Інтеграція у викладанні предметів інформатики та природничо-математичного циклу важлива умова реалізації НУШ

Опис документу:
Розвиток змісту сучасної української освіти спрямовано на формування в учнів цілісної картини світу. Реалізація цієї задачі нерозривно пов'язана з міжпредметною інтеграцією в освітньому процесі, який характеризується широким впровадженням інформаційних технологій. Інформаційні технології знаходять своє застосування в різних предметних областях, на всіх вікових рівнях, допомагаючи кращому засвоєнню як окремих тем, так і досліджуваних дисциплін у цілому.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Оносова О. А.

учитель інформатики

Іванопільської спеціалізованої школи

Костянтинівської районної ради

ІНТЕГРАЦІЯ У ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТІВ ІНФОРМАТИКИ ТА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ ВАЖЛИВА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ НУШ

Розвиток змісту сучасної української освіти спрямовано на формування в учнів цілісної картини світу. Реалізація цієї задачі нерозривно пов'язана з міжпредметною інтеграцією в освітньому процесі, який характеризується широким впровадженням інформаційних технологій. Інформаційні технології знаходять своє застосування в різних предметних областях, на всіх вікових рівнях, допомагаючи кращому засвоєнню як окремих тем, так і досліджуваних дисциплін у цілому.

У зв'язку з тим, що сучасна система освіти спрямована на формування випускника нового покоління від вчителя шкільної дисципліни потрібне гарне знання і методично грамотне використання досягнень сучасних інформаційних технологій в навчанні, а також здатність залучити учнів до створення нового середовища навчання. Допомогу в рішенні цієї задачі можуть зробити вчителі інформатики, якщо навчання будувати на основі інтеграції предмета з іншими шкільними предметами, з їх закономірним об'єднанням.

Інтеграція – засіб отримання нових уявлень на основі традиційних предметних знань. Вона спрямована на розвиток ерудиції учнів, на оновлення існуючої вузької спеціалізації у навчанні. Але інтеграція не повинна замінити навчання традиційних предметів, вона повинна з'єднати одержувані знання в єдину систему.

Методичною основою інтегрованого підходу до навчання є формування знань про навколишній світ і його закономірностей в цілому, встановлення міжпредметних зв'язків у засвоєнні наук, зниження перевантажень учнів, розширення сфери одержуваної інформації учнями, зміцнення мотивації навчання.

Інтеграція – це висока форма втілення міжпредметних зв'язків, які можна успішно використовувати для доповнення, підтвердження або поповнення знань учнів у предметах. Інтеграція є джерелом знаходження нових фактів, які підтверджують або поглиблюють певні спостереження, висновки учнів у різних предметах.

Застосування інтегрованого підходу дає вчителю можливість домогтися від учнів не тільки розуміння предмета, а й уміння застосовувати і закріплювати отримані знання при вивченні інших предметів, а учням можливість зрозуміти, що отримані знання з предметів тісно взаємопов'язані і можуть стати в нагоді в повсякденній життєдіяльності.

Інтеграція в сучасній школі йде по декількох напрямках і на різних рівнях: внутрішньопредметна і міжпредметна. Внутрішньопредметна інтеграція включає фрагментарну інтеграцію, яка включає окремий фрагмент уроку, що вимагає знань з інших предметів; і вузлову інтеграцію, коли протягом усього уроку вчитель спирається на знання з інших предметів, що складає необхідну умову засвоєння нового матеріалу. Наступний рівень – міжпредметна, яка об'єднує знання різних наук для розкриття того чи іншого питання.

Одним із самих доступних способів здійснення інтеграції є проведення інтегрованих уроків.

Інтегрований урок інформатики— це спеціально організований урок, мета якого може бути досягнута лише при об'єднанні знань з різних предметів, спрямований на розгляд і рішення якої-небудь проблеми, що дозволяє домогтися цілісного, синтезованого сприйняття учнями досліджуваного питання, гармонійно поєднує в собі методи різних наук, що має практичну спрямованість.

