Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

Інклюзія. КТП з "Українська мова" для учнів із ЗПР . 7 клас

Українська мова

Для кого: 7 Клас

26.09.2021

113

7

0

Опис документу:

Українська мова 7 кл. Для учнів із ЗПР. Складено за програмою : навчальні програми Міністерство освіти і науки України

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. Українська мова 6-7класи. Укладач: Шевчук Л.І., молодший науковий співробітник лабораторії інтенсивної педагогічної корекції. Київ – 2015

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

7 КЛАС

Складено за програмою : навчальні програми Міністерство освіти і науки України

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. Українська мова 6-7класи. Укладач: Шевчук Л.І., молодший науковий співробітник лабораторії інтенсивної педагогічної корекції. Київ – 2015

Річна кількість годин – 70

Кількість годин на тиждень згідно з програмою – 2

Планова кількість контрольних робіт – 4 год.

Резервний час – 5 год.


п/п

Тема уроку


Дата


Примітка

1

Вступ. Літературна норма української мови .Рм. Відомості про мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично).

02.09


2

Рм. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Навчальне аудіювання тексту публіцистичного стилю.

03.09


3

Рм. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом)

09.09


Повторення та узагальнення вивченого

4

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

10.09


5

Рм. Докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.

16.09


6

Частини мови. Вивчені групи орфограм в іменниках і прикметниках .Правопис та вживання числівників і займенників

17.09


7

Контрольний диктант

23.09


8

Рм. Створення й розігрування діалогів дискусійного характеру на тему: «Чи можуть електронні носії інформації повністю витіснити друковану книжку?»

24.09


9

Рм. Написання есе в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами на тему: «Гармонія людини і природи як велика духовна цінність»

30.09


Морфологія. Орфографія

10

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на

-но, -то (загальне ознайомлення).

01.10


11

Неозначена форма (інфінітив) та особові форми. Доконаний і недоконаний види дієслів

07.10


12

Рм. Стислий письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю про виконання певних дій.

08.10


13

Часи дієслова. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час дієслів

15.10


14

Контрольна робота № 1 «Дієслово»

21.10


15

Рм. Навчальне аудіювання тексту

22.10


16

Дієвідмінювання дієслів теперішнього часу

04.11


17

Способи дієслів .Творення і правопис дієслів наказового і умовного способу. Безособові дієслова

05.11


18

Способи творення дієслів

11.11


19

Дієслова І і ІІ дієвідміни. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін

12.11


20

Рм. Складання допису в соцмережі про важливу подію зі шкільного життя з використанням дієслів різних способів

18.11


21

Правопис -ться, -шся в кінці дієслів. Знак м’якшення у дієсловах наказового способу

19.11


22

Не з дієсловами

25.11


23

Контрольна робота з теми «Дієслово»

26.11


24

Рм. Особливості будови опису зовнішності людини.

02.12


25

Рм. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом).

03.12


Дієприкметник

26

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

09.12


27

Активні і пасивні дієприкметники. Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх заміни.

10.12


28

Творення активний і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу Правопис відмінкових закінчень дієприкметників. Безособові дієслівні форми на -но, -то

16.12


29

Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів

17.12


30

Правопис суфіксів дієприкметників. Написання н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження. Не з дієприкметниками

23.12


31

Контрольна робота з теми «Дієприкметник»

24.12


ІІ семестр

32

Рм. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника33

Рм. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування з елементами зауважень, пропозицій з використанням у реченнях-репліках дієприкметникових зворотівДієприслівник

34

Дієприслівник як особлива форма дієслова. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль35

Вид і час дієприслівників36

Контрольний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом)37

Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення38

Не з дієприслівниками39

Рм. Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові40

Рм «Дієприслівник»41

Рм. Портретний нарис у публіцистичному стиліПрислівник

42

Прислівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль43

Розряди прислівників. Творення прислівників44

Рм. Контрольний письмовий докладний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.45

Ступені порівняння прислівників46

Прислівники як засіб зв’язку речень у тексті. Морфологічний розбір прислівників47

Н та нн у прислівниках. И та і в кінці прислівників48

Рм. Складання анотації на книжку з використанням прислівників49

Ні з прислівниками Не з прислівниками50

Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників51

Написання прислівників разом і через дефіс. Написання прислівникових словосполучень окремо.52

Рм. Читання вголос тексту, що містить прислівники, з’ясування ролі прислівників у мовленні.53

Контрольна робота з теми «Прислівник»Прийменник

54

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв'язку у словосполученні55

Рм. Складання відгуку про цікаву книжку56

Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс57

Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення58

Рм. Контрольний усний твір розповідь про знайому людину, зовнішній вигляд якої видається вам досконалим. Визначення ролі в тексті службових частин мови, зокрема прийменників.Сполучник

59

Сполучник як службова частина мови. Уживання сполучників у простому і складному реченнях. Сполучники сурядності і підрядності60

Сполучники підрядності. Розрізнення сполучників й однозвучних слів . Правопис сполучників (написання разом і окремо)Частка

61

Частка як службова частина мови62

Частки формотворчі та словотворчі63

Контрольний диктант № 2.64

Правопис часток не і ні з різними частинами мови. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -такиВигук

65

Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням66

Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках67

Контрольна робота з теми «Прийменник. Частка. Сполучник. Вигук» (тести).68

Узагальнення й систематизація вивченогоФорми контролю

Кількість

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

3

3

Письмо: переказ

1

1

твір

-

1

Правопис: диктант

1

1

Усний переказ

Інд.


Діалог

Інд.


Усний твір


Інд.

Читання вголос


Інд.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.