ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАНЯТТЯ "ЧУДО ЖИТТЯ – В РУКАХ У ЖІНКИ"

Психологія

Для кого: 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас, Дорослі

30.03.2020

241

5

0

Опис документу:
Мета: сприяти усвідомленню унікальності та неповторності людського життя; підвищувати рівень знань про наслідки ранніх статевих відносин та переривання вагітності; формувати життєві пріоритети та норми поведінки на основі домінування моральних принципів, властивих жінці; уявлення про розвиток дитини; сприяти підвищенню самооцінки та загальної культури; виховувати відповідальне ставлення до свого здоров'я та до ролі жінки як майбутньої матері.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЧУДО ЖИТТЯ – В РУКАХ У ЖІНКИ

Година спілкування для дівчат-старшокласниць

А.О.Золотоверх, практичний психолог

Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

Є два способи прожити ваше

життя. Один так, ніби чудес не

буває. Інший ніби все є чудом.

Альберт Ейнштейн

Я жінка.

Ямати!

Запалена богом свіча.

Я все-таки сильна,

Я щось-таки значу,

Я світ цей дивую

Красивим дитям.

Ганна Чубач

Мета: сприяти усвідомленню уні­кальності та неповторності людсько­го життя; підвищувати рівень знань про наслідки ранніх статевих відносин та переривання вагітності; формувати життєві пріоритети та норми поведін­ки на основі домінування моральних принципів, властивих жінці; уявлен­ня про розвиток дитини; сприяти під­вищенню самооцінки та загальної культури; виховувати відповідальне ставлення до свого здоров'я та до ролі жінки як майбутньої матері.

Обладнання: плакати з епіграфами заходу, репродукції картин видатних художників із зображенням матері та дитини (або комп'ютерна презента­ція), фліп-чарт, стікери для записів, плакати (із зображенням сонця, запи­сами хлопців про ідеальну дівчину, фотографіями дитини до народжен­ня), відеофільм «Людське життя — найголовніше чудо», інформаційні брошури.

Хід заходу

1. Вступне слово психолога.

Жінка... Скільки ролей доводиться їй грати у складному сценарії долі! Подруга, кохана, дружина, мати... Чи завжди вона почувається щасливою?

Що є запорукою жіночого щастя? У чому полягає призначення сучасної жінки? На ці запитання ми спробує­мо сьогодні знайти відповіді разом.

2. Привітання.

Кожній із учасниць пропонується назвати своє ім'я, а також рису, при­таманну їй, яка б починалася на ту саму літеру, що й ім'я (наприклад, Олена оптимістична, Віка вірна, Настя наполеглива, Ілона інте­лектуальна, Ольга обачлива і т.д.). Дівчата записують на стікерах свої риси й прикріплюють до сонечка на­мальованого на плакаті.

3. Інформаційний блок.

Психолог. Спробуємо на кілька хви­лин зазирнути в минуле й простежи­ти, як упродовж століть змінювалася роль жінки в суспільстві.

(Учениці повідомляють факти з іс­торії.)

Учениця 1. На ранньому етапі роз­витку людського суспільства роль жін­ки була керівною: саме жінка берегла домашнє вогнище, шила одяг, була на чолі сім'ї та роду. Мабуть, із тієї дале­кої епохи й пішло уявлення про голов­ний обов'язок жінки бути береги­нею домашнього вогнища.

Учениця 2. Середні віки пов'язані з особливим приниженням прав жін­ки. Македонський собор 1585 р. обго­ворював питання: «Чи можна жінку вважати людиною?». Сотні жінок, звинувачених у чаклунстві та змові з дияволом, були спалені на вогнищах.

Але водночас з'являється лицар­ство метафорично це шанобливе та поважне ставлення до жінки. Жін­ці поклоняються.

Учениця 3. У XIX ст. ідеал жінки романтична, ніжна, вишукана особа, яку треба оберігати. Але поряд із цим ідеалом поширене явище емансипації (боротьба жінок за рівні громадянські права з чоловіками), яке у XX ст. час­то набуває крайніх форм.

Психолог. Ми з вами живемо у не­прості часи. Одна епоха вже заверши­лася (було багато заборон, страху; ба­гато цінностей зникло), інша (епоха совісті, високої моральності) ще не почалася. В перехідний період часто виграють агресивні, ті, хто ігнорує ін­тереси інших задля своєї мети.

Що стосується жінки, то явище емансипації призвело до того, що жін­ки почали втрачати жіночі риси. Су­часні дівчата часто поводять себе над­то розкуто, переймаючи чоловічу ма­неру поведінки. Довгий час існувала мода на стиль агресивної «жінки-вамп».

