Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Стратегії подолання наслідків психологічної травми у педагогів засобами арттерапії
»
Взяти участь Всі події
Платна розробка

Готові практичні з "Сучасна українська мова"

Українська мова

Для кого: Дорослі

15.01.2022

545

0

0

Опис документу:

Готові практичні з "Сучасна українська мова"(завдання + теорія)

Пр. №2 Тема «Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Орфографія»

1.Фонетика. Склад і класифікація голосних. Зміни голосних у мовному потоці. Чергування. Історичні чергування голосних. Склад як частина фразового такту.

1. Доберіть до російських слів українські відповідники так, щоб вони містили приставні приголосні. Поясніть наявне фонетичне явище.

Овца - вівця

оно - воно

арбуз - кавун

уж - вуж

Пр №3 «Лексика української мови за походженням»

3. Знайдіть старослов’янізми, доберіть до них, де це можливо, українські паралелі. Поясніть, як змінюються емоційність, звучан­ня тексту при такій заміні.

Практичне заняття № 4

1. Поняття про афікси. Класифікація афіксів. Афіксальні морфеми.

2. Чи можна подані у кожній групі слова назвати спорідненими? Чому? До кожного слова записати споріднені, виділити корені.

Грубка, грубий; мливо, млистий, мліти ; німий, німець; купальський, купецький, купинка, скупчення; городина, городити; оскома, щеміти; присяга, досягнення;

Практ №5

ЗАЙМЕННИК та ЧИСЛІВНИК

1.Займенник. Займенник і його значення.

6.Особливості написання числівників.

1. З’ясуйте значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль займенників.

1. Не співайте мені сеї пісні, не вражайте серденька мого.

Практичне №6 «СЛУЖБОВІ СЛОВА»

1.Прийменник. Значення і склад прийменників.

6. Із поданого речення випишіть службові частини мови. Охарактеризуйте їх.

1. І блідий місяць на ту пору із хмари де-де виглядав, неначе човен в синім морі то виринав, то потопав.

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

1. Речення, його основні ознаки. Види речень і розділові знаки в кінці їх.

Тестові завдання

  1. Позначте односкладне речення

А Учора я працювала допізна.

Б Співати – моє хобі.

В Надворі чудова погода.

Г Весна прекрасна.

Д Без верби і калини нема України. (безособове речення)