Індивідуальна програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізкультура» для дітей з інтелектуальними порушеннями

Опис документу:
Індивідуальна програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізкультура» розроблено відповідно до програм МОН України для програм МОН України для 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями (укладено на основі адаптації державних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів та у відповідності з навчальними програмам

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Пояснювальна записка

Корекційно-розвивальна робота – вагомий напрям педагогічної діяльності в системі навчально-виховного процесу спеціальних закладів (класів) загальної середньої освіти для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Лікувальна фізкультура призначена для оптимізації реалізації найважливіших корекційно-розвивальних завдань адаптивної фізичної культури у певний час.

Основною метою предмету «Лікувальна фізкультура» є: гармонізація психофізичного розвитку учнів і корекція його порушень.

Мета реалізується вирішенням наступних взаємопов’язаних завдань:

1. Основних:

1.1. Розвиток координаційних здібностей.

1.2. Корекція психоемоційного стану та психофізичного напруження.

1.3. Розвиток правильного локомоторного стереотипу та корекція основних видів локомоції дитини (ходьби, бігу).

2. Супутніх:

2.1. Профілактика та корекція порушень серцево-судинної системи:

 • корекція стану після гострого захворювання;

 • корекція захворюваньорганів серцево-судинної системи.

2.2. Профілактика та корекція порушень органів дихання:

 • формування навички правильного дихання в спокої та під час виконання фізичних вправ;

 • корекція стану після гострого респіраторного захворювання;

 • корекція захворювань органів дихання.

2.3. Профілактика послаблення зору та корекція розладів зору.

2.4. Профілактика та корекція порушень нервової системи.

2.5. Профілактика та корекція порушень опорно-рухового апарату:

 • формування правильної постави та її корекція;

 • корекція сколіозу, кіфозу;

 • корекція плоскостопості;

 • корекція стану після травм опорно-рухового апарату.

2.6. Корекція захворювань видільної системи.

2.7. Профілактика та корекція порушень імунної системи:

 • корекція стану після гострого соматичного захворювання;

 • корекція порушень імунної системи.

2.8. Корекція захворювань органів травлення.

2.9. Профілактика та корекція порушень обміну речовин і захворювань залоз внутрішньої секреції:

 • корекція наслідків цукрового діабету;

 • профілактика та корекція ожиріння.

Зміст завдань розроблено з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей з легким і помірним ступенем інтелектуальних порушень, розповсюдженої нозології захворювань дітей зазначеної категорії. Під час реалізації представлених завдань обов’язково здійснюються й інші, а саме: оздоровчі, освітні, розвивальні, корекційні, виховні. Але акцент – саме на визначених завданнях. Засобами лікувальної фізкультури є фізичні вправи (основний засіб), гігієнічні та природні чинники:

 • фізичні вправи: гімнастичні, спортивно-прикладні (легкоатлетичні) вправи та ігри;

 • гігієнічні чинники: дотримання гігієни тіла, рухової активності та відпочинку тощо;

 • природні чинники: сонячне опромінення в процесі ЛФК та сонячні ванни як чинник загартування; аерація під час занять та повітряні ванни як чинник загартування; загальні та часткові обтирання.

Природні та гігієнічні чинники застосовуються як самостійно, так і з метою оптимізації впливу фізичних вправ на організм учня. Важливість забезпечення оптимальних санітарно-гігієнічних умов проведення занять з ЛФК пов’язана з чутливістю дитячого організму до впливу чинників довкілля. З метою оптимізації корекційно-розвивального впливу засобів ЛФК використовуються рекомендовані лікарем тренажери та тренажерні пристрої адаптивної фізичної культури.

У представленій програмі рекомендації для дітей з помірним ступенем інтелектуальних порушень виділені зірочкою (*). Психофізіологічні можливості молодших школярів із помірним ступенем порушень інтелектуального розвитку обмежені, але, при забезпеченні належних педагогічних умов, позитивна динаміка в їх розвитку може бути досягнута. Під педагогічними умовами мається на увазі наявність позитивного для учня оточення, науково-обґрунтованих програм навчання, відповідного методичного та кадрового забезпечення спеціального закладу загальної середньої освіти, адекватних методів та прийомів корекційно-спрямованого навчально-виховного процесу.

Заняття з лікувальної фізкультури проводиться інструктором з ЛФК (інструктором з фізкультури, вчителем з фізичної культури) згідно з відповідною корекційно-розвитковою програмою та типовим навчальним планом із урахуванням індивідуальних особливостей психофізичного розвитку дитини під лікарсько-педагогічним контролем. Типовим навчальним планом передбачено проведення одного заняття з ЛФК на тиждень. Однак, для досягнення терапевтичного ефекту виконання корекційно-розвивальних вправ доцільним (але не обов’язковим) є проведення ЛФК не менше трьох разів на тиждень.

Структура програми включає три взаємопов’язані складові навчального процесу:

 • зміст навчального матеріалу;

 • ймовірні очікувані результати розвитку учнів;

 • спрямованість корекційно-розвивальної роботи.

Програма складається з двох частин.

Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин

Розділи програмного матеріалу

1-й клас

2-й клас

3-й клас

4-й клас

Гімнастичні вправи

11

12

12

12

Легкоатлетичні вправи

6

6

6

6

Ігри

18

17

17

17

Всього годин

35

35

35

35

У другій частині програми викладено додатки. До додатків увійшли орієнтовні корекційно-розвивальні вправи та приклади комплексів фізичних вправ і рухливих ігор, які потребують роз’яснення чи детального опису.

Програма не встановлює чітко визначеної кількості годин для вивчення тих чи інших розділів, але під час планування потрібно переважну частину часу приділяти засвоєнню пріоритетного матеріалу та його повторенню. До фізкультурного обладнання, що використовується в процесі занять з ЛФК, висуваються педагогічні, естетичні та гігієнічні вимоги. Підбір обладнання визначається відповідністю програмним завданням. Розмір і вага реманенту повинні відповідати віковим особливостям молодших школярів, його кількість визначається з розрахунку активної участі всіх дітей у процесі занять, що, в комплексі з іншими заходами, сприяє безпеці використання фізкультурного обладнання. Найважливішим є безпека учнів час проведення занять з ЛФК.

