і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Інклюзивне навчання – від теорії до практики

Опис презентації окремими слайдами:
Інклюзивне навчання – від теорії до практики “Інклюзія є однією з найскладніших змін на сучасній освітній сцені” Фуллан та Штігегельбауер Підготува...
Слайд № 1

Інклюзивне навчання – від теорії до практики “Інклюзія є однією з найскладніших змін на сучасній освітній сцені” Фуллан та Штігегельбауер Підготувала практичний психолог НВК «Павлиська ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей ім. В.О. Сухомлинського» Рижак О.В.

Починаючи з 2000 року в Україні активізувалася законотворча діяльність стосовно надання освітніх, медичних, соціальних послуг особам з обмеженими м...
Слайд № 2

Починаючи з 2000 року в Україні активізувалася законотворча діяльність стосовно надання освітніх, медичних, соціальних послуг особам з обмеженими можливостями здоров’я, зокрема дітям, що засвідчує прийняття таких Законів, як: „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” (2000р.) „Про охорону дитинства” (2001 р.) „Про соціальні послуги” (2003р.) „Про реабілітацію інвалідів в Україні” (2005р.)

Приділяючи увагу розумово відсталим дітям, які належать до категорії дітей з особливими потребами, В.О. Сухомлинський дійшов висновку, що у навчанн...
Слайд № 3

Приділяючи увагу розумово відсталим дітям, які належать до категорії дітей з особливими потребами, В.О. Сухомлинський дійшов висновку, що у навчанні й вихованні таких дітей потрібні особливі заходи, необхідний тонкий делікатний індивідуальний підхід, який не допустить відчуття дітьми своєї «неповноцінності», байдужого ставлення до навчальної праці. На думку вченого, дітей з особливими потребами потрібно навчати в масовій загальноосвітній школі, оскільки це необхідно для того, щоб діти з обмеженими можливостями перебували в атмосфері повноцінного духовного життя школи. На уроці таким дітям слід давати завдання, які б гарантували їм успіх у виконанні, а відповідно і відчуття радості успіху

Застосування принципу гуманізму до аномальних дітей означає усвідомлення того, що всі діти (і нормальні, і аномальні) мають однакові права в суспіл...
Слайд № 4

Застосування принципу гуманізму до аномальних дітей означає усвідомлення того, що всі діти (і нормальні, і аномальні) мають однакові права в суспільстві, всі потребують уваги до себе. В атмосфері сердечності, доброзичливості діти прагнуть стати кращими не для того, щоб їх похвалили, а для того, щоб відчувати повагу навколишніх, щоб не втратити в їхніх очах своєї гідності. Досягти ефективності педагогічної діяльності з «неповноцінними» дітьми можна лише за умови, що складовою частиною навчального процесу будуть толерантність, справедливість, доброзичливість і повага людей. Разом з тим, на думку видатного педагога, у гуманному ставленні до учнів з порушеннями інтелекту нічого спільного не повинно бути з практикою опікунства, заснованою на жалісливості, з практикою звільнення дітей від будь-яких труднощів, відгородження їх від усіх життєвих турбот і негараздів, усунення від виконання своїх обов'язків. Якщо з ранніх років дитина з обмеженими можливостями постійно уникає розв'язання проблемних ситуацій, то в неї формується толерантність до свого становища.

Інклюзія ( від англ. Inclusion – включення) - процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі. Він припускає розробку і застосування таких...
Слайд № 5

Інклюзія ( від англ. Inclusion – включення) - процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі. Він припускає розробку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь в академічному та соціальному житті. Інклюзивне навчання - гнучка, індивідуалізована систему навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи та відповідно створенням освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини. Діти з особливими освітніми потребами – поняття, яке широко охоплює всіх дітей, чиї освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми, йдеться про дітей із особливостями психофізичного розвитку, обдарованих, а також дітей із соціально вразливих груп (вихованців дитячих будинків та ін.). Діти з особливостями (порушеннями) психофізичного розвитку – діти, які мають зумовлені природженими чи набутими розладами відхилення від нормального фізичного чи психічного розвитку.

ПРИЧИНИ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ всі діти мають право навчатися разом; діти не повинні зазнавати будь-яких видів дискримінації ...
Слайд № 6

ПРИЧИНИ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ всі діти мають право навчатися разом; діти не повинні зазнавати будь-яких видів дискримінації через свої проблеми розвитку; багато дорослих інвалідів, які навчались в спеціальних навчальних закладах, вимагають зупинити сегрегацію в даній сфері.

