Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси

Інформатика

Для кого: 10 Клас, 11 Клас

08.09.2021

601

26

0

Опис документу:
З курсу фізики відомо, що фізичні тіла та поля перебувають у стані безперервних змін, пов'язаних з обміном енергією та її переходом з однієї форми в іншу. І зміна тіл, і зміна полів може супроводжуватися появою сигналів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси За навчальною програмою 2018 року Урок 1 10 Зразок підзаголовка
Слайд № 1

Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси За навчальною програмою 2018 року Урок 1 10 Зразок підзаголовка

Запитання Розділ 1 § 1.1 Що таке повідомлення, дані, інформація? Що таке інформаційний процес? Наведіть приклади інформаційних процесів. Що таке ін...
Слайд № 2

Запитання Розділ 1 § 1.1 Що таке повідомлення, дані, інформація? Що таке інформаційний процес? Наведіть приклади інформаційних процесів. Що таке інформаційна система? Наведіть приклади інформаційних систем. 10

Основні поняття інформатики. Сучасні інформаційні технології та системи Розділ 1 § 1.1 Інформатика є дуже молодою наукою, порівняно з іншими наукам...
Слайд № 3

Основні поняття інформатики. Сучасні інформаційні технології та системи Розділ 1 § 1.1 Інформатика є дуже молодою наукою, порівняно з іншими науками, такими, наприклад, як математика або фізика. Інформатика — наука, що вивчає методи та засоби опрацювання, передавання та зберігання повідомлень. Інформатика Математика Їй близько сімдесяти років Історія математики, налічує кілька тисячоліть. 10

Основні поняття інформатики. Сучасні інформаційні технології та системи Розділ 1 § 1.1 Як і в кожній науці, в інформатиці є основні поняття. До них...
Слайд № 4

Основні поняття інформатики. Сучасні інформаційні технології та системи Розділ 1 § 1.1 Як і в кожній науці, в інформатиці є основні поняття. До них належать такі поняття: інформація повідомлення дані інформаційні процеси інформаційні технології інформаційні системи алгоритм код програма та ін. 10

Інформація, повідомлення, дані Розділ 1 § 1.1 В інформатиці, що закономірно для молодої науки, тривають дискусії вчених відносно підходів до поясне...
Слайд № 5

Інформація, повідомлення, дані Розділ 1 § 1.1 В інформатиці, що закономірно для молодої науки, тривають дискусії вчених відносно підходів до пояснення основних понять цієї науки. Їх погляди можна узагальнити в кілька теорій залежно від того, як вони пояснюють поняття «інформація». 10

Інформація, повідомлення, дані Розділ 1 § 1.1 Прибічники «традиційного підходу» опираються на наукові праці засновників теорії зв'язку Р. Хартлі (1...
Слайд № 6

Інформація, повідомлення, дані Розділ 1 § 1.1 Прибічники «традиційного підходу» опираються на наукові праці засновників теорії зв'язку Р. Хартлі (1888-1970) та К. Шеннона (1916-2001). У цій теорії термін «інформація» є синонімом терміна «повідомлення», зміст повідомлення ігнорується, а саме повідомлення розглядається як набір сигналів різного виду залежно від способів передавання та фіксації повідомлень. Р. Хартлі К. Шеннон 10

Інформація, повідомлення, дані Розділ 1 § 1.1 «Атрибутивний підхід» базується на твердженні, що інформація є невід'ємною частиною матеріальних об'є...
Слайд № 7

Інформація, повідомлення, дані Розділ 1 § 1.1 «Атрибутивний підхід» базується на твердженні, що інформація є невід'ємною частиною матеріальних об'єктів, є їх описом, атрибутом. За такого підходу інформація є об'єктивною характеристикою матеріального об'єкта та існує незалежно від свідомості людини. 10

Інформація, повідомлення, дані Розділ 1 § 1.1 Представники «філософського підходу» розглядають інформацію як результат відображення у свідомості лю...
Слайд № 8