На заняттях з ЛФК спілкування відбувається як словесною, так і жестовою мовою, а також - використовуючи піктограми. Для всебічності мовленнєвого розвитку широко використовуються картки (таблички) з відповідним словом, мультимедійні засоби. Для поліпшення сприйняття навчального матеріалу широко застосовуються наочні засоби (плакати, таблички з текстом, піктограми, фотографії, малюнки, предметні засоби, кіно - чи відеоматеріали; світлосигналізація тощо), які сприяють розкриттю сутності понять. Відповідно до можливостей дітей з різними ступенями інтелектуальної недостатності (легким і помірним) визначаються методи навчання. Комбінування визначених методів і способів навчання, а також забезпечення міжпредметних зв’язків створює необхідні умови, що сприяють підвищенню ефективності занять з ЛФК, як ланки системи навчально-виховної роботи.

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу змістом програми передбачено час на проведення коригуючих і розвивальних рухливих ігор, що включають елементи попередньо розучених загальнорозвиваючих, коригуючих і спортивно-прикладних вправ. Це сприяє зменшенню рівня навантаження, стомлюваності учнів; підвищенню рівня сприйняття ними навчального матеріалу, інтелектуальної та фізичної працездатності школярів під час заняття з ЛФК. Для корекції психоемоційного стану учнів важливим є застосування дихальної, кистьової та пальчикової гімнастики, елементів масажу / самомасажу, музикотерапії та кольоротерапії (наприклад, при використанні фітбол-гімнастики).

Програму з лікувальної фізкультури для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку розроблено на виконання Закону України «Про освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», на основі положень Державного стандарту початкової освіти з урахуванням психофізичних і вікових особливостей учнів. Означену програму можна використовувати також у навчально-реабілітаційних центрах, інклюзивно-ресурсних центрах,  при проведенні індивідуального навчання та батьками. Програму створено з урахуванням сучасних наукових даних і практичного досвіду вчителів з фізичної культури.

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА

Четвертий клас

ГІМНАСТИЧНІ ВПРАВИ

Теоретичні відомості. Застосування засобів фізичного виховання (фізичних вправ, гігієнічних та природних чинників) на занятті з ЛФК.Правильна постава, її значення для здоров’я людини.  Загальні відомості про профілактику порушень постави.*Значення фізичних вправ для здоров’я дитини. *Лікувальна фізкультура та її значення в житті дитини.*Попередження травматизму під час занять гімнастичними вправами на занятті з ЛФК.*Загальні відомості про здоров’я.*Необхідність піклування про здоров’я.

Ймовірні очікувані результати розвитку учнів

Учень/учениця:дотримується правил підготовки до занять, правил поведінки та гігієни на занятті з ЛФК (за вказівкою вчителя);виявляєінтерес та звичку до занять фізичною культурою (за вказівкою вчителя); має елементарне уявлення про застосування засобів фізичного виховання (фізичних вправ, гігієнічних та природних чинників) занятті з ЛФК (за допомогою чи при підказці вчителя);має уявлення про правильну поставу, її значення для здоров’я людини; профілактику порушень постави (при підказці вчителя);сприймає звернене мовлення вчителя (при підказці вчителя);*сприймає звернене мовлення вчителя (за допомогою вчителя);*здійснює підготовку до заняття з ЛФК (за допомогою чи при підказці вчителя);*має елементарне уявлення про здоров’я, необхідність піклування про власне здоров’я (за допомогою вчителя);

*має елементарне уявлення про значення фізичних вправ для здоров’я дитини; лікувальну фізкультуру та її значення в житті дитини;  попередження травматизму під час занять гімнастичними вправами на занятті з ЛФК (за допомогою вчителя).

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

Розвиток аналітико-синтетичного типу сприймання. Розвиток слухо-зоро-вібраційного сприймання. Розвиток пізнавальної активності. Розвиток уявлень про оточуюче середовище, власне тіло. Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток концентрації та стійкості уваги. Розвиток уявлень про оточуюче середовище, власне тіло. Розвиток репродуктивного та продуктивного мислення. Розвиток здатності до здійснення аналізу виконання своїх рухів. Розвиток короткочасної та довготривалої пам’яті; збільшення обсягу оперативної пам’яті. Розвиток позитивної мотивації та звички до занять фізичними вправами.

Розвиток координаційних здібностей

Вис стоячи. Вис присівши. Перекат убік з упору присівши на колінах в групуванні та прогнувшись. Перекат назад з упору присівши. Перекат уперед з упору присівши. Рухи руками за великою амплітудою з предметами (гімнастичними булавами, прапорцями тощо) та без них. Максимальні нахили тулуба до правої та лівої стопи (з рухами рук у тому ж напрямку). Присідання та вставання з мішечком з піском (300 г) чи з іншим предметом на голові. *Упор стоячи на колінах. *Легкий струс однієї ноги при опорі на другу (почергово). *Ходьба обмеженою площиною (по «коридору» на підлозі). *Вправи для розвитку гнучкості (наприклад, «Лук», «Чоло-коліно»). *Захват і підкидання стопами предметів (наприклад, кеглі, м’яча, кубика) у в.п. − сидячи, ноги витягнуті на підлозі.

Ймовірні очікувані результати розвитку учнів

Використовує звернене мовлення (за допомогою чи за зразком учителя); здійснюєвис стоячи, вис присівши; максимальні нахили тулуба до правої та лівої стопи (з рухами рук у тому ж напрямку)  (за показом учителя); виконує перекат убік з упору присівши на колінах в групуванні та прогнувшись; перекат назад з упору присівши; перекат уперед з упору присівши (за допомогою чи наслідуючи учителя); виконує присідання та вставання з мішечком з піском (300 г) чи з іншим предметом на голові (наслідуючи чи за показом учителя); вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (наслідуючи чи за показом учителя);

*виконує упор стоячи на колінах; легкий струс однієї ноги при опорі на другу (почергово) (за допомогою чи наслідуючи вчителя); *виконує ходьбу обмеженою площиною (по «коридору» на підлозі); вправи для розвитку гнучкості (наприклад, «Лук», «Чоло-коліно») (за допомогою учителя); *виконує захват і підкидання стопами предметів (наприклад, кеглі, м’яча, кубика) у в.п. − сидячи, ноги витягнуті на підлозі (за допомогою вчителя).

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи Розвиток слухо-зоро-вібраційного сприймання. Розвиток короткочасної та довготривалої пам’яті; збільшення обсягу оперативної пам’яті. Корекція адекватності емоційних реакцій. Розвиток координації рухів. Формування узгодженості мікро- та макромоторики. Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів. Формування здатності зберігати рівновагу в статичних положеннях і в русі. Розвиток швидкості реакції. Розвиток узгодженості рухових дій.Розвиток зорового, кінестетичного та вібраційно-тактильного контролю виконання рухової дії. Закріплення навички правильної постави. Профілактика та корекція плоскостопості. Розвиток рухових якостей (спритності). Закріплення навички узгодження фаз дихання з руховими актами. Розвиток фіксуючого мовлення. Виховання організованості. Виховання наполегливості, здатності до вольового зусилля,  дисциплінованості.

