СТ.

Знаю:

 • роки правління князя Володимира Мономаха, дату першої писемної згадки назви «Україна»;

Розумію:

 • поняття «ярлик», «баскак», «берестяна грамота»;

 • особливості господарського розвитку і культури русько-українського суспільства під час монгольського завоювання.

Умію:

 • показати на карті території князівств періоду роздробленості Русі-України

охарактеризувати культуру Русі-України в ХІІ- першій половині ХІІІст..

Передумови політичного дроблення Київської держави. Любецький з’їзд князів.

Русь-Україна в другій половині ХІ-першій третині ХІІ ст.

Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст. Політичне і соціально-економічне життя (оглядово).

Галицьке і Волинське князівства в другій половині ХІІ ст. (оглядово).

Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. Кочові народи степів України Х–ХІІІ ст. Крим у складі Візантійської імперії (оглядово).

Узагальнення.

Розділ 4. КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА)

Знаю:

 • дати утворення Галицько-Волинської держави, коронування Данила Романовича

Розумію:

 • існування відмінностей між елітарною культурою Русі-України та народною культурою, яка була просякнута старими , племінними відмінностями

Умію:

 • показати на карті території королівства Руського;

охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику короля Данила.

Утворення Галицько-Волинської держави.

Походи монголів на Русь-Україну. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді).

Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) в період піднесення (друга третина – середина ХІІІ ст.)

Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) в періоди стабільності та поступового занепаду (середина ХІІІ ст.- перша половина ХІⅤ)

Культура королівства Руського (Галицько-Волинської держави) ХІІІ – першої половини XІV ст.

Узагальнення.

РОЗДІЛ 5. РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ. КРИМСЬКЕ ХАНСТВО

Знаю:

 • територію русько-українських земель у складі різних держав;

 • дату Кревської унії.

Розумію:

 • поняття «унія», «шляхта», «магнат», «султан»;

 • європейський характер культури русько-українського суспільства післякняжої доби;

 • роль у житті давньоукраїнського суспільства різних соціальних верств і етнічних груп.

Умію:

 • визначити особливості господарського і культурного розвитку;

 • визначити причини та наслідки Кревської унії для українського суспільства;

охарактеризувати господарство та культуру Кримського ханства

Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав.

Кревська унія 1385 р. і українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки.

Держава Феодоро в Криму. Утворення Кримського ханства. Суспільний устрій та культура ханства. (оглядово).

Суспільне і церковне життя на теренах України в XІV–XV ст. Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке право.

Пам’ятки середньовічної культури XІV–XV ст.

Узагальнення.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО КУРСУ. ІСТОРІЯ РУСІ-УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

Знаю:

 • взаємопов’язаність і взаємозалежність процесів господарського, соціального і культурного життя русько-українського суспільства

Розумію:

визначити внесок русько-українського суспільства ІХ-ХⅤ ст. в загальноєвропейську культурну спадщину

Здобутки середньовічного русько-українського суспільства. Особливості суспільного життя Русі-України. Внесок Русі-України у формування європейської цивілізації..

Повторення та систематизація навчального матеріалу за навчальний рік

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.