Інформація, повідомлення, дані Розділ 1 § 1.1 Представники «філософського підходу» розглядають інформацію як результат відображення у свідомості людини реалій навколишнього світу. При цьому враховується зміст повідомлень, що, передаються опрацьовуються зберігаються 10

Інформація, повідомлення, дані Розділ 1 § 1.1 Не можна казати про кількісні характеристики відображення людиною реалій зовнішнього світу, оскільки ...
Слайд № 9

Інформація, повідомлення, дані Розділ 1 § 1.1 Не можна казати про кількісні характеристики відображення людиною реалій зовнішнього світу, оскільки неможливо однозначно передбачити результат такого відображення для різних людей і навіть для однієї і тієї самої людини за різних умов. Тому неможливо говорити про вимірювання інформації та її кількісні характеристики. Інформація — одне з основних понять інформатики, строге й універсальне означення якого неможливе. Інформація є відображенням реалій навколишнього світу в свідомості людини. 10

Інформація, повідомлення, дані Розділ 1 § 1.1 Так, враження від переглянутого кінофільму в різних людей будуть різними. Різне враження може бути на...
Слайд № 10

Інформація, повідомлення, дані Розділ 1 § 1.1 Так, враження від переглянутого кінофільму в різних людей будуть різними. Різне враження може бути навіть в однієї і тієї самої людини за різного: емоційного стану настрою стану здоров'я тощо. По-різному ми оцінюємо смак страв, стилі одягу тощо. Тобто ми по-різному сприймаємо навколишній світ і відповідно по-різному відображаємо його у своїй свідомості. 10

Інформація, повідомлення, дані Розділ 1 § 1.1 У технічних пристроях для операцій з повідомленнями використовують різноманітні датчики, що можуть сп...
Слайд № 11

Інформація, повідомлення, дані Розділ 1 § 1.1 У технічних пристроях для операцій з повідомленнями використовують різноманітні датчики, що можуть сприймати навіть ті сигнали, які не підвладні органам чуття людини, наприклад рентгенівське випромінювання. Повідомлення — це деякі сигнали чи послідовності сигналів, які сприймаються людиною через органи чуття (зір, слух, дотик тощо). 10

Інформація, повідомлення, дані Розділ 1 § 1.1 Повідомлення можуть подаватися різними способами: електричними сигналами малюнками звуками схемами те...
Слайд № 12

Інформація, повідомлення, дані Розділ 1 § 1.1 Повідомлення можуть подаватися різними способами: електричними сигналами малюнками звуками схемами текстом тощо Слід зауважити, що за одного й того самого подання повідомлення може нести зовсім різний зміст, залежно від обставин, у яких воно передається і приймається, підготовленості до його тлумачення людини, яка приймає й аналізує повідомлення та робить (синтезує) відповідні висновки. 10

Інформація, повідомлення, дані Розділ 1 § 1.1 Дані — це повідомлення, які подано у вигляді, зручному для зберігання, передавання та опрацьовування. 10
Слайд № 13

Інформація, повідомлення, дані Розділ 1 § 1.1 Дані — це повідомлення, які подано у вигляді, зручному для зберігання, передавання та опрацьовування. 10

Схема операцій з повідомленнями в процесі пізнання людиною навколишнього світу Розділ 1 § 1.1 Джерело пові-домлень Світлові та звукові сигнали Світ...
Слайд № 14

Схема операцій з повідомленнями в процесі пізнання людиною навколишнього світу Розділ 1 § 1.1 Джерело пові-домлень Світлові та звукові сигнали Світлові та звукові рецептори Опрацювання повідомлень Результати опрацювання повідомлень 10

Інформаційні процеси Розділ 1 § 1.1 В процесі пізнання людиною навколишнього світу неможливо обійтися без інформаційних процесів. Інформаційними пр...
Слайд № 15

Інформаційні процеси Розділ 1 § 1.1 В процесі пізнання людиною навколишнього світу неможливо обійтися без інформаційних процесів. Інформаційними процесами називають процеси, що здійснюються над повідомленнями Основними інформаційними процесами є процеси: Передавання Опрацювання Зберігання 10