Ритмопластичні вправи

Приставний крок та крок галопу з різними положеннями рук. Перемінний крок. Танцювальний крок на кінчиках пальців. Рухи руками за великою амплітудою з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, гімнастичними булавами, прапорцями, м’ячами тощо) та без них під музично-ритмічний супровід (з використанням п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом). *Махи руками з предметами (різнокольоровими іграшками, м’ячами, гімнастичними стрічками тощо) та без них під музично-ритмічний супровід з яскраво вираженим ритмічним малюнком.

Ймовірні очікувані результати розвитку учнів

Сприймає використане наочне приладдя (кіно -, відеозапис, світлосигналізацію, фотографії, плакати, таблички, тощо) (за допомогою чи при підказці вчителя); розрізняє основні динамічні та просторові ознаки рухових дій; основні якісні ознаки використаних на уроці предметів (за допомогою чи при підказці вчителя); називає задіяні при виконанні вправ основні частини тіла та предмети (за допомогою чи при підказці вчителя); виконує приставний крок та крок галопу з різними положеннями рук, перемінний крок, танцювальний крок на кінчиках пальців (за допомогою чи за показом учителя); виконує рухи руками за великою амплітудою з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, гімнастичними булавами, прапорцями, м’ячами тощо) та без них під музично-ритмічний супровід (з використанням п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом) (наслідуючи чи за показом учителя); співпрацює в парі, в групі (за допомогою чи при підказці вчителя); емоційно реагує на виконання ритмопластичних вправ; вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою чи при підказці вчителя). приймає використане наочне приладдя (кіно -, відеозапис, світлосигналізацію, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою вчителя); *розрізняє основні динамічні та просторові ознаки рухових дій; основні якісні ознаки використаних на уроці предметів (за допомогою вчителя); *виконує ходьбу з зупинками в кінці музично-ритмічної фрази (за допомогою чи наслідуючи вчителя); *виконує махи руками з предметами (різнокольоровими іграшками, м’ячами, гімнастичними стрічками тощо) та без них під музично-ритмічний супровід з яскраво вираженим ритмічним малюнком (за допомогою чи наслідуючи вчителя).

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

Розвиток довільного сприймання. Розвиток узагальненості уявлень. Розвиток координації рухів. Розвиток рухової пам’яті. Розвиток узгодженості та чіткості рухових дій. Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів. Розвиток здатності до одночасних рухів. Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів. Формування здатності зберігати рівновагу в статичних положеннях і в русі. Розвиток швидкості реакції. Формування та розвиток формул рухів. Розвиток рухових якостей (витривалості, спритності, гнучкості, сили, швидкості). Корекція зовнішнього прояву емоцій. Закріплення навички узгодження фаз дихання з руховими актами. Розвиток регулюючої функції мовлення. Виховання дисциплінованості, організованості, вміння співпрацювати в колективі.

Вправи з використанням гімнастичних предметів і приладів

Присідання та вставання з мішечком з піском (300 г) на голові. Ходьба гімнастичною лавою з мішечком з піском (предметом) на голові. Зміна положення та виконання елементів гімнастичних та спортивно-прикладних вправ з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, іграшками, м’ячами тощо). Кидання вгору та ловіння малого м’яча однією рукою. Котіння та кидання м’яча між ногами (потягнувшись попередньо вгору). Ходьба гімнастичною лавою з предметом (предметами) в руках.*Вставання в обруч на коліна, піднімання обруча вгору.*Котіння та кидання м’яча між ногами.

Ймовірні очікувані результати розвитку учнів

Сприймає та повторює за вчителем слова-ознаки конкретного предмета чи дії (за вказівкою вчителя); має уявлення про тілобудову людини (при підказці вчителя); вміє проводити елементарний аналіз своїх дій та дій інших учнів (за допомогою чи при підказці вчителя); використовує спортивну термінологію (за допомогою вчителя); виконує присідання та вставання з мішечком з піском (300 г) чи з іншим предметом на голові (за допомогою чи наслідуючи вчителя); здійснює зміну положення та виконання елементів гімнастичних та спортивно-прикладних вправ з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, іграшками, м’ячами тощо) (за допомогою чи за показом учителя); виконує ходьбу гімнастичною лавою з мішечком з піском (предметом) на голові; кидання вгору та ловіння малого м’яча однією рукою; котіння та кидання м’яча між ногами (потягнувшись попередньо вгору); ходьбу гімнастичною лавою з предметом (предметами) в руках (за показом чи наслідуючи вчителя); *вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою вчителя); *вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою чи наслідуючи вчителя); *виконує котіння та кидання м’яча між ногами; вставання в обруч на коліна, підняття обруча вгору (за допомогою чи наслідуючи вчителя).

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток уяви.

Розвиток слухо-зоро-вібраційного сприймання. Розвиток уявлень про оточуюче середовище, власне тіло. Розвиток репродуктивного та продуктивного мислення. Розвиток здатності до здійснення аналізу виконання своїх рухів і рухів інших учнів. Естетичний розвиток. Розвиток емоційної сфери. Корекція зовнішнього прояву емоцій. Розвиток відчуття темпу та ритму. Розвиток координації рухів. Формування узгодженості мікро- та макромоторики. Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів. Розвиток узгодженості рухових дій та здатності до одночасних рухів. Розвиток рухових якостей (витривалості, спритності, гнучкості, швидкості, сили). Закріплення навички правильної постави. Розвиток правильного локомоторного стереотипу та вдосконалення рухових навичок (ходьби, бігу, стрибків тощо). Закріплення навички узгодження фаз дихання з руховими актами. Збагачення активного та пасивного словникового запасу. Розвиток комунікативних навичок. Виховання гуманності, добро зичливості, поваги до інших дітей.

Імітаційні вправи

Імітація рухів курки (курчати / півня), чаплі, лиса. Імітація рухів вітряка; гри на піаніно; повітряної кульки. *Імітація рухів пса.

