! В а ж л и в о

Фінансова грамотність - методичні матеріали

Фінансова грамотність є необхідністю для сучасної людини, адже в світі сучасних технологій та активного розвитку економічно-фінансової сфери, людина просто повинна вміло розпоряджатися власними коштами задля їх економії та планування свого бюджету.

На жаль, дослідження показують, що сучасний споживач фінансових послуг зовсім не орієнтується в світі грошей, має лише базові навички, користується лише послугами платежу, не знає алгоритму дій при виникненні проблем з фінансовими установами і майже не аналізує бюджет та можливості власних доходів.

Саме тому впровадження в освіту економічно-фінансового навчання є актуальним, причому починати його необхідно ще на етапі знайомства дітей з грішми, а це в дошкільному віці. Це сприятиме кращій економічній соціалізації учнів, тобто входженню їх в економічну систему та формуванню економічної культури в майбутніх членів суспільства.

При формуванні фінансової грамотності, діти знайомляться із поняттями власності, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, із системністю майнових відносин, з економічною етикою (дій у співвідношенні власних смаків, потреб та інтересів з потребами іншого та отриманні при цьому вигоди при мінімальних втратах), з поняттями приватності та публічності тощо.

Саме школа стає для дитини першим регулятивно-символічним простором економічної культури, тут вона отримує базові економічні знання, а також на практиці усвідомлює та формує навички суб’єкта господарювання.

Система фінансового виховання покликана навчити учнів виконувати економічні та соціальні ролі в суспільстві, долучити їх до національної економіки, до основ економічної науки, виховати культуру споживача та дбайливого ставлення до оточуючих ресурсів, сформувати міжособистісні стосунки, навички самоосвіти, самореалізації, цілісного світорозуміння. Діти мають бути ініціативними та самостійними, вміти протидіяти асоціальними процесам.

Ще одним з головних аспектів фінансової грамотності є формування підприємницької компетентності в учнів, що проявляється в мотивованій здатності до творчого пошуку та реалізації економічних ідей. Формується підприємницьке мислення та свідомість, що стають особистісними якостями.

Серед основних методів навчання фінансової грамотності в молодших дітей можна назвати ознайомлення їх з елементарними економічними поняттями, спостереження за економічними відносинами в класі, школі, фінансові ігри та вправи для усвідомлення та засвоєння знань, обговорення життєвих ситуацій, активне використання міжпредметних зв'язків тощо.

Для середньої школи основним завданням є пояснення сутності грошей як особливого товару. За допомогою ігрових програм можна знайомити дітей з банківською сферою, з бізнесом, формуванням та використанням власного капіталу тощо.

Старша школа знайомиться з фінансовими інститутами, вивчають та розраховують дохідність, ризики, податки тощо. Активно застосовуються електронні гроші, діти мають знати їх переваги над паперовими.

Все це спрямоване на формування фінансово грамотного суспільства, яке є запорукою економіки, що розвивається.

В даному розділі розміщені матеріали, пов’язані з фінансами, їх понятійним апаратом, поради щодо знайомства дітей з цією сферою, різні методичні матеріали по створенню бюджетів тощо.
 

Пошук методичних матеріалів
Очистити фільтр
  • Фінансова грамотність
83 матеріала
додатковий матеріал - Основні концепції походження грошей
Фінансова грамотність
Інші методичні матеріали
07.09.2019
73
0
5
Презентація "Чудернацькі податки країн світу"
Фінансова грамотність
Презентація
03.09.2019
122
0
17
Пояснювальна записка до програми "Фінансова грамотність" (105 год.)
Фінансова грамотність
Інші методичні матеріали
16.08.2019
1700
0
12
Пояснювальна записка до програми "Фінансова грамотність" (35 год.)
Фінансова грамотність
Інші методичні матеріали
16.08.2019
1754
0
37
Робочий зошит для учня "Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?"
Фінансова грамотність
Інші методичні матеріали
16.08.2019
1791
0
39
Навчальний посібник "Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?"
Фінансова грамотність
Інші методичні матеріали
16.08.2019
1942
0
52
Методична розробка проекту «SMART-бібліотека»
Фінансова грамотність
Інші методичні матеріали
01.07.2019
121
0
2
Методичні рекомендації "Як писати соціальний проект"
Фінансова грамотність
Інші методичні матеріали
01.07.2019
130
0
8
Презентація до уроку "Бюджет родини"
Фінансова грамотність
Презентація
07.04.2019
784
0
78
Урок "Поняття про родинний бюджет"
Фінансова грамотність
Конспект
07.04.2019
458
0
52
Урок "Потреби, задоволення потреб"
Фінансова грамотність
Конспект
06.04.2019
337
0
40
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять
Фінансова грамотність
Інші методичні матеріали
22.03.2019
190
0
2
Бюджет - фінансовий план держави
Фінансова грамотність
Презентація
07.03.2019
303
0
9
Заняття з економічного виховання
Фінансова грамотність
Конспект
05.03.2019
260
0
21
Тема уроку: Наше життя – наш вибір.
Фінансова грамотність
Конспект
03.03.2019
182
0
8
Презентація уроку "Облік оплати праці"
Фінансова грамотність
Презентація
28.02.2019
342
0
9
Урок, презентація. Тема "Види кредиторів. Банки."
Фінансова грамотність
Презентація
25.02.2019
347
0
12
Конспект лекцій з фінансів підприємства
Фінансова грамотність
Інші методичні матеріали
24.02.2019
4875
0
10
Тестові завдання з навчальної дисципліни "Фінанси"
Фінансова грамотність
Інші методичні матеріали
24.02.2019
618
0
10
Кредитування підприємств - рольова гра
Фінансова грамотність
Інші методичні матеріали
06.02.2019
180
0
4
Податкова політика в умовах глобалізації
Фінансова грамотність
Стаття
10.01.2019
223
0
2
Кейс-урок «Smart money. Smart kids. Розумні гроші. Розумні діти.»
Фінансова грамотність
Інтерактивні матеріали
27.11.2018
1014
0
67
Урок на тему "Податки"
Фінансова грамотність
Конспект
19.11.2018
655
1
22
Практичне заняття «Родинний бюджет»
Фінансова грамотність
Конспект
11.11.2018
2949
0
129
83 матеріала