ГЕОМЕТРІЯ. 10 КЛАС. РІВЕНЬ СТАНДАРТУ

Опис документу:
Головний редактор І. С. Маркова Редактор Г. О. Новак Коректор О. М. Журенко Комп’ютерна верстка О. В. Лєбєдєва Підп. до друку 01.03.2010. Формат60×90/8. Папір офсет. Гарнітура Шкільна. Друк офсет. Ум. друк. арк. 17,0. Зам. № 1003/1505. ТОВ «Видавнича група “Основа”». Свiдоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2911 вiд 25.07.2007. Україна, 61001 Харків, вул. Плеханівська, 66. Тел. (057) 7319633

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.