Ймовірні очікувані результати розвитку учнів

Розрізняє пози тварин та зображення, продемонстровані за допомогою наочних посібників (кіно-, відеозапис, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою чи за підказкою вчителя); має уявлення про позитивні та негативні емоції (при підказці вчителя); називає зображення знайомих тварин і предметів,  продемонстровані за допомогою наочних посібників; основні їх якісні характеристики; просторові характеристики переміщення (за допомогою чи при підказці вчителя); використовує здобуті рухові навички (ходьба, стрибки, повзання тощо) для імітації окремих тварин, предметів, особливостей діяльності людини: імітацію рухів курки (курчати / півня), чаплі, лиса; рухів вітряка; гри на піаніно; повітряної кульки (за допомогою чи за показом учителя); виявляє адекватну емоційну реакцію при проведенні імітаційних вправ; приймає використане наочне приладдя (кіно-, відеозапис, світлосигналізацію, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою вчителя); *має елементарнеуявлення про позитивні та негативні емоції; *здійснює імітацію рухів пса (за допомогою учителя); *вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою чи наслідуючи вчителя).

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

Розвиток слухо-зоро-вібраційного сприймання. Розвиток пізнавальних інтересів. Естетичний розвиток.

Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток елементарних уявлень про оточуюче середовище, власне тіло. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток узгодженості рухових дій. Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів. Формування здатності зберігати рівновагу в статичних положеннях і в русі. Розвиток швидкості реакції. Розвиток кінетичної та кінестетичної пам’яті. Розвиток рухових якостей (витривалості, гнучкості, спритності, швидкості, сили). Розвиток зорового та кінестетичного контролю власних дій. Розвиток правильного локомоторного стереотипу та вдосконалення рухових навичок (ходьби, бігу, стрибків тощо). Закріплення навички правильної постави. Розвиток адекватності зовнішнього прояву емоцій. Корекція психофізичного напруження. Формування позитивного психоемоційного стану. Розвиток вербальних і невербальних засобів спілкування. Виховання колективізму, доброзичливості.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНІ ВПРАВИ

Теоретичні відомості. Значення легкоатлетичних вправ для здоров’я людини. Відновлення після виконання фізичних вправ на занятті з ЛФК. *Старт і фініш. *Правильні рухи під час ходьби та бігу на занятті з ЛФК Ходьба: по діагоналі, за орієнтирами, протиходом; приставним кроком (з різними положеннями рук), по гімнастичній лаві з предметом (предметами) в руках; по гімнастичній лаві з мішечком з піском (предметом) на голові; підлогою за мітками. *Ходьба: в напівприсиді; з високим підніманням стегна;  обмеженою площиною. Біг: на короткі дистанції з різних в.п.; на місці з високим підніманням стегна; широким кроком через покладені предмети; зі зміною напряму за командою (сигналом) вчителя; в «коридорчику» (40-50 см). *Біг: навздогін. Стрибки: з навівприсіду; на двох ногах з поворотами праворуч \ ліворуч; у глибину (h=70 см) із м’яким приземленням. *Стрибки: багатоскоки; у глибину (h=40 см) із м’яким приземленням. Метання: м’яча через мотузку, підвішену на h=2-3 м; кидання та ловіння малого м’яча однією рукою; м’яча (d=15-20 см) однією рукою (чергуючи руки) на дальність; метання мішечків з піском (m=300 г) правою та лівою руками в горизонтальну ціль; метання малого м’яча в стінку (на дальність відскоку). *Метання: підкидання та ловіння великого м’яча (обома руками).

Лазіння: по гімнастичній лаві з переходом на гімнастичну стінку; перелізання з опорою на груди через перешкоди (h до 80 см). *Лазіння: перелізання через перешкоду з опорною ногою (наприклад, гімнастичну лаву); довільне лазіння на гімнастичній стінці праворуч \ ліворуч (ноги на 1-3-ій рейці). Повзання: по гімнастичному мату (праворуч \ ліворуч); по гімнастичній лаві різнойменним способом \ однойменним способом; по гімнастичному мату з підповзанням під перешкодами (h=40 - 45 см.) *Повзання: по гімнастичному мату, оминаючи перешкоди.

Ймовірні очікувані результати розвитку учнів Учень/учениця: має уявлення про значення легкоатлетичних вправ для здоров’я людини; про відновлення після виконання легкоатлетичних вправ на занятті з ЛФК (за допомогою чи за підказкою учителя); дотримується правил поведінки, гігієни та техніки безпеки під час виконання легкоатлетичних вправ на занятті з ЛФК (за допомогою чи за підказкою учителя); називає основні просторові характеристики рухових дій та задіяні в них основні частини тіла (за допомогою чи за підказкою учителя); *має елементарне уявлення про старт  і фініш; правильні рухи під час ходьби та бігу на занятті з ЛФК (за допомогою вчителя); виконує ходьбу: по діагоналі, за орієнтирами, протиходом; приставним кроком (з різними положеннями рук), по гімнастичній лаві з предметом (предметами) в руках; по гімнастичній лаві з мішечком з піском (предметом) на голові; підлогою за мітками (наслідуючи чи за показом учителя); виконує біг: на короткі дистанції з різних в.п.; на місці з високим підніманням стегна; широким кроком через покладені предмети; зі зміною напряму за командою (сигналом) вчителя; в «коридорчику» (40-50 см) (наслідуючи чи за показом учителя); здійснює стрибки: з навівприсіду; на двох ногах з поворотами праворуч \ ліворуч; у глибину (h=70 см) із м’яким приземленням (за допомогою чи за показом учителя); виконує метання: м’яча через мотузку, підвішену на h=2-3 м; кидання та ловіння малого м’яча однією рукою; м’яча (d=15-20 см) однією рукою (чергуючи руки) на дальність; метання мішечків з піском (m=300 г) правою та лівою руками в горизонтальну ціль; метання малого м’яча в стінку (на дальність відскоку) (наслідуючи чи за показом учителя); виконує лазіння: перелізання через перешкоду з опорною ногою (наприклад, гімнастичну лаву); довільне лазіння на гімнастичній стінці праворуч \ ліворуч (ноги на 1-3-ій рейці); виконує повзання: по гімнастичному мату (праворуч \ ліворуч); по гімнастичній лаві різнойменним способом \ однойменним способом; по гімнастичному мату з підповзанням під перешкодами (h=40 - 45 см.) (за допомогою чи наслідуючи вчителя); вміє узгоджувати свої дії з діями іншого учня, групи (за допомогою чи за підказкою вчителя); вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (наслідуючи чи за показом учителя);

*виконує ходьбу: в напівприсиді; з високим підніманням стегна;  обмеженою площиною (за допомогою чи наслідуючи учителя); *виконує біг: навздогін (за допомогою чи за показом учителя); *виконує стрибки: багатоскоки; у глибину (h=40 см) із м’яким приземленням (за допомогою вчителя); *виконує метання: підкидання та ловіння великого м’яча (обома руками) (за допомогою чи наслідуючи учителя); *виконує лазіння: перелізання через перешкоду з опорною ногою (наприклад, гімнастичну лаву); довільне лазіння на гімнастичній стінці праворуч \ ліворуч (ноги на 1-3-ій рейці) (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

*здійснює повзання: по гімнастичному мату, оминаючи перешкоди (за допомогою чи наслідуючи вчителя); *вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою чи наслідуючи вчителя).

