Бібліотека методичних матеріалів

Вже додано: 419 997 матеріалів

Об'єднуємо знання та досвід освітян з всієї України.

Золота грамота за поширення досвіду.
Золота грамота за поширення досвіду.

Фізику визначають як науку про закономірності природи. Вона досліджує сутність та властивості матерії, явища, які в ній відбуваються, а також закони, яким вони керуються. Причому дослідження охоплюють від найменших частинок матерії до поведінки всього всесвіту.

Як і будь-яка наука, сучасна фізика не існує окремо, а має тісні міжпредметні зв'язки з іншими дисциплінами, особливо з математикою, та поділяється на підгалузі (астрофізику, атомну, молекулярну, оптику, фізику елементарних частинок та фізику конденсованих речовин).

Важливим моментом варто назвати досить чіткий поділ фізики на теоретичну та експериментальну. Так, теоретична займається розробкою та пошуком теорій для пояснення вже відомих експериментальних результатів або для передбачення нових можливих даних. В цей же час, експериментальні фізика має на меті практичні дослідження для підтвердження або спростування існуючих теорій. Коли, наприклад, вдалий експеримент не підтверджує теорію, починається побудова нової, і саме це призводить найчастіше до нових наукових відкриттів.

Фізику також можна назвати основоположницею сучасної техніки, адже завдяки її відкриттям були винайдені електроніка, ядерна енергетика, різні матеріали з заданими характеристиками та інші так необхідні для сучасного життя об’єкти.

Як і інші науки вона має свій методологічний апарат. Його можна поділити на три групи: методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимірювання та експеримент), методи емпірично-теоретичного рівня (аналіз та синтез, абстрагування, моделювання, індукція та дедукція), методи теоретичного дослідження (від абстрактного до конкретного, формалізація, аксіоматичний метод, ідеалізація).

Вивчення фізики в школі має свої особливості. Так, як вона вважається провідною наукою в галузі природознавства, вона є основою для формування в дітей наукового стилю мислення, дає їм можливість отримання навичок експериментальної діяльності, що в подальшому формують фізичне мислення (здатність до спостережень, розуміння складних явищ з їх розкладом на простіші, встановлення зв'язків та взаємозалежностей між явищами, передбачення наслідків тих чи інших теорій тощо). Важливим моментом у вивченні фізики є формування фізико-математичного апарату, що можливе при злагодженій співпраці під час викладання цих двох предметів. Тому вчителі мають враховувати значимість міжпредметних зв'язків та використовувати методи викладання, які допоможуть дітям краще оволодіти знаннями та вміннями. Не варто забувати і про пропедевтичний досвід, які отримують діти з різних предметів, починаючи з початкової школи.

Уроки фізики мають бути цікавими, поєднувати вивчення теоретичного матеріалу із проведеннями досліджень, адже саме це забезпечить підтримку цікавості дітей до уроку, бажання отримувати нові знання та розвивати свої наукові навички.

Даний розділ містить матеріали як до теоретичних уроків з різних тем, так і практичні досліди, технологічні новинки для вивчення фізики, проекти тощо. Все це урізноманітнює вивчення предмету для дітей та збагачує практичну діяльність вчителя.

Пошук методичних матеріалів
Очистити фільтр Критерії пошуку:
  • Для предмету: Фізика
6 257 матеріалів
6 257 матеріалів