Географія - методичні матеріали

Географія як дисципліна покликана вивчати закономірності географічної оболонки Землі, її простір, природу, соціально-економічне розмаїття та діяльність людини в аспекті розвитку природного середовища. Сучасний розвиток методів дослідження дає можливість говорити про розвиток низки географічних наук та напрямків. Їх можна поділити на чотири основні групи: фізико-географічна спрямованість; суспільно-географічна, до якої належать економічна географія, топоніміка та історія географії; картографічна; об'єднання географічних дисциплін – краєзнавство та країнознавство.

Джерела географічних знань досить різноманітні. Це і дослідження під час спеціалізованих експедицій або у науково-дослідних установах, екскурсії до природних пам'яток, різна географічна література та журнали, музеї, карти, глобуси, атласи тощо. Щодо методів отримання географічних даних, то тут використовуються описовий, порівняльний, картографічний, статистичний та інші.

Сучасні географічні можливості є необмеженими, здебільшого вони направлені на розв’язання глобальних проблем людства, особливо це стосується пошуку альтернативних джерел енергетики, руху земної кори, збалансування впливу людської діяльності на природу та біосферу взагалі, проблеми великих міст та інші.

Вивчення географії надає дітям можливість познайомитись з нашою планетою, її структурою, будовою, флорою та фауною та людською діяльністю в залежності від умов та розташування їх на планеті. Вони визначають закономірності та можливості такого існування.

Даний розділ містить розробки та матеріали для проведення уроків за новітніми технологіями, а також цікаві тематичні надбання для розширення географічних знань.

Пошук методичних матеріалів
11 221 матеріал
"Ворота Пекла" - Вогняний кратер в Туркменістані
Географія
Інші методичні матеріали
09.07.2020
16
0
1
Матеріали до уроку "Моря України: Чорне море. "
Географія
Інші методичні матеріали
08.07.2020
13
0
0
Матеріали до уроку "Опис материка Австралія."
Географія
Інші методичні матеріали
08.07.2020
11
0
0
Матеріали до уроку "Гірська система Карпат"
Географія
Інші методичні матеріали
08.07.2020
8
0
0
Матеріали до уроку " Кліматичні умови України. "
Географія
Інші методичні матеріали
08.07.2020
9
0
0
11 221 матеріал