Інформаційні процеси Розділ 1 § 1.1 Розрізняють також і більш складні інформаційні процеси, такі як: пошук використан-ня групування розповсюд-ження...
Слайд № 16

Інформаційні процеси Розділ 1 § 1.1 Розрізняють також і більш складні інформаційні процеси, такі як: пошук використан-ня групування розповсюд-ження сортування кодування захист накопичен-ня та ін. Складні процеси базуються щонайменше на двох основних процесах. 10

Інформаційні процеси Розділ 1 § 1.1 Так, у 9-му класі ви ознайомилися з поняттям «інформаційна безпека». Для її забезпечення потрібно вжити низку з...
Слайд № 17

Інформаційні процеси Розділ 1 § 1.1 Так, у 9-му класі ви ознайомилися з поняттям «інформаційна безпека». Для її забезпечення потрібно вжити низку заходів для захисту повідомлень користувача. Серед таких заходів можуть бути: резервне копіювання зі збереженням даних на окремому носієві (опрацювання, передавання та зберігання повідомлень); шифрування даних (опрацювання повідомлень); обмеження доступу різних користувачів до даних (опрацювання повідомлень). 10

Інформаційні процеси Розділ 1 § 1.1 Подібний аналіз можна здійснити і для інших складних інформаційних процесів, наприклад процесу використання пов...
Слайд № 18

Інформаційні процеси Розділ 1 § 1.1 Подібний аналіз можна здійснити і для інших складних інформаційних процесів, наприклад процесу використання повідомлень: 10

Інформаційні технології та системи Розділ 1 § 1.1 Як ви вже знаєте, технології здійснення операцій над: текстами графічними зображеннями презента-ц...
Слайд № 19

Інформаційні технології та системи Розділ 1 § 1.1 Як ви вже знаєте, технології здійснення операцій над: текстами графічними зображеннями презента-ціями числовими даними мульти-медійними та іншими даними З використанням комп'ютерів називають інформаційними технологіями. 10

Інформаційні технології та системи Розділ 1 § 1.1 Інформаційні технології описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням ко...
Слайд № 20

Інформаційні технології та системи Розділ 1 § 1.1 Інформаційні технології описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп’ютерної техніки. 10

Інформаційні технології та системи Розділ 1 § 1.1 Інформаційні технології класифікують: залежно від типів даних, які опрацьовуються під час їх реал...
Слайд № 21

Інформаційні технології та системи Розділ 1 § 1.1 Інформаційні технології класифікують: залежно від типів даних, які опрацьовуються під час їх реалізації: за провідним інформаційним процесом, який реалізує ця технологія: за основною метою здійснення інформаційних процесів: наприклад текстові, графічні, числові, мультимедійні інформаційні технології; наприклад інформаційні технології передавання, опрацювання, зберігання даних; наприклад пошуку, стиснення, передавання, кодування, захисту даних. 10

Інформаційні технології та системи Розділ 1 § 1.1 Мета застосування інформаційних технологій — створення та опрацювання інформаційних ресурсів, до ...
Слайд № 22

Інформаційні технології та системи Розділ 1 § 1.1 Мета застосування інформаційних технологій — створення та опрацювання інформаційних ресурсів, до яких належать: 10

Інформаційні технології та системи Розділ 1 § 1.1 Для реалізації окремих інформаційних технологій, а особливо їх комплексу, створюються інформаційн...
Слайд № 23

Інформаційні технології та системи Розділ 1 § 1.1 Для реалізації окремих інформаційних технологій, а особливо їх комплексу, створюються інформаційні системи. Сукупність взаємопов'язаних елементів, яка призначена для реалізації інформаційних процесів, називається інформаційною системою. 10

Інформаційні технології та системи Розділ 1 § 1.1 10
Слайд № 24

Інформаційні технології та системи Розділ 1 § 1.1 10

Людина в інформаційному суспільстві Розділ 1 § 1.1 Сучасне суспільство дедалі більше орієнтується на види діяльності, пов'язані з умінням: 10
Слайд № 25

