Форми роботи з розвитку мовлення в ДНЗ. Заняття як основна форма навчання дітей рідної мови. Види занять.

Опис документу:
Навчання рідної мови на заняттях – планомірний, цілеспрямований процес розвитку пізнавальних здібностей дітей, засвоєння ними системи елементарних знань про навколишнє і відповідного словника, формування мовних умінь і навичок. Навчання на заняттях є ведучим засобом розвитку мови дітей.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Форми роботи з розвитку мовлення в ДНЗ. Заняття як основна форма навчання дітей рідної мови. Види занять.

Форма навчання – це спеціально організована діяльність вихователя і дітей, яка протікає в установленому порядку і в певному режимі. Розвиток мови дітей в дошкільному закладі здійснюється в двох формах – на організованих заняттях і в повсякденному житті.

Заняття – це організований, планомірний, систематичний процес повідомлення знань педагогом та формування і розвиток мовленнєвих умінь і навичок під керівництвом вихователя.

Навчання рідної мови на заняттях – планомірний, цілеспрямований процес розвитку пізнавальних здібностей дітей, засвоєння ними системи елементарних знань про навколишнє і відповідного словника, формування мовних умінь і навичок. Навчання на заняттях є ведучим засобом розвитку мови дітей. На них здійснюються найскладніші завдання з розвитку мови (формування вмінь зв’язно розповідати, виразно передавати зміст художнього твору, правильно вимовляти звуки).

Відповідно до програми виховання у дошкільному закладі проводяться такі заняття з розвитку мови: «Дитина й оточуючий її світ», «Рідна природа», «Мовне спілкування», «Художня література».

Крім фронтальних занять вихователі планують і проводять групові (10-12 дітей), індивідуально-групові (4-6 дітей) та індивідуальні заняття (1-4 дитини).

Заняття з розвитку мови проводяться один раз на тиждень з підгрупами дітей (10-12 дітей). Вони можуть бути комплексними та тематичними. Накомплексному занятті крім обов’язкового завдання з розвитку зв’язного мовлення даються ще два завдання: з розвитку словника, звукової культури, граматичної будови мови. Варіанти завдань можуть бути такі:

1. Зв’язна мова, словник, звукова культура мови.

2. Зв’язна мова, словник, граматична будова мови.

3. Зв’язна мова, граматична будова мови, звукова культура.

Враховуючи рівень підготовки дітей, вихователь може сам визначити, яку частину заняття проводити першою. Четверте заняття кожного місяця – тематичне, присвячене одному з розділів мовної роботи.

Один раз на тиждень в усіх вікових групах проводиться заняття по ознайомленню з суспільними явищами. Для ознайомлення з суспільними явищами проводяться екскурсії, спостереження, зустрічі з людьми різних професій, учасниками війни. Доповнити живі враження допомагають картини, телепередачі, діафільми, предмети декоративно-прикладного мистецтва.

Систематично в усіх вікових групах проводяться заняття по ознайомленню з художньою літературою. Дітей вчать сприймати художнє слово як засіб мистецтва, розуміти його красу, поетичну образність, одержувати естетичне задоволення від сприймання, розрізняти жанри та художні засоби виразності, відтворювати зміст твору відповідно до його характеру.

Заняття з розвитку мови та ознайомлення з навколишнім, з художньою літературою класифікуються залежно від дидактичної мети та структури.

За дидактичною метою можна виділити такі види занять:

- Виклад нового матеріалу (екскурсія на будівництво, спостереження за працею лікаря, огляд кабінету завідуючої, читання нових творів, пізнавальна розповідь вихователя з використанням ілюстративного матеріалу).

- Закріплення знань, умінь і навичок (розповіді або бесіди про побачене на екскурсії, розглядання знайомих іграшок або предметів, повторне читання, вправляння з розповідання), повторення матеріалу (переказ, повторення віршів)

Систематизація й узагальнення пройденого матеріалу (окремі дид ігри, наприклад «Кому що потрібно», узагальнюючі бесіди)

Комбіновані заняття на яких здійснюється засвоєння нового матеріалу, повторення його і практичне застосування.

Контрольні заняття метою яких є перевірка засвоєння дошкільниками програмових вимог. Вони проводяться для виявлення рівня знань, умінь, і навичок, здобутих за певний період часу.

Контрольні заняття залежно від структури поділяються на комплексні, комбіновані і тематичні.

Комплексні заняття характеризуються тим, що для повнішого і глибшого розкриття тем, успішного розв’язання поставлених завдань педагог використовує комплекс навчально – виховних впливів, що включають різні види мистецтва (образотворче, музичне, художнє слово)

Комбіновані заняття на відміну від комплексних, складаються з окремих частин, майже не пов’язаних між собою. У кожній частині розв’язуються свої завдання з одного або кількох розділів програми. (заняття з фізкультури і музичне)

Тематичні заняття спрямовані на поглиблене вивчення конкретної теми. Найчастіше тематичне заняття є підсумковим, адже вихователь уточнює, як діти засвоїли тему, доповнює, узагальнює їхні знання.

Тематичні заняття присвячуються також визначним подіям і датам у житті нашої країни, тому їх можна назвати урочистими, або святковими.

Усі заняття з даного розділу роботи повинні відповідати загальним дидактичним вимогам а саме:

1. Ретельна підготовка заняття, визначення його змісту і прийомів навчання.

2. Оптимальна інтенсивність навантаження. В основі навчання повинен лежати принцип розвиваючого навчання.

3. Виховний характер заняття. На заняттях з розвитку мови реалізується принцип виховую чого навчання.

4. Емоційний характер заняття. Заняття повинно приносити дітям почуття задоволення.

5. Мовна активність на всіх етапах заняття.

6. Поєднання колективного характеру заняття з індивідуальним підходом та диференційованим навчанням.

7. Організація заняття. Заняття з розвитку мови організовується залежно від конкретних завдань і змісту: вони можуть проводитись у груповій кімнаті, в музичному залі, на майданчику. На них застосовуються групові та індивідуально-групові форми організації дітей із здійсненням індивідуального підходу.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!