Календарне планування 5 клас , 1+1 години на тиждень

Історія України

Для кого: 5 Клас

23.07.2020

1614

149

3

Опис документу:
Календарне планування для 5 класу з Пропедевтичного курсу «Вступ до історії» за програмою МОН на 1 годину за навантаженням + 1 година як підсилення за рахунок варіативки, тобто 2 години на тиждень, всього 70 годин на рік
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

Пропедевтичний курс «Вступ до історії» для 5-го класу у 2019-2020 н.р.

70 годин (1+1 година)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Історія: 5–9 класи, (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 236 від 21.02.2019 р.)

з/п

Тема уроку

Дата

Скор.

Примітка

Вступ. Що таке історія

1

Що таке минуле, сучасне і майбутнє. Підручник з історії.

2

Багатоманітність історії. Історія як наука та навчальний предмет.

3

Історія України – складова європейської історії.

4

Узагальнення

ВІДЛІК ЧАСУ В ІСТОРІЇ

5

Календарний та історичний час.

Практичне заняття: співвіднести рік – століття – тисячоліття

6-7

Підрахунок історичного часу.

Практичне заняття: встановити тривалість історичної події

8-9

Робота зі шкалою часу.

Практичне заняття: розмістити події на шкалі часу, у хронологічній таблиці;

10

Культурні епохи європейської історії (Первісне суспільство, Античність, Середні віки, Новий час).

11

Практичне заняття: встановити хронологічну послідовність подій (за допомогою шкали часу, хронологічної таблиці)

12

Історія України на шкалі часу.

13-14

Практичне заняття: розв’язати історичну задачу на обчислення часу.

15

Узагальнення. Тематичний контроль

ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ІСТОРІЯ

16

Географічний та історичний простір.

17

Україна на картах (мапах) упродовж історії.

18

Робота з історичною картою.

19

Територіальні межі (кордони) Київської держави, Королівства Руського (Галицько-Волинської держави)

20

Територіальні межі (кордони) Козацької республіки / Війська Запорозького / Гетьманщини та їх зміни

21

Терени творення нової України. Держава Україна та її сусіди.

22

Історико-географічні регіони України та їх особливості (на вибір учителя /учительки, оглядово).

Практичне заняття: охарактеризувати (за картою) природні умови для вказаних учителем історико-географічних регіонів;

23

Практичне заняття: визначити просторове (територіальне) розташування історико-географічного регіону

24

Територіальне розташування та історичне походження рідного міста/села.

Практичне заняття: позначити і надписати на контурній карті вказані учителем історико-географічні регіони, територію рідного краю, рідне місто/селище/село.

25

Узагальнення. Тематичний контроль

ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ

26-27

Історичні джерела та їх різновиди. Виявлення та збереження історичних джерел.

28

Потреба залучення різних джерел для відображення повноти історії.

29

Робота з історичними джерелами.

Практичне заняття: згрупувати надані учителем історичні джерела за різновидами, часом і територією створення;

30

Залучення різних джерел для достовірного відображення минулого.

31

Критичне ставлення до джерельних відомостей.

Практичне заняття: добрати інформацію про минуле з візуальних джерел (сімейного фотоальбому, зображень пам’яток історії тощо, на розсуд учителя /учительки);

32

Місця, де зберігають історичні джерела.

Практичне заняття: висловити враження (усно або письмово) від екскурсії до місцевого історичного (краєзнавчого) музею або архіву.

33

Узагальнення. Тематичний контроль

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ПАМ’ЯТКАХ

34

Пам’ятки історії як джерело історико-культурної інформації.

Практичне заняття: згрупувати пам’ятки історії за періодами та історико-географічними регіонами;

35

Пам’ятник як витвір мистецтва для увічнення пам’яті про подію або особу.

Практичне заняття: прочитати символіку пам’ятників історичним подіям і особам (на вибір учителя);

36-37

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України: а) княжа Русь-Україна: Володимир і Данило Галицький;

38

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України: б) козацька Україна: Богдан Хмельницький;

39-40

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України: в) новітня Україна: на шляху до державної незалежності (Українська революція, Голодомор, Друга світова війна, проголошення незалежності України, ухвалення Конституції України, Революція Гідності, Небесна Сотня).

41

Практичне заняття: розповісти (усно або письмово) про відвідану пам’ятку історії або пам’ятник, установлений у рідному краї (на вибір учителя /учительки або учнів /учениць);

42

Практичне заняття: проаналізувати витяги з правових пам’яток України (зокрема Конституції України) та поміркувати про їхню роль у захисті прав людини і громадянина.

43

Узагальнення. Тематичний контроль

ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ

44

Головні цілі пізнання минулого. Фах історика.

45

Що таке історичний факт, історична особа, історичне дослідження.

Практичне заняття: підготувати міні-дослідження з історії своєї родини, використовуючи відомості з різних доступних джерел;

46

Історичні праці про Україну та їхні автори: а) руські літописи. «Повість минулих літ» літописця Нестора;

47

Історичні праці про Україну та їхні автори: б) козацькі літописи. Літопис Самійла Величка;

48

Історичні праці про Україну та їхні автори: в) історичні праці ХІХ – початку ХХ ст. «Історія України-Руси» Михайла Грушевського.

49

Дослідження з історії рідного краю (на вибір учителя /учительки).

50

Практичне заняття: зіставити й пов’язати вибрані факти з історії України, рідного краю і своєї родини;

51

Практичне заняття: представити повідомлення з історії родини, підготувати презентацію родового дерева.

52

Наукове і мистецьке осмислення минулого. Художні твори про минуле України (на вибір учителя /учительки).

53

Узагальнення. Тематичний контроль

УСЕ МАЄ МИНУЛЕ

54-55

Праця і господарство: колись і сьогодні. Традиційні заняття українців.

Практичне заняття: на основі інформації від батьків (бабусь і дідусів, інших родичів), а також доступних писемних і речових джерел: в) підготувати повідомлення (міні-проект) про харчування людей у минулому; 

56

Від натурального до ринкового господарства.

57-58

Застосування досягнень науки й техніки у виробництві та його наслідки.

59-60

Місто та село. Заняття та умови життя населення в українських містах і селах у минулому і тепер.

Практичне заняття: на основі інформації від батьків (бабусь і дідусів, інших родичів), а також доступних писемних і речових джерел: б) підготувати повідомлення (міні-проект) про одяг людини в минулому; 

61-62

Наука та освіта. Школи й університети на українських теренах. Зростання ролі розумової праці.

63

Турбота про здоров’я. Медицина. Аптеки.

64

Спорт. Як колись проводили вільний час.

65

Практичне заняття: на основі інформації від батьків (бабусь і дідусів, інших родичів), а також доступних писемних і речових джерел: а) порівняти ігри на дозвіллі (й іграшки) батьків і власні;

66

Практичне заняття: на основі інформації від батьків (бабусь і дідусів, інших родичів), а також доступних писемних і речових джерел: г) скласти розповідь про родинні традиції та свята.

67

Узагальнення. Тематичний контроль

68

Повторення та систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр

69-70

Повторення та систематизація навчального матеріалу за навчальний рік

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.