Використовуючи інструментарій інформаційних технологій і рівень підготовленості учнів, можна побудувати інтегрований урок, створити інтегровані завдання, провести інтегрований модуль для учнів. Наприклад, вивчення електронних таблиць – це ідеальне середовище для рішення практично всіх задач з шкільного курсу математики. Побудова діаграм і графіків функцій, вирішення рівнянь, виконання наближених обчислень з використанням формул, моделювання хімічних і біологічних процесів, все це можна активно вивчати на уроках інформатики при інтеграції з предметами математики, хімії, біології, географії.

При вивченні теми «Алгоритми», можна будувати блок-схеми на основі літературних творів.

Освоюючи сервіси і служби мережі Інтернет, учні можуть дізнаватися цікаві факти з географії, біології, дізнаватися про останні наукові досягнення, обробляти і систематизувати знайдену інформацію. Вивчаючи бази даних, можна формувати навички класифікації і структуризації інформації з будь-якого предмету.

Досвід використання інтегрованого підходу на уроках інформатики показує, що творчість учнів активізується навіть у період підготовки до уроку. Матеріал засвоюється глибше, знання набувають усвідомленість, гнучкість, розвиваються дослідницькі навички, школярі вчаться приймати самостійні рішення, беруть активну участь в обговоренні проблеми. Висока активність учнів спостирегається при виконанні навчальних проектів, оскільки ця форма роботи відкриває масу можливостей для розвитку пізнавальної творчої активності школяра, самореалізації його особистості. Підготовка і захист учнівських проектів, як інноваційна форма навчання, виховує відчуття впевненості та відповідальності, професійної компетентності.

Вчителю, що проводити інтегрований урок, слід враховувати, що інтеграція – це не просте додавання, а взаємопроникнення двох або більше предметів. Відмінність інтегрованого уроку від звичайного полягає в специфіці навчального матеріалу. Найчастіше предметом аналізу виступають багатопланові об'єкти, інформація про сутність яких міститься в різних навчальних дисциплінах. Вчителю необхідно вміти знаходити точки дотику між предметами. Потрібна кропітка робота по ретельному відбору змісту матеріалу уроку.

Інтегровані уроки – незвичні за задумом, організації, методикою проведення – більше подобаються учням, ніж традиційні навчальні заняття, тому практикувати такі уроки слід всім вчителям. Але вони не можуть стати головною формою роботи. Ефективність інтегрованих уроків в більшій мірі залежить від високоякісної попередньої підготовки.

Вчитель повинен повною мірою володіти змістом свого предмета, щоб ретельно і цілеспрямовано відібрати те, що необхідно вивчити з певної теми. Він повинен добре знати матеріал навчального предмета, з яким передбачається інтеграція, вміти створювати для себе єдину картину світу. Тільки це забезпечує педагогу свободу і варіативність оперування навчальним матеріалом.

Інтеграція інформатики з іншими предметами є реальною необхідністю. Така інтеграція є засобом розширення можливостей шкільної освіти, способом методичного збагачення педагога і підвищення якості навчання. Введення інтеграції предметів у систему освіти дозволить вирішити завдання, поставлені перед школою і суспільством у цілому.

Крім того, міжпредметна інтеграція дає можливість для формування комунікативних, а також регулятивних універсальних навчальних дій, таких як цілепокладання (прийняття пізнавальної задачі та її збереження, регуляція учням навчальних дій на основі прийнятої пізнавальної задачі), контроль (вміння самостійно контролювати свій час і управляти їм) та інших.

Міжпредметна інтеграція сприяє здійсненню компетентнісного підходу у викладанні математики, фізики, хімії, біології, географії, інформатики та інших предметів, розвиває потенціал учнів, спонукає до активного пізнання навколишньої дійсності, до осмислення і знаходження причинно-наслідкових зв'язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей.

Список використаних джерел:

1. Дік. Ю.І. Інтеграція навчальних предметів / Ю.І. Дік / / Сучасна педагогіка. - 2008. - № 9.

2. Лискова. В. Ю. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики в умовах навчально-інформаційного середовища / В. Ю. Лискова. - Стиль. - 2007.

3. Іванова. М.А. Міжпредметні зв'язки на уроках інформатики / М.А. Іванова, І.Л. Карєва / / Інформатика та освіта. - 2005. - № 5.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»