Бібліотека методичних матеріалів

Вже додано: 421 363 матеріали

Об'єднуємо знання та досвід освітян з всієї України.

Золота грамота за поширення досвіду.
Золота грамота за поширення досвіду.

Хімія є однією з багатьох природничих наук, що вивчає молекулярно-атомну структуру речовин, її зміни, зв'язки та перетворення. Вона досліджує властивості елементів та сполук, їх поширення у природі, способи отримання та практичне застосування.

В загальному поділі вона складається з органічної хімії та неорганічної, проте, на сучасному етапі розвинулось багато підгалузей, таких, як аналітична хімія (принципи і методи визначення складу речовин), трансфазна (реакції в гетерогенних системах), фізична (на основі принципів фізики та її експериментів), біологічна (хімічний склад живих організмів, біомедична наука), геохімія, нанохімія та інші.

До основних хімічних понять, на яких базується дана наука належать атом (найменша частинка хімічного елемента), хімічний елемент (сукупність атомів з однаковим атомним зарядом та певними властивостями), хімічна речовина тощо.

Хімічна освіта є невід'ємною складовою культури особистості, а її знання сприяють побудові реалістичного ставлення до навколишнього середовища через вивчення взаємозв’язків людини з речовинами. Нові державні стандарти передбачають за допомогою хімічної науки розвиток в дітей екологічного стилю мислення, дослідницьких навичок та творчих здібностей, цікавості до наук.

В навчальній школі діти на уроках природознавства знайомляться із загальними поняттями хімічної науки, проте, вже в середній школі вони активно вивчають хімічну термінологію, її закони та методи, визначають значення хімії в житті людини. Активно використовуються досліди, які сприяють застосуванню хімічних знань на практиці, а також обережне поводження з небезпечними речовинами. Розвиваються експериментальні вміння, бажання до самоосвіти.

Хоча хімія в середній школі вивчається досить не глибоко, але саме ці знання дають базові навички, необхідні в повсякденному житті та стають підґрунтям для подальшого навчання. Також зміст програми активно направлений на екологічне виховання дітей та питання збереження їх здоров'я, завдяки вивченню біологічної ролі води, розчинів, кисню та інших оточуючих нас речовин.

В старшій школі ці знання поглиблюються і спрямовуються на формування основних компетентностей, що є необхідними для соціалізації учнів, їх самореалізації, розуміння світобудови та виховання відповідального громадянина.

Щодо освітніх завдань, то хімія розвиває особистість, природничі задатки та інтелект учнів, формує науковий світогляд, навички безпечного поводження в побуті тощо.

Пошук методичних матеріалів
Очистити фільтр Критерії пошуку:
  • Для предмету: Хімія
6 405 матеріалів
Календарне планування з хімії - 9 клас
Хімія
Інші методичні матеріали
06.06.2021
20
0
Календарне планування з хімії - 8 клас
Хімія
Інші методичні матеріали
06.06.2021
21
0
Календарне планування з хімії - 7 клас
Хімія
Інші методичні матеріали
06.06.2021
22
0
6 405 матеріалів