Але нині мода знову змінюється і серед сучасних орієнтирів особливе місце належить здоровому способу життя та жіночності.

Рівноправність чоловіка і жінки не означає тотожність, однаковість. Чо­ловіки цінують жінку саме за ті риси, які притаманні жінці. І, звичайно, зав­жди цінується гармонійне поєднання трьох складових: зовнішність, інте­лект, характер.

А яка жінка, на вашу думку, є іде­алом?

4. Мозковий штурм «Ідеальна жінка».

Учасниці називають риси, прита­манні ідеальній жінці (краса, добро, лагідність, відповідальність, чесність тощо). Психолог записує всі думки на фліп-чарті. Потім пропонує порівня­ти уявлення дівчат із рисами ідеальної дівчини (жінки), які визначили хлоп­ці старших класів:

«Ідеальна дівчина», на їхню думку, має бути:

 • розумною, інтелектуальною, роз­судливою вважає 80 % опитаних;

 • без шкідливих звичок — 80 %;

 • життєрадісною, веселою, з по­чуттям гумору — 70 %;

 • красивою, вродливою, гарною — 60%;

цілеспрямованою, активною, здібною, спортсменкою — 60 %;

 • працьовитою — 50 %;

 • порядною, вірною — 50 %;

 • доброзичливою, дружелюбною, доброю — 50 %;

 • неегоїстичною — 40 %;

 • комунікабельною — 40 %;

чесною, щирою, відвертою —30%;

охайною, акуратною — 30 %;

чуйною, співчутливою, уваж­ною — 30 %;

 • впевненою, незамкнутою — 30 %;

 • врівноваженою — 20 %;

 • другом;

 • турботливою, відповідальною;

 • не вульгарною, романтичною.

Підбиваються підсумки про ос­новні риси, притаманні ідеальній жінці.

5. Дискусія «Жіноче щастя. Що це?».

Учасниці називають складові жіно­чого щастя і записують їх на фліп-чарті: кохання, повага з боку чолові­ка, сім'я, діти тощо.

6. Інформаційне повідомлення «Міфи про секс».

Психолог. Кохання продовжує жит­тя людства загалом, кохання двох на­роджує нове життя. Часто молоді люди не розуміють відмінності між справ­жнім коханням та тілесним потягом. Людина прагне у відносинах не прос­то тілесного контакту сексу, а справжніх почуттів, які людей за­вжди надихали на найвищі пережи­вання, властиві людині. Нині засоби масової інформації переконують нас, що дошлюбні статеві відносини є:

 • безпечними (можна вберегтися від хвороб);

 • привабливими (цікаво, приємні відчуття);

популярними (модно, всі цим займаються).

(Учениці наводять аргументи, що ставлять під сумнів озвучені психологом хибні стереотипи.)

Учениця 1. Міф 1. «Секс безпеч­ний».

1. Психологічні проблеми перед шлюбом, пов'язані з дошлюбними статевими відносинами:

 • передчасний тісний зв'язок між хлопцем та дівчиною, який через те, що вони неодружені, може бути при­чиною конфліктів, розлуки;

 • значні переживання в разі розір­вання таких стосунків;

жаль, почуття провини після втрати дівоцтва;

«притуплення» розсудливості й рішучості в подальших відносинах, у виборі для себе жінки, чоловіка.

2. Психологічні проблеми після шлюбу:

 • порівняння з попередніми парт­нерами;

 • пригадування попередніх парт­нерів;

 • бажання змін, пошук пригод;

 • відсутність взаємоповаги у шлюбі;

 • як наслідок усього вище сказано­го розлучення.

3. Незапланована вагітність.
Обставина, що назавжди змінює життя молодих людей, оскільки зава­гітнівши, дівчина стає матір'ю живої дитини. Вона стоїть перед вибором:

 • народити дитину й опікуватися нею (це добре, але буде нелегко);

 • народити дитину й віддати на вси­новлення (розлука з дитиною може обернутися травмою на все життя);

 • аборт (загрожує здоров'ю і жит­тю дівчини; відбивається на психіці молодої матері, навіть якщо вона не усвідомлює, що дозволила позбавити життя свою дитину).

4. Інфекції, що передаються стате­вим шляхом, СНІД.

Протизаплідні засоби не гаранту­ють повної безпеки. Презервативи не­рідко можуть утратити свою надій­ність через погану якість, неправиль­ні умови зберігання й використання тощо.

Учениця 2. Міф 2. «Секс цікавий».

Справжня радість та інтерес мати справжнє кохання та чисті подружні стосунки, вірну дружину, чоловіка на все життя.