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

Розвиток аналітико-синтетичного типу сприймання. Розвиток обсягу та точності оперативної та довготривалої пам’яті. Розвиток операційно-організційного компонента мислення. Розвиток цілеспрямованості та підвищеної стійкості уваги. Розвиток просторової уяви. Розвиток волі. Розвиток здатності до оцінки та регуляції просторово-часових і динамічних рухових параметрів. Розвиток правильного локомоторного стереотипу та вдосконалення рухових навичок (ходьби, бігу, стрибків тощо). Розвиток рухових якостей: витривалості, спритності, сили (ходьба); витривалості, гнучкості, спритності, сили, швидкості (біг); витривалості, спритності, швидкісно-силових (стрибки); швидкісно-силових (метання); витривалості, гнучкості, спритності, сили, швидкості (лазіння та повзання). Розвиток координації рухів. Розвиток узгодженості та точності рухових дій. Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів. Закріплення навички правильної постави в спокої та при виконанні рухів. Профілактика порушень та корекція функцій опорно-рухового апарату. Формування та розвиток формул рухів. Розвиток зорового, кінестетичного та тактильно-вібрацйного контролю виконання рухової дії. Корекція психоемоційного стану. Послаблення негативних емоцій. Закріплення навички узгодження фаз дихання з руховими актами. Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і піктограм. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Виховання комунікативних навичок, культури поведінки, наполегливості.

ІГРИ

Теоретичні відомості. Позитивні та негативні емоції. Правила та зміст розучених ігор, що використовуються на занятті з ЛФК. *Правила та зміст розучених ігор, що використовуються на занятті з ЛФК.

Для розвитку координаційних здібностей: «Красива ходьба», «Чаплі», «Чарівний свисток», «Рухома мішень», «Збери іграшки», «Передай почуття» тощо. Для корекції психоемоційного стану та психофізичного напруження:«Передай почуття», «Збери іграшки», «Естафета парами» тощо. Для розвитку правильного локомоторного стереотипу та корекції основних видів локомоції дитини (ходьби, бігу): «Чарівний свисток», «Ну, постривай!», «Естафета парами» тощо. Ймовірні очікувані результати розвитку учнів Учень/учениця:Має уявлення про позитивні та негативні емоції; правила та зміст розучених ігор, що використовуються на занятті з ЛФК (за допомогою чи за вказівкою вчителя); виконує правила поведінки та безпеки при проведенні ігор на занятті з ЛФК (під контролем учителя); називає основні частини тіла та предмети, задіяні при проведенні гри (за допомогою чи при підказці вчителя); виконує ходьбу, біг, стрибки, лазіння та повзання в ігрових ситуаціях (за показом учителя); вміє грати в 6-7 рухливих ігор (за допомогою чи під контролем учителя); дотримується послідовності виконання рухових дій (за допомогою чи за показом учителя); вміє узгоджувати фази дихання з виконанням рухів (за показом чи за підказкою вчителя); адекватно емоційно реагує на ігрові ситуації; спілкується (просить тощо) з іншими дітьми під час проведення гри на занятті з ЛФК (за допомогою чи при підказці вчителя); вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою чи при підказці вчителя); *має елементарне уявлення про правила та зміст розучених ігор (за допомогою вчителя); *використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя); *вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою чи при підказці вчителя); *вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою чи наслідуючи вчителя); *вміє грати в 3-4 рухливі гри (за допомогою вчителя). Спрямованість корекційно-розвивальної роботи Розвиток аналітико-синтетичного типу сприймання. Розвиток довільної уваги. Розвиток цілеспрямованості та підвищеної стійкості уваги. Формування елементарних уявлень про навколишнє середовище та власне тіло. Формування мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).Розвиток просторової уяви. Розвиток рухових якостей (витривалості, гнучкості, спритності, сили, швидкості).Розвиток правильного локомоторного стереотипу та вдосконалення рухових навичок (ходьби, бігу, стрибків тощо).Розвиток координації.Формування узгодженості мікро- та макромоторики.Формування здатності зберігати рівновагу в статичних положеннях і в русі.Розвиток швидкості реакції.Розвиток зорового, кінестетичного та тактильно-вібрацйного контролю власних дій.Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів.Розвиток рухової пам’яті.Естетичний розвиток.Корекція психофізичного напруження.Корекція психоемоційного стану.Розвиток адекватності емоційних реакцій.Закріплення навички узгоджувати фази дихання з виконанням рухів.Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і піктограм.Збагачення активного та пасивного словникового запасу.Розвиток навичок діалогічного мовлення.Виховання доброзичливості, колективізму та культури спілкування.

ДРУГА ЧАСТИНА

ДОДАТОК №1

ОРІЄНТОВНІ ФІЗИЧНІ ВПРАВИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИДУ ЗАХВОРЮВАННЯ

(проведення за індивідуальною рекомендацією лікаря, під лікарсько-педагогічним контролем)

Вид захворювання Порушення опорно-рухового апарату

Рекомендовані вправи Коригуюча гімнастика; вправи на приладах (гімнастична лава, гімнастична стінка); біля дзеркала (оцінюючи симетричність рухів); в парах ; статичні вправи; спеціальні вправи, спрямовані на поліпшення рухливостіхребетно-рухових сегментів і досягненнятрофічноїдостатності. Вправи, які не рекомендовано застосовувати

З в.п. сидячи – велике навантаження на хребет;  у висі (на перекладині, кільцях, гімнастичній стінці) – сприяють надмірному розтягуванню хребта;  із значним струсом хребта (стрибки, зістрибування з висоти); різкий старт, різкий фініш; з асиметричними рухами; асиметричні пози; тривале стояння наодному місців одній і тій же позі;  вправи з високо піднятими руками; підйом і перенесенняважких предметів.

ОРІЄНТОВНІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНІ ВПРАВИ ТА КОМПЛЕКСИ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ

Вправи для корекції початкових форм плоскостопості (за І. Ілієвим, С. Банковим) (вправи виконувати босоніж): 1. В.п. − сидячи. Розведення та згинання пальців стоп різко донизу. 2. В.п. −о.с., стопи паралельно (приблизно на 10 см одна від одної). Стійка на пальцях (зігнутих усередину); опускання на зовнішній край стопи; повернутись у в.п. 3. В.п. − сидячи. Захват невеликих предметів пальцями ніг з підлоги та піднімання їх до протилежної руки. Те ж повторити іншою ногою. 4. Ходьба босоніж по прямій лінії з упором на зовнішній край стопи. 5. В.п. −о.с., стопи паралельно. Стійка на пальцях (зігнутих усередину); спроба зовнішньої ротації колін. Не відриваючись від підлоги, повернутись у в.п.

Вправи для формування м’язового корсету (за Г.А. Горяною):

Конячка В.п. — о. с., руки на пояс. Крокувати на місці, високо піднімаючи коліна (30 с), спину і голову тримати прямо. Пружинка В.п. — вузька стійка ноги нарізно, стопи паралельно. 1. Присісти, спираючись долонями на коліна — видих. 2. Встати, розвести руки в сторони, звести лопатки — вдих. Темп середній. Повторити 8-10 разів. Виконуючи вправу, спину тримати рівно; рухи повинні бути пружними. Лялька В.п. — стійка ноги нарізно, стопи паралельно, руки розведені в сторони долонями вперед, пальці розведені. 1. Нахилитися вперед, зберігаючи пряме положення спини; не згинаючи колін, торкнутися пальцями підлоги – видих. 2. В.п. — вдих. Темп повільний. Повторити 8 разів. Насос В.п. — стійка ноги нарізно. 1. Нахилитися ліворуч; лівою рукою ковзати по нозі вниз, правою — вздовж тулубу нагору до пахви — видих. 2. В.п. — вдих. 3. Те ж в інший бік. Темп середній. Повторити по 4 рази в кожен бік. Голову відхиляти в той же бік, ноги не згинати. Дістань сонечко В.п. — о. с. 1. Вдихнути, встати навшпиньки, руки підняти і дивитися вгору – «на сонечко». Продовжувати тягнутись, намагаючись «дістати сонечко». 2. Видихнути, руки розвести в сторони і «кинути» вниз, подивитися на підлогу, розслабитись. Повторити 6 разів.

Вправи для зміцнення м’язів шиї

1. В.п. – о. с. Потилиця, лопатки, сідниці, ікри, п’яти торкаються стіни. Предмет (торбинка з піском тощо) на голові. Пройти кілька кроків (2 – 6) прямо. В.п. Темп повільний. 2. В.п. – о. с. (спиною до стіни). Предмет (яскрава торбинка з піском тощо) на голові. Руки в сторони. Присід (торкаючись спиною стінки), руки вгору. В.п. Рухатись, дотримуючись правильної постави. Темп повільний. Повторити 8-10 разів. 3. В.п. – о. с. Предмет (яскрава торбинка з піском тощо) на голові. Присід. Сісти на підлогу (мату). В.п. Рухатись, дотримуючись правильної постави. Темп повільний. Повторити 6-8 разів. 4. В.п. – стійка ноги нарізно, стопи паралельно (спиною до стіни). Предмет (торбинка з піском тощо) на голові. Рухи руками: в сторони, вгору, в сторони, вниз. Темп середній. Повторити 8-10 разів. 5.В.п. – лежачи на маті. Прийняти позу основної стійки. Дивитися вперед (нагору, в стелю). Напружити м’язи спини, утримувати позу (пряме положення голови, плечей, таза) (5-6 с). В.п. Темп повільний.

Вправи для розвитку координаційних здібностей

1.В.п. −о.с. (двоє дітей стоять обличчям один до одного, тримаючись за руки, стопи партнерів торкаються носками). Повороти тулуба праворуч, ліворуч. Виконувати асиметричні вправи одночасно та тримаючись за руки. 2.В.п. − лежачи на спині (5 – 6 дітей лежать стопами один до одного). Не відриваючи плечей від мата, з’єднати руки. Корекційна спрямованість: розвиток уваги, координації рухів, комунікаційних навичок; формування правильної постави та корекція порушень постави. 3.В.п. − лежачи на животі, руки перед груддю (3 – 6 дітей лежать на відстані 1,5 – 2,5 м, обличчям один до одного). Не змінюючи положення тіла, перекочувати м’яч один одному.

Вправи дихальної гімнастики

«Троянда та кульбаба» В.п. −о.с. Глибокий вдих носом («нюхає троянду»), видих – ротом, максимально випускаючи повітря («дме на кульбабу»). Темп повільний. Повторити 4-8 разів. «Пташка» В.п. — стійка ноги нарізно, стопи паралельно. Вдих – руки широко розвести в сторони («крила»), видих – руки опустити вниз, вимовляючи: «Х-х-а-а». Темп повільний.Повторити 8-10 разів.

«Їжачок» В.п. −о.с. Поворот голови праворуч – вдих носом, короткий, гучний (як їжачок) з напругою м'язів всієї носоглотки та шиї. Повернутися у в.п. – видих м’який, довільний, через напіввідкриті губи. Теж саме – ліворуч. Темп повільний.Повторити 6-8 разів.

«Вушка» В.п. −о.с. Нахил голови праворуч – вдих носом, в.п. – видих довільний, з напругою м'язів всієї носоглотки. Плечі залишаються нерухомими, при нахилі голови – вухо якомога ближче до плеча. Тулуб при нахилі голови не повертається. Теж саме – ліворуч. Темп середній. Повторити 6-8 разів.

«Хвиля» В.п. − лежачи на спині, руки вздовж тіла, ноги разом. Вдих – руки підняти вгору і назад, торкнутись мата. Видих – руки повертаються в в.п., вимовляючи: «Уни-и-и-з». Темп повільний (середній). Повторити 8-10 разів.

«Виросту великим» В.п. −ноги нарізно. Вдих – руки вгору через сторони, піднятися навшпиньки. Видих –  в.п., вимовляючи: «У-х-х-х». Темп повільний. Повторити 8-10 разів.

«Підніми камінець» В.п. −о.с. 1. Вдих – крок праворуч, руки підняти угору, кисті стиснуті у кулак. 2. Видих – нахил тулуба вперед, кулаками торкнутися до підлоги. 3. Вдих – випрямитися, плавно піднімаючи руки вздовж тулуба вгору, зафіксувати їх над головою. 4. Видих – приставити праву ногу, опустити руки вниз уздовж тулуба, долоні вниз (в.п.). Темп повільний. Повторити 6-10 разів.Вправа зміцнює м’язи спини, тазостегнових суглобів та внутрішніх органів малого тазу, координує ритм дихання.

