+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »

Фінансова грамотність - методичні матеріали

Фінансова грамотність є необхідністю для сучасної людини, адже в світі сучасних технологій та активного розвитку економічно-фінансової сфери, людина просто повинна вміло розпоряджатися власними коштами задля їх економії та планування свого бюджету.

На жаль, дослідження показують, що сучасний споживач фінансових послуг зовсім не орієнтується в світі грошей, має лише базові навички, користується лише послугами платежу, не знає алгоритму дій при виникненні проблем з фінансовими установами і майже не аналізує бюджет та можливості власних доходів.

Саме тому впровадження в освіту економічно-фінансового навчання є актуальним, причому починати його необхідно ще на етапі знайомства дітей з грішми, а це в дошкільному віці. Це сприятиме кращій економічній соціалізації учнів, тобто входженню їх в економічну систему та формуванню економічної культури в майбутніх членів суспільства.

При формуванні фінансової грамотності, діти знайомляться із поняттями власності, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, із системністю майнових відносин, з економічною етикою (дій у співвідношенні власних смаків, потреб та інтересів з потребами іншого та отриманні при цьому вигоди при мінімальних втратах), з поняттями приватності та публічності тощо.

Саме школа стає для дитини першим регулятивно-символічним простором економічної культури, тут вона отримує базові економічні знання, а також на практиці усвідомлює та формує навички суб’єкта господарювання.

Система фінансового виховання покликана навчити учнів виконувати економічні та соціальні ролі в суспільстві, долучити їх до національної економіки, до основ економічної науки, виховати культуру споживача та дбайливого ставлення до оточуючих ресурсів, сформувати міжособистісні стосунки, навички самоосвіти, самореалізації, цілісного світорозуміння. Діти мають бути ініціативними та самостійними, вміти протидіяти асоціальними процесам.

Ще одним з головних аспектів фінансової грамотності є формування підприємницької компетентності в учнів, що проявляється в мотивованій здатності до творчого пошуку та реалізації економічних ідей. Формується підприємницьке мислення та свідомість, що стають особистісними якостями.

Серед основних методів навчання фінансової грамотності в молодших дітей можна назвати ознайомлення їх з елементарними економічними поняттями, спостереження за економічними відносинами в класі, школі, фінансові ігри та вправи для усвідомлення та засвоєння знань, обговорення життєвих ситуацій, активне використання міжпредметних зв'язків тощо.

Для середньої школи основним завданням є пояснення сутності грошей як особливого товару. За допомогою ігрових програм можна знайомити дітей з банківською сферою, з бізнесом, формуванням та використанням власного капіталу тощо.

Старша школа знайомиться з фінансовими інститутами, вивчають та розраховують дохідність, ризики, податки тощо. Активно застосовуються електронні гроші, діти мають знати їх переваги над паперовими.

Все це спрямоване на формування фінансово грамотного суспільства, яке є запорукою економіки, що розвивається.

В даному розділі розміщені матеріали, пов’язані з фінансами, їх понятійним апаратом, поради щодо знайомства дітей з цією сферою, різні методичні матеріали по створенню бюджетів тощо.
 

75 матеріалiв
Пояснювальна записка до програми "Фінансова грамотність" (105 год.)
Фінансова грамотність
Інші методичні матеріали
16.08.2019
1368
0
4
Пояснювальна записка до програми "Фінансова грамотність" (35 год.)
Фінансова грамотність
Інші методичні матеріали
16.08.2019
1368
0
5
Робочий зошит для учня "Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?"
Фінансова грамотність
Інші методичні матеріали
16.08.2019
1392
0
10
Навчальний посібник "Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?"
Фінансова грамотність
Інші методичні матеріали
16.08.2019
1436
0
16
Методична розробка проекту «SMART-бібліотека»
Фінансова грамотність
Інші методичні матеріали
01.07.2019
72
0
0
Методичні рекомендації "Як писати соціальний проект"
Фінансова грамотність
Інші методичні матеріали
01.07.2019
73
0
3
Презентація до уроку "Бюджет родини"
Фінансова грамотність
Презентація
07.04.2019
499
0
27
Урок "Поняття про родинний бюджет"
Фінансова грамотність
Конспект
07.04.2019
278
0
20
Урок "Потреби, задоволення потреб"
Фінансова грамотність
Конспект
06.04.2019
176
0
11
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять
Фінансова грамотність
Інші методичні матеріали
22.03.2019
151
0
1
Бюджет - фінансовий план держави
Фінансова грамотність
Презентація
07.03.2019
242
0
7
Заняття з економічного виховання
Фінансова грамотність
Конспект
05.03.2019
187
0
13
Тема уроку: Наше життя – наш вибір.
Фінансова грамотність
Конспект
03.03.2019
142
0
4
Презентація уроку "Облік оплати праці"
Фінансова грамотність
Презентація
28.02.2019
261
0
4
75 матеріалiв