Філософія - методичні матеріали

Філософія є своєрідною наукою, яка вивчає розвиток та взаємозв’язок людини, природи та суспільства. Більш детально це можна виразити через закони та принципи буття та пізнання істини цих відносин, формування світогляду на основі цих результатів взаємодії.

Вона досліджує світ в цілісності, намагається визначити його особливості, місце людини в ньому, мету його існування тощо, тобто загальні питання буття.

Як і інші науки, сучасна філософія розділилась на безліч галузей, що досліджують ті чи інші кола питань. Метафізика вивчає природу реальності, події та причини, взаємодію розуму і тіла тощо. В основі епістемології лежать природа та обсяг знань, їх істинність. Етика є своєрідною моральною філософією, досліджує поведінку людини в різних ситуаціях і задається питанням, а якою вона має бути взагалі. Політична філософія вивчає стосунки держави і людини, питання справедливості, власності, обов’язків між суб’єктами права. Естетика працює з поняттями краси, смаків та сенсорно-емоційними цінностями. Закони та форми мислення – це сфера діяльності логіки. Існують ще філософія свідомості, мови та релігії.

Окрім такого поділу, виділяється ще структурна розрізненість за сферами реальності, до яких відносять філософію природи, світу та космосу; суспільства та його історії; людини, її особливостей та властивостей; філософію духовної сфери та інтелектуальних процесів.

Філософія в житті людини виконує перш за все світоглядну функцію, що полягає у формуванні життєвих цінностей, цілей та пріоритетів, визначенні орієнтирів буття. Пізнавальна функція допомагає озброїти людину критеріями та знаннями для побудови подальших планів та дій. Логічна формує культуру мислення, суб’єктивну позицію в міжособистісних відносинах. У виробленні власної соціальної позиції в сучасному суспільстві допомагає соціально-адаптивна функція. Виховна спрямована на виникнення бажання до саморозвитку та самовдосконалення, пошуку сенсу власного життя та творчого підходу до нього.

Сучасна філософія виховує людей майбутнього – відкритих до нового, вільних у своїх переконаннях, полікультурних особистостей з сильним духом та особливими ціннісними орієнтирами, які здатні та прагнуть до само становлення та навчання протягом всього життя.

В даному розділі розглядаються різні філософські поняття, становлення філософії як науки в історичному аспекті, різні плани уроків, твори з морально-етичним спрямуванням, позакласні виховні заходи, презентації тощо.

Пошук методичних матеріалів
149 матеріалiв
Посібник Основ філософських знань
Філософія
Інші методичні матеріали
18.09.2019
1178
0
2
Буклет "Аксміологія - наука про цінності"
Філософія
Інші методичні матеріали
06.06.2019
167
0
4
Реферат на тему "Вихованість"
Філософія
Інші методичні матеріали
04.02.2019
2007
0
14
Лекція за темою: "Проблема буття у філософії"
Філософія
Інші методичні матеріали
02.12.2018
1786
0
18
Лекція за темою: "Філоська думка в Україні"
Філософія
Інші методичні матеріали
01.12.2018
304
0
1
Питання до модуля № 1 з предмета: "Філософія"
Філософія
Інші методичні матеріали
19.11.2018
386
0
4
Позакласний захід з хімії. "Хімічна регата".
Філософія
Інші методичні матеріали
29.10.2018
264
0
2
Моральний вчинок
Філософія
Презентація
31.08.2018
1470
0
7
Філософська думка в Україні
Філософія
Презентація
27.08.2018
537
0
20
149 матеріалiв