ЕФЕКТИВ- НІСТЬ ІНКЛЮЗИВНИХ ПРОГРАМ Діти розвиваються краще (як в освітньому, так і в соціальному аспектах), коли навчаються разом зі своїми ровесни...
Слайд № 7

ЕФЕКТИВ- НІСТЬ ІНКЛЮЗИВНИХ ПРОГРАМ Діти розвиваються краще (як в освітньому, так і в соціальному аспектах), коли навчаються разом зі своїми ровесниками Не існує таких методів навчання, які можна було б використовувати тільки в спеціальних закладах, і не можна було б використовувати в загальноосвітній системі При умові відповідальності та кваліфікова- ності педагогів, при підтримці батьків та вузьких спеціалістів, інклюзивні програми є більш ефективними

Основні переваги інклюзивного навчання  над  індивідуальним: по-перше - це можливість надати дитині повноцінного статусу школяра, батькам - змогу в...
Слайд № 8

Основні переваги інклюзивного навчання  над  індивідуальним: по-перше - це можливість надати дитині повноцінного статусу школяра, батькам - змогу відчувати сторонню турботу про дитину і  змогу на декілька годин  відволікатись на інші проблеми окрім дитини;  по-друге - це вихід дитини в світ однолітків, що сприяє гармонійному розвитку та вихованню особистості по-третє - це вольові зусилля як дитини, так і батьків у подоланні проблем розвитку , це надія на краще, а значить і бажання діяти у напрямку вирішення означених проблем.

Переваги для дітей з особливими освітніми потребами: завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний,...
Слайд № 9

Переваги для дітей з особливими освітніми потребами: завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей; ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами; оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально; навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей; у дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими однолітками й участі у громадському житті.

Переваги для дітей без особливих потреб: діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей; діти вчаться налагоджуват...
Слайд № 10

Переваги для дітей без особливих потреб: діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей; діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них; діти вчаться співробітництву; діти вчаться поводитися нестандартним чином, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

Переваги для вчителів та інших фахівців: вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів; вчителі оволодівають різномані...
Слайд № 11

Переваги для вчителів та інших фахівців: вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів; вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що допомагає їм ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності; вчителі працюють за програмами, що відповідають можливостям учнів; таким чином, зростає результативність роботи вчителя (діти отримують вищі бали та взмозі засвоїти певний обсяг навчального матеріалу)

Умови для організації інклюзивного навчання забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу; забезпечення необхідними ...
Слайд № 12

Умови для організації інклюзивного навчання забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу; забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання; облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять; забезпечення відповідними педагогічними кадрами.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ШКОЛИ 3 2 Впровадженням інклюзивних програм займа-ється весь персо-нал школи, який заб...
Слайд № 13

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ШКОЛИ 3 2 Впровадженням інклюзивних програм займа-ється весь персо-нал школи, який забезпечує все-бічний розвиток особистості кож-ної дитини 4 Плани роботи з дітьми розроб-ляються коман-дою фахівців, які співпрацюють один з одним 1 Навчанням дітей з особливими по-требами займа-ються вчителі за-гального профі-лю в звичайних класах Батьки та інші члени родини активно залуча-ються до прий-няття рішень, що стосуються навчання та ви-ховання їхніх дітей

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ШКОЛИ Індивідуалізовані навчальні плани розробляються з врахуванням сильних сторін, як...
Слайд № 14

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ШКОЛИ Індивідуалізовані навчальні плани розробляються з врахуванням сильних сторін, якостей, інтересів дитини, а також її потреб Ефективність програм пос- тійно оціню- ється 1 7 6 Ролі та відпові-дальність всіх пра-цівників чітко виз-начені 5

Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу наповнюваність класу з інклюзивним навчанням повинна становити не більше як 20 учнів, із ...
Слайд № 15

Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу наповнюваність класу з інклюзивним навчанням повинна становити не більше як 20 учнів, із них: 1-3 учнів з однорідними вадами розвитку: розумовою відсталістю, порушеннями опорно-рухового апарату, зі зниженим зором, слухом, затримкою психічного розвитку та інші; не більше 2 дітей: сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення; дітей із складними вадами розвитку (порушення слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку); діти, які пересуваються на інвалідних візках.

Для дітей з особливими освітніми потребами на основі робочого навчального плану розробляється індивідуальний навчальний план з урахуванням рекоменд...
Слайд № 16

Для дітей з особливими освітніми потребами на основі робочого навчального плану розробляється індивідуальний навчальний план з урахуванням рекомендацій ПМПК. Індивідуальний навчальний план містить інформацію про учня, корекційні послуги, які він отримує в навчальному закладі та їх ефективність. Навчання дітей у класах з інклюзивним навчанням здійснюється за навчальними планами, програмами, підручниками, посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладів. Схема складання календарно-тематичного планування відповідає загальновизнаній формі.

Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. Ефективність навчально-виховної роб...
Слайд № 17

Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. Ефективність навчально-виховної роботи досягається шляхом надання таким учням корекційної допомоги. Для проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальному навчальному плані учня передбачається від 3 до 8 годин на тиждень, відповідно до особливостей психофізичного розвитку учня. Кількість годин на тиждень для проведення корекційно-розвиткових занять з кожним учнем встановлюється з урахуванням рекомендацій відповідної ПМПК. Корекційно-розвиткові заняття проводяться як у першу, так і в другу половину дня вчителями-дефектологами за кваліфікацією: логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, олігофренопедагог, ортопедагог, а також практичними психологами. Тривалість групового заняття становить 35-40 хв, індивідуального - 20-25 хв. Не рекомендовано розподіляти години, відведені на корекційні заняття між учителями-предметниками, класоводами, підмінювати заняття учителя- дефектолога роботою практичного психолога.

В вересні відповідні спеціалісти (учитель-дефектолог, практичний психолог, соціальний педагог, учитель-предметник, класний керівник, асистент вчите...
Слайд № 18

В вересні відповідні спеціалісти (учитель-дефектолог, практичний психолог, соціальний педагог, учитель-предметник, класний керівник, асистент вчителя (для дітей з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації)) визначають зміст програм корекції особливостей розвитку, на основі яких комплектують групи для занять (диференційований підхід) і розробляють індивідуальний план корекційної роботи. Індивідуальна навчальна програма переглядається двічі на рік (за потребою частіше) з метою її коригування, враховуючи потенційні можливості учня на основі вивчення динаміки розвитку. Індивідуальна навчальна програма дитини з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням розробляється на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів з відповідною їх адаптацією педагогічними працівниками, у тому числі з дефектологічною освітою, які беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі, за участю батьків дитини або осіб, які їх замінюють, та затверджується керівником навчального закладу.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі з...
Слайд № 19

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою. Система оцінювання навчальних досягнень учнів повинна бути стимулюючою. Розклад уроків у класах з інклюзивним навчанням складається відповідно до робочого плану навчального закладу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та гігієнічних вимог. Інклюзивне навчання базується на основі психолого-педагогічного вивчення потенціалу та особливостей розвитку дитини з особливими освітніми потребами, прогнозування можливих труднощів у процесі навчання та шляхів їх подолання.

Слайд № 20

Психологічне забезпечення і соціально-педагогічний супровід інклюзивної освіти
Слайд № 21

Психологічне забезпечення і соціально-педагогічний супровід інклюзивної освіти

Медичний працівник надає інформацію про стан здоров'я і фізичні особливості школярів за такими показниками: Фізичний стан дитини на момент проведен...
Слайд № 22

Медичний працівник надає інформацію про стан здоров'я і фізичні особливості школярів за такими показниками: Фізичний стан дитини на момент проведення консиліуму (відповідність фізичного розвитку віковим нормам; стан органів зору, слуху, кістково-м'язової системи); Фактори ризику (наявність у минулому захворювань і травм, які можуть позначатися на розвитку дитини, наявність хронічних захворювань).

Класний керівник подає психолого-педагогічну характеристику навчальної діяльності і поведінки учня) за такими показниками: кількісні та якісні хара...
Слайд № 23

Класний керівник подає психолого-педагогічну характеристику навчальної діяльності і поведінки учня) за такими показниками: кількісні та якісні характеристики навчальної діяльності; опис поведінки та спілкування учня з однокласниками; умови сімейного виховання.

Учителі-предметники характеризують поведінку учня за такими показниками: труднощі та особливості, що проявляються під час усних та письмових відпов...
Слайд № 24

Учителі-предметники характеризують поведінку учня за такими показниками: труднощі та особливості, що проявляються під час усних та письмових відповідей, біля дошки, під час засвоєння нового навчального матеріалу або повторення, виконання творчих завдань тощо; опис типового для учня емоційного стану на уроці; опис ситуацій, що викликають в учнів негативні емоційні стани.

Ефективність навчання залежить від варіювання викладання — характеру подачі матеріалу, завдань, очікувань і оцінювання, врахування сильних сторін т...
Слайд № 25

Ефективність навчання залежить від варіювання викладання — характеру подачі матеріалу, завдань, очікувань і оцінювання, врахування сильних сторін та потреб учнів. Серед найбільш оптимальних методів і прийомів диференційованого навчання є адаптації та модифікації навчального матеріалу. У їх використанні відбувається зміна методів навчання з тим, щоб учитель міг задовольнити потреби учнів та забезпечити доступ дитини до навчального змісту програми. Різниця полягає в тому, що: адаптація навчання змінює характер навчання, не змінюючи при цьому зміст або понятійну складність навчального завдання; використовуються засоби підтримки, які дають можливість дітям обійти перешкоди; модифікація навчання змінює характер навчання, змінюючи зміст або понятійну складність навчального завдання;вона полягає у спрощенні або видозміні самого навчального завдання.