Вправи, що сприяють посиленню дихання (за Р.Д. Бабенковою):

1. В.п. − лежачи на спині, ноги зігнуті в колінних суглобах, стопи опираються на килимок. Згинати одночасно обидві ноги, підтягуючи їх руками до грудей – видих; при поверненні у в.п. – вдих. Повторити 3 – 4 рази, темп повільний

2.В.п. − лежачи на спині, ноги зігнуті в колінних суглобах, стопи опираються на килимок. Підняти ногу (почергово), напружуючи м’язи черевного пресу – видих; опустити ногу – вдих. Повторити 3 – 4 рази, темп повільний.

3. В.п. − лежачи на спині, ноги зігнуті в колінних суглобах, стопи опираються на килимок. Витягнути руки вгору, ноги розігнути – вдих; опустити руки вздовж тулуба, ноги зігнути в колінах – видих. Повторити 3 – 4 рази, темп повільний.

4. В.п. −о.с., руки витягнуті вперед, голова опущена. 1 – підняти голову, руки вгору-в сторони – вдих. 2-3-4 – повернутись у в.п. – видих. Повторити 4 рази, темп повільний.

5. В.п. − стійка ноги нарізно, руки перед груддю. 1-2 – поворот тулуба праворуч (ліворуч) з відведенням руки – вдих. 3-4-5 – повернення в в.п. – видих. Повторити 4 – 6 разів, темп повільний.

Вправи для пальців (за І. Цуцумі): Вправи загальстимулюючого впливу

1. Згинання пальців.В.п. — руки з’єднати долонями і підняти на висоту очей, вдих через ніс. На рахунок 1 — видихаючи через рот, опустити праву руку так, щоб кінчики пальців цієї руки розміщувались біля середини долоні лівої руки. Обхопити кінчики пальців правої руки пальцями лівої руки; 2 — вдихаючи через ніс, розігнути пальці лівої руки, праву долоню підняти вище лівої й обхопити пальцями правої руки кінчики пальців лівої руки. Повторити плавно рухи 15 разів при трохи прискореному диханні. 2. Прогинання пальців. В.п. − руки з’єднати долонями, спрямованими вгору; кисті рук − на рівні грудей. На рахунок 1 — залишаючи руки на тій же висоті, швидко і з зусиллям роз’єднати долоні, залишаючи їх з’єднаними лише у кінчиків пальців та розвести пальці, направляючи їх уперед, вдих; 2—в.п., видих (15 разів) 3. Згинання та розгинання пальців. В.п. – сидячи, руки звернені долонями до обличчя з’єднати мізинцями, видих. На рахунок 1 − вдихаючи через ніс, згинати по черзі всі пальці один за іншим, починаючи від великого пальця правої руки; 2 − видихаючи через рот, розгинати пальці в зворотному порядку, починаючи від великого пальця лівої руки (10—15 разів). 4. Вправи з горіхами (ґудзиками, камінцями тощо). В.п. – сидячи, горіх між долонями. На рахунок 1 – кругові рухи долонями, притискаючи горіх із зусиллям; 2— такі ж рухи горіхом по тильній стороні руки; 3 — одночасні кругові рухи двома горіхами під кожною долонею по будь-якій твердій поверхні (правою долонею — по годинниковій стрілці, лівою – проти годинникової стрілки). Дихання довільне. Кожну вправу виконувати по 10—15 с.

Вправи для поліпшення пам’яті

1. З’єднати великий і вказівний пальці правої руки кінчиками і з зусиллям притиснути їх один до одного, згинаючи пальці назовні. Ту ж вправу проробити для великого і середнього, великого і безіменного, великого і мізинця правої руки. Те ж саме – для пальців лівої руки. Дихання довільне (20 разів). 2. Кінчиком великого пальця правої руки сильно надавити на основу всіх інших пальців, починаючи з мізинця. Те ж проробити лівою рукою (20 разів).

Вправа для підвищення рівня обсягу уваги

Випростану з напругою кисть правої руки підвести до основи мізинця лівої руки зі злегка стиснутими в кулак пальцями. Потім, миттєво, змінити положення: стиснути пальці правої руки, сильно випрямити кисть лівої руки та доторкнутись кінчиками пальців цієї руки до основи мізинця правої руки. Дихання не затримувати (10 разів).

Вправи для підвищення зосередженості, розвитку концентрації уваги

1. Натискувати на точку, розташовану в середині лівої долоні, великим пальцем правої руки. При натисканні — вдих, з ослабленням зусилля — видих. Вправу виконувати в повільному темпі по 5 разів для кожної руки. 2. Стискати пальці в кулак із загнутим усередину великим пальцем. Роблячи спокійний видих, стиснути з зусиллям кулак, роблячи тиск на точку, розташовану в середині долоні. Припиняючи тиск, зробити вдих Вправу виконувати по 5 разів для кожної руки.

Вправи для зняття психоемоційного напруження

1. Кругові рухи горіхами (ґудзиками тощо) в долонях. Поклавши по два горіха в долоню, пальцями кожної руки пересувати горіхи по колу. Дихання не затримувати (5 разів). 2. Подразнення горіхом (ґудзиком тощо) точки в основі долоні з боку мізинця. Помістивши горіх на зазначену точку, долонею іншої руки протягом 3 хв натискати на горіх і робіть ним кругові рухи. Дихання не затримувати. 3. Масаж кінчиків мізинців. Протягом 1 хв ретельно розминати пальцями правої руки кінчик мізинця лівої руки. Потім те ж саме − лівою рукою. Дихання не затримувати.

Вправи на розслаблення, зняття психоемоційного напруження

І. В.п. − лежачи на спині, руки витягнуті над головою, очі заплющені. Максимально витягнути руки за голову, а ноги в протилежний бік, при цьому підошви стоп мають дивитися вперед, а пальці – вгору. Виконувати з напруженням (10 с). Пауза, розслабитись (30 с).

ІІ. «Поза візника»:  сісти на край так, щоб гомілки були перпендикулярні до підлоги, а стопи стояли на ширині плечей; при цьому руки, зціплені в замок, опустити між ногами; плечі та голова повинні звисати, очі заплющені. Дихання діафрагмальне, неглибоке.