Секс цікавий рівно на стільки, на скільки цікавим може бути все нове і невипробуване. Але є значний ризик, що спробувавши й отримавши нега­тивний досвід, юна дівчина втрачає інтерес до сексу на все життя. Випад­ковий секс, в основі якого лежить лише цікавість, а не сповнені справж­нім коханням і довірою подружні сто­сунки, може значно завадити психо­логічному сексуальному розвитку жінки або ж навіть, образно кажучи, поставити на ньому крапку.

Учениця 3. Міф 3. «Усі цим займа­ються».

Через примітизацію культури, те­левізійну продукцію, молоді люди на­магаються наслідувати те, що їм показують. Через це спостерігаються нега­тивні наслідки: погіршення здоров'я (тілесного й духовного); руйнування основ сім'ї та шлюбу; дитяча невроти­зація, агресія, психотравми (цинізм, спустошення, розчарування, депре­сія). Психіатри дослідили, що через пробудження інстинктів не розвива­ються вищі потреби, уповільнюється розумовий розвиток. Інші країни сві­ту вже пережили наслідки сексуальної революції, відмовилися від пропаган­ди «безпечного сексу», звернувшись до виховання у молоді цнотливості як єдиної умови гармонійного розвитку молоді. Нині мільйони молодих лю­дей у цілому світі присягають, що бу­дуть дотримуватися стриманості. А стриманість це стиль життя, в основі якого володіння собою. А це є умовою справжнього успіху в житті.

Учениця 1. У1996 р. Конгрес США прийняв соціальну реформу закон, що центром суспільства поставив шлюб і відповідальне материнство та батьківство.

В американських школах з'явилися нові програми, які навчають, що ета­лоном людської сексуальності є зрілі моногамні стосунки подружжя в сім'ї; що народження дітей поза шлюбом призводить до шкідливих наслідків для дитини та суспільства; вчать, що спочатку треба стати дорослою осо­бистістю, щоб почати статеве життя, а не навпаки.

Закон стверджує необхідність ви­ховання цнотливості як основи нації. Говориться про утримання від стате­вих зв'язків як єдиної безпечної пове­дінки у статевих взаєминах.

У світі поширюється рух серед мо­лоді «Чиста любов». Молоді люди да­ють таку клятву чистої любові:

 • утримання від будь-яких стате­вих стосунків до шлюбу;

 • зберегти ідеал чистоти в собі та в інших;

 • вчитися любити чистою любов'ю;

зберегти абсолютну вірність у стосунках із майбутньою дружиною (чоловіком) і спонукати інших до та­ких стосунків у сім'ї.

Молодь Канади, Японії, США, Ве­ликобританії, Росії, Казахстану під­тримує рух «Чиста любов».

Психолог. Саме жінку обрано для зародження нового життя. І батько і мати сповна відповідають за нове -життя, за свою дитину. Коли це реаль­но може відбуватися? Коли вони пе­ребувають у шлюбі і крім моральної, несуть і відповідальність офіційно, за законом.

Отже, подружня любов це:

 • завжди спілкування;

 • можливість вирішувати всі спра­ви разом;

 • упевненість, відсутність страху за майбутнє;

 • підтримка;

 • терпіння;

 • довіра, вияв почуттів;

 • відкритість;

 • можливість бути самим собою;

 • взаємна відповідальність за май­бутнє дітей.

7. Читання по колу «Незакінченого щоденника...».

В одному з номерів журналу «Здоров'я» був опублікований «Незакінчений щоденник»:

 • «...5 жовтня. Сьогодні почалося моє життя. Мої батьки про це ще не знають. Я менше, ніж яблучне зернят­ко, але я вже «Я». І хоча я ще не сфор­мувалася, проте я знаю, що буду дівчинкою.

 • 19 жовтня. Я трохи підросла, але досі ще дуже крихітна, щоб робити щось сама. Мама робить для мене бук­вально все. І найсмішніше полягає в тому, що мама досі не знає, що вона носить мене тут, прямо під серцем. І що вона живить мене власною кров'ю.

 • 23 жовтня. Мій рот скоро почне формуватися. Подумати тільки, приб­лизно через рік я сміятимуся. Пізніше я зможу говорити. Я знаю, яке слово я вимовлю першим: «мама». Хто гово­рить, що я ще не справжня людина? Я вже людина, так само, як манюсінька крихта хліба є справжнім хлібом.

 • 27 жовтня. Моє серце почало сту­кати абсолютно самостійно. З цієї миті воно стукатиме все моє життя...