Людина в інформаційному суспільстві Розділ 1 § 1.1 Сучасне суспільство дедалі більше орієнтується на види діяльності, пов'язані з умінням: 10

Людина в інформаційному суспільстві Розділ 1 § 1.1 Зазначені знання та вміння повинні формуватися у людини ще під час навчання в школі, передусім ц...
Слайд № 26

Людина в інформаційному суспільстві Розділ 1 § 1.1 Зазначені знання та вміння повинні формуватися у людини ще під час навчання в школі, передусім це: 10

Людина в інформаційному суспільстві Розділ 1 § 1.1 Продовження… 10
Слайд № 27

Людина в інформаційному суспільстві Розділ 1 § 1.1 Продовження… 10

Людина в інформаційному суспільстві Розділ 1 § 1.1 Випускник сучасної школи повинен у першу чергу бути людиною, яка мислить. Цінність має не стільк...
Слайд № 28

Людина в інформаційному суспільстві Розділ 1 § 1.1 Випускник сучасної школи повинен у першу чергу бути людиною, яка мислить. Цінність має не стільки обсяг знань, які накопичила людина, скільки вміння ефективно використовувати ці знання у своїй повсякденній і професійній діяльності. Усе знати і все вміти неможливо, але вміти швидко адаптуватися до змін у суспільстві, до змін у техніці та технологіях — необхідна умова успішної реалізації задумів і мрій людини. Така адаптація неможлива без оволодіння навичками самостійно здобувати знання, у чому особливу роль відіграють сучасні інформаційно-комунікаційні технології. 10

Розгадайте ребус Інформація Розділ 1 § 1.1 ія 10
Слайд № 29

Розгадайте ребус Інформація Розділ 1 § 1.1 ія 10

Розгадайте ребус технологія Розділ 1 § 1.1 Інформаційна 10
Слайд № 30

Розгадайте ребус технологія Розділ 1 § 1.1 Інформаційна 10

Дайте відповіді на запитання Розділ 1 § 1.1 Які основні поняття інформатики ви знаєте? Чому, на ваш погляд, учені не можуть дійти єдиної думки стос...
Слайд № 31

Дайте відповіді на запитання Розділ 1 § 1.1 Які основні поняття інформатики ви знаєте? Чому, на ваш погляд, учені не можуть дійти єдиної думки стосовно пояснення поняття «інформація»? Поясніть, що таке інформація. Чому не можна виміряти інформацію? Що таке повідомлення? Як можна подати повідомлення? Наведіть приклади. Що таке дані? Наведіть приклади даних. 10

Дайте відповіді на запитання Розділ 1 § 1.1 Які інформаційні процеси ви знаєте? Назвіть основні інформаційні процеси. Що таке інформаційна технолог...
Слайд № 32

Дайте відповіді на запитання Розділ 1 § 1.1 Які інформаційні процеси ви знаєте? Назвіть основні інформаційні процеси. Що таке інформаційна технологія? Наведіть приклади інформаційних технологій з курсу інформатики 9-го класу. Що таке інформаційна система? Що входить до складу інформаційної системи? Чому, на вашу думку, сучасній людині потрібно добре володіти інформаційними технологіями? 10

Домашнє завдання Проаналізувати § 1.1, ст. 6-12 Розділ 1 § 1.1 10
Слайд № 33

Домашнє завдання Проаналізувати § 1.1, ст. 6-12 Розділ 1 § 1.1 10

Працюємо за комп’ютером Розділ 1 § 1.1 Сторінка 11-12 10
Слайд № 34

Працюємо за комп’ютером Розділ 1 § 1.1 Сторінка 11-12 10

Дякую за увагу! За навчальною програмою 2018 року Урок 1 10 Зразок підзаголовка
Слайд № 35

Дякую за увагу! За навчальною програмою 2018 року Урок 1 10 Зразок підзаголовка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.