ІІІ. В.п. − о. с. 1. Кистьове згинання та розгинання. Вібрації руками (8 − 10 разів кожною рукою). 2. Стиснути в кулак кисть правої руки. Легкий струс руки. Те ж лівою рукою (6 − 8 разів кожною рукою). 3. Почергове стискання пальців в кулак і їх розтискання (асиметричне – обома руками). Вібрації та струси руками. (6 − 8 разів).

Вправи для корекції зорового сприймання та профілактики послаблення зору Вправи, які знімають втому очей (за Г.Г. Демірчогляном, В.І. Янкуліним)

1. В.п. – сидячи. Щільно закрити очі (на 3 − 5 с), а потім відкрити їх (на 3 − 5 с). Повторити 6 − 8 разів. 2. В.п. – сидячи. Швидко кліпати очима (1 − 2 хв).m 3. В.п. −о.с. Дивитись прямо перед собою (2 − 3 с). Поставити палець руки на відстані 25 −30 см від очей, перевести погляд на кінчик пальця та дивитись на нього протягом 3 − 5 с. Опустити руку. Повторити 10 − 12 разів. 4. В.п. – сидячи. Заплющити очі, ніжно погладжувати повіки круговими рухами пальця (1 хв). 5. В.п. – сидячи. Трьома пальцями кожної руки легко натиснути на верхні повіки (1 − 2 хв). Опустити руки. Повторити 3 − 4 рази.

ДОДАТОК №2

ОРІЄНТОВНІ РУХЛИВІ ІГРИ

Гопак Інтенсивність: низька. Корекційна спрямованість: розвиток уваги, спритності, сили; здатності до аналізу своїх дій і дій інших учнів, узгодження своїх дій з партнером; мовленнєвий розвиток (вдосконалення навички рахунку вголос); виховання комунікаційних навичок. Зміст. Учнів розподіляють на дві команди. Кожна команда утворює коло, гравці кладуть руки на плечі товаришів по команді. За сигналом учителя команди присідають і голосно рахують до десяти. Команда, яка швидше присяде 10 разів, стає переможцем гри.

Заборонений рух Інтенсивність: низька. Корекційна спрямованість: розвиток уваги, кмітливості, швидкості реакції, спритності. Зміст. Учні стають півколом (або в шеренгу), на відстані витягнутої руки один від одного. Ведучий показує, який рух вважається забороненим. Гравці повинні повторювати за ведучим всі рухи, крім забороненого. Перемагають найбільш уважні учні. Правила: 1. Учні повинні послідовно виконувати всі задані вчителем рухи, крім забороненого. 2. Учні, які помилилися – штрафуються, але продовжують грати. 3. Заохочуються всі, що взяли участь у грі.

Зав’яжи вузлики Інтенсивність: низька. Корекційна спрямованість: розвиток уваги, спритності, дрібної моторики рук, рефлексії емоційних станів. Зміст. На перекладину розвішують групи мотузків (за кількістю гравців): по п’ять коротких мотузків (стрічок, хустинок тощо). Кожен гравець повинен якнайшвидше зав’язати вузли на всіх мотузках. Перемагає найспритніший. Правила. 1. Гра починається за сигналом учителя (світловим чи звуковим). 2. Світлосигналізація має знаходитись у центрі залу. 3. Заохочуються всі учні, що взяли участь у грі. Варіанти гри. 1. Якщо в грі приймає участь більше п’яти учнів, бажано розподілити їх на три команди. 2. Перший гравець має зав’язати вузлики на всіх мотузках, наступний − їх розв’язати.

За сигналом Інтенсивність: низька. Корекційна спрямованість: розвиток уваги, спритності; виховання спостережливості; вдосконалення навички ходьби; виховання комунікаційних навичок. Зміст. Ведучий (учитель) показує, який сигнал буде використано та пояснює, якою має бути реакція на нього. Учні йдуть в обхід зали (майданчика) в колоні по одному. Темп повільний. За сигналом учителя діти завмирають, а при відсутності сигналу – продовжують рух. Правила. 1. Гра починається за сигналом учителя (світловим чи звуковим). 2. Світлосигналізація має знаходитись у центрі залу. 3. Учні повинні точно реагувати на сигнал учителя. 4. Заохочуються всі учні, що взяли участь у грі. Варіант гри. Використання двох світлових сигналів: «дозволяючого» рух – зеленого та «забороняючого» рух – червоного. Можна використовувати картки (плакати тощо) відповідного кольору.

Збери іграшки Інтенсивність: низька. Корекційна спрямованість: розвиток уваги, гнучкості, дрібної моторики; вдосконалення навички бігу; виховання наполегливості. Зміст. Ведучий (учитель) розкладає на килимку (гімнастичному маті) невеликі іграшки. Гравці роззуваються. За сигналом (свисток) вони пальцями ніг підбирають іграшку, передають її у свою руку і переносять (бігом) її на заздалегідь визначене місце за краєм гімнастичного мата. Переможцем стає той, хто виніс найбільше іграшок. Правила. 1. Гра починається за сигналом учителя (світловим чи звуковим). 2. Світлосигналізація має знаходитись у центрі залу. 3. Заохочуються всі учні, що взяли участь у грі. Варіант гри. Після передачі предмету, підібраного пальцями ніг і переданого в свою руку, гравець має перенести його за межі гімнастичного мата стрибками (стрибками на одній нозі тощо).

Кола Інтенсивність: низька. Корекційна спрямованість: розвиток уваги, спритності; вдосконалення навички метання. Зміст. На майданчику малюються три кола на відстані 0,5 м одне від одного. Гравці почергово кидають по три камінці (монети тощо), намагаючись вцілити в окреслені кола. Перемагає найбільш влучний. Правила. 1. Гра починається за сигналом учителя (світловим чи звуковим). 2. Світлосигналізація має знаходитись у центрі майданчика. 3. Не заступати за лінію. 4. Заохочуються всі учні, що взяли участь у грі.

Красива ходьба Інтенсивність: низька. Корекційна спрямованість: розвиток уваги, спритності, сили; формування м’язового корсету та корекція постави. Зміст. Гравці шикуються в шеренгу на лінії старту. Кожен з учнів має пройти з мішечком з піском (іншим предметом) на голові, не притримуючи його руками, до лінії фінішу. Перемагає найбільш спритний. Правила. 1. Гра починається за сигналом учителя (світловим чи звуковим). 2. Світлосигналізація має знаходитись у центрі залу. 3. Не можна притримувати предмет руками. 4. Ті гравці, що не втримали предмет на голові, штрафуються та продовжують грати. 5. Заохочуються всі учні, що взяли участь у грі.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток і саморозвиток професійної креативності вчителя »
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Схожі матеріали