 • 12 листопада. Тепер починають формуватися мої ручки. Які вони ма­ленькі, аж дивно. Колись вони, мож­ливо, гратимуть на скрипці або ж на­малюють картину.

 • 20 листопада. Сьогодні лікар уперше сказав мамі, що я живу тут, у неї під серцем. Ти щаслива, мамо? Мине час, мамо, і я покоїтимуся на твоїх руках.

25 листопада. Мої мама і тато на­віть не знають, що я просто малень­ка дівчинка. Мабуть, вони чекають на хлопчика. Або близнят. Але я їх зди­вую.

 • 10 грудня. Моє обличчя повніс­тю сформувалося. Я сподіваюся, що буду схожа на маму.

 • 13 грудня. Тепер я майже можу бачити, але все ще зовсім темно нав­коло. А скоро мої очі побачать зали­тий сонцем світ. А як ти виглядаєш, мамо?

• 24 грудня. Мамо, я чую, як б'ється твоє серце. Цікаво, чи чуєш ти, як моє сердечко стукає? Я ледве можу дочекатися того моменту, коли лежа­тиму на твоїх руках і зможу торкатися твого обличчя, заглядати в твої очі. Ти чекаєш мене так само, як я чекаю на тебе, мамо, чи не так?

• 28 грудня. Мамо, чому ти дозво­лила їм мене вбити?.. Нам було б так добре разом...»

Психолог. Дозвольте зачитати вам слова завідувача кафедри ембріології Біологічного факультету МДУ ім. Ло­моносова, професора, доктора біоло­гічних наук В.А. Голиченкова: «З точ­ки зору сучасної біології (генетики та ембріології) життя людини як біо­логічного індивідуума починається з моменту злиття чоловічої та жіночої статевих клітин й утворення єдиного ядра, що містить неповторний гене­тичний матеріал.

На всій тривалості внутрішньо-утробного розвитку новий людський організм не можна вважати частиною тіла матері. Його неможливо ототож­нити з органом або частиною органу материнського організму. Тому оче­видно, що аборт на будь-якому періо­ді вагітності є позбавленням життя людини як біологічного індивідуума».

8. Перегляд фільму «Людське жит­тя найголовніше чудо».

Коментар психолога

Ще зовсім недавно перші дев'ять мі­сяців людського життя були для всіх та­ємницею. Тільки нещодавно наукові та технічні досягнення дозволили прово­дити безпосередні спостереження над життям та розвитком плода в утробі ма­тері. Упродовж дев'яти місяців, від за­чаття до народження, маленька кліти­на розвивається з дивовижною швид­кістю і виростає у повністю сформова­не немовля довжиною близько 50 см і вагою близько 3 кг.

1-й день. Сперматозоїд з'єднується з яйцеклітиною для утворення єдиної

клітини клітини, меншої за крис­тал солі. Нове життя успадкувало 23 хромосоми від кожного з батьків, ра­зом 46. Це нова клітина, що містить у собі складний генетичний план, який визначає кожну деталь людсько­го розвитку: стать дитини, колір очей та волосся, зріст, колір шкіри.

З—4-й день. Запліднена яйцекліти­на прямує вниз по трубі в матку, де «гніздо» слизова оболонка матки готове до прикріплення.

5—9-й день. У цей час заплідненна яйцеклітина вростає в слизову обо­лонку порожнини матки і починає живитися.

10—14-й день. Ембріон заявляє про своє існування та розвиток через хі­мічний склад плаценти і плацентарні гормони; у жінки припиняється мен­струація.

20-й день день. Відбувається фор­мування головного та спинного мозку.

9. Дискусія «Причини та наслідки переривання вагітності».

10. Читання вірша Д. Кедріна «По­слушай, а если ночью...» (скорочено).

Послушай, а если ночью

Он тебе приснится,

Приснится и так заплачет,

Что вся захолонешь ты,

Что жалко взмахнут в испуге

Подкрашенные ресницы

И волосы разовьются, старательно завитые...

Что хлынут горькие слезы

И начисто смоют краску,

Хорошую, прочную краску

С темных твоих ресниц?

Помнишь, ведь мы читали,

Как в старой английской сказке

К охотнику приходили

Души убитых птиц.

11. Заключне слово психолога.

Сьогодні ми обговорили проблеми сучасної жінки...

Я хочу побажати вам завжди бути мудрими, терплячими, усвідомлюва­ти величезну відповідальність, яку несе в собі кожна жінка відпові­дальність за власне щастя і щастя сво­го оточення.

12. Рефлексивна вправа.
Закінчити речення: «Я думаю, що зберегти життя це...».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.