Форми і методи роботи з батьками: Консультування - диференційований підхід до кожної сім'ї, що має «особливого» дитини. Головне, щоб батьки вірили ...
Слайд № 26

Форми і методи роботи з батьками: Консультування - диференційований підхід до кожної сім'ї, що має «особливого» дитини. Головне, щоб батьки вірили у своїх дітей і були помічниками для нас. Дні відкритих дверей - батьки відвідують групу, разом з дитиною, спостерігають за роботою фахівців. Семінари-практикуми - де батьки знайомляться з літературою, іграми, вчаться застосовувати отримані знання на практиці. Ділові ігри. Проведення спільних свят, де батько може бачити досягнення своєї дитини, брати участь спільно з дитиною (мама поруч).

Учитель повинен оволодіти необхідними знаннями і навичками: Ознайомитися з анамнезом, мати уяву про основні види порушень психофізичного розвитку д...
Слайд № 27

Учитель повинен оволодіти необхідними знаннями і навичками: Ознайомитися з анамнезом, мати уяву про основні види порушень психофізичного розвитку дитини. Вивчити стан уваги, стомлюваності, темп роботи кожної дитини. Ураховувати стан слуху, зору, особливості моторики та загального фізичного розвитку учня. Бути добре ознайомленим з приладами, які використовують його учні з порушенням зору і слуху, перевіряти придатність слухових апаратів, стежити за чистотою окулярів. Навчитися визначати, оцінювати і створювати навчальне середовище для дітей з різними потребами. Зрозуміти важливість цілеспрямованого залучення до роботи з дітьми членів родини, встановлення з ними партнерських стосунків. Вивчати головні принципи і стратегії колективної командної роботи.

Навчитися спостерігати за дітьми та оцінювати їх розвиток під час занять. Закінчувати заняття, коли діти втомилися чи неуважні. Навчитися адаптуват...
Слайд № 28

Навчитися спостерігати за дітьми та оцінювати їх розвиток під час занять. Закінчувати заняття, коли діти втомилися чи неуважні. Навчитися адаптувати навчальні плани, методики, матеріали та середовище до специфічних потреб дітей. Створювати оптимальні умови для спілкування, сприяти налагодженню дружніх стосунків між дітьми і формуванню колективу. Формувати в дітей досвід стосунків у соціумі, навичок адаптації до соціального середовища. Ставитися з повагою до дітей та батьків

Види адаптацій для роботи з такою категорією дітей: Пристосування середовища (модифікація фізичного середовища). Збільшення інтенсивності освітленн...
Слайд № 29

Види адаптацій для роботи з такою категорією дітей: Пристосування середовища (модифікація фізичного середовища). Збільшення інтенсивності освітлення в класних кімнатах, де є діти з порушеннями зору. Зменшення рівня шуму в класі, де навчається дитина зі слабким слухом, забезпечення її слуховим апаратом. Створення відокремленого блоку в приміщенні школи для учнів початкової ланки. Адаптація навчальних підходів. Використання навчальних програм відповідно до рівня розвитку дитини. Унаочнення змісту навчального матеріалу. Зміна темпу занять для дітей із затримкою психічного розвитку. Залучення асистента вчителя в організацію навчально-виховного процесу. Адаптація матеріалів. Модифікація навчальних посібників, іграшок та інших матеріалів. Використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів для дітей з вадами зору, картки-підказки для дітей з розумовою відсталістю тощо. Адаптація навчального плану. Модифікація навчального плану або завдань, прийнятних для конкретної дитини, корекція завдань, визначення змісту, який необхідно засвоїти.

Завершення навчання Учням з особливими освітніми  потребами, у тому числі з розумовою  відсталістю, які навчалися у класі з інклюзивним навчанням, ...
Слайд № 30

Завершення навчання Учням з особливими освітніми  потребами, у тому числі з розумовою  відсталістю, які навчалися у класі з інклюзивним навчанням,  видається документ встановленого зразка для загальноосвітнього навчального закладу, учнями якого вони були. У додатку до свідоцтва  про базову загальну середню освіту або до атестата про повну загальну середню освіту вказуються лише ті предмети, які вивчав учень в процесі  навчання. Для осіб, звільнених від  державної підсумкової атестації, у додаток до свідоцтва про  відповідний рівень освіти виставляються  річні бали та робиться запис “звільнений”

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Презентація до виступу на психолого-педагогічному семінарі
 • Додано
  26.02.2018
 • Розділ
  Психологія
 • Тип
  Презентація
 • Переглядів
  3574
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  66
 • Номер матеріала
  DY063836
 • Вподобань
  2
Курс:«Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія професійного розвитку педагога Нової української школи»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь