Історія України - методичні матеріали

Всім відомий вислів, що без минулого немає майбутнього. Історія України – це, перш за все, наука, що вивчає появу людей на території нашої держави, їх розселення, побут, традиції, стосунки з іншими народами, їх суспільний та матеріальний розвиток, а також шлях до становлення власної державності.

Український народ на шляху свого становлення зробив неоціненний внесок у розвиток не тільки власного буття, але і світової цивілізації. Багато дослідників розходяться в думках щодо значення тої чи іншої історичної дії в нашому житті, проте всі вони єдині в думці, що українське суспільство завжди прагнуло до незалежності та власної самобутності.

Сучасна історія України постійно доповнюється новими фактами та джерелами, адже сьогодні стають доступними все більше історичних документів, які довгий час були невідомими або схованими за тих чи інших обставин.

Предмет історії України охоплює часовий період від найдавніших часів до сьогодення, кожного року збагачуючись новими фактами, подіями та постатями. Історія нашої держави розповідає як формувалася українська народність в контексті світових цивілізацій, якими були головні політичні, соціально-економічні події, визвольні рухи, війни, про громадські організації, що функціонували на нашій території, про видатних осіб, що зробили внесок у державотворчі та культурні процеси, а також про внутрішню і зовнішню політики держави.

Коротко історію України можна поділити залежно від періодизації та виникнення історичних проблем. Авжеж спочатку йде розвиток первісного суспільства, хто вони, звідки прийшли, яка була їх культура та цінності, побут тощо. Другим важливим етапом вважається створення Давньоруської держави, її передумови виникнення, устрій та економічно-соціальний розвиток. Третій етап – це і створення українського козацтва, і умови існування українських територій та людей в складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої, і Українська національна революція XVII століття, її причини та роль, і формування гетьманської держави на чолі з Богданом Хмельницьким. Наступним етапом є розвиток економічного та суспільного життя українського народу у складі Російської та Австро-Угорської імперій, національно-визвольні рухи, перші політичні партії тощо.

Плавно історія переходить до початку ХХ століття, де активними є визвольні рухи, їх ідеї та стратегії, Українська революція 1917 – 1920 рр. Потім події 20 – 30-х років ХХ століття та суперечливість існування Радянської України, становлення тоталітарного режиму.

Далі велике значення приділяється значенню українського народу та нашої території в період Другої світової війни, боротьбі з фашистами, формування ОУН та УПА, перемозі та втратам в цій війні. Післявоєнний період розглядає соціально-економічні та політичні процеси, кризу радянської системи, перебудову економіки. Сучасний етап історії України починається після розпаду СРСР та проголошення Україною незалежності і до сьогодення.

Історія України покликана дати учням не тільки фактичні знання подій, а й здатність вміти їх проаналізувати, зробити висновки, простежити причинно-наслідкові зв'язки, виділити та сформувати власне ставлення до подій чи історичних постатей, а також сформувати ідеологічну думку, виховати патріотизм та, можливо, запропонувати ідеї для покращення життя нашої держави.

Пошук методичних матеріалів
Очистити фільтр
  • Історія України
7 015 матеріалів
До уроку історії.Молдавські походи.Основне
Історія України
Інші методичні матеріали
11.07.2020
16
0
0
Значення води у природі та житті людини
Історія України
Інші методичні матеріали
10.07.2020
20
0
0
Узагальнення знань і історії у 9 класі.
Історія України
Інші методичні матеріали
09.07.2020
23
0
0
Контроль знань з історії України.
Історія України
Інші методичні матеріали
09.07.2020
22
0
0
Контрольна робота з історії.
Історія України
Інші методичні матеріали
09.07.2020
26
0
0
Голос з чужини (робота з статтею ЗМІ)
Історія України
Інші методичні матеріали
03.07.2020
39
1
1
